Perşembe, Temmuz 16, 2020
Ana Sayfa Çeviri Nikah Yeminli Tercüme, Nikah Tercümesi ve Nikah Çevirisi Hizmeti

Nikah Yeminli Tercüme, Nikah Tercümesi ve Nikah Çevirisi Hizmeti

Evlilik birçok kişinin hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Evlilik işlemleri sırasında değişik prosedürler uygulanmakta ve prosedürler kişilerin uyruklarına göre ya da başvuruda bulundukları ülkelere göre değişiklik göstermektedir.

Nikah İşlemleri İçin Gerekli Evraklar

  Kimlik ya da pasaport aslı ya da fotokopisi

  5 adet vesikalık fotoğraf

  Aile hekiminden alınacak sağlık raporu

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar İçin Gerekli Belgeler

  Kişinin ülkesinden aldığı bekarlık belgesi ve Türkçe bekarlık belgesi tercümesi

  Doğum belgesi orijinali ve Türkçe bekarlık belgesi tercümesi

  Aile hekiminden sağlık raporu

  6 adet vesikalık fotoğraf

  Pasaport orijinali ve Türkçe pasaport tercümesi

  İkamet izin belgesi

Yabancı Uyruklu Vatandaşların Evlilik İşlemlerinde Yapması Gerekenler

  Yabancı uyruklu vatandaşlar bağlı bulundukları konsolosluktan alacakları Türkçe Bekarlık Belgesi (Apostil ve çok dilli belgeler hariç) Türk Dışişleri Bakanlığı’na onaylatılmalıdır.

  Pasaportlar, Türkçe tercümesi ile birlikte notere tasdik edilmelidir.

  Evlilik başvurusunda bulunan çift Türkçe bilmiyor ise evlilik işlemleri müracaatında sırasında yeminli tercüman bulundurmaları gereklidir. Beyanlar yeminli tercüman eşliğinde doldurulacaktır.

  Yabancı uyruklu çiftin nikahı sırasında yanlarında yeminli sözlü tercüman bulundurmaları gerekir.

Bekarlık Belgelerinde;

  Adı, soyadı, doğum tarihi ve yeri, anne ve baba adı bulunması gerekir

  Uyruğu, pasaport ya da kimlik numarası,

  Medeni hali uygun olarak yazılmalıdır.

  Boşanmış ya da eşi ölmüş olan kişilerin eşinin boşanma ya da ölüm tarihi yer almalıdır.

  Kadın başvuru sahibinin kızlık soyadının belirtilmesi

  Kişinin evlenmesine dair herhangi bir engel bulunmadığını belirten ibare bulunmalıdır ve tüm evrakların geçerlilik süresi altı aydır.

Evlilik İşlemleri

07/11/1985 tarihli ve 18921 sayılı Resmi Gazete’de yer aldığı ve yürürlüğe girdiği üzere Evlendirme Yönetmeliğinin 13. Maddesi gereği “Vatansız veya mültecilerle, vatandaşlık durumu muntazam olmayan yabancıların müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir. Bunların evlenme manilerinin bulunup bulunmadığı, Türkiye’de nüfus kaydı tutuluyorsa Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden verilecek evlenme ehliyet belgesi ile henüz nüfus kaydı tesis edilmemiş ise emniyet makamlarınca tutulan dosyalardaki bilgilere göre bu makamlarca verilecek belge ile tespit edilir. Bilgisi bulunmaktadır.

Evlenme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlenme anındaki millî hukukuna tâbidir. (2) Evliliğin şekline yapıldığı ülke hukuku uygulanır. (3) Evliliğin genel hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır. 5718 sayılı Milletlerarası Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 13 maddesinde yer almaktadır.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesi ile Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeli yabancı vatandaşların uyrukluk durumlarının evlendirme dairelerince gayri muntazam olarak (pasaport, bekârlık belgesi vs. olmadan yapılan başvurularda) değerlendirilmesi durumunda bu yabancı ülke vatandaşlarının evlenmelerinin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı tarafınca edinilen kayıtlar kapsamında elde edilecek belgelere göre işlem yapılmaktadır.

Evlenmek isteyen geçici koruma altındaki Suriyeli yabancı vatandaşların; ilk etapta ikamet ettikleri ildeki İl Göç İdaresi Müdürlüklerine başvuruda bulunarak ve bu daireler tarafınca tutulan kayıtlardaki güncel bilgilerine dair verilecek medeni durumlarına dair “Evlenme Ehliyet Belgesi” ile evlendirme dairelerine başvuruda bulunmaları durumunda resmi evlilik işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi geniş sözlü yeminli tercüman kadrosu ile birçok işlemde olduğu gibi nikah tercüme ve nikah çeviri işlemlerinde de profesyonel bir ekiple hizmet vermekte olup terminolojiye ve gerekli şart ve koşullara sahiptir.

Perpa Ticaret Merkezi’nde yıllardan bu yana yazılı ve sözlü birçok alanda hizmet veren Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi Türkiye’de evlenmek isteyen tüm yabancı uyruklu müşterilerine yazılı ve sözlü tercüme ve çeviri konusunda uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme hizmetini etik değerleri çerçevesinde sunmaktadır.

Yeminli nikah tercümesi, nikah tercümesi, nikah çevirisi ve nikah tercümanı hakkında bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL YAZILAR

Arnavutça Yeminli Tercüme ve Çeviri

Arnavutça yeminli tercüme ve çeviri, Hint-Avrupa Dil Ailesi içerisinde İllür Dilleri grubunda yer alan Arnavutça, Arnavutluk’un resmi dilidir. Kosova ve Kuzey Makedonya’da da konuşucusu...

Türkmence Yeminli Tercüme ve Çeviri

Türkmence yeminli tercüme ve çeviri, Ural Altay Dil Ailesinin Oğuz Grubuna bağlı Doğu Oğuz kollarında yer alan Türkmence, Türkmenistan’ın resmi dilidir. Türkmenistan’da yaşayan 6...

Tercümanlık ve Yabancı Kültürler

Tercümanlık ve yabancı kültürler, kaynak dilde sözlü veya yazılı olarak ifade edilenleri hedef dile aktarmakla görevli kişilere tercüman denilmektedir. Tercümanlık ve Yabancı Kültürler Tercüme işlemi genel...

Özel Şartlarda YKS 2020

Özel şartlarda YKS 2020, bilindiği üzere dünyaca bir pandemi sürecinden geçiyoruz.  COVID-19 salgınının olumsuz etkilediği alanlardan birisi de haliyle eğitim sektörü… Pandemi nedeniyle ertelenen ve...