Yeminli Tercüme Bürosu

  0
  288
  yeminli tercüme ve yeminli çeviri
  yeminli tercüme ve yeminli çeviri

  Okeanos Tercüme olarak kurulduğumuz günden bu yana uygun fiyat, kalite ve zamanında teslimat kriterleri doğrultusunda profesyonel yeminli tercüme bürosu olarak hizmet vermekteyiz.

  Yeminli Tercüme Nedir?

  Belgenin tercüme işleminin ardından yeminli tercüman tarafından imzalanıp kaşelenerek resmiyet kazanması işlemine yeminli tercüme denilmektedir.

  Resmi değeri olan veya resmi işlemlerde kullanılacak evraklar yeminli tercüman tarafından talep edilen dilde çeviri edilir. Akabinde yeminli tercüman tarafından tercümesi tamamlanan evrak imzalanır ve kaşelenir.

  Kullanılacak işleme, makama veya ülkeye göre tercümesi yapılan belgenin yeminli tercüman tarafından kaşelenmesi ve imzalanması yeterlidir.  Ancak noter onaylı tercüme talep edilmesi halinde noter tasdikine uygun olarak hazırlanıp noter tarafından onaylanmalıdır.

  Tercüme Bürosu ve Verdiği Hizmetler

  Tercüme ve çeviri bürosu, birçok dilde ve birçok alanda tercüme projelerinin yürütüldüğü ofislerdir. Belirli bir proje ekibini, tercümanları, editörleri ve kontrolörleri bünyelerinde barındırırlar.

  Bugün birçok müşteri oluşan tercüme talepleri doğrultusunda bir tercüme bürosuna başvurmaktadır. Müşteri talepleri herhangi bir dilde yazılı veya sözlü olarak oluşabilmektedir. Bir tercüme bürosu müşteri taleplerine uygun tercüman kadrosuna sahip olduğu takdirde çeviri projelerinde başarıyı yakalaması hiç de zor olmamaktadır.

  Bir tercüme bürosu yazılı ve sözlü olmak üzere çeşitli alanlarda ve dillerde hizmet vermektedir. Yeminli tercüme, noter onaylı tercüme, sözlü tercüme ve yeminli sözlü tercüme gibi hizmetleri bulunmaktadır. Ayrıca web site tercümesi, yazılım tercümesi, makale tercümesi ve kitap ve dergi çevirisi verdikleri hizmetler arasında yer almaktadır.

  Tüm tercüme hizmetlerini hukuki, tıbbi, akademik, teknik başta olmak üzere çeşitli alanlarda verebilirler. Aynı zamanda mahkeme tercümanlığı, nikah tercümanlığı, tapu tercümanlığı gibi hizmetleri de bulunmaktadır.

  Tercüme işlemlerinin yanı sıra redaksiyon, yerelleştirme, proofreading (son okuma) gibi editöryel hizmetleri mevcuttur.

  Yeminli Tercüme Bürosu

  Yeminli tercüme bürosu, bünyesinde yer alan yeminli tercümanları aracılığıyla yeminli tercüme hizmeti sağlayan tercüme bürolarına denilmektedir.

  Bugün pek çok resmi işlemden dolayı pek çok dilde yeminli tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Yeminli tercüme hizmeti almak isteyen müşterilerin uğrak noktası ise yeminli tercüme bürosudur.

  Yeminli Tercüme Şartları Nelerdir?

  Evrakların yeminli tercüme olabilmesi için yeminli tercüman tarafından tercüme yapılması gerekmektedir.

  Yeminli tercümede, tercümesi tamamlanan belge veya evrakın üzerinde tercümanın imzası, adı soyadı, hedef dil, kaynak dil belirtildiği kaşe ve mühür yer alması gerekmektedir.

  Hangi Belge veya Evraklara Yeminli Tercüme Yapılır?

  İster yabancı dilde isterse Türkçe’de olsun, resmi değeri olan bütün evrak veya belgeler ihtiyaç doğrultusunda farklı bir dile yeminli tercümesi yapılabilir. Bunlardan bazıları olarak; diploma, pasaport, doğum belgesi, ticaret sicil gibi ticari resmi evraklar, kurumlar vergisi beyannamesi, dava dilekçesi, vasiyetname, evlilik cüzdanı veya defterleri, sağlık raporları, ölüm belgesi, vekaletname, imza beyanları, sertifikalar, ifade tutanakları, dava dosyaları gibi pek çok evrak veya belge resmi değer taşımaları sebebiyle farklı dillere yeminli tercümeleri yapılabilir.

  Yeminli Tercüme Bürosu ve İhtiyaç Duyulan İşlemler…

  • Vize ve vatandaşlık işlemlerinde,
  • Çalışma ve oturma izni için,
  • Bankacılık işlemlerinde,
  • Yurt dışında eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için,
  • Mahkemelerde,
  • Evlilik işlemlerinde,
  • Tapuda,
  • Ticaret odalarında

  vb. resmi işlemler için yeminli tercüme hizmeti talep edilmektedir.

  Yeminli Tercümenin Avantajları Nelerdir?

  Yeminli tercüme, resmi makamlarda veya resmi işlemlerde kullanılacak olan belge ve evrakların tercümelerinin resmiyet kazandırılmasını sağlar. Bu sayede, tercümesi yapılan belge veya evrakların resmi olarak akredite edilmiş, uzman ve güvenilir bir tercüman tarafından tercüme edildiği tescil edilmiş olur.

  Yeminli Tercüme Türleri Nelerdir?

  Tercüme işlemi iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlar sözlü yeminli tercüme ve yazılı yeminli tercümedir.

  Sözlü Yeminli Tercüme

  Sözlü yeminli tercüme işlemi ticaret ve sanayi odalarındaki yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri için talep edilmektedir. Aynı zamanda noterlerde gerçekleştirilen vekalet verme, araç satışı, hisse devri gibi işlemler için ihtiyaç duyulmaktadır. Yabancı uyruklu vatandaşların nikah işlemleri için nikah dairelerinde ve tapu alım satım işlemleri için tapu dairelerinde yeminli sözlü çeviri gerekmektedir.

  Sözlü Yeminli Tercüme Nasıl Gerçekleştirilir?

  İlgili resmi makamlardaki sözlü işlemleri yeminli tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yeminli tercüman taraflar arasındaki iletişimi tam ve doğru olarak sağlamakla görevlidir. Yeminli tercüman bu kapsamda hem yazılı belgelerin sözlü tercümesini yapmakta ve hem de görevli memurlar tarafından kişilere aktarılan ifadeleri çevirmektedir.

  Yazılı Yeminli Tercüme

  Yazılı yeminli tercüme resmi işlemler için resmi değeri olan yazılı belgelerin çeviri yapılarak kaşelenmesi ve imzalanması işlemidir. Bu kapsamda birçok resmi belge tercüme edilmektedir.

  Yazılı Yeminli Tercümesi Gerçekleştirilen Evraklar Nelerdir?

  Resmi değeri olan evrak ve belgeler çeşitli ihtiyaçlar doğrultunda tercüme edilebilmektedir. Bunlar arasında pasaport, kimlik, ehliyet, diploma, transkript, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği gibi evraklar yer almaktadır. Aynı zamanda kurumlar vergisi beyannamesi, sağlık raporları, vekaletname, sözleşme ve sertifikaların tercüme işlemi sağlanmaktadır.

  Yeminli Tercüme ve Noter Onaylı Tercüme Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Yeminli tercüme evrakı tercüman tarafından imza kaşe yapılırken noter yeminli tercüme ise yeminli tercüman sonrasında noter tarafından tasdik edilir.

  Evrakın müşteri talep ettiği kadar nüsha halinde hazırlanırken müşterinin talep ettiği nüsha sayısından bir fazla olarak hesaplanır ve o fazla tek nüsha noterlik makamında muhafaza edilir.

  Yeminli Tercüme Evrakına Noter Tasdiki Yapılır Mı?

  Tercüme evraklarına noter onay talebi olması durumunda evrak öncelikle yeminli tercüme onayı şeklinde hazırlanır ve sonrasında notere götürülerek noter yeminli tercüme olarak tasdik edilir.

  Noter Yeminli Tercüme İşlemini İstediğim Noterde Yaptırabilir Miyim?

  Yeminli tercüman unvanı noterlik bazında düzenlenmesi sebebiyle noter yeminli tercüme ve çeviri işlemi sadece tercümanın zaptının bulunduğu noterlik makamı tarafından onaylanarak noter yeminli tercüme işlemi gerçekleştirilir.

  Yeminli Tercüme Bürosunun Avantajları Nelerdir?

  Bu hizmeti sunan büroların tarafından tercümesi tamamlanan evraklar resmi makamlarda da kullanılabilir. Belge veya evrakın kullanılacak olan ülkesine, işlemine veya resmi makamına bağlı olarak noter onaylı tercüme hizmeti sağlanabilir. Bu sayede evrakın resmiyet kazandırılabilmesi sebebiyle güven sağlar. Tercüme bürosu tercihinde tasdik ve hizmet çeşitliliği tercih sebebidir.

  Çalışılan tercüme bürosunun bütün bu hizmetlerini uygun fiyatlar eşliğinde ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi de çeviri hizmetleri için tercih edilmesi bağlamında önemli bir avantajdır.

  Yeminli Tercüman Kimdir?

  Yabancı dil bildiğine dair diploması veya eşdeğer bir belgesini noterliğe sunarak noter huzurunda yemin eden tercümanın elde ettiği unvandır. Yeminli tercüman, tercümesini gerçekleştirdiği evrakın altına imzasını atıp, kaşesini vurarak belgeye hedef dilde resmiyet kazandırmaktadır.

  Yeminli Tercüman Olma Şartları Nelerdir?

  Yeminli tercüman unvanı elde etmek isteyen tercümanların belli başlı kriterleri karşılıyor olmaları gerekmektedir.  Buna göre Türk vatandaşı olmak birincil kriterdir. Sabıka kaydına sahip olmamak ve uzman olduğu dilde diploma veya eşdeğer belgeye sahip olmak ise diğer kriterler arasındadır.

  Nasıl Yeminli Tercüman Olunur?

  Yeminli tercüman olmak üzere gerekli şartları karşılayan tercümanların öncelik birtakım belgelerini noter makamlarına sunması gerekmektedir. Diploma veya eşdeğer bir belge, sabıka kaydı, iki adet vesikalık fotoğraf ve gerekmesi halinde transkript noterliğe ibraz edilmesi gereken belgelerdir. İlgili belgelerin ibraz edilmesinin ardından noter huzurunda yemin eden tercümanlar bu unvanı elde etmektedir.

  Acil Yeminli Tercüme Hizmetine Ne Zaman İhtiyaç Duyulmaktadır?

  Herhangi bir resmi kuruma acil olarak belgelerini yetiştirmek isteyen müşteriler tarafından acil hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.  Gümrük işlemleri, yurt dışı eğitim başvuruları, yurt dışı ihaleleri vb. süreçler esnasında acil hizmeti sağlanmaktadır.

  Acil hizmetinde zaman yönetimi, dikkat ve konsantrasyon oldukça önemlidir. Aksi halde hata payı yükselebilmektedir. Dolayısıyla tercümede kalite yönetiminin sağlanması gerekmektedir.

  Yeminli Tercümede Kalite Yönetimi Nasıl Sağlanır?

  Tercüme işlemi resmi makamlarda kullanılacak olması nedeniyle diğer çeviri türlerinden daha fazla sorumluluk gerektirmektedir.

  Tercümesi ve onayı gerçekleştirilen belgelerin yurt içinde veya yurt dışında resmi makamlarda kullanılması halinde yapılmış olan hatalar pahalıya mal olabilmektedir.  Hem zaman hem de maliyet kaybına neden olan hatalar müşterileri ilgili resmi kurum karşısında zor durumda bırakabilmektedir.

  Yeminli tercümesi yapılan evrakların kalite ve kontrolü sağlandığı takdirde müşterilerin böylesi hataları yaşama oranı sıfıra inmektedir. Çeviri kontrolünden sonra evrakın içerik ve bütünlük kontrolü editör ve kontrolörler aracılığıyla tekrardan yapılmalıdır. Tercüme bürosu aracılığıyla çeviri sürecinde kalite yönetimi sağlanabilmektedir.

  EN15038 Kalite Standartlarında Tercüme…

  Okeanos Tercüme, Avrupa Birliği’nin kabul ettiği tek tercüme standartı olan ve tüm tercüme proseslerini tekliften teslimata kadar EN15038 Tercüme Hizmeti Kalite Standartları çerçevesinde uygulayarak gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda tercüme süreci belirli bir organizasyon içerisinde yürütülmekte ve planlamalar yapılmaktadır.

  Tercüme işlemi gerçekleştirilen metin editör ve kontrolör kadrosu aracılığıyla kontrol ve edit edilmektedir. Kurulduğu günden bu yana kalite standartlarından ödün vermeden çalışmalarını sürdüren bir tercüme bürosu olarak müşteri memnuniyetini hep üst düzeyde tutmaktadır.

  Yeminli Tercüme Bürosu Nedir?

  Bünyesinde bulunan yeminli tercüman kadrosu ile çeviri hizmeti sunan çeviri büroları yeminli tercüme bürosu olarak adlandırılmaktadır. Tercüme bürosu aracılığıyla tercümesine ihtiyaç duyduğunuz belgelerinizin çeviri süreci ihtiyaç ve talepleriniz doğrultusunda yürütülmektedir.  Tercüme bürosu tercihinde çeviri hizmetinin uygun fiyatlar eşliğinde kalite, güvenilir ve hızlı bir şekilde sağlanması önemli bir avantajdır.

  Yeminli Tercüme Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

  Yeminli tercüme fiyatları yasal bağlayıcılığa sahip olmasından dolayı diğer çeviri türlerinden farklı olarak belirlenmektedir. Tercüme fiyatları hesaplanırken öncelikli olarak belge veya evrakın hangi dilde çeviri yapılacağına bakılmaktadır. Akabinde belgenin türüne, karakter sayısına ve sayfa sayısına bakılır.

  Noter onaylı tercümesi talep edilen evrakların tercüme fiyatına bu işlem için herhangi bir ilave fiyat ödenmemektedir. Bu işlem için noter veznelerinde ödeme yapılmaktadır.

  Yeminli Tercüme Hizmetinde Yılların Tecrübesi

  Kurulduğu günden bu yana, uygun fiyat, kalite ve zamanında teslimat kriterlerini önceliği olarak belirleyen ve bu kriterleri etik değerleri ile birleştirerek müşterilerine hizmet olarak sunan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi, deneyimli ve uzman tercüman kadrosu ile birlikte bütün diğer departmanlarında görev yapan personeli ile nitelikli ve aranan hizmeti siz değerli müşterilerine sunmaktadır.

  Ulaşabileceğiniz En Yakın Tercüme Bürosu

  İster bireysel, ister ticari, pek çok sebepten dolayı tercüme talebinde bulunan kişiler ya da kurumlar her an kendilerine kısa sürede ulaşabilecekleri en yakın tercüme bürosu arayışındadırlar. Ulaşılabilirlik, hızlı sonuç alabilmek ve güvenilirlik vazgeçilemez kriterlerdir.

  Bireysel olarak vize başvurusu, vatandaşlık işlemleri, eğitim, sağlık ya da evlilik işlemleri gibi sebeplere dayalı olarak çeşitli belgelerinin tercümesine ihtiyaç duyulur.

  Ticari olarak da ithalat – ihracat işlemleri, ortaklıklar, yatırımlar gibi bir çok işlemler için talep edilir. Şirketler yeminli tercüme veya acil tercüme talepleri doğrultusunda bir tercüme bürosuna başvururlar.

  İşlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilmek niyetinde olan kişiler ve kurumlar bunun doğrultusunda başvuracakları tercüme bürosunda belli başlı özellikler aramaktadır. Buna göre işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve zamandan tasarruf bağlamında çalışılan tercüme bürosunun şirketlere ya da kişilere yakın olması önemlidir. Ancak kişilere ya da kurumlara en yakın tercüme bürosu kaliteli çeviri hizmeti sağlama bağlamında her zaman olumlu sonuçlar vermeyebilir. Tercüme fiyatlarının uygun olması tek başına yeterli değildir. Önemli olan uygun fiyata, zamanında ve güvenilir tercümenin teslim edilmesidir.

  Güvenilir, Hızlı ve Hesaplı Çözüm İçin Okeanos…

  Okeanos Tercüme, İstanbul’un her bir noktasından kolaylıkla ulaşılabilinen merkezi kabul edilen Şişli‘de bulunması ve kolay ulaşılabilir olması avantajını müşterilerine sunmaktadır.Pek çok kurum ve kuruluşun yer aldığı Şişli’de bulunan konumuyla kısa süre içerisinde ulaşılabilir bir yeminli tercüme bürosu olma özelliği taşımaktadır.

  Okeanos Tercüme, etik değerler çerçevesinde sağladığı güvenilir tercüme hizmetini; uygun fiyatları, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla birleştirmektedir. Alanında uzman ve deneyimli tercüman kadrosuyla birçok dilde profesyonel çeviri hizmeti sağlamaktadır.

  Tercüme projelerini sahip olduğu ve Avrupa Birliği’nin kabul ettiği tek standart olan,  EN15038 Tercüme Hizmeti Kalite Standartları doğrultusunda yürüterek tüm tercüme süreçlerinde uygulamaktadır.  Böylelikle kalite ve güvenilirliği yakalamakta ve müşteri memnuniyet düzeyini yukarılarda tutmaktadır.

  Okeanos Tercüme, her yeni tercüme projesinin başarısı, sunmuş olduğu hizmetlerden memnun kalan yeni müşteriler olduğunun bilinciyle hizmet vermektedir. Uzman tercümanları, deneyimli ve güler yüzlü işine hakim personeli talep ettiğiniz her an müşterilerimizin yanındayız.

  Sektörün Lider Tercüme Bürosu

  Okeanos Tercüme, tercüme sektörünün lider tercüme bürolarından birisidir. Müşteri memnuniyetini birinci öncelikleri arasında tutarak kaliteli ve güvenilir hizmet vermektedir. Tercüme bürosu olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca başta olmak üzere birçok dilde tercüme işlemi gerçekleştirmektedir.

  Resmi belge tercümesi, noter onaylı tercüme, web site çevirisi vb. Okeanos’un verdiği hizmetler arasındadır . Ticaret odalarında gerçekleştirilen şirket kuruluş işlemleri esnasında sözlü tercüme hizmeti verilmektedir. Noterlerde gerçekleştirilen vekalet, hisse devri ve araç satışı işlemleri için de profesyonel yeminli tercüman hizmeti verilmektedir.

  Ayrıca, ister İstanbul’un herhangi bir ilçesinde olun, isterseniz de ülkemizin herhangi bir yerinde, ihtiyacınız olan tercümesi yapılacak belgenizin tercümelerini gerçekleştirerek ÜCRETSİZ KARGO hizmetimiz ile aynı gün içerisinde tarafınıza iletilmek üzere dosyanızı kargoya teslim ediyoruz…

  Yeminli Tercüme Bürosu Okeanos…

  İstanbul’un ticari merkezi konumunda bulunan Perpa Ticaret Merkezi (Perpa)’nde hizmet veren Okeanos TercümePerpa yeminli tercümeŞişli yeminli tercüme hizmeti başta olmak üzere hızlı, kaliteli ve güvenilir yeminli tercüme hizmeti vermektedir. Aynı zamanda, İTO PERPA’da ve Beyoğlu 25. Noterliği‘nde talep edilen sözlü yeminli tercüme işlemleri için de profesyonel yeminli tercüman kadrosu ile hizmet vermektedir.

  Yeminli tercüme bürosu Okeanos Tercüme’nin, yeminli tercüme, noter onaylı tercüme, perpa yeminli tercüme, şişli yeminli tercüme ve yeminli tercüman hizmetleri ile ilgili olarak daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için www.okeanostercume.com.tr veya info@okeanostercume.com.tr adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı hatlarımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.