Perşembe, Temmuz 2, 2020
Ana Sayfa Çeviri Avcılar Yeminli Tercüme Hizmetimiz

Avcılar Yeminli Tercüme Hizmetimiz

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi tüm İstanbul ilçelerinde olduğu gibi Avcılar ilçesinde de yıllardır başarı ile Avcılar yeminli tercüme ve Avcılar yeminli çeviri hizmetini başarı ile yürütmektedir.

Avcılar, İstanbul’a 27 km uzaklıkta, Küçükçekmece, Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi ile çevrilidir. 10 Mahalleden oluşan Avcılar, sanayi tesislerinin gelişmesi ile balıkçılık, bağcılık ve tarım önemini yitirmiştir. Sanayi, ticaret ve eğlence-dinlenme alanında gelişme gösteren Avcılar madeni eşya, dokuma, giyim eşyası başta olmak üzere büyük küçük 250’den fazla sanayi tesisi faaliyet göstermektedir. Buna bağlı olarak bölge nüfusunun % 40’ını işçiler oluşturmaktadır.

Avcılar gelişen ekonomisi ve her geçen gün artan nüfusu ile yeni yatırımların ve sanayi ve ticaretin giderek büyüdüğü bir yerleşim yeri olmaya devam ediyor.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi Avcılar bölgesinde gerçekleşen tüm sanayi ve ticaret alanındaki faaliyetlerde gerçekleşen tüm tercüme ve çeviri işlemlerinde bölgede öncü olmuştur. Avcılar bölgesinde yapılan ithalat ve ihracat işlemlerinde gerçekleşen çok sayıda dökümanın tercüme ve çeviri ihtiyacı doğmaktadır.

Avcılar Teknik Tercüme ve Avcılar Teknik Çeviri Hizmeti

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi Avcılar bölgesinde gerçekleşen tüm teknik faaliyetler sırasında ihtiyaç duyulan katalog, kullanım kılavuzu, CE belgesi, makine ve cihazların broşürleri, TÜV sertifikası, makine ve cihazların katalogları, ISO ve TSE belgeleri, teknik eğitim materyalleri, teknik servis ve bakım kitapçıkları, üretim ve imalat cihazları kullanım kılavuzları, bilgisayar ve teknik eğitim setleri, teknik belgeler, hakediş ve fizibilite raporları, ar ge raporları, teknik şartname ve ÇED raporlarının Avcılar teknik tercüme ve Avcılar teknik çeviri hizmeti yürütülmektedir. Teknik tercümanlar, teknik terminoloji alanında uzman ve deneyimli bir ekip tarafından Avcılar teknik tercüme ve Avcılar teknik çeviri hizmeti verilmektedir.

Avcılar Hukuki Tercüme ve Avcılar Hukuki Çeviri Hizmeti

Avcılar hukuki tercüme ve Avcılar hukuki çeviri hizmeti hukuk eğitimi almış, hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi ve anadil düzeyinde dil yetkinliğine sahip tercüme ekibi tarafından yürütülmektedir. Vekaletname, ihtarname, ihbarname, muvaffakatname, alım satım akdi, boşanma kararı, velayet davaları, dernek iç tüzüğü, genelgeler, taahhütname, kararname, beyanname, yönetmelikler, vergi evrakları, vasiyetler, mahkeme kararı, tapu, senet, sözleşme, yasa maddeleri, AB mevzuatı, ticari sözleşme, şirket tüzüğü ve teknik ve idari şartnamelerin Avcılar hukuki tercüme ve Avcılar hukuki çeviri işlemleri yapılmaktadır.

Avcılar Yeminli Tercüme ve Avcılar Yeminli Çeviri Hizmeti

Okeanos Uluslarararsı Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketinin birçok dilde uzman ve yeminli tercüman kadrosu tarafından vize, vatandaşlık, ikamet, evlilik, ihale, gümrük, lojistik gibi işlemlerinde Avcılar yeminli tercüme ve Avcılar yeminli çeviri hizmeti sağlanmaktadır. Bu kapsamda en çok nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, kimlik, doğum belgesi, ölüm belgesi, ikametgah, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası, vekaletname, sicil gazetesi, ruhsat, mahkeme kararı, maaş bordrosu, kaza raporu, dilekçe, doktor raporu, temyiz belgesi, diploma, transkript, tasdikname, askerlik belgesi, tapu, muvaffakatname, evlilik cüzdanı, sözleşme, ithalat ihracat belgesi, apostil, uygunluk belgesi, sertifika, taahhütname gibi evrakların Avcılar yeminli tercüme ve Avcılar yeminli çeviri işlemleri yapılmaktadır.

Avcılar Noter Onaylı Tercüme ve Avcılar Noter Onaylı Çeviri Hizmeti

Yabancı dilde bazı evrakların resmi kurum ya da müşteri talebi doğrultusunda Avcılar noter onaylı tercüme ve Avcılar noter onaylı çeviri işlemine ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu süreç kapsamında Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi bireysel ve kurumsal düzeyde hizmet sağlamaktadır.

Kurulduğu ilk günden bu yana Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme etik ve ilkelerine bağlı çalışmalarını uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme hizmeti ile birlikte sunmaktadır.

Avcılar yeminli tercüme ve Avcılar yeminli çeviri hizmetimiz hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Ücretsiz kargo hizmetimiz bulunmaktadır…

GÜNCEL YAZILAR

Özel Şartlarda YKS 2020

Özel şartlarda YKS 2020, bilindiği üzere dünyaca bir pandemi sürecinden geçiyoruz.  COVID-19 salgınının olumsuz etkilediği alanlardan birisi de haliyle eğitim sektörü… Pandemi nedeniyle ertelenen ve...

Osmanlıca Tercüme ve Osmanlıca Çeviri

Osmanlıca tercüme ve çeviri, Osmanlıca, 13.yy’da Osmanlı İmparatorluğunda kullanılmış olan dilin adıdır. Çoğunlukla Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalan bir dil olarak Arap alfabesinin...

Farsça Yeminli Tercüme

Farsça yeminli tercüme, Farsça, İran başta olmak üzere Tacikistan, Afganistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkelerinde konuşulan, Hint-Avrupa dil ailesinin Asya kolunun Hint-İran öbeğinde arasında...

Azerice Tercüme ve Azerice Çeviri

Azerice tercüme ve Azerice Çeviri, Azerice veya diğer bir deyişle Azerbaycan Türkçesi Türk dilinin Oğuz veya Batı lehçelerinden biri olup Azerbaycan'ın resmi dilidir. Azerbaycan'ın yanı...