Perşembe, Ağustos 13, 2020
Ana Sayfa Çeviri Akademik Tercüme ve Akademik Çeviri

Akademik Tercüme ve Akademik Çeviri

Bilgi ve teknoloji çağı olan günümüzde eğitim seviyesinin yükselmesi ve global çerçevede gerçekleştirilme oranının artması ile akademik tercüme ve akademik çeviri hayatımızdaki varlığı her geçen gün artış göstermektedir.

Her birey ister istemez eğitimi ile ilgili yahut işi ile ilgili akademik bilgi içeren metinlerle muhatap olmaktadır. Bilim dünyasının engin derinliklerinde hemen her akademik çalışma yürüten bireyin yolu farklı dillerde akademik kaynaklarla kesişmektedir. Bazı hallerde ise elde olan bu akademik metinlerin kimi gerekçelerden ötürü akademik tercüme hizmeti görmesi gerekmektedir.

Akademik Tercüme Nedir?

Akademik çalışma, kariyer, eğitim, uzmanlık, araştırma ve yayınlarını uluslararası mecrada farklı dilde yayınlamak üzere gerçekleştirmek isteyen kişilerin akademik metinlerinin tercüme edilmesidir.

Akademik Tercüme Hangi Terminolojilerde Gerçekleştirilmektedir?

Tıbbi, hukuki, teknik, finansal, edebi başta olmak üzere pek çok terminolojide akademik tercüme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Tıbbi Akademik Tercüme ve Çeviri

Tıp alanında akademik çalışmaların hepsini kapsamaktadır. Makale, tez, ödev, kitap, seminer gibi tıbbi akademik çalışmalarda alanında uzman deneyimli tıp eğitimi almış akademik kariyer hayatı olan native tercümanlar tarafından yapılmaktadır.

Tıp terminolojisi canlı hayatına doğrudan etki etmesi sebebiyle uzmanlık ve üst düzey dikkat gerektirmektedir.

Teknik Akademik Tercüme ve Çeviri

Mühendislik, matematik, makine, bilişim, inşaat, uzay bilimleri gibi teknik alanlarda teknik akademik tercüme ve çeviri işlemleri yapılır. Tercüme işlemi yapılırken teknik terimlerin doğru kullanımı ve tutarlılığı çok önemlidir. Bu sebeple her teknik akademik tercüme alanında o alana ve o terminolojiye hakim deneyimli kişiler çeviri işlemini gerçekleştirmektedir.

Hukuki Akademik Tercüme ve Çeviri

Özellikle hukuk fakültesi öğrencileri ve hukuki akademik kariyere sahip kişiler hukuki akademik tercüme hizmeti talep etmektedir. Hukuk tarihin en eski bilimlerinden olup farklı ülkelerde farklı hukuk sistemleri mevcuttur.

Dolayısıyla hukuki akademik tercüme yapan tercüman, tercüme yaptığı her iki dilin konuşulduğu ülke hukuk sistemlerini bilmeli ve terminolojiyi ona uygun kullanmalıdır.

Finansal Akademik Tercüme ve Çeviri

Maliye, muhasebe vb. alanlarda finansal akademik tercüme hizmetine başvurulmaktadır. Finans terminolojisi ile birlikte rakamlar ve oranlar, değerler çeviri sırasında büyük bir titizlikle ele alınmalıdır.

Finansal akademik tercüme dosyaları çok ağdalı bir anlatımdan uzak, daha sade, anlaşılır ve terminolojik bütünlüğü olan cümlelerden oluşmalıdır.

Akademik Tercümede Terminolojinin Önemi Nedir?

Akademik metinler tercüme edilirken dikkat edilmesi gereken bir çok husus vardır. Bu hususlar tercüman tarafından atlanır ve gerekli özen gösterilmezse tercüme metni ile asıl metin arasında çok büyük farklar ve hatalar olması kaçınılmazdır.

Öncelikle riayet edilmesi gereken ilk husus akademik tercüme yapılacak olan metnin hangi konu ile alakalı olduğunu tespit etmek ve bu doğrultuda ilgili uzman tercümana metni iletmektir. Aksi takdirde konuya hakim olmayan bir tercüman ne kadar başarılı olursa olsun içeriğe giremeyecek ve dolayısıyla ana düşünceyi hedef dile tercüme etmekte zorlanacaktır.

Akademik Tercümede Dil Bilgisinin Önemi Nedir?

Yazım, imla ve dil bilgisi kuralları akademik tercümede oldukça önemlidir. Kaynak dil ve hedef dil farklı dil bilgisel ve dil bilimsel özelliklere sahip olabilmektedir. Dolayısıyla tercüme işlemi her iki dilin özelliklerine uygun bir biçimde gerçekleştirilmelidir. İlgili projenin tercüme işleminin gerçekleştirilmesinin ardından anlatım bozuklukları ve anlam bulanıklıklarının olmaması adına tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Akademik Tercümede Deneyim Niçin Önemlidir?

Akademik tercüme deneyim isteyen bir alandır. Çünkü akademik bir metnin ilgili olduğu alanda veya tercüme sektöründe deneyimi olmayan bir tercümanın kaliteli bir tercüme ortaya çıkarması zor olacaktır.

Araştırmalarını, makalelerini veya çalışmalarını yurt dışında yayımlamak isteyen bir akademisyen, bitirme tezini vererek mezun olmak isteyen bir öğrenci, ya da yüksek lisans bitirerek doktora yapmak isteyen bir kişi için büyük önem taşımaktadır.

Akademik tercüme yalnızca ilgili alan ile alakalı bilgi ve tecrübe sahibi veya geniş bir akademik kariyere sahip kişiler tarafından gerçekleştirildiği takdirde olumlu sonuçlar verecektir.

Akademik Tercümede Gözetilmesi Gereken Diğer Noktalar Nelerdir?

Akademik tercüme işlemine başlamadan önce tercüme işlemi gerçekleştirecek olan metin mutlaka incelenmeli ve ardından çözümlemelere geçilmelidir.

Bu noktada paragraf, cümle ve kelime odaklı bir tercüme metodu izlemek daha başarılı sonuç vermektedir. Sonrasında ise asıl metin ile tercüme metni karşılaştırılmalı ve bu sayede göz ardı edilen en ufak hatalar dahi düzeltilmelidir. Aksi takdirde önemsenmeyen ufak bir hata anlam kaymasına ve anlatım bozukluğuna yol açabilmektedir. Bu ise elbette istenilen bir netice değildir.

İlgili terminolojilerde uzman, akademik alanda tecrübe sahibi ve hem kaynak dilin hem de hedef dilin dilsel özelliklerini gözeterek tercüme işlemini gerçekleştiren bir tercüman kadrosuna sahip bir tercüme bürosu size akademik kariyeriniz bağlamında kapılar açacaktır.

Okeanos Tercüme, kurulduğu günden bu yana yaptığı tüm çalışmalarda projenin alanına ve terminolojisine uygun kategorize etmektedir. Bütün projelerde alanında uzman deneyimli tercüme ekibi görev alır.

Okeanos Tercüme, bütün projelerinde uygun fiyat, hız ve kaliteyi bir arada sunmaktadır. Önceliği, sunmuş olduğu hizmet alanlarında etik değerlerine ve ilkelerine bağlı çalışmayı esas olarak alır.

Akademik tercüme ve akademik çeviri projeleriniz ile ilgili olarak daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr  veya info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 ya da 0552 910 31 32 numaralı hatlarımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL YAZILAR

Dijital Pazarlamada Yabancı Dil

Dijital pazarlama internet kullanıcıları hedeflenerek internet ortamında ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı bir çeşit pazarlama yöntemidir. Günümüzde dijital ortamda sınırlar ve mesafelerin kalkmasıyla dijital pazarlamada...

Tapu Randevu

Tapu randevu, taşınmaz malların alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirilmesinde Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden randevu almak gerekmektedir. Tapu randevu işlemleri online olarak yapılabilmesi gibi Alo 181...

Yabancı Dil Nasıl Geliştirilir?

Yabancı dil nasıl geliştirilir? Yabancı dil bilmek, uluslararası ilişkilerin geliştiği ve küresel etkileşimin arttığı günümüzde önemli bir etmendir.  Aynı zamanda başka kültürlerden ve coğrafyalardan...

Sağlık Turizmi ve Tercüme

Sağlık turizmi ve tercüme hizmeti, küreselleşen dünyamızda ülkeler arası işbirliklerinin, seyahat özgürlüklerinin ve olanaklarının artması ile birlikte sağlık turizminde de birtakım gelişmeler olmuştur. Özellikle son...