Cumartesi, Temmuz 4, 2020
Ana Sayfa Çeviri Beyoğlu Yeminli Tercüme Hizmetimiz

Beyoğlu Yeminli Tercüme Hizmetimiz

Beyoğlu tercüme ve Beyoğlu çeviri hizmetleri Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi ve profesyonel ekibi tarafından başarı ile yürütülmektedir.

Beyoğlu, İstanbul’un en sevilen ilçelerinden biri olup Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve İstanbul Boğazı ve Haliç arasında çevrelenmiştir. 45 mahalleden oluşan ilçe 8,76 km2 bir alana sahip ve adını Beyoğlu semtinden almaktadır. Beyoğlu, Orta Çağ’dan itibaren adını Yunanca’da “karşı yaka” ya da “öte” anlamına gelen “Pera” adıyla anılmaktaydı. Türkler tarafından kullanılan Beyoğlu adının ilçede bulunan bir beyin oğlunun konağından esinlenerek konulduğu bilinmektedir. 1925 yılında resmi belgelerde “Pera” olarak kullanılan semtin adı “Beyoğlu” olarak değiştirilmiştir. 16. Yüzyılda bağlık bahçelik bir alan olan Beyoğlu sadece birkaç evin yerleştiği bir ilçeydi. Beyoğlu, Gata’dan gelen Hristiyanlar ve yabancıların elçilikler etrafına ve o zamanlar “Grand Rue de Pera” denilen İstiklal Caddesi etrafında yerleşmesi sonrası bir Avrupa kenti görünümünü almıştır. Yabancıların yerleşimi ile 17. Yüzyıl başlarında İstanbul içinde farklı bir topluluk gelişmeye başladı. Beyoğlu, İstanbul’un en kozmopolit ve en İstanbul kokan ilçelerinden biridir.

İstanbul’un kültür, eğlence ve iş merkezleri bakımından oldukça hareketli olan Beyoğlu, bankalar, sendika, oteler ve çok sayıda değişik ölçeklere sahip firmanın faaliyet gösterdiği bir ilçedir.

Beyoğlu Yeminli Tercüme ve Beyoğlu Yeminli Çeviri Hizmeti

Beyoğlu, özellikle konsoloslukların ve vize danışmanlık şirketlerinin ve çok sayıda da şirketin yerleşim yeri olması sebebiyle yoğun Beyoğlu yeminli tercüme ve Beyoğlu yeminli çeviri talebi yaşanan bir ilçedir. Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, kimlik, doğum belgesi, ölüm belgesi, ikametgah, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası, vekaletname, sicil gazetesi, ruhsat, mahkeme kararı, maaş bordrosu, kaza raporu, dilekçe, doktor raporu, temyiz belgesi, diploma, transkript, tasdikname, askerlik belgesi, tapu, muvaffakatname, evlilik cüzdanı, sözleşme, ithalat ihracat belgesi, apostil, uygunluk belgesi, sertifika, taahhütname gibi evrakların Beyoğlu yeminli tercüme ve Beyoğlu yeminli çeviri işlemleri talep edilmektedir. Beyoğlu yeminli tercüme ve Beyoğlu yeminli çeviri işlemi yeminli tercüman tarafından tercüme edilen evrakın ıslak imzalı ve kaşeli olarak hazırlanmış halidir. Yeminli tercüman; en az iki dilde yazılı ve sözlü tercüme yapabildiğini lisans diploması veya dengi bir evrak ile ispat ederek noterde zabıt çıkaran ve bu unvanı alan kişidir.

Beyoğlu Noter Onaylı Tercüme ve Beyoğlu Noter Onaylı Çeviri Hizmeti

Beyoğlu noter onaylı tercüme ve Beyoğlu noter onaylı çeviri hizmeti vize, evlilik, ikamet, vatandaşlık, turizm, şirket kuruluşu, ortaklık, franchasing ve bu gibi işlemlerde noterlik makamında noter tarafından tasdik edilmesi talebidir. Beyoğlu noter onaylı tercüme ve Beyoğlu noter onaylı çeviri bireysel ya da kurumsal müşteri talebi sonucu hazırlanmakta ve yeminli tercüman tarafından tercüme edilen ve yeminli tercüme onayının ardından gerçekleştirilen işlemdir.

Beyoğlu Teknik Tercüme ve Beyoğlu Teknik Çeviri Hizmeti

Beyoğlu ilçesinde faaliyet gösteren firmaların teknik anlamda birçok dökümanın çevirisine global bağlamda iş yapması sonucu ihtiyaçları oluşmaktadır. Katalog, CE belgesi, makine ve cihazların broşürleri, TÜV sertifikası, makine ve cihazların katalogları, makine ve cihazların bakım, onarım ve kullanma kılavuzları, ISO ve TSE belgeleri, teknik eğitim materyalleri, teknik servis ve bakım kitapçıkları, üretim ve imalat cihazları kullanım kılavuzu, bilgisayar ve teknik eğitim setleri, teknik belgeler, hakediş ve fizibilite raporları, teknik faaliyet raporu, ar ge raporu, teknik şartname, ÇED raporu gibi evrakların Beyoğlu teknik tercüme ve Beyoğlu teknik çeviri işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Beyoğlu Hukuki Tercüme ve Beyoğlu Hukuki Çeviri Hizmeti

Hukuk her global bağlantının temel taşıdır. Beyoğlu hukuki tercüme ve Beyoğlu hukuki çeviri hizmeti ise vekaletname, muvaffakatname, alım satım akdi, boşanma kararı, velayet davaları, dernek iç tüzüğü, genelgeler, taahhütname, kararname, ihbarname, beyanname, ihtarname, yönetmelikler, vergi evrakları, vasiyetler, mahkeme kararı, tapu, senet, sözleşme, yasa maddeleri, AB mevzuatı, ticari sözleşme, şirket tüzüğü, teknik ve idari şartnameler gibi evrakların işlemleri yapılmaktadır. Beyoğlu hukuki tercüme ve Beyoğlu hukuki çeviri işlemi hukuk alanında eğitim almış, hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi, doğru terim ve terminolojik uygunluğa dikkat edilerek yapılmalıdır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana uzman ekibi ile etik ilkelerine ve değerlerine bağlı olarak, uygun fiyat, kalite, hızlı tercüme anlayışıyla Beyoğlu tercüme ve Beyoğlu çeviri hizmeti olarak sunulmaktadır.

Beyoğlu yeminli tercüme, Beyoğlu tercüme ve Beyoğlu çeviri hizmeti hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr 0212 221 45 21 numaramızdan 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Ülkemiz genelinde ücretsiz kargo hizmetimiz bulunmaktadır.

GÜNCEL YAZILAR

Özel Şartlarda YKS 2020

Özel şartlarda YKS 2020, bilindiği üzere dünyaca bir pandemi sürecinden geçiyoruz.  COVID-19 salgınının olumsuz etkilediği alanlardan birisi de haliyle eğitim sektörü… Pandemi nedeniyle ertelenen ve...

Osmanlıca Tercüme ve Osmanlıca Çeviri

Osmanlıca tercüme ve çeviri, Osmanlıca, 13.yy’da Osmanlı İmparatorluğunda kullanılmış olan dilin adıdır. Çoğunlukla Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalan bir dil olarak Arap alfabesinin...

Farsça Yeminli Tercüme

Farsça yeminli tercüme, Farsça, İran başta olmak üzere Tacikistan, Afganistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkelerinde konuşulan, Hint-Avrupa dil ailesinin Asya kolunun Hint-İran öbeğinde arasında...

Azerice Tercüme ve Azerice Çeviri

Azerice tercüme ve Azerice Çeviri, Azerice veya diğer bir deyişle Azerbaycan Türkçesi Türk dilinin Oğuz veya Batı lehçelerinden biri olup Azerbaycan'ın resmi dilidir. Azerbaycan'ın yanı...