Cumartesi, Temmuz 4, 2020
Ana Sayfa Çeviri Adana Yeminli Tercüme Hizmetimiz

Adana Yeminli Tercüme Hizmetimiz

Adana tercüme ve Adana çeviri projeleri terminolojilerine ve dillerine uygun tercüme ekibi ile Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi tarafından kusursuz ve teslim tarihine bağlı kalınarak gerçekleştirilmektedir.

Adana, Türkiye’nin en kalabalık ve en hareketli şehirlerinden biridir. Türkiye’nin altıncı büyük metropolitan şehri konumunda olan Adana ülkenin önde gelen ticaret ve kültür merkezidir. Adana maden bakımından zengin 4. Bölge olup, krom, demir, manganez, kurşun, çinko yatakları açısından önem taşımaktadır. Adana’nın merkezi, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafi, ekonomik ve kültürel bir bölge olan Çukurova’nın merkezidir. Bölge tarıma çok elverişli düz bir alana sahiptir. Akdeniz Bölgesi’nde yer alan Adana, Kayseri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Niğde, Mersin illeri ve Akdeniz ile çevrilidir.

Adana, ilk sanayileşen illerden biri ve Seyhan Barajı’nın yapımı ve tarım teknolojisinin gelişmesi ile birlikte 1950 yılı sonrasında tarımda büyük anlamda gelişme göstermiştir. Adana’nın başlıca trım ürünleri; pamuk, soya fasülyesi, arpa, üzüm ve narenciyedir. Türkiye’nin mısır ve soya fasülyesi ihtiyacının büyük bölümü Adana tarımı ile sağlanmaktadır.

Tekstil ve deri sanayi Adana üretiminin %29’unu oluşturan büyük sanayi kollarıdır ve bitkisel yağ ile işlenmiş yiyecek üreten tesis sayısı da çoktur. Büyük bir otomotiv sanayine sahip olan Adana yıllık 4000 otobüs üretimine Temsa ile ulaşmaktadır. Ayrıca margarin ve bitkisel yağ fabrikası da mevcuttur.

Metalik madenler arasında krom, demir, manganez, kurşun, çinko ve enerji hammaddelerinden kömür ve endüstriyel hammadde kaynaklarından kuvars ve kuvarsit, kil, barit, kireçtaşı, kum agregası, ponza madeni zenginliklerinin başında gelmektedir.

Krom madenciliğinde Türkiye 4. Bölgesi olan Adana, komşusu olan Hatay ve Mersin limanları sayesinde önemli ihracat potansiyeline sahiptir. Bölgede gerçekleşen ithalat ve ihracat kapsamında teknik ürünlerin Adana teknk tercüme ve Adana teknik çeviri işlemleri gerçekleştirilmektedir. Adana ve Çukurova bölgesinde teknik faaliyet gösteren firmaların katalog, kullanım kılavuzu, CE belgesi, makine ve cihazların broşürleri, TÜV sertifikası, makine ve cihaların katalogları, ISO ve TSE belgeleri, teknik eğitim materyalleri, teknik servis ve bakım kitapçıkları, üretim ve imalat cihazları kullanım kılavuzları, bilgisayar ve teknik eğitim setleri, teknik belgeler, hakediş ve fizibilite raporları, ar ge raporları, teknik şartname ve ÇED raporlarının Adana teknik tecüme ve Adana teknik çeviri talepleri oluşmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi oluşan tüm Adana teknik tercüme ve teknik çeviri taleplerine mühendis, mimar, kimyager, tekniker gibi alanlarında ve belirli terminolojide uzman teknik tercüman kadrosu ile hizmet vermektedir.

Hukuk sistemi uluslararası işlem gerçekleştiren birey ve kurumların işlemlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle dil ayırt etmeksizin herkesin hukuki terminololjide Adana hukuki tercüme ve Adana hukuki çeviri işlemi talepleri bulunmaktadır. Adana hukuki tercüme ve Adana hukuki çeviri adına en çok tercüme işlemi talep edilen evrakların başında vekaletname, ihtarname, ihbarname, muvaffakatname, alım satım akdi, boşanma kararı, velayet davaları, dernek iç tüzüğü, genelgeler, taahhütname, kararname, beyanname, yönetmelikler, vergi evrakları, vasiyetler, mahkeme kararı, tapu, senet, sözleşme, yasa maddeleri, AB mevzuatı, ticari sözleşme, şirket tüzüğü ve teknik ve idari şartnameler gelmektedir. Adana hukuki tercüme ve Adana hukuki çeviri işlemleri Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketine bağlı çalışan hukuk fakültesi mezunu ve anadil düzeyinde dil yeterliliğine sahip tercüman kadrosu tarafından gerçekleştirilmektedir.

Adana yeminli tercüme ve Adana yeminli çeviri hizmeti vize, vatandaşlık, ikamet, şirket kuruluşu, erasmus, çalışma vizesi, seyahat gibi birçok nedene bağlı olarak talep edilmekte ve Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketinin geniş yeminli tercüman kadrosu tarafından gerçekleştirilmektedir. Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, kimlik, doğum belgesi, ölüm belgesi, ikametgah, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası, vekaletname, sicil gazetesi, ruhsat, mahkeme kararı, maaş bordrosu, kaza raporu, dilekçe, doktor raporu, temyiz belgesi, diploma, transkript, tasdikname, askerlik belgesi, tapu, muvaffakatname, evlilik cüzdanı, sözleşme, ithalat ihracat belgesi, apostil, uygunluk belgesi, sertifika, taahhütname gibi evrakların Adana yeminli tercüme ve Adana yeminli çeviri hizmeti sağlanmaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana tüm ekibi ile birlikte profesyonel hizmet sunmakta ve etik ilkelerine ve değerlerine olan bağlılığını uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme hizmeti ile birleştirerek Adana tercüme ve Adana çeviri hizmeti sunmaktadır.

Adana tercüme ve Adana çeviri hizmeti hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL YAZILAR

Özel Şartlarda YKS 2020

Özel şartlarda YKS 2020, bilindiği üzere dünyaca bir pandemi sürecinden geçiyoruz.  COVID-19 salgınının olumsuz etkilediği alanlardan birisi de haliyle eğitim sektörü… Pandemi nedeniyle ertelenen ve...

Osmanlıca Tercüme ve Osmanlıca Çeviri

Osmanlıca tercüme ve çeviri, Osmanlıca, 13.yy’da Osmanlı İmparatorluğunda kullanılmış olan dilin adıdır. Çoğunlukla Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalan bir dil olarak Arap alfabesinin...

Farsça Yeminli Tercüme

Farsça yeminli tercüme, Farsça, İran başta olmak üzere Tacikistan, Afganistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkelerinde konuşulan, Hint-Avrupa dil ailesinin Asya kolunun Hint-İran öbeğinde arasında...

Azerice Tercüme ve Azerice Çeviri

Azerice tercüme ve Azerice Çeviri, Azerice veya diğer bir deyişle Azerbaycan Türkçesi Türk dilinin Oğuz veya Batı lehçelerinden biri olup Azerbaycan'ın resmi dilidir. Azerbaycan'ın yanı...