Pazar, Ekim 17, 2021
Yeminli Tercüme Bürosuspot_img
Ana SayfaÇeviriİngilizce Türkçe Çeviri ve Tercüme

İngilizce Türkçe Çeviri ve Tercüme

İngilizce, küresel bir dil olması sebebiyle, yurt içinde ve yurt dışında, resmi kurumlarda veya pek çok resmi işlem ve prosedürlerde kullanılmak üzere İngilizce Türkçe çeviri ve  tercüme sıklıkla talep edilmektedir.

Geniş ve profesyonel bir ekibe sahip bir tercüme bürosu olan Çeviri Çözümleri, kaliteli hizmet anlayışı ve uygun fiyat politikası çerçevesinde dünya dili İngilizce adına Türkiye’de yapılan tüm hizmetlerinde dünya standartlarında hizmet vermektedir.

İngilizce Çeviri ve Tercüme Nedir?

İngilizce’nin bu yönlü küresel olması, insanların birbirleriyle iletişim kurma ihtiyacına itmiş bundan dolayı da İngilizce çeviri talebi artmıştır.

Hukuk alanında sözleşmelerin, mühendislik alanlarında da kullanım kılavuzu ve katalogların yine tercümesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Özetle pek çok alanda tutunabilmek, faaliyet gösterebilmek adına İngilizce  tercüme şarttır.

Tercüme talepleri bu denli yoğun olan kişiler ve kuruluşlar bu bağlamda, işlerine büyük önem verir ve uygun fiyatlar ile kaliteli ve güvenilir hizmeti almak ister.

İngilizce Yeminli Tercüman Kimdir?

Yeminli tercüman; yazılı ve sözlü tercüme yapabileceğini belgelendirerek ibraz edebilen ve noterlik makamında yemin ederek yemin zaptı alan tercümandır.

Yabancı vatandaşların ticaret, tıp, eğitim, hukuk, alım- satım başta olmak üzere pek çok alanda resmi makamlarda, kamu kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirecekleri işlemler için yanlarında yeminli tercüman getirmesi ve işlemlerin yapılması gerekmektedir.

Tercüme işlemi gerçekleştirilen evraka resmiyet kazandırmak adına, yeminli tercüman tarafından tercümesi yapılan evraka kaşe ve imza işleminin gerçekleştirilmesidir.

Dış Ticarette İngilizce Çeviri 

Uluslararası faaliyet gösteren şirketlerin gerçekleştireceği pek çok işlem için bir takım dokümanların çevrilmesi gerekmektedir. İthalat ve ihracat yapan firmaların gümrük evrakları, sözleşmeler, ihale dosyaları, lojistik evrakları, ürüne dair evraklar gibi pek çok belge için tercüme gerekmektedir.

Söz konusu dokümanların tercüme işlemi anadil düzeyinde dil bilgisine sahip, yasa ve yönetmeliklere uygun olarak noterlik makamına bağlı yeminli tercüman tarafından gerçekleştirilmektedir.

Sözleşmeler, taraflar arasında imzalanan resmi ve yasal yaptırımları olan evraklardır. İmzalanan sözleşme uluslararası platformda gerçekleşiyor ise en az iki dilli olarak hazırlanmaktadır.

Sözleşmelerin İngilizce versiyonlarının yeminli tercüman kaşeli olarak düzenlenmesi de sözleşmenin nüshasının da resmiyet kazanmasını sağlar.

Yeminli tercüme evrakları resmi kabul edilmesi sebebiyle sorumluluk düzeyi yüksek evraklardır. Bu sebeple dikkatli ve profesyonel bir ekip tarafınca gerçekleştirilmelidir.

çeviri çözümleri

İngilizce Tercüme Bürosu

Tercüme gerektiren söz konusu işlemler için profesyonel hizmet sağlayan bir tercüme bürosu ile çalışmak şarttır.

Çeviri Çözümleri, kurulduğu günden bu yana profesyonellikle tercüme hizmeti sağlamakta, işlemlerini etik değerleri çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Yılların vermiş olduğu deneyim ile hizmetlerini EN 15038 Tercüme Kalite Standartları’na bağlı olarak sunmakta ve müşteri memnuniyeti taçlandırmaktadır.

Sahip olduğu kalite belgesi kapsamında düzenli denetimlere tabi olan bir tercüme bürosu olarak titizlikle oluşturduğu ekibi sayesinde kaliteli projelere imza atmaktadır.

İngilizce Yeminli Tercüme Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Kaliteli, profesyonel ve etik değerler çerçevesinde hizmet veren bir tercüme bürosu olan Çeviri Çözümleri, karakter sayısı, belgenin türü ve sayfa sayısını da dikkate alarak hesaplamaktadır. Standartları gereği müşterinin de net anlayacağız şekilde bu hesaplamayı izah etmektedir.

Verdiği fiyatları müşteri bütçesine uygun olarak belirleyerek kaliteli ve profesyonel tercüme hizmetlerinin yanına uygun tercüme fiyatları katmaktadır.

ingilizce tercüme

Neden İngilizce Tercüme?

Dünya genelinde ortalama olarak 1 milyar kişi İngilizce konuşmaktadır. Bu dil aynı zamanda 67 ülkenin resmi dili olup 27 ülkenin de ikinci resmi dili konumundadır.

İngiliz İmparatorluğunun yüzyıllar boyunca topraklarını genişletmesi ve pek çok ülkeye egemen olması İngilizce’nin bu denli yayılmasının başlıca sebeplerinden birisidir.

Bu dilin geçmişten gelen bu yayılımını günümüzde de devam ettirmiş ve dünyanın ortak dili haline gelmiştir. Küresel dünyada İngilizce’nin bu denli konuşulması ve kullanılıyor olması pek çok ülke arasındaki sınırı kaldırmıştır.

Bugün, internet başta olmak üzere bilim, teknoloji, sanayi, ticaret, turizm, hukuk, tıp, eğitim ve diploması gibi pek çok alanın dili haline gelmiştir.

Perspektifi bu denli geniş olan bu dil söz konusu alanlarda uluslar arası iletişimi artırmış dolayısıyla İngilizce tercüme hizmetine olan talepler artmıştır.

Teknolojide İngilizce Tercüme 

Bugün pek çok yazılım, kodlama, uygulama, web sitesi ve bloğun dolayısıyla internetin dilin İngilizce’dir. Pek çok şirket küresel bağlamda ürünlerini ve hizmetlerini internet ortamından tanıtmak bağlamından tercüme hizmetine ihtiyaç duymaktadır.

Tıpta İngilizce Tercüme

İnsanlar yaşamış oldukları sağlık sorunları sebebiyle kendi ülkesindeki hizmetlerin yetersiz kaldığı durumlarda başka ülkelere tedavi olma amacıyla seyahat etmektedir. Bu bağlamda tahlil sonuçları, hasta raporu, sağlık raporu, reçete gibi belgelerinin tercümesine ihtiyaç duyarlar. İnsan hayatında direkt etkisi bulunan tıbbi tercümesine dikkat edilmesi gereken en önemli tercüme türlerinden birisidir. Tıbbi İngilizce çeviri bu sebepten dolayı deneyimli tercümanlar tarafından yapılmalıdır.

Vize Evraklarında İngilizce  

Seyahat, ikamet, çalışma, eğitim, iş ve sağlık gibi amaçlardan dolayı yurt dışına çıkan kişilerden pek çok ülke konsolosluklarınca vize talep edilmektedir. Vize için ise belli başlı evrakların tercümesi talep edilir. Bu evraklar pasaport, adli sicil kaydı, nüfus kayıt örneği, diploma, transkript, ticaret sicil kaydı, muvafakatname, vergi levhası gibi evraklardır.

İngilizce Türkçe Çeviri İhtiyaçlarınız…

Bugün pek çok sektörde ortak dil olan İngilizce global dünyada iletişim kurmamızı sağlayan birincil dillerden birisidir. Dolayısıyla, İngilizce Türkçe çeviri bugün pek çok alanda ihtiyaç duyulan hizmetlerdendir.

Teknik, hukuki, tıbbi, akademik, ticari, finansal, edebi, insan bilimleri başta olmak üzere pek çok alanda çeviri hizmeti sağlanmaktadır.

Teknik İngilizce Çeviri

Tüm sanayi ürünleri, makine ve cihazlara ilişkin kullanım kılavuzu, katalog, broşür; elektronik cihazlar ve iletişim cihazları için el kitapçıkları, kalite ve güvence yönetim sertifikaları, CE belgesi ve mimarlık, mühendislik, inşaat, tekstil alanına yönelik pek çok teknik belgenin, teknik şartnamelerin çevirilerinin gerçekleştirilmesi işlemidir.

Teknik çeviri işlemi esnasında teknik terminolojiye hakimiyet, çeviri işleminin kaliteli ve güvenilir bir şekilde sağlanması adına belki de en önemli ölçüttür. Dolayısıyla, teknik çeviri işlemi esnasında mutlaka teknik terminoloji sözlüğü hazırlanmalı, çalışmalar bunun doğrultusunda sağlanmalıdır.

İngilizce Teknik Terimler İle İlgili Online Sözlükler :

Hukuki İngilizce Çeviri

Kanun ve yönetmeliklerin, mahkeme kararlarının, sözleşme ve anlaşmaların, hukuki yazışmaların, beyannamelerin, vekaletname, muvafakatname, nüfus kayıt örneği, adli sicil kaydı, uygunluk belgeleri, taahhütname, genelge, tüzük, ihale dosyaları, evlenme belgesi, boşanma belgesi ve buna benzer pek çok belgenin çevirisinin sağlanması işlemidir.

Hukuki çeviri işlemi mutlaka uzun yıllar boyunca hukuki alanda deneyimi bulunan, hukuk terminolojisine iyi düzeyde hakim, ülke hukuk sistemleri hakkında bilgi sahibi tercüman kadrosu eşliğinde gerçekleştirilmelidir.

İngilizce Hukuk Terimleri İle İlgili Online Sözlükler :

Tıbbi İngilizce Çeviri

Doktor raporları, tıbbi ürün ve lisans patentleri, tıbbi cihaz kullanım kitapçıkları, ilaç prospektüsü, tahlil sonuçları, radyoloji raporları, tıbbi makaleler, doktor ve hastane web siteleri gibi medikal içeriklerin çevirisinin gerçekleştirilmesi işlemidir.

Hasta hayatı için kritik öneme sahip olan tıbbi içeriklerin tercüme işleminde, mutlaka sağlık sektöründe tecrübesi bulunan, tıbbi terimlere hakim tercümanlarla çalışılmalıdır.

İngilizce Tıp Terimleri İle İlgili Online Sözlükler :

  • Wordly (Bu sitede tıbbi kelimelerin anlaşmalarının yanı sıra terimleri cümle içerisinde kullanım örnekleri ile birlikte bulabilirsiniz)
  • Preply
  • TıpFak (Tıp ve Tus öğrencileri portalı)

Akademik İngilizce Çeviri

Akademik çeviri işlemi tez, tez özeti, makale, sunum, proje, araştırma, rapor gibi içeriklerin çevrilmesi içermektedir.

Akademik alanda tecrübesi bulunan, akademik içeriğin gönderimde bulunduğu alana hakim tercümanlarla çalışmak akademik çeviri işleminin doğruluğunu ve kalitesini sağlamaktadır.

İngilizce Akademik Terimler İle İlgili Online Sözlükler :

Ticari İngilizce Çeviri

Akreditif, bilanço, fatura, gelir tablosu, konşimento, poliçe, ticaret sicil gazetesi gibi belgelerin çevrilmesi işlemidir.

Ekonomi gündemine ve güncel gelişmelere hakim olunması, ticaret terimleri hakkında bilgi sahibi olunması, oranlar ve rakamlar girildikten sonra çeviri projesine tekrar göz atılması ticari tercüme için önemli bir avantajdır.

İngilizce Ticari Terimler İle İlgili Online Sözlük :

Online İngilizce Sözlükler

Genel anlamda ihtiyacınız olabilecek kolaylıkla ulaşabileceğiniz online sözlükler için tıklayınız

Basılı İngilizce Sözlükler

Genel anlamda ihtiyacınız olabilecek kolaylıkla ulaşabileceğiniz basılı sözlükler için tıklayınız

Sözlü İngilizce Çeviri

Yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından resmi kurumlarda gerçekleştirilen birtakım işlemler için yeminli tercüman eşliğinde sözlü çeviri hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

İngilizce Sözlü Çeviri Hizmetine Nerelerde İhtiyaç Duyulur?

– Vekalet verme, imza beyanı, hisse devri, araç satışı vb. işlemler için noterlerde,

– Şirket kuruluş ve tescil işlemleri için ticaret odalarında,

– Tapu alım satım işlemleri için tapu dairelerinde,

– Evlilik işlemleri için nikah dairelerinde,

– Hasta-doktor ilişkisinin sağlanması adına hastanelerde,

-Mahkeme işlemleri için adliyelerde

ve yabancı uyruklu bir vatandaşın diğer resmi kurumlarda gerçekleştirdiği işlemlerde konuşma ve yazmasının yetersiz olduğu durumlarda yeminli tercüman bulundurulması zorunludur.

ingilizce çeviri fiyatları

İngilizce Çeviri Fiyatları

Yeminli tercüme veya noter onaylı tercüme gerektiren işlemler haricinde karakter sayısı üzerinden belirlenmektedir. İngilizce Türkçe tercüme fiyatlarının müşterilerin bütçesine uygun olarak belirlenmesi çeviri hizmetinin tercih edilmesi adına önemli bir etmendir.

Uygun fiyatlar eşliğinde kaliteli tercüme hizmetinin sağlanmasının da önemli bir getirisi vardır. Dolayısıyla ilgili alanlarda söz konusu çeviri hizmetlerini uygun fiyatlarla kaliteli ve güvenilir bir şekilde gerçekleştiren bir tercüme bürosuna başvurmak şarttır.

İngilizce Türkçe Çeviri İhtiyaçlarınızda Doğru Çözüm…

Çeviri Çözümleri, teknik, hukuki, tıbbi, akademik, ticari başta olmak üzere pek çok alanda uygun fiyatlı, kaliteli ve güvenilir çeviri hizmeti sağlamaktadır.

Tercüman kadrosunu ilgili alanlarda uzman, sektörel deneyimli, kalifiye kişilerden oluşturmaktadır. böylelikle tercüme işleminin tam ve doğru bir şekilde gerçekleştirmesi adına teminat sağlamaktadır.

EN15038 Tercüme Standartları doğrultusunda çalışmalarını sürdürmekte, kalitesinden hiçbir zaman dün vermemektedir.

İngilizce Çeviri Nasıl Yapılır?

Bireysel veya kurumsal birçok müşteri farklı gerekçelerden ötürü İngilizce çeviri hizmetine ihtiyaç duymaktadır.

Çeviri yapılacak metnin içeriği hemen hemen her konuda olabilmektedir. Söz gelimi; hukuki, siyasi, tıbbi, ticari ve devletler arası belge, noter işlemleri veyahut günlük metinler olarak tasnif edilmekle birlikte örnekler çoğaltılabilmektedir.

Çeviri yapılacak metnin içeriği ve biçimsel nitelikleri ne olursa olsun, çeviri işleminin belirli bir hazırlık sürecinden geçirilerek ve ritüellerine uygun olarak çevrilmesi gerekmektedir.

İngilizce Çeviri Sürecine Hazırlık

Çeviri işlemi gerçekleştirilecek metnin konusuna göre yapılması gereken belli başlı hazırlıklar bulunmaktadır. Tercüme öncesi yapılan hazırlıklar, çalışmalar ve araştırmalar ilgili süreci kolaylaştırma ve hızlandırmada yardımcı olmaktadır.

Kullanım kılavuzu, katalog veya broşür gibi teknik içeriğe sahip bir metnin çevirisine başlanılmadan önce içeriğe bağlı olarak alan yazın taraması gerçekleştirilmelidir.

Eğer ilgili metnin tercümesini talep eden kurumun ya da bireyin konuya ilişkin bir web sitesi veya kaynakçası bulunuyorsa mutlaka gözden geçirilmeli; terim ve ifadeler ilgili kaynakça uyarınca çevrilmelidir.

Bu kapsamda ilgili metnin mühendislik, bilişim, fen bilimleri, ulaşım, bilgisayar alanında uzman tercümanlara atanması önemlidir.

Tıbbi bir metnin çevirisine başlamadan önce ilgili hastalıkların, terimlerin, unvanların hedef dile doğru bir biçimde aktarılması için hastane web siteleri, tıbbi terminoloji sözlükleri ve tıbbi makaleler kaynakça olarak kullanılmalıdır.

Tıbbi tercüme işlemini gerçekleştirecek olan tercümanın sağlık sektöründe tecrübesi olması son derece önemlidir.

Hukuki metinler için ilgili hukuk sistemlerinin araştırılması, bağlama ilişkin uygun hukuki terimin seçilmesi ve terminoloji bütünlüğünün sağlanması yapılacak hazırlıklar arasındadır. Hukuki tercüme, avukatlar başta olmak üzere hukuk alanında tecrübesi bulunan tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

Aynı şekilde finansal veya ticari metinlerin çevirisinde günlük ekonomik gelişmeleri takip etmek ve buna ilişkin notlar almak, bir muhasebe sözlüğü oluşturmak ve ilgili kısaltmaların açılımını araştırıp öğrenmek, yapılacak en büyük hazırlıklarındandır.

İngilizce Çeviri Süreci ve Sonrası

Gerekli hazırlıkların yapılması, araştırmaların gerçekleştirilmesi ve terminoloji sözlüklerinin oluşturulmasının ardından tercüme işlemine başlanılmaktadır.

Çeviri esnasında dilbilgisi, yazım ve imla kurallarına dikkat edilmesi, anlam bulanıklığına ve anlatım bozukluğuna yol açmayan cümlelerin kurulması, bağdaşıklık ve bağlaşıklık gibi niteliklere dikkat edilmesi son derece önemlidir.

Dolayısıyla çeviri işleminin gerçekleştirilmesinin ardından editör ve kontrolörler aracığıyla tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Böylelikle tercümedeki olası hata payları düşmekte ve doğru ve eksiksiz tercüme hizmeti verilebilmektedir.

İngilizce Tercüman ve Deneyim Faktörü

Tercüman, tercüme sürecinde kilit rol oynamaktadır. Dolayısıyla tercüme işlemini gerçekleştirecek tercümanın belli başlı niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Öncelikle teknik, tıbbi, akademik, hukuki başta olmak üzere üst düzey terminolojik bilgiye sahip olması ve bu dili konuşulan ülke kültür ve edebiyatını yakından tanıması gerekmektedir.

Zira kimi metinlerin içerisinde İngilizceye has birtakım deyiş ve kalıplar bulunmaktadır. Projenin terminolojisine ve edebiyatına uzak bir tercüman metinde yer alan bazı kalıpları ve deyişleri başarılı bir şekilde çeviremeyecektir.

Öte yandan tercümanın yazım kuralları ve noktalama bilgisine iyi derecede hâkim olmalıdır. Aksi takdirde metinde yer alan vurgular ve bilhassa belirtilen tümceler gözden kaçırılacak ve dolayısıyla yine beklenen başarı elde edilemeyecektir.

Sadece İngilizce hâkimiyeti ise doğru ve başarılı bir tercümenin ifası için yeterli olmamaktadır. Aynı zamanda tercümanın metni çevireceği hedef dile de hâkim olması gerekmektedir. Yani Türk dilinin tüm unsur ve öbeklerini bilmelidir. Aksi takdirde İngilizce’ye ne kadar hâkim olursa olsun tercüman, Türkçe noktasında zayıf ise tercüme tam anlamı ile başarılı olmayacaktır.

Tercüme Bürosunun Önemi

Tercüme işlemi ifa edilirken riayet edilmesi gereken usul ve ritüeller ise tercümeyi bu noktada liyakat sahibi uzman kimseler tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde, tercüme işleminden beklenen başarı elde edilemeyebilmektedir.

Bu itibarla profesyonel tercüme şirketlerine başvurmalı ve tercüme işleminizi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Çeviri Çözümleri geniş ve uzman tercüman ve editör kadrosu sayesinde tercüme sektöründe yıllardır başarı elde etmeye devam etmektedir.

Tercüme konusunda yurt içi ve yurt dışında EN15038 Kalite Standartları çerçevesinde hizmet vermeye devam eden Çeviri Çözümleri, kaliteli tercüme konusundaki istikrarını ilk günden bu yana sürdürmektedir.

Özel yazılım ve programları sayesinde profesyonel ve şeffaf hizmet sağlayan Çeviri Çözümleri, ilk günden bu yana tüm dillerde olduğu gibi yeminli tercüme konusunda profesyonel hizmet vermektedir.

İngilizce Tercüme Taleplerinizde Çeviri Çözümleri…

Alanında kadrolu yeminli tercümanları ile anında yazılı ve sözlü tercüme desteği sağlayarak yılların tecrübesiyle Perpa Ticaret Merkezi’nde faaliyet sürdürmektedir.

Günlük yaşamın iş trafiğine ve koşuşturmasına bağlı olarak hafta içi vakit bulamayan ve evraklarını ihaleye veya gümrüğe yetiştirmek isteyen ve çeşitli nedenlerden dolayı evraklarının resmiyet kazanmasını talep eden müşteriler için Cumartesi günleri de yeminli tercüme hizmeti sağlamaktadır.

Çeviri Çözümleri, tercüme hizmetlerini uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme kriterleri ile birlikte ve değerlerine bağlı kalmayı sürdürerek sunmaktadır.

Sizler de İngilizce tercüme işlemleriniz için bizlere başvurabilir ve alanında uzman tercümanlarımız ve sizlerin memnuniyetini esas alan hizmet anlayışımız ile evraklarınızı tercüme edilmek üzere gönül rahatlığıyla iletebilirsiniz.

Çeviri hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat teklifi için info@ceviricozumleri.com adresimizden veya 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı mobil / whatsapp / telegram hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

spot_img

GÜNCEL YAZILAR