Perşembe, Mayıs 13, 2021
Yeminli Tercüme Bürosuspot_img
Ana SayfaÇeviriTercüme veya Çeviri Nedir?

Tercüme veya Çeviri Nedir?

Tercüme veya Çeviri Nedir? Bir dilde ifade edilen her şeyin başka bir dile aktarılmasına denir. Tercüme yazılı ve sözlü, yeminli, noter onaylı ve daha birçok şekilde meydana gelmektedir.

Tercüme ve Çeviri İle İlgili Her Şey…

Tercüme ve Çeviri Unsurları

Terminoloji; tercümesi yapılacak dokümanın hakim olduğu uzmanlık alanına denir. Örneğin sözleşme veya yasa maddelerinin hukuki terminoloji, sağlık raporlarının tıbbi terminoloji, kullanım kılavuzunun teknik terminoloji olarak kategorize edildiği gibi tüm tercüme ve çeviri dosyaları terminolojik olarak kategorize edilmektedir.

Karakter Sayısı; Türkiye’de genel olarak dosyalar word dosyası formatında sözcük sayımı menüsünden karakter sayısı üzerinden hesaplanır. Birim fiyat ise boşluksuz 1000 karakter üzerinden belirlenmektedir.

Sayfa Sayısı; Bazı dokümanlarda ya da bazı durumlarda dokümanlar sayfa sayısı üzerinden hesaplanmaktadır. Dosyanın karakter sayısı dikkate alınmaksızın kaç sayfa olduğuna bakılarak hesaplanır ve birim fiyat 1 sayfa üzerinden belirlenmektedir.

Kelime Sayısı; Özellikle global bağlamda gerçekleştirilen projelerde dosyanın toplam kelime sayısı üzerinden hesaplama yapılır. Global pazarda fiyatlandırmalar genellikle kelime hesabıyla gerçekleştirilmektedir. Birim fiyat 1 kelime üzerinden belirlenmektedir.

Teslim Tarihi; Proje teklifi hazırlanırken tercüme işlemi gerçekleştirilecek dosya incelenir ve tüm işlemlerinin tamamlanıp müşteriye teslim edileceği tarihe denir. Acil tercüme gibi bazı durumlarda teslim tarihi müşteri tarafından belirlenmektedir.

Tercüme ilk etapta yazılı tercüme ve sözlü tercüme olarak ikiye ayrılmaktadır.

Yazılı Tercüme

Standart Yazılı Tercüme Hizmeti

Standart yazılı tercüme ve çeviri işleminde dokümanlarda herhangi bir tasdik işlemi gerçekleştirilmez. Dosyalar online ya da hard copy olarak iletilmektedir. Tercüme ve çeviri işlemi tamamlandıktan sonra online ya da yine hard copy olarak hazırlanmaktadır. Projeler terminolojisine ve dosyanın türüne göre kategorize edilmektedir. Kategorize edilen dosyalar terminolojisine göre düzenlenerek uygun ekip ataması yapılır.

Vakti Olmayanlar İçin Acil Tercüme Hizmeti

Günlük akış içerisinde işlerimizi önem sırasına göre programlarız ve bazen son anda çıkan pürüzler, hesapta olmayan işler ya da programın aksaması ya da yeni girişimler sonrası planlanan tercüme veya çeviri ihtiyacımızın öngördüğümüz süreden daha kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. Bu durumda acil tercüme ve çeviri ihtiyacımız ortaya çıkar. Acil tercüme dosyalarında planlamalar müşteri ve tercüme şirketi yöneticisi ile birlikte planlanmaktadır. Süreç müşteriye detaylı olarak aktarılır ve hızlı ve sorunsuz çözüm üretilir. Acil projelerinde süreç eş zamanlı olarak ilerlemektedir. Tercüman ve editör birlikte çalışarak koordineli bir şekilde ilerler. Acil tercüme dosyaları sorunsuz, eksiksiz ve kaliteli bir şekilde belirlenen teslim tarihinde teslim edilir. Acil teknik tercüme, acil yeminli tercüme, acil hukuki tercüme, acil akademik tercüme, acil vize evrakları tercümesi şeklinde kategorize edilmektedir.

Acil tercüme ve acil çeviri ihtiyacı bazen Cumartesi günü tercüme bürosu arayışı ile ortaya çıkmaktadır. Okeanos Tercüme uzman ekibi ile hafta sonu da hizmet vermektedir.

Teknik Tercüme ve Çeviri Hizmeti

Teknik tercüme ve çeviri hizmeti otomotiv, inşaat, makine, mühendislik, gemi, yat, tekne yapımı, savunma sanayi, uzay teknolojisi, bilişim, demir çelik, yenilenebilir enerji ve saha birçok teknik sektöre dair teknik terminolojiye sahip içeriği bulunan teknik dokümanların tümüne uygulanan tercüme ve çeviri işlemidir. Katalog, CE belgesi, makine ve cihazların broşürleri, makine ve cihazların katalogları, TÜV sertifikası, makine ve cihazların bakım ve onarım ve kullanma kılavuzları, ISO belgeleri, TSE belgeleri, teknik eğitim materyalleri, teknik servis ve bakım kitapçıkları, üretim ve imalat cihazları kullanım kılavuzu, bilgisayar ve teknik eğitim setleri, teknik belgeler, hakediş ve fizibilite raporları, teknik faaliyet raporu, ar ge raporu, teknik şartname, ÇED raporu gibi evrakların teknik tercüme işlemleri yapılmaktadır. Tercüme yapılırken teknik terminoloji konusunda uzman ve deneyimli tercüme ekibi görevlendirilir. Teknik tercüme yapılırken doğru terim kullanımı, terminolojik bütünlük ve cümlelerin kısa, net, anlaşılır olması önemlidir. Teknik tercüme ve çeviri işleminde genellikle birebir tercüme uygulanır.

Akademik Tercüme Hizmeti

Öğrenciler, akademisyenler, araştırmacılar ve genel anlamda bilim insanları tarafından akademik kariyer ve öğrencilik sürecinde talep edilen tercüme ve çeviri şeklidir. Tez, ödev, makale, araştırma, röportaj, anket gibi dosyaların akademik konusuna uygun olarak tercüme ve çeviri işlemi yapılmasına akademik tercüme denir. Akademik tercüme ve  çeviri, sosyoloji, psikoloji, resim, heykel, mühendislik, mimarlık, matematik, fizik, biyoloji, genetik, uzay bilimleri ve daha birçok alanda kategorize edilerek konusunda deneyimli ve hakim tercüme ekibi tarafından akademik düzene uygun olarak tercüme edilir.

Hukuki Tercüme Hizmeti

Global bağlamda yapılan tüm işlemlerin temelinde hukuk sistemi yer almaktadır. Tüm ilişkiler hukuki temeller üzerine inşa edilmektedir. Vize işlemleri, şirket kuruluşları, ticaret, lojistik, gümrük, üretim, satış, pazarlama, ikamet, vatandaşlık, evlilik, seyahat, eğitim ve daha birçok konuda hukuki evraklar hazırlanarak ilgili makamlara sunulmaktadır. Bu işlemler sırasında hazırlanan evrakların hukuki tercüme ve çeviri yapılmaktadır. Vekaletname, muvafakatname, taahhütname, alım satım akdi, boşanma kararı, velayet davaları, dernek iç tüzüğü, genelgeler, kararname, ihbarname, beyanname, ihtarname, yönetmelikler, vergi evrakları, vasiyetler, mahkeme kararı, tapu, senet, sözleşme, yasa maddeleri, AB mevzuatı, ticari sözleşme, şirket tüzüğü, teknik ve idari şartnameler gibi hukuki dokümanlar hukuki tercüme kapsamında ele alınarak hukuk alanında eğitim almış, deneyimli, terminolojiye hakim tercüman ve editörler tarafından gerçekleştirilir.

Hukuki Tercüme ve Çeviri İşlemlerinde Mesleki Deneyim…

Hukuki terimlerin ve ifadelerin yoğun olduğu bir dosyada anadilimizde bile olsa bazen anlamakta güçlük çekeriz. Hukuki terimlerin ve terminiolojinin farklı ve spesifik bir yapısı olmasından kaynaklanır. Bu nedenle mutlaka bu alanda eğitimli ve deneyimli kişiler görevlendirilmektedir. Hukuk sistemleri ülkelere göre farklılık göstermektedir. Şeriatla yönetilen bir ülke menşeili bir evrakı tercüme ederken o terminolojiye uygun terimler kullanılmalıdır. Bu sebeple tercümanın sadece dil bilmesi yeterli olmayıp çeviri yaptığı dillerin hakim olduğu ülkelerdeki hukuki sistemleri de bilmesi gerekmektedir.

Tıbbi Tercüme Hizmeti

Tercüme dolaylı olarak insan yaşamına dokunan bir işlemdir. Hayatınızla ilgili önemli an ve aşamalarda edindiğiniz kaliteli tercüme hizmeti hayatınızdaki aşamaları sağlıklı olarak besleyeceği için büyük önem arz etmektedir. Bu durum tıbbi dokümanlarda yapıldığında insan yaşamında direkt olarak etki etmektedir. Sağlık turizmine bağlı olarak bireysel ya da firma aracılığıyla yapılan ameliyat raporu, heyet raporu, laboratuar sonuçları, MR ve tomografi sonuçları, sağlık raporları, reçeteler vb. dokümanların sağlık sorunlarına çözüm aramak amacıyla yaptıkları başvurularda tıbbi tercüme işlemine ihtiyaç duymaktadırlar. Tıbbi çeviri tıp eğitimi almış ve saha deneyimi olan bireyler tarafından tıbbi tercüme ve çeviri kapsamında gerçekleştirilmelidir. Tıbbi tercüme ve çeviri işlemleri hataya yer verilmeden sorunsuz, eksiksiz ve doğru olarak ifade edilmelidir.

Finansal Tercüme Hizmeti

Finansal rakamlar özellikle şirketlerin en büyük göstergeleridir. Uluslararası girişimlerde, ortaklık ve yatırımlarda, şirket kuruluşlarında veya tanıtım, sunum, reklam gibi durumlarda finansal tercüme ve çeviri işlemleri gerçekleştirilmektedir. Finansal tercüme yapılırken rakamların ve terimlerin doğru aktarılması, sembollerin doğru kullanımı büyük önem taşır. Kara geçmiş ya da başarılı bir finansal sonuca sahip bir şirketi yapılan en ufak virgül hatası bile yanlış ifadeler neden olabilir. Bu nedenle finansal tercüme dosyaları birkaç aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Mali tablo anazlileri, sigorta belgeleri, bilançolar, finansal analiz raporları, banka raporları, hesap planları vb. evrakların bu bağlamda finansal tercüme işlemleri yapılır. Bankalar, sigorta şirketleri, her alanda faaliyet gösteren ve yurt dışı açılımlar yapan şirketler finansal tercüme işlemlerine ihtiyaç duyarlar.

Ticari Tercüme Hizmeti

Globalleşen dünyada günümüzde birçok firma faaliyetlerini global çerçevede yürütme telaşı içerisindedir. Bu kapsamda ticari belgeler, ticari yazışmalar, ticari faturalar, sözleşmeler, ihale evrakları, ticari teklifler, raporlar, banka evrakları, finansal belgeler, kapanış belgesi, nevi değişikliği, vekaletname, toplantı dokümanları, dolaşım sertifikası, ATA karnesi, ATR dolaşım belgesi, EUR MED dolaşım belgesi, dilekçe tercümesi, sicil tasdiknamesi, mümessillik belgesi, toplantı notları, yönetim kurulu kararı, vergi levhası, faaliyet belgesi, ticaret sicil gazetesi, kuruluş mukavelesi, şirket ana sözleşmesi, İK raporu, genel kurul kararı, iş yazışmaları, gümrük beyannamesi, menşei şahadetnamesi, teminat mektubu, şirket sunumu, basın ilanı, şirket bülteni, yetki belgesi, tadil tasarısı, fiyat indeksi, geçici kabul tutanağı, kesin kabul tutanağı, işletme belgesi, etik kurallar, çalışma esasları, iş sözleşmesi, özel durum açıklamaları, şube açma belgesi, taşınma belgesi, taahhütname ve ortaklık anlaşmaları gibi evrakların ticari tercüme ve çevirisi yapılmaktadır. Yabancı sermayeli girişimler, yabancı ortaklı şirket kuruluşları veya global ticaret sırasında ticari tercüme işlemleri ticaret terminolojisine hakim ekip tarafından gerçekleştirilmektedir.

Web Sitesi Tercüme ve Web Sitesi Çeviri Hizmeti

Web sitesi kişi ve kurumların global pazardaki reklam ve tanıtım yüzüdür. Yıllarca fiziksel olarak yan yana gelmeyen kişiler, fiziksel olarak bir teması olmayan firmaların yıllarca başarılı iş süreçleri başlatmak ve yürütmek amacı çerçevesinde ilk intibası web sitesidir. Web siteleri, incelenerek birçok bilgi edinebileceğiniz ve bir fikre varılabilecek kadar büyük bir önem taşımaktadır. Dünya genelinde ya da başka ülkelerle iletişim kurmak isteyen her firma web sitesini en az bir yabancı dile tercüme ettirmek istemektedir. Web sitesi tercüme ve web sitesi çevirisi işlemi özellikle teknik boyutlara da sahip olması ve bir marka ya da işletme adına ilk intibayı oluşturması amacıyla büyük bir ciddiyet ve hassasiyet gerektirmektedir.

Web Site Tercümesi ve Web Site Çevirisi Deneyim Gerektirir…

Bu işlemi teknik anlamda bilgi sahibi tercüman tarafından tercüme edilmelidir. Örneğin web sitenizi İngilizce tercüme ve çeviri yaptırarak dünyaya açılmayı hedefliyor olabilirsiniz. Yalnız temel düzeyde birebir web sitesi tercümesi istediğiniz kadar profesyonel bir sonuç ortaya koymayabilir. Web site tercüme ve web site çeviri işlemlerinde anadil düzeyinde yerelleştirme hizmeti kapsamında bir çeviri kalitesi edinilmelidir. Anadili İngilizce olan bir kişi web sitenizi ziyaret ettiğinde sitenizin amatör bir dile sahip olduğunu gördüğünde siz ne kadar profesyonel faaliyet gösteriyor olsanız da size amatör bir firma gözüyle bakabilir. Tüm bu yanlışlıkları ortadan kaldırmak ve yabancı bir pazarda yerel firmalarla aynı düzeyde dil profesyonelliğine sahip olmanızı sağlayacak hizmeti sunulmaktadır.

Kitap Tercümesi ve Çevirisi Hizmeti

Kitap, dergi, broşür, reklam metni gibi içeriklerin edebi metinler olması sebebiyle birebir tercümesi yapılmaz. Kitap tercümesi, her iki dilde kelime oyunlarını yapabilecek, edebiyat yönü gelişmiş ve bu konuda denemeleri olmuş, her iki dile hakim kitap tercümanı tarafından tercüme edilir.

Vize ve İkamet Tercümesi ve Çeviri Hizmeti

Yeni yaşamlar inşa ederiz zaman zaman. Yeni başlangıçlar ister ruhumuz ya da hayatın gereklilikleri. Bu nedenle eğitim, seyahat, iş, yaşam, evlilik ve birçok nedenden dolayı, hatta belki bazen sadece canımız ister vize ve ikamet tercümesi ve çeviri hizmetine ihtiyaç duyarız.

Yeminli Tercüme ve Çeviri Hizmeti

Yeminli tercüme; yeminli tercüman tarafından tercüme işlemi gerçekleştirilen evrakın çıktı alınarak ıslak imza ve kaşe yapılması işlemidir.

Tercüme ve çeviri yapılan pasaport, kimlik, ehliyet, kaza tutanağı, doğum belgesi, ölüm belgesi, diploma, transkript, sertifika, öğrenci belgesi, sınav sonuçları, sigorta poliçeleri, nüfus cüzdanı, sabıka kaydı, faaliyet belgesi, vekaletname, taahhütname, muvafakatname, ruhsat, sicil gazetesi, imza sirküleri, vergi levhası, mahkeme kararı, maaş bordrosu, dilekçe tercümesi, niyet mektubu, hibe yazısı, doktor raporu, temyiz belgesi, ithalat ihracat belgeleri, evlilik cüzdanı, apostil tercümesi, uygunluk belgesi, sözleşme, askerlik belgesi gibi evrakların yeminli tercüme işlemleri müşteri talebi doğrultusunda yapılır. Yeminli tercüme işlemi yapılmadan önce evrakın aslı yeminli tercüme şirketine ibraz edilmelidir.

Yeminli tercüman; Tercümanın minimum iki dil arasında yazılı çeviri ve sözlü çeviri yapabileceğini lisans diploması ile ispat edebilmesi üzerine noterlik makamında noter huzurunda yemin ederek aldığı unvana denir.

 NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİ

Noterlik Kanunu Yönetmeliği, noterlik hizmetinde kullanılacak tercümanların kaydı, yemini ile ilgili düzenlemede bulunmaktadır. Yönetmeliğin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

Madde 96- Belgelerin bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevrilmesine ve noterlikçe onaylanmasına çevirme işlemi denir.

Noterin, çevirmeyi yapanın o dili veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasını veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve hiçbir tereddüde yer kalmayacak şekilde kanaat getirmesi gerekir.

Noterlik Kanununun 75. Maddesi

Bu maddenin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre and içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Kendisine çevirme yaptırılan kimselerin yemin tutanakları noterlik dairesinde özel bir kartonda saklanır. Noter, kartonunda yemin tutanağı bulunmayan bir kimseye çevirme yaptıramaz.

Noter tarafından ilgilisinden alınan çevirme ücretleri noterlik dairesinin gelirlerinden olup, yevmiye defterine gelir olarak kaydedilir. Noterin çevirene ödediği parada dairenin giderlerindendir.

Çevirme ücreti hesaplanırken, çevrilmesi istenilen yazının sayfaları değil, çevirme yapıldıktan sonra noter tarafından yazdırılan değerli kağıdın sayfa sayısı esas tutulacaktır.

Çeviri İşlemi

Madde 103- Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirme halinde, noter tarafından metnin altına bir şerh verilir.

Bu şerhin, noter yeminli tercüman kullanmışsa, tercümanın kimliğini ve adresini ihtiva etmesi ve altının, noter tarafından tarih yazılıp imzalanarak mühürlenmesi gereklidir.

Çevirmenin başka yerde yaptırılması

c – Yabancı dilde yazılı kağıttan örnek

Örneği istenen kağıt yabancı dilde yazılmış ise, evvela bu kağıt usulünce tercüme olunur. Sonra, yabancı dildeki kağıdın örneği çıkartılıp gerekli şerh verilmek suretiyle onaylanır. Ayrıca, gerek ilgilisine verilen, gerekse dairede saklanan nüshalara tercüme edilmiş nüshaların birer adedi de eklenir.

Madde 104- İlgilinin bulunduğu yerde noterlikçe çevirme yaptırılamaz ise, o noterlik aracılığı ile başka yerdeki noterlikte çevirme yaptırılabilir.

Noterin, çeviriyi yapan tercümanın her iki çeviri dilini veya yazıyı doğru olarak bildiğine, diplomasına veya diğer belgelerini görerek veya diğer yollarla ve mahal vermeyecek şekilde kanaat getirmesi gerekir. :

Noterlik Kanununun 75. Maddesinin son fıkrası gereğince noter tercümana Hukuk Yargılama Usulü Kanununa göre ant içirir. Bunun bir tutanakla belgelendirilmesi zorunludur. Bu tutanakta tercümanın adı, soyadı, doğum tarihi, iş adresi, ev adresi, tahsil derecesi, hangi dil veya dilleri, hangi yazıyı bildiği, noterin çevirenin bu dil ve dilleri veya yazıyı bildiğine ne suretle kanı sahibi olduğu, yemin biçimi ve tutanağın tarihini gösterir. Tutanağın altı noter ve tercüman tarafından imzalanır.

Noter Onaylı Tercüme ve Çeviri Hizmeti

Noter onaylı tercüme; Yeminli tercüman tarafından tercüme edilen evrakın yeminli tercüme şeklinde hazırlanan evrakın noterlik makamında noter tarafından tasdik edilmesi işlemidir. Noter onaylı tercüme evrakı en az iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası noterlik makamında arşivlenir. Noter onaylı tercüme işlemi tüm yeminli tercüme evraklarının hepsinde gerçekleştirilebilmektedir.

Sözlü Tercüme ve Çeviri Türleri

Simültane Tercüme ve Çeviri

Simültane tercüme işlemi kompleks olması sebebiyle en zor sözlü tercüme türü olarak düşünülmektedir. Tercüman kabini, ses sistemi, özel kulaklık, mikrofon vs gibi teknik ekipmanlar aracılığıyla yapılmaktadır. Simültane tercüme; Bir konuşmacının bir dilde yaptığı konuşmayı eş zamanlı olarak bir ya da birkaç dile özel ses sistemi mikrofon ve kulaklıklar aracılığıyla simültane tercüman tarafından yapılması işlemidir. Bu işlemi en az iki tercüman tarafından dönüşümlü olarak yapılmaktadır. Simültane tercüme programına tercümanlar birkaç gün öncesinden terminolojisine, varsa konuşma metnine çalışarak gitmelidir.

 Ardıl Tercüme ve Çeviri Hizmeti

Bir ya da birkaç konuşmacının bir dilde anlattıklarını cümle ya da cümlelerini bitirmesinin ardından ardıl tercümanın başka bir dile aktarması işlemine ardıl tercüme ve çeviri denir.

Deşifre Hizmeti

Herhangi bir ses kaydı dosyasının yazılı ya da sözlü olarak başka bir dilde ifade edilmesine deşifre tercümesi işlemi denir.

Telekonferans Tercüme; Aynı ortamda bulunmayan iki grubun telefon ya da Skype görüşmesi gibi telekonferans işlemine bir tercümanın yine uzaktan bağlanarak tercüme etmesi işlemine telekonferans tercümesi işlemi denir.

 Fuar tercümanlığı hizmeti, fuar organizasyonlarının iş dünyasındaki önemi kaçınılmazdır. Yabancı network geliştirmek amacıyla fuarlarda yer alan firmaların talep ettikleri hizmettir.

Okeanos Tercüme, kurulduğu günden bu yana profesyonel ekibi ile yurt içinde ve yurt dışında geniş bir networke sahiptir. Kurumsal tercüme hizmetini yıllardır etik ilkelerine ve değerlerine bağlı olmasıyla ve uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme hizmetini yıllardır başarıyla sürdürmektedir. Okeanos Tercüme İstanbul Şişli’de Perpa Ticaret Merkezi’nde de yeminli tercüme faaliyetlerini de siz değerli müşterilerine güvenle sunmaktadır.

 Tercüme ve çeviri hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

spot_img

GÜNCEL YAZILAR