Salı, Mart 2, 2021
Yeminli Tercüme Bürosu
Ana Sayfa Çeviri İngilizce Türkçe Çeviri ve Tercüme

İngilizce Türkçe Çeviri ve Tercüme

İngilizce çeviri ve tercüme, küresel bir dil olması sebebiyle, yurt içinde ve yurt dışında, resmi kurumlarda veya pek çok resmi işlem ve prosedürlerde kullanılmak üzere sıklıkla talep edilmektedir.

Geniş ve profesyonel bir ekibe sahip bir tercüme bürosu olan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme kaliteli hizmet anlayışı ve uygun fiyat politikası çerçevesinde dünya dili İngilizce adına Türkiye’de yapılan tüm hizmetlerinde dünya standartlarında hizmet verilmektedir.

İngilizce Çeviri ve Tercüme Nedir?

İngilizcenin bu yönlü küresel olması, insanların birbirleriyle iletişim kurma ihtiyacına itmiş bundan dolayı da İngilizce çeviriye olan talep artmıştır.

Hukuk alanında sözleşmelerin, mühendislik alanlarında da kullanım kılavuzu ve katalogların yine tercümeye ihtiyaç duyulmaktadır.

Özetle pek çok alanda tutunabilmek, faaliyet gösterebilmek adına İngilizce çeviri ve tercüme şarttır.

Tercüme talepleri bu denli yoğun olan kişiler ve kuruluşlar bu bağlamda, işlerine büyük önem verir ve uygun fiyatlar ile kaliteli ve güvenilir hizmeti almak ister.

Acil İngilizce Çeviri ve Tercüme

Yoğun iş trafiği ve buna bağlı olarak koşturmaca içerisinde geçen günümüzde pek çok işlem için acil İngilizce çeviri ve tercüme işlemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bir sonraki güne yetiştirilmesi ve imzalanması gereken sözleşmeler, toplantı tutanakları vb. şirket evrakları; gümrük işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi adına gümrük evrakları; vize, vatandaşlık ve ikametgah evrakları acil İngilizce yeminli tercümesine ihtiyaç duyulan evraklar arasındadır.

İngilizce Yeminli Tercüman Kimdir?

İngilizce yeminli tercüman; yazılı ve sözlü tercüme yapabileceğini belgelendirerek ibraz edebilen ve noterlik makamında yemin ederek yemin zaptı alan tercümandır.

Yabancı vatandaşların ticaret, tıp, eğitim, hukuk, alım- satım başta olmak üzere pek çok alanda resmi makamlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirecekleri işlemler için yanlarında yeminli sözlü tercüman getirmesi gerekmektedir.

İngilizce tercüme ve çeviri işlemi gerçekleştirilen evraka resmiyet kazandırmak adına yeminli tercüman tarafından kaşe ve imza işleminin gerçekleştirildiği tercümelerdir.

Şirket Kuruluşunda İngilizce Yeminli Tercüme

Şirket kuruluşu ve tescili işlemlerinde, Ticaret Odası Şubeleri ve Sanayi Odası’nda sözlü yeminli tercüme yapılması için yeminli tercüman gereklidir. Yeminli tercüman, memur ve yabancı mükellef arasında gerçekleşen konuşmaların İngilizce yeminli tercüme işlemini yerine getirmektedir.

Dış Ticarette İngilizce Çeviri 

Uluslararası faaliyet gösteren şirketlerin gerçekleştireceği pek çok işlem için bir takım dokümanların çevrilmesi gerekmektedir. İthalat ve ihracat yapan firmaların gümrük evrakları, sözleşmeler, ihale dosyaları, lojistik evrakları, ürüne dair evraklar gibi pek çok belge için tercüme gerekmektedir.

Söz konusu dokümanların tercüme işlemi anadil düzeyinde dil bilgisine sahip, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak noterlik makamına bağlı yeminli tercüman tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sözleşmeler, taraflar arasında imzalanan resmi ve yasal yaptırımları olan evraklardır. İmzalanan sözleşme uluslararası platformda gerçekleşiyor ise en az iki dilli olarak hazırlanmaktadır.

Sözleşmelerin İngilizce versiyonlarının yeminli tercüman kaşeli olarak düzenlenmesi de sözleşmenin nüshasının da resmiyet kazanmasını sağlar.

Yeminli tercüme evrakları resmi kabul edilmesi sebebiyle sorumluluk düzeyi yüksek evraklardır. Bu sebeple dikkatli ve profesyonel bir ekip tarafınca gerçekleştirilmelidir.

Diğer İşlemler İçin İngilizce Çeviri ve Tercüme

Bir ülkede yabancı olmanın yaşattığı zorluklardan biri yeni hayatınız ile eski hayatınız arasında sağlamak zorunda olduğunu çok sayıda prosedürdür. Buna bağlı olarak da tercüme ve çeviri işlemleridir. Bu bağlamda vize, vatandaşlık, ikametgah, tapu ve nikah gibi pek çok işlem için yeminli tercüme hizmeti gerekmektedir.

Okeanos Tercüme, bireysel ve kurumsal tüm yeminli tercüme işlemlerini vize, vatandaşlık, nikah, ikamet gibi işlemleri gerçekleştirmektedir

İlgili işlemler için gerekli olan nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, kimlik, doğum belgesi, ölüm belgesi, ikametgah, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, faaliyet belgesi, imza sirküleri gibi belgelerin yeminli tercüme işlemi gerçekleştirmektedir.

İngilizce Çeviri ve Tercüme Bürosu

Tercüme gerektiren söz konusu işlemler için profesyonel hizmet sağlayan bir tercüme bürosu ile çalışmak şarttır.

Okeanos Tercüme şirketi, kurulduğu günden bu yana profesyonellikle tercüme hizmeti sağlamakta, işlemlerini etik değerleri çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Yılların vermiş olduğu deneyim ile hizmetlerini EN 15038 Tercüme Kalite Standartları’na bağlı olarak sunmakta ve müşteri memnuniyeti taçlandırmaktadır.

Sahip olduğu kalite belgesi kapsamında düzenli denetimlere tabi olan bir yeminli tercüme bürosu olarak titizlikle oluşturduğu ekibi sayesinde kaliteli projelere imza atmaktadır.

İngilizce Yeminli Tercüme Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Kaliteli, profesyonel ve etik değerler çerçevesinde hizmet veren bir tercüme bürosu olan Okeanos, karakter sayısı, belgenin türü ve sayfa sayısını da dikkate alarak hesaplamaktadır. Standartları gereği müşterinin de net anlayacağız şekilde bu hesaplamayı izah etmektedir.

Verdiği fiyatları müşteri bütçesine uygun olarak belirleyerek kaliteli ve profesyonel tercüme hizmetlerinin yanına uygun tercüme fiyatlarını katmaktadır.

Neden İngilizce Çeviri ve Tercüme?

Dünya genelinde ortalama olarak 1 milyar kişi İngilizce konuşmaktadır. İngilizce aynı zamanda 67 ülkenin resmi dili olup 27 ülkenin de ikinci resmi dili konumundadır.

İngiliz İmparatorluğunun yüzyıllar boyunca topraklarını genişletmesi ve pek çok ülkeye egemen olması İngilizcenin bu denli yayılmasının başlıca sebeplerinden birisidir.

İngilizce geçmişten gelen bu yayılımını günümüzde de devam ettirmiş ve dünyanın ortak dili haline gelmiştir. Küresel dünyada İngilizcenin bu denli konuşulması ve kullanılıyor olması pek çok ülke arasındaki sınırı kaldırmıştır.

Bugün İngilizce internet başta olmak üzere bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, turizm, hukuk, tıp, eğitim ve diploması gibi pek çok alanın dili haline gelmiştir.

Perspektifi bu denli geniş olan İngilizce söz konusu alanlarda uluslar arası iletişimi artırmış dolayısıyla İngilizce çeviri ve tercüme hizmetine olan talepler artmıştır.

Teknolojide İngilizce Tercüme 

Bugün pek çok yazılım, kodlama, web sitesi ve bloğun dolayısıyla internetin dilin İngilizcedir. Pek çok şirket küresel bağlamda ürünlerini ve hizmetlerini internet ortamından tanıtmak bağlamından tercüme hizmetine ihtiyaç duymaktadır.

Tıpta İngilizce Tercüme

İnsanlar yaşamış oldukları sağlık sorunları sebebiyle kendi ülkesindeki hizmetlerin yetersiz kaldığı durumlarda başka ülkelere tedavi olma amacıyla seyahat etmektedir. Bu bağlamda tahlil sonuçları, hasta raporu, sağlık raporu, reçete gibi belgelerinin tercümesine ihtiyaç duyarlar. İnsan hayatında direkt etkisi bulunan tıbbi çeviri ve tercümesine dikkat edilmesi gereken en önemli tercüme türlerinden birisidir.

Vize Evraklarında İngilizce  

Seyahat, ikamet, çalışma, eğitim, iş ve sağlık gibi amaçlardan dolayı yurt dışına çıkan kişilerden pek çok ülke konsolosluklarınca vize talep edilmektedir. Vize için ise belli başlı evrakların tercümesi talep edilir. Bu evraklar pasaport, adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği, diploma, transkript, ticaret sicil kaydı, muvafakatname, vergi levhası gibi evraklardır.

İngilizce Türkçe Çeviri ve Tercüme İhtiyaçlarınız…

Bugün pek çok sektörde ortak dil olan İngilizce global dünyada iletişim kurmamızı sağlayan birincil dillerden birisidir. Dolayısıyla İngilizce Türkçe tercüme bugün pek çok alanda ihtiyaç duyulan hizmetlerdendir.

İngilizce Türkçe Çeviri Hangi Alanlarda Gerçekleştirilmektedir?

Teknik, hukuki, tıbbi, akademik, ticari, finansal, edebi, insan bilimleri başta olmak üzere pek çok alanda İngilizce Türkçe tercüme hizmeti sağlanmaktadır.

İngilizce Teknik Çeviri

Tüm sanayi ürünleri, makine ve cihazlara ilişkin kullanım kılavuzu, katalog, broşür; elektronik cihazlar ve iletişim cihazları için el kitapçıkları, kalite ve güvence yönetim sertifikaları, CE belgesi ve mimarlık, mühendislik, inşaat, tekstil alanına yönelik pek çok teknik belgenin, teknik şartnamelerin çevirilerinin gerçekleştirilmesi işlemidir.

İngilizce teknik tercüme işlemi esnasında teknik terminolojiye hakimiyet, İngilizce Türkçe tercüme işleminin kaliteli ve güvenilir bir şekilde sağlanması adına belki de en önemli ölçüttür. Dolayısıyla İngilizce teknik tercüme işlemi esnasında mutlaka teknik terminoloji sözlüğü hazırlanmalı, çalışmalar bunun doğrultusunda sağlanmalıdır.

İngilizce Hukuki Çeviri

Kanun ve yönetmeliklerin, mahkeme kararlarının, sözleşme ve anlaşmaların, hukuki yazışmaların, beyannamelerin, vekaletname, muvafakatname, nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı, uygunluk belgeleri, taahhütname, genelge, tüzük, ihale dosyaları, evlenme belgesi, boşanma belgesi ve buna benzer pek çok belgenin çevirisinin sağlanması işlemidir.

 İngilizce hukuki tercüme işlemi mutlaka uzun yıllar boyunca hukuki alanda deneyimi bulunan, hukuk terminolojisine iyi düzeyde hakim, ülke hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi tercüman kadrosu eşliğinde gerçekleştirilmelidir.

İngilizce Tıbbi Çeviri

Doktor raporları, tıbbi ürün ve lisans patentleri, tıbbi cihaz kullanım kitapçıkları, ilaç prospektüsü, tahlil sonuçları, radyoloji raporları, tıbbi makaleler, doktor ve hastane web siteleri gibi medikal içeriklerin çevirisinin gerçekleştirilmesi işlemidir.

Hasta hayatı için kritik öneme sahip olan tıbbi içeriklerin tercüme işleminde, mutlaka sağlık sektöründe tecrübesi bulunan, tıbbi terimlere ve terminolojiye hakim tercümanlarla çalışılmalıdır.

İngilizce Akademik Çeviri

İngilizce akademik tercüme işlemi tez, tez özeti, makale, sunum, proje, araştırma, rapor gibi içeriklerin çevrilmesi içermektedir.

Akademik alanda tecrübesi bulunan, akademik içeriğin gönderimde bulunduğu alana hakim tercümanlarla çalışmak akademik çeviri işleminin doğruluğunu ve kalitesini sağlamaktadır.

İngilizce Ticari Çeviri

Akreditif, bilanço, fatura, gelir tablosu, konşimento, poliçe, ticaret sicil gazetesi gibi belgelerin çevrilmesi işlemidir.

Ekonomi gündemine ve güncel gelişmelere hakim olunması, ticaret terimleri hakkında bilgi sahibi olunması, oranlar ve rakamlar girildikten sonra çeviri projesine tekrar göz atılması İngilizce ticari tercüme için önemli bir avantajdır.

İngilizce Sözlü Çeviri

Yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından resmi kurumlarda gerçekleştirilen birtakım işlemler için İngilizce yeminli tercüman eşliğinde İngilizce sözlü tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

İngilizce Sözlü Çeviri Hizmetine Nerelerde İhtiyaç Duyulur?

– Vekalet verme, imza beyanı, hisse devri, araç satışı vb. işlemler için noterlerde,

– Şirket kuruluş ve tescil işlemleri için ticaret odalarında,

– Tapu alım satım işlemleri için tapu dairelerinde,

– Evlilik işlemleri için nikah dairelerinde,

– Hasta-doktor ilişkisinin sağlanması adına hastanelerde,

-Mahkeme işlemleri için adliyelerde

ve yabancı uyruklu bir vatandaşın diğer resmi kurumlarda gerçekleştirdiği işlemlerde konuşma ve yazmasının yetersiz olduğu durumlarda İngilizce yeminli tercüman bulundurulması zorunludur.

Acil İngilizce Türkçe Çeviri ve Tercüme

Kimi durumlarda zaman kısıtlamasına veya zaman yetersizliğine sahip olmak olasıdır. Zamanı doğru yönetebilmek ise acele gerektiren işlemler için büyük bir avantajdır. Acil olarak gerçekleştirilmesi gereken birtakım işlemlerin bulunduğu bir sektör de tercüme sektörüdür.

Bireysel ve kurumsal müşteriler zaman kısıtlaması yaşadıkları ve zamanlarını doğru yönetmek istedikleri pek çok işlem için acil İngilizce tercüme hizmetine ihtiyaç duyarlar.

Noterde gerçekleştirecekleri işlemler, gümrük evraklarını yetiştirme, öğrenci belgelerinin yetiştirilmesi, tıbbi rapor sonucunun acil olması gibi pek çok işlem için acil İngilizce işlemi gerçekleştirilmektedir.

İngilizce Çeviri Fiyatları

Yeminli tercüme veya noter onaylı tercüme gerektiren işlemler haricinde karakter sayısı üzerinden belirlenmektedir. İngilizce Türkçe tercüme fiyatlarının müşterilerin bütçesine uygun olarak belirlenmesi çeviri hizmetinin tercih edilmesi adına önemli bir etmendir.

Uygun fiyatlar eşliğinde kaliteli tercüme hizmetinin sağlanmasının da önemli bir getirisi vardır. Dolayısıyla ilgili alanlarda söz konusu çeviri hizmetlerini uygun fiyatlarla kaliteli ve güvenilir bir şekilde gerçekleştiren bir tercüme bürosuna başvurmak şarttır.

İngilizce Türkçe Çeviri İhtiyaçlarınızda Doğru Çözüm…

Okeanos Tercüme şirketi teknik, hukuki, tıbbi, akademik, ticari başta olmak üzere pek çok alanda uygun fiyatlı, kaliteli ve güvenilir İngilizce Türkçe tercüme hizmeti sağlamaktadır.

Okeanos Tercüme, tercüman kadrosunu ilgili alanlarda uzman, sektörel deneyimli, kalifiye kişilerden oluşturmaktadır. böylelikle tercüme işleminin tam ve doğru bir şekilde gerçekleştirmesi adına teminat sağlamaktadır.

EN15038 Tercüme Standartları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte, kalitesinden hiçbir zaman dün vermemektedir.

İngilizce Çeviri ve Tercüme Nasıl Yapılır?

Bireysel veya kurumsal birçok müşteri farklı gerekçelerden ötürü İngilizce tercüme hizmetine ihtiyaç duymaktadır.

Tercüme edilecek metnin içeriği hemen hemen her konuda olabilmektedir. Söz gelimi; hukuki, siyasi, tıbbi, ticari ve devletler arası belge, noter işlemleri veyahut günlük metinler olarak tasnif edilmekle birlikte örnekler çoğaltılabilmektedir.

Tercüme edilecek metnin içeriği ve biçimsel nitelikleri ne olursa olsun, İngilizce tercüme ve İngilizce çeviri işleminin belirli bir hazırlık sürecinden geçirilerek ve ritüellerine uygun olarak çevrilmesi gerekmektedir.

İngilizce Çeviri Sürecine Hazırlık

Tercüme işlemi gerçekleştirilecek metnin konusuna göre yapılması gereken belli başlı hazırlıklar bulunmaktadır. Tercüme öncesi yapılan hazırlıklar, çalışmalar ve araştırmalar ilgili süreci kolaylaştırma ve hızlandırmada yardımcı olmaktadır.

Kullanım kılavuzu, katalog veya broşür gibi teknik içeriğe sahip bir metnin tercümesine başlanılmadan önce içeriğe bağlı olarak alan yazın taraması gerçekleştirilmelidir.

Eğer ilgili metnin tercümesini talep eden kurumun ya da bireyin konuya ilişkin bir web sitesi veya kaynakçası bulunuyorsa mutlaka gözden geçirilmeli; terim ve ifadeler ilgili kaynakça uyarınca çevrilmelidir.

Bu kapsamda ilgili metnin mühendislik, bilişim, fen bilimleri, ulaşım, bilgisayar alanında uzman tercümanlara atanması önemlidir.

Tıbbi bir metnin tercümesine başlamadan önce ilgili hastalıkların, terimlerin, unvanların hedef dile doğru bir biçimde aktarılması için hastane web siteleri, tıbbi terminoloji sözlükleri ve tıbbi makaleler kaynakça olarak kullanılmalıdır.

Tıbbi tercüme işlemini gerçekleştirecek olan tercümanın sağlık sektöründe tecrübesi olması son derece önemlidir.

Hukuki metinler için ilgili hukuk sistemlerinin araştırılması, bağlama ilişkin uygun hukuki terimin seçilmesi ve terminoloji bütünlüğünün sağlanması yapılacak hazırlıklar arasındadır. Hukuki tercüme, avukatlar başta olmak üzere hukuk alanında tecrübesi bulunan tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

Aynı şekilde finansal veya ticari metinlerin çevirisinde günlük ekonomik gelişmeleri takip etmek ve buna ilişkin notlar almak, bir muhasebe sözlüğü oluşturmak ve ilgili kısaltmaların açılımını araştırıp öğrenmek, yapılacak en büyük hazırlıklarındandır.

İngilizce Çeviri Süreci ve Sonrası

Gerekli hazırlıkların yapılması, araştırmaların gerçekleştirilmesi ve terminoloji sözlüklerinin oluşturulmasının ardından tercüme işlemine başlanılmaktadır.

Tercüme esnasında dilbilgisi, yazım ve imla kurallarına dikkat edilmesi, anlam bulanıklığına ve anlatım bozukluğuna yol açmayan cümlelerin kurulması, bağdaşıklık ve bağlaşıklık gibi niteliklere dikkat edilmesi son derece önemlidir.

Dolayısıyla tercüme işleminin gerçekleştirilmesinin ardından editör ve kontrolörler aracığıyla tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Böylelikle tercümedeki olası hata payları düşmekte ve doğru ve eksiksiz tercüme hizmeti verilebilmektedir.

İngilizce Tercümede İngilizce Tercüman ve Deneyim Faktörü

İngilizce tercüman, tercüme sürecinde kilit rol oynamaktadır. Dolayısıyla İngilizce tercüme işlemini gerçekleştirecek tercümanın belli başlı niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Öncelikle teknik, tıbbi, akademik, hukuki başta olmak üzere üst düzey terminolojik bilgiye sahip olması ve İngilizce konuşulan ülke kültür ve edebiyatını yakından tanıması gerekmektedir.

Zira kimi İngilizce metinlerin içerisinde İngilizceye has birtakım deyiş ve kalıplar bulunmaktadır. Projenin terminolojisine ve edebiyatına uzak bir tercüman metinde yer alan bazı kalıpları ve deyişleri başarılı bir şekilde çeviremeyecektir.

Öte yandan tercümanın İngilizce yazım kuralları ve noktalama bilgisine iyi derecede hâkim olmalıdır. Aksi takdirde metinde yer alan vurgular ve bilhassa belirtilen tümceler gözden kaçırılacak ve dolayısıyla yine beklenen başarı elde edilemeyecektir.

Sadece İngilizce hâkimiyeti ise doğru ve başarılı bir tercümenin ifası için yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda tercümanın metni çevireceği hedef dile de hâkim olması gerekmektedir. Yani Türk dilinin tüm unsur ve öbeklerini bilmelidir. Aksi takdirde İngilizceye ne kadar hâkim olursa olsun tercüman, Türkçe noktasında zayıf ise tercüme tam anlamı ile başarılı olmayacaktır.

İngilizce Tercüme için Tercüme Bürosunun Önemi

Tercüme işlemi ifa edilirken riayet edilmesi gereken usul ve ritüeller ise tercümeyi bu noktada liyakat sahibi uzman kimseler tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde, tercüme işleminden beklenen başarı elde edilemeyebilmektedir.

Bu itibarla profesyonel tercüme şirketlerine başvurmalı ve tercüme işleminizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Okeanos Tercüme şirketi geniş ve uzman tercüman ve editör kadrosu sayesinde tercüme sektöründe yıllardır başarı elde etmeye devam etmektedir.

İngilizce tercüme konusunda yurt içi ve yurt dışında EN15038 Kalite Standartları çerçevesinde hizmet vermeye devam eden Okeanos, kaliteli tercüme konusundaki istikrarını ilk günden bu yana sürdürmektedir.

Özel yazılım ve programları sayesinde profesyonel ve şeffaf hizmet sağlayan Okeanos ilk günden bu yana tüm dillerde olduğu gibi İngilizce yeminli tercüme konusunda profesyonel hizmet vermektedir.

İngilizce Çeviri ve Tercüme Taleplerinizde Okeanos…

Alanında kadrolu yeminli tercümanları ile anında yazılı ve sözlü tercüme desteği sağlayarak yılların tecrübesiyle Perpa Ticaret Merkezi’nde faaliyet sürdürmektedir.

Günlük yaşamın iş trafiğine ve koşuşturmasına bağlı olarak hafta içi vakit bulamayan ve evraklarını ihaleye veya gümrüğe yetiştirmek isteyen ve çeşitli nedenlerden dolayı evraklarının resmiyet kazanmasını talep eden müşteriler için Cumartesi günleri de İngilizce yeminli tercüme hizmeti sağlamaktadır.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme tercüme hizmetlerini uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme kriterleri ile birlikte ve değerlerine bağlı kalmayı sürdürerek sunmaktadır.

Sizler de İngilizce tercüme işlemleriniz için bizlere başvurabilir ve alanında uzman tercümanlarımız ve sizlerin memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımız ile evraklarınızı tercüme edilmek üzere gönül rahatlığıyla iletebilirsiniz.

İngilizce çeviri ve tercüme, İngilizce acil tercüme ve İngilizce yeminli tercüme hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi için info@okeanostercume.com.tr adresimizden veya 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı mobil / whatsapp / telegram hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL YAZILAR