Cuma, Ağustos 14, 2020
Ana Sayfa Çeviri Türkmence Yeminli Tercüme ve Çeviri

Türkmence Yeminli Tercüme ve Çeviri

Türkmence yeminli tercüme ve çeviri, Ural Altay Dil Ailesinin Oğuz Grubuna bağlı Doğu Oğuz kollarında yer alan Türkmence, Türkmenistan’ın resmi dilidir. Türkmenistan’da yaşayan 6 milyon kişinin dışında Afganistan ve İran’da da oldukça fazla konuşucusu bulunmaktadır.

Türkmence, Azericenin ardından Türkiye Türkçesine en yakın dil konumundadır. Bu bakımdan Türkiye Türkçesi konuşan kişiler tarafından anlaşılabilirlik oranı yüksektir. Ancak Sovyetler Birliği döneminde Rusçanın yoğun etkisi altında kalan Türkmencede Türkçedeki pek çok ifade ve sözcük için Rusça kelimeler bulunmaktadır.

Türkmencenin alfabe geçmişine bakacak olursak, 1929 yılına kadar Arap Alfabesi, Sovyetler Birliği dönemiyle beraber Kiril Alfabesi ve 1 Ocak 2000 tarihinden bu yana da Latin Alfabesi kullanıldığı görülmektedir.

Türkmenistan-Türkiye İlişkileri

Ortak bir geçmişe, dile, dine ve kültüre sahip iki ülke geçmişte olduğu gibi bugün de ikili ilişkilerini dostane bir şekilde sürdürmektedir. İki ülke arasındaki işbirliği dış politika, ticaret, ekonomi, kültür ve eğitim başta olmak üzere pek çok olanda olumlu gelişmeler göstermektedir.

Türkiye’nin SSCB’nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan eden Türkmenistan’ı ilk tanıyan ülke olması ikili ilişkilerin geçmişten bugüne sağlam temeller üzerine atıldığının bir göstergesidir. Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkilerinin sağlam bir zemine kurulduğunun bir diğer göstergesi de karşılıklı üst düzey ziyaretlerdir.

Ankara ile Aşkabat arasında 1992 yılından beri süregelen Büyük Öğrenci Projesi kapsamında Türkiye’ye eğitim görmeleri için pek çok Türkmen öğrenci getirilmiştir. Türkmenistan’da eğitim verilmesi üzerine pek çok okul kurulmuştur.

Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ikili ilişkilerin bir diğer ayağı ise ekonomik işbirlikleridir. Bu ekonomik işbirliğinin temelinde Türkiye’nin Türkmenistan’daki yatırımları ve gerçekleştirilen ticaretler yatmaktadır.  Türk firmaları tarafından 1992-2019 yılları arasına Türkmenistan’da müteahhitlik hizmeti açısından toplamda 50 milyar ABD doları tutarında 1019 proje üstlenilmiştir.

Türkiye’nin Türkmenistan’dan işlenmiş metal, beyaz eşya, elektronik ürünler vb. ithal etmekte, pamuk, tekstil ürünlerini vb.nin Türkmenistan’a ihracatını gerçekleştirmektedir.

Son dönemlerde gerek siyasi gerekse ekonomik sebepler dolayısıyla Türkiye’ye Türkmenistan’dan gerçekleşen göç sayısında artış yaşanmıştır. Böylelikle ikili ülke ilişkileri daha çok gelişmiş ve ilerlemiştir.

Türkmence Tercüme ve Çeviri Hizmetimiz

Türkmenistan-Türkiye ikili ilişkileri bağlamında sağlık alanından, hukuk alanına, ticaretten mühendislik alanına kadar pek çok alanda Türkmence tercüme ve Türkmence yeminli tercüme hizmeti gerçekleştirilmektedir.

Türkmence tercüme hizmetine akademik kariyer amacıyla Türkiye’ye gelen öğrenciler veya akademisyenler tarafından sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda lisans, yüksek lisans, doktora tezi, ödev, makale, araştırma, rapor, ders kitabı gibi içeriklerin Türkmence akademik tercümesi gerçekleştirilmektedir. Fizikten, uzay bilimlerine; psikolojiden tarihe kadar çeşitli uzmanlık alanlarına hakimiyet gerektiren akademik tercümede ilgili alanlarda bilgi ve tecrübe sahibi olmak son derece önemlidir.

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler bağlamında ticari fatura, bilanço, gelir vergisi beyannamesi, gümrük belgeleri gibi çeşitli evrakların Türkmence ticari tercümesi gerçekleştirilmektedir. Ticari ve finansal terminolojiye hakimiyet bu kapsamda oldukça önemlidir.

Mahkeme evrakları, sözleşmeler, vekaletname, toplantı tutanakları gibi evrakların Türkmence hukuki tercümesi gerçekleştirilmektedir. Türkmence hukuki tercüme işlemi gerçekleştirilirken tercümanın her iki ülke diline olduğu kadar her iki ülke hukuk sistemine de hakim olması gerekmektedir.

Tıbbi raporlar ve tahlil sonuçları gibi medikal dokümanların Türkmence tıbbi tercümesi sıklıkla gerçekleştirilmektedir. Tıbbi terminolojide terminolojiye hakimiyet, çeviride yapılacak hataların önüne geçilmesi adına oldukça önemlidir.

Türkmence Yeminli Tercüme

Büyük Öğrenci Projesi kapsamında başlayan Türkmen nüfusu artışı, günümüzde de çeşitli nedenlere dayalı olarak devam etmektedir.  Bu noktada Türkmen vatandaşlarının vatandaşlık, çalışma, ikamet, eğitim ve evlilik işlemleri için çeşitli evraklarının Türkmence yeminli tercümesi talep edilmektedir.

Diploma, transkript, doğum belgesi, vekaletname, ikametgah gibi belgeler bu kapsamda tercüme edilmektedir.

Aynı zamanda şirket kuruluşu, ortaklık, devir, şubeleşme, imza beyanı ve vekalet işlemleri için de birtakım evraklar tercüme edilmektedir.

Türkmence yeminli tercüme işlemi noter yemini bulunan Türkmence yeminli tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Türkmence yeminli tercümanlar bu kapsamda tercüme işlemi gerçekleştirilen metni kaşelemekte ve imzalamaktadır.

Böylelikle evrak resmiyet kazanmakta, Türkmen vatandaşların resmi kurumlarda işlemlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktadır.

Türkmence Yeminli Tercüman

Türkmence bildiğine dair evraklarını ilgili noterliğe ibraz edip, noter huzurunda yemin eden tercümanların elde ettikleri unvandır. Yeminli tercümanlar bu unvanla tercümesi yapılan evrakların aslına uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini beyan ederek, ilgili evrakı kaşelemekte ve imzalamaktadır.

Aynı zamanda ticaret odalarında gerçekleştirilen şirket kuruluş ve tercih işlemleri için sözlü tercüme işlemini gerçekleştirirler. Bunun yanı sıra vekalet verme, hisse devri, tapu alım satımı gibi işlemler için de Türkmence yeminli tercümanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Türkmence yeminli tercümanların sahip olduğu yemin tutanaklarının mesuliyetine bağlı kalarak gerçekleştirdiği tercüme işlemlerinin doğru ve eksiksiz olduklarından emin olmaları gerekmektedir. Çünkü yeminli tercüme işlemi yasal bağlayıcılık taşımaktadır. Dolayısıyla evrakın tercümesinde yapılacak en ufak bir hata yeminli tercümanın mesuliyetinde olacaktır.

Profesyonel bir tercüme bürosu ile çalıştığınız takdirde tercümesini talep ettiğiniz belgelerinizde veya işlemlerinizde sıkıntı yaşama ihtimaliniz sıfıra inmektedir. Bundan dolayı alanında uzman ve Türkmence tercüme alanında deneyim sahibi tercümanlara sahip bir tercüme bürosu ile çalışmanız gerekmektedir.

Türkmence Tercüme Bürosu

Türkmence tercümesini talep ettiğiniz belgelerinizde veya Türkmence sözlü tercüme hizmetine ihtiyaç duyduğunu işlemlerinizde herhangi bir sorunla karşılaşmanız işlerinizi zora sokabilmektedir. Dolayısıyla tercüme sektörün öncülerinden birisi ile çalışmanız tüm Türkmence tercüme işlemlerinizde sıkıntı yaşama ihtimalinizi ortada kaldırır.

Türkmence Tercüme ve Çeviri Taleplerinizde Okeanos…

Okeanos Tercüme, müşterilerinin ihtiyaçlarını, talep ve beklentilerini ön planda tutan bir tercüme bürosu olarak uzun yıllardır faaliyet göstermektedir. Bu doğrultuda senelerdir EN15038 Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda hizmet vermektedir.  Buna göre hizmet kalitesini ve güvenilirliğini garanti altına almaktadır.

Tüm Türkmence tercüme ve çeviri talepleriniz için profesyonel Türkmence tercüman kadrosu, deneyimli proje koordinatör ekibi ve editörleriyle hizmet vermektedir. Karakter sayısı üzerinden belirlediği Türkmence tercüme fiyatlarını müşteri bütçesine uygun bir şekilde düzenlemektedir.

Türkmence yeminli tercüme hizmeti hakkında detaylı bilgi için www.okeanostercume.com.tr web site adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca 0553 910 31 32 veya 0212 221 45 21 numaralı hatlarımızdan müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL YAZILAR

Dijital Pazarlamada Yabancı Dil

Dijital pazarlama internet kullanıcıları hedeflenerek internet ortamında ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı bir çeşit pazarlama yöntemidir. Günümüzde dijital ortamda sınırlar ve mesafelerin kalkmasıyla dijital pazarlamada...

Tapu Randevu

Tapu randevu, taşınmaz malların alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirilmesinde Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden randevu almak gerekmektedir. Tapu randevu işlemleri online olarak yapılabilmesi gibi Alo 181...

Yabancı Dil Nasıl Geliştirilir?

Yabancı dil nasıl geliştirilir? Yabancı dil bilmek, uluslararası ilişkilerin geliştiği ve küresel etkileşimin arttığı günümüzde önemli bir etmendir.  Aynı zamanda başka kültürlerden ve coğrafyalardan...

Sağlık Turizmi ve Tercüme

Sağlık turizmi ve tercüme hizmeti, küreselleşen dünyamızda ülkeler arası işbirliklerinin, seyahat özgürlüklerinin ve olanaklarının artması ile birlikte sağlık turizminde de birtakım gelişmeler olmuştur. Özellikle son...