Perşembe, Temmuz 2, 2020
Ana Sayfa Çeviri Fatih Yeminli Tercüme Hizmetimiz

Fatih Yeminli Tercüme Hizmetimiz

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi tarafından İstanbul’un tüm ilçelerinde olduğu gibi aynı başarı ve profesyonellikle ilçede yürütülmektedir.

Fatih, İstanbul’un avrupa yakasında Zeytinburnu, Eyüpsultan, Haliç, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi ile çevrilidir. Fatih ilçesi 1928’den 2008 yılına kadar ayrı ve bir olarak dönemler yaşamış 2008 yılından sonra Eminönü’nün varlığının ortadan kaldırılarak tarihinde olduğu gibi Fatih’e tekrar bağlanmıştır. 1562 hektarlık bir alana sahip Fatih ilçesi 57 mahalleden oluşmaktadır.

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethinden sonra blgede bulunan Havariyun Kilisesini yıktırıp yerine kendi adını taşıyan bir külliye yaptırmasının ardından bölgede külliye etrafından müslüman mahallesi kurulmaya başlamış ve zamanla bölge külliye adıyla anılmaya başlamış ve semt adını bu şekilde almıştır.

Fatih ilçesi son dönemde ülke genelinde yaşanan Arap kökenli vatandaşların göçünü en çok yaşayan ve çok fazla göçmen nüfusuna bağlı semtlerin başında gelir. Ayrıca Arap kökenli vatandaşların aynı zamanda ticari faaliyetlerini yürütmek amacıyla en çok bu gölgeyi tercih etmekte ve özellikle Fatih ilçesi Aksaray semtinde yer almaktadırlar.

Fatih ikamet, vize ve vatandaşlık tercümeci ve Fatih ikamet, vatandaşlık ve vize çeviri hizmeti

Fatih ilçesinin en çok Arap vatandaş göç almasının ardından ikamet, vize, vatandaşlık, nikah işlemleri çok yoğun şekilde talep edilmektedir. Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, kimlik, doğum belgesi, ölüm belgesi, ikametgah, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası, vekaletname, sicil gazetesi, ruhsat, mahkeme kararı, maaş bordrosu, kaza raporu, dilekçe, doktor raporu, temyiz belgesi, diploma, transkript, tasdikname, askerlik belgesi, tapu, muvaffakatname, evlilik cüzdanı, sözleşme, ithalat ihracat belgesi, apostil, uygunluk belgesi, sertifika gibi evrakların Fatih yeminli tercüme ve Fatih yeminli çeviri işlemleri talep edilmektedir. Fatih yeminli tercüme ve Fatih yeminli çeviri işlemi noterde en az iki dilde yazılı ve sözlü tercüme yapabildiğini ispat ederek yeminli tercüman unvanı alarak ıslak kaşe ve imza yapmasıdır.

Arap vatandaş nüfusunun çok olması sebebiyle Fatih ilçesinde en çok talep edilen tercüme dillerinin başında Arapça tercüme ve Arapça çeviri işlemleri gelmektedir. Genel itibariyle Fatih yeminli tercüme ve Fatih noter onaylı tercüme şeklinde talep edilen Arapça yeminli tercüme ve Arapça yeminli çeviri evrakları hızlı, kaliteli ve uygun fiyatlı olarak bireysel ya da kurumsal müşteri talebi ile gerçekleştirilmektedir. Fatih yeminli tercüme ve Fatih yeminli çeviri işleminin yanı sıra Fatih noter onaylı tercüme ve Fatih noter onaylı çeviri tüm resmi kurumlarda ve kamu kurumlarında gerçekleştirilecek işlemler sırasında talep edilmektedir.

Fatih Teknik Tercüme ve Fatih Teknik Çeviri Hizmeti

Fatih ilçesi sınırları dahilinde tekik alanda faaliyet gösteren ve global çerçevede ticari faaliyet yürüten firmalar Fatih teknik tercüme ve Fatih teknik çeviri işlem talebinde bulunurlar. Katalog, kullanım kılavuzu, CE belgesi, makine ve cihazların broşürleri, TÜV sertifikası, makine ve cihaların katalogları, ISO ve TSE belgeleri, teknik eğitim materyalleri, teknik servis ve bakım kitapçıkları, üretim ve imalat cihazları kullanım kılavuzları, bilgisayar ve teknik eğitim setleri, teknik belgeler, hakediş ve fizibilite raporları, ar ge raporları, teknik şartname ve ÇED raporlarının Fatih teknik tercüme ve Fatih teknik çeviri işlemi gerçekleştirilir. Fatih teknik tercüme ve Fatih teknik çeviri işlemi alanında uzman teknk tercümanlar tarafından yürütülmektedir. Fatih teknik tercüme ve Fatih teknik çeviri işlemi yapılırken cümlelerin kısa, anlaşılır ve net olması ve teknik terim ve terminolojinin doğru kullanılması büyük önem taşımaktadır.

Fatih Hukuki Tercüme ve Fatih Hukuki Çeviri Hizmeti

Fatih hukuki tercüme ve Fatih hukuki çeviri vekaletname, ihtarname, ihbarname, muvaffakatname, alım satım akdi, boşanma kararı, velayet davaları, dernek iç tüzüğü, genelgeler, taahhütname, kararname, beyanname, yönetmelikler, vergi evrakları, vasiyetler, mahkeme kararı, tapu, senet, sözleşme, yasa maddeleri, AB mevzuatı, ticari sözleşme, şirket tüzüğü ve teknik ve idari şartname gibi evrakların çevirisinde gerçekleştirilmektedir. Fatih hukuki tercüme ve Fatih hukuki çeviri işlemleri hukuk alanında eğitim almış ve hukuk sistemlerinden doğacak terminolojik farklılıkları hakkında bilgi sahibi tercüman ve editörler tarafından yürütülmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana Fatih tercüme ve Fatih çeviri hizmeti kapsamında diğer ilçelerde edindiği başarıyı bölgede de sürdürebilmektedir. Etik ilke ve değerlerin bağlılığını sürdüren Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme politikasını da bunlarla birleştirerek hizmet sunmaktadır.

Fatih yeminli tercüme, Fatih tercüme ve Fatih çeviri hizmetleri hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL YAZILAR

Özel Şartlarda YKS 2020

Özel şartlarda YKS 2020, bilindiği üzere dünyaca bir pandemi sürecinden geçiyoruz.  COVID-19 salgınının olumsuz etkilediği alanlardan birisi de haliyle eğitim sektörü… Pandemi nedeniyle ertelenen ve...

Osmanlıca Tercüme ve Osmanlıca Çeviri

Osmanlıca tercüme ve çeviri, Osmanlıca, 13.yy’da Osmanlı İmparatorluğunda kullanılmış olan dilin adıdır. Çoğunlukla Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalan bir dil olarak Arap alfabesinin...

Farsça Yeminli Tercüme

Farsça yeminli tercüme, Farsça, İran başta olmak üzere Tacikistan, Afganistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkelerinde konuşulan, Hint-Avrupa dil ailesinin Asya kolunun Hint-İran öbeğinde arasında...

Azerice Tercüme ve Azerice Çeviri

Azerice tercüme ve Azerice Çeviri, Azerice veya diğer bir deyişle Azerbaycan Türkçesi Türk dilinin Oğuz veya Batı lehçelerinden biri olup Azerbaycan'ın resmi dilidir. Azerbaycan'ın yanı...