Perşembe, Temmuz 16, 2020
Ana Sayfa Çeviri Muğla Yeminli Tercüme Hizmetimiz

Muğla Yeminli Tercüme Hizmetimiz

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme tüm Türkiye ve yurt dışında olduğu gibi Muğla tercüme ve Muğla çeviri hizmetlerinde de kaliteli hizmeti uygun fiyata sunmaktadır.

Sınırları Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde bulunan Muğla 13 ilçeden oluşmaktadır. Muğla, Antik Karya bölgesinin en eski yerleşimden biri olup özellikle kıyı şeritlerinde Helenistik dönem etkisi altında kalmıştır. Sadece Muğla sınırları içinde 103 ören yeri bulunmakta ve tarihi kalıntılarla donanmış bir ildir. Muğla ilinin adının nereden geldiğine dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetlerden en geçerli sayılanı Antik dönemde adının “Mobolla” olması ve zaman içinde bu adın değişerek bugünkü halini aldığı bilinmektedir. 923.773 kişilik nüfusa sahip Muğla’nın plaka numarası 48’dir.

Cumhuriyetin kurulmasının ardından idari yapılanmada Muğla ilinin yönetim merkezi olan şehrin dağlık araziye ve elverişli olmayan ulaşımı nedeniyle çok gelimemiş olsa da son yıllarda üniversitelerin açılması ve yeni sanayi bölgesinin kurulması ve turizm faaliyetlerinin de artmasıyla dışarıya açılmaya başlamıştır.

Muğla Yatağan ilçesinde Yatağan Termik Santrali, Yeniköy’de Yeniköy Termik Santrali, Kemerköy’de Kemerköy Termik Santrali bulunmaktadır. Muğla maden yatakları bakımından zengin bir ildir. Bu sektörde Yatağan linyit rezervleri ve Fethiye krom yatakları ilk sırada yer almaktadır. Muğla’nın en büyük özelliklerinden biri mermer merkezi olmasıdır. Ayrıca Dalman’da bulunan eski adıyla SEKA yeni adıyla MOPAK kağıt fabrikası bölgenin en büyük yatırımları arasında yer almaktadır. Muğla’nın başlıca ekonomik gücü turizm ve tarıma dayalıdır. Arıcılığın en önemli merkezlerinden biri olan Muğla, narenciye, zeytincilik, çam balı, parfümeri ve eczacılıkta kullanılan sığla yağı ve tarımsal ürün çeşitliliği ile zengin bir ildir.

Muğla Teknik Tercüme ve Muğla Teknik Çeviri Hizmetleri

Katalog, kullanım kılavuzu, CE belgesi, makine ve cihazların broşürleri, TÜV sertifikası, makine ve cihaların katalogları, ISO ve TSE belgeleri, teknik eğitim materyalleri, teknik servis ve bakım kitapçıkları, üretim ve imalat cihazları kullanım kılavuzları, bilgisayar ve teknik eğitim setleri, teknik belgeler, hakediş ve fizibilite raporları, ar ge raporları, teknik şartname ve ÇED raporlarının Muğla teknik tercüme ve Muğla teknik çeviri işlemi yapılmaktadır. Muğla teknik tercüme ve Muğla teknik çeviri işlemi yapılırken terim doğruluğu ve terminolojik bütünlük ve cümlelerin kısa açık, net ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Muğla teknik tercüme ve Muğla teknik çeviri işlemi yapılırken teknik konuda uzman, deneyimli teknik tercüman ve teknik editör tarafından yapılmaktadır.

Muğla Hukuki Tercüme ve Muğla Hukuki Çeviri Hizmetleri

Muğla hukuki tercüme Muğla hukuki çeviri hukuk terminolojisine sahip, vekaletname, ihtarname, ihbarname, muvaffakatname, alım satım akdi, boşanma kararı, velayet davaları, dernek iç tüzüğü, genelgeler, taahhütname, kararname, beyanname, yönetmelikler, vergi evrakları, vasiyetler, mahkeme kararı, tapu, senet, sözleşme, yasa maddeleri, AB mevzuatı, ticari sözleşme, şirket tüzüğü ve teknik ve idari şartnameler gibi evraklarda talep edilmektedir. Hukuk her sistemin temelinde olduğu gibi Muğla hukuki tercüme ve Muğla hukuki çeviri işlemi yer almaktadır. Muğla hukuki tercüme ve Muğla hukuki çeviri işlemlerinde hukuk alanında eğitim almış ve çeviri yaptığı dillerin hukuk sistemleri ve yeni gelişmeler hakkında bilgi sahibi kişiler tarafından işlem yapılmaktadır.

Muğla Yeminli Tercüme ve Muğla Yeminli Çeviri Hizmeti

Muğla yeminli tercüme ve Muğla yeminli çeviri hizmeti vize, ikamet, vatandaşlık, iş, seyahat, eğitim, sağlık, şirket kuruluşu gibi birçok işlemde müşteri talebi sonrasında gerçekleştirilmektedir. Nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, kimlik, doğum belgesi, ölüm belgesi, ikametgah, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası, vekaletname, sicil gazetesi, ruhsat, mahkeme kararı, maaş bordrosu, kaza raporu, dilekçe, doktor raporu, temyiz belgesi, diploma, transkript, tasdikname, askerlik belgesi, tapu, muvaffakatname, evlilik cüzdanı, sözleşme, ithalat ihracat belgesi, apostil, uygunluk belgesi, sertifika, taahhütname gibi evraklarda Muğla yeminli tercüme ve Muğla yeminli çeviri hizmeti verilmektedir. Muğla yeminli tercüme ve Muğla yeminli çeviri hizmeti noter tarafından yeminli tercüman unvanı verilen tercümanlar tarafından tercüme işlemi gerçekleştirilen evraka ıslak imza ve kaşe işlemi yapılmasıdır.

Muğla Noter Onaylı Tercüme ve Muğla Noter Onaylı Çeviri Hizmeti

Bazı durumlarda yeminli tercüme hizmeti dışında müşteri talebi doğrultusunda muğla noter onaylı tercüme ve Muğla noter onaylı çeviri işlemi yapılmaktadır. Muğla noter onaylı tercüme ve Muğla noter onaylı çeviri hizmeti yeminli tercüman tarafından yeminli tercüme işlemi yapıldıktan noterlik makamında noter tarafından tasdik edilmesi işlemidir. Muğla noter onaylı tercüme ve Muğla noter onaylı çeviri evrakının bir nüshası noterlik makamında muhafaza edilmektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana etik ve ilkelerine bağlı çalışma prensibini uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme politikası ile birleştirerek Muğla tercüme ve Muğla çeviri hizmeti vermektedir.

Muğla yeminli tercüme, Muğla tercüme ve Muğla çeviri hizmeti hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Tercümelerinizi noter tasdiklerini takiben ücretsiz kargo hizmetimiz ile vermiş olduğunuz adresinize gönderiyoruz…

GÜNCEL YAZILAR

Tercümanlık ve Yabancı Kültürler

Tercümanlık ve yabancı kültürler, kaynak dilde sözlü veya yazılı olarak ifade edilenleri hedef dile aktarmakla görevli kişilere tercüman denilmektedir. Tercümanlık ve Yabancı Kültürler Tercüme işlemi genel...

Özel Şartlarda YKS 2020

Özel şartlarda YKS 2020, bilindiği üzere dünyaca bir pandemi sürecinden geçiyoruz.  COVID-19 salgınının olumsuz etkilediği alanlardan birisi de haliyle eğitim sektörü… Pandemi nedeniyle ertelenen ve...

Osmanlıca Tercüme ve Osmanlıca Çeviri

Osmanlıca tercüme ve çeviri, Osmanlıca, 13.yy’da Osmanlı İmparatorluğunda kullanılmış olan dilin adıdır. Çoğunlukla Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalan bir dil olarak Arap alfabesinin...

Farsça Yeminli Tercüme

Farsça yeminli tercüme, Farsça, İran başta olmak üzere Tacikistan, Afganistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkelerinde konuşulan, Hint-Avrupa dil ailesinin Asya kolunun Hint-İran öbeğinde arasında...