Perşembe, Temmuz 2, 2020
Ana Sayfa Çeviri Zeytinburnu Yeminli Tercüme Hizmetimiz

Zeytinburnu Yeminli Tercüme Hizmetimiz

Zeytinburnu tercüme ve Zeytinburnu çeviri hizmetleri İstanbul’un tüm ilçelerinde kaliteli ve profesyonel tercüme hizmeti sunan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme ve uzman ekibi tarafından yıllardır başarıyla yürütülmektedir.

Zeytinburnu, 1 Eylül 1957 yılında ilçe olmuş, tarihi yarımada ile arasına surlar girmiştir. Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy, Esenler ve Marmara Denizi ile çevrelenmiştir. Marmara kıyılarından doğuya doğru bakınca bir burun gibi görünen ve bu alanda bulunan zeytinliklere de ithafen Zeytinburnu adı verilmiştir.

Türkler öncesi Zeytinburnu’nda yapılan en önemli tarihi yapı, Balıklı Ayazması yanına yapılan Panagia Page (Balıklı Kilisesi) İmparator I.Leo tarafından 457-474 yılları arasında yaptırılmıştır.

Osmanlı Döneminde Zeytinburnu’na ilk yerleşenler Kudüslü Papazlar topluluğu olmuştur.

Zeytinburnu günüzmüzde çok sayıda Bulgaristan, Yugoslavya, Yunanistan, Romanya ve Kazaklar, Uygurlar, Afganistan kökenli Türklerden oluşan göç almıştır.

Günümüzde tabakhaneler kaldırılıncaya kadar ilçenin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktı. Zeytinburnu’nda Demirciler ve Matbaacılar Siteleri ve Otosanayi Siteleri bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul’un 7. Organik Halk Pazarı 30 Ekim 2010 günü açılmıştır. Zeytinburnu Maltepe bölgesi 170 büyük sanayi kuruluşu ile 10 bine yakın imalathane ve işyeri ile yaklaşık 70 bin kişiye sağladığı istihdam ile Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden biridir. Bugün Türkiye’de dericilik denilince akla ilk gelen merkezlerden olan Zeytinburnu’ndaki sanayinin Tuzla’ya taşınmasına rağmen dericilikteki önemini yitirmemiş bölgedeki satış faaliyetleri devam etmektedir. Her geçen gün sayısı artan oto showroomlar ile otomotiv sanayinde de etkin konuma yükselmeye başlamıştır.

Zeytinburnu Teknik Tercüme ve Zeytinburnu Teknik Çeviri Hizmetleri

Bu denli teknik faaliyetlerin ve global çerçevede yürütülen ticaretin ardından Zeytinburnu teknik tercüme ve Zeytinburnu teknik çeviri hizmeti talebi her geçen gün artış göstermektedir. Katalog, kullanım kılavuzu, CE belgesi, makine ve cihazların broşürleri, TÜV sertifikası, makine ve cihaların katalogları, ISO ve TSE belgeleri, teknik eğitim materyalleri, teknik servis ve bakım kitapçıkları, üretim ve imalat cihazları kullanım kılavuzları, bilgisayar ve teknik eğitim setleri, teknik belgeler, hakediş ve fizibilite raporları, ar ge raporları, teknik şartname ve ÇED raporlarının Zeytinburnu teknik tercüme ve Zeytinburnu teknik çeviri işlemleri yapılmaktadır. Zeytinburnu teknik tercüme ve Zeytinburnu teknik çeviri işlemi yapılırken teknik terimlerin doğru kullanılması, terminolojik bütünlük ve cümlelerin kısa, anlaşılır ve net olması ayrıca teknik dökümanların kaynak metindeki metne bağlı kalarak yapılması gerekmektedir. Zeytinburnu teknik tercüme ve Zeytinburnu teknik çeviri alanında uzman, teknik konuya hakim tercüme ekibi tarafından yürütülmektedir.

Zeytinburnu Hukuki Tercüme ve Zeytinburnu Hukuki Çeviri Hizmeti

Global çerçevede gerçekleşen her ilişkinin temeli hukuki sistemler üzerine ve anlaşma, sözleşme ya da kurallara bağlı kalınarak gerçekleştirilmektedir. Zeytinburnu hukuki tercüme ve Zeytinburnu hukuki çeviri işlemleri de bu kapsamda gerçekleştirilmekte olup vekaletname, ihtarname, ihbarname, muvaffakatname, alım satım akdi, boşanma kararı, velayet davaları, dernek iç tüzüğü, genelgeler, taahhütname, kararname, beyanname, yönetmelikler, vergi evrakları, vasiyetler, mahkeme kararı, tapu, senet, sözleşme, yasa maddeleri, AB mevzuatı, ticari sözleşme, şirket tüzüğü ve teknik ve idari şartname gibi evraklarda talep edilmektedir. Zeytinburnu hukuki tercüme ve Zeytinburnu hukuki çeviri işlemleri gerçekleştirilirken hukuki terminolojiye hakim, deneyimli, uzman bir ekip tarafından yürütülmektedir. Hukuki tercüman ülkeler arasında farklılık gösteren hukuki sistemler hakkında bilgi sahibi olmalı ve terminololjik çalışmalarını bu şekilde düzenlemelidir.

Zeytinburnu Yeminli Tercüme ve Zeytinburnu Yeminli Çeviri Hizmeti

Zeytinburnu yeminli tercüme ve Zeytinburnu yeminli çeviri hizmeti evlilik, vize, vatandaşlık, eğitim, ikamet, iş, çalışma, gayrimenkul işlemleri, seyahat gibi daha birçok konuda gerçekleştirilmektedir. Zeytinburnu yeminli tercüme ve Zeytinburnu yeminli çeviri hizmeti nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, kimlik, doğum belgesi, ölüm belgesi, ikametgah, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası, vekaletname, sicil gazetesi, ruhsat, mahkeme kararı, maaş bordrosu, kaza raporu, dilekçe, doktor raporu, temyiz belgesi, diploma, transkript, tasdikname, askerlik belgesi, tapu, muvaffakatname, evlilik cüzdanı, sözleşme, ithalat ihracat belgesi, apostil, uygunluk belgesi, sertifika gibi evraklarda müşteri talebi doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Zeytinburnu yeminli tercüme ve Zeytinburnu yeminli çeviri işlemi, en az iki dilde tercüme yapabileceğini diploma ile ispat edebilen ve noterl

İk makamında noter huzurunda yemin eden ve yeminli tercüman unvanına sahip tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Yeminli tercüman tarafından tercüme edilen evrakın çıktısı alınarak ıslak imza ve kaşe yapılmasına Zeytinburnu yeminli tercüme ve Zeytinburnu yeminli çeviri denir.

Zeytinburnu Noter Onaylı Tercüme ve Zeytinburnu Noter Onaylı Çeviri Hizmeti

Zeytinburnu noter onaylı tercüme ve Zeytinburnu noter onaylı çeviri hizmeti yeminli tercüman onaylı olarak düzenlenen evrakın en az iki nüsha halinde hazırlanarak noterlik makamında noter tarafından tasdik edilmesi işlemidir. Zeytinburnu noter onaylı tercüme ve Zeytinburnu noter onaylı çeviri işlemi yapılan evrakın bir nüshası noterlik makamında arşivlenir ve müşteri talebi doğrultusunda noter onay işlemi gerçekleştirilir.

Okeanos Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana etik ilkelerine ve değerlerine bağlı yaklaşımını uygun fiyat, kalite ve hız politikası ile birleşitirerek İstanbul’un tüm ilçelerinde olduğu gibi Zeytinburnu’nda da Zeytinburnu tercüme ve Zeytinburnu çeviri hizmetlerini başarı ile sürdürmektedir.

Zeytinburnu yeminli tercüme, Zeytinburnu tercüme ve Zeytinburnu çeviri hizmetlerimiz için info@okeanostercume.com.tr adresimizden veya 0212 221 45 21 numaralı telefonlarımız ile kurumsal müşteri temsilcilerimizden fiyat teklifi alabilir, sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. Ülkemiz genelinde ücretsiz kargo hizmetimiz bulunmaktadır.

GÜNCEL YAZILAR

Özel Şartlarda YKS 2020

Özel şartlarda YKS 2020, bilindiği üzere dünyaca bir pandemi sürecinden geçiyoruz.  COVID-19 salgınının olumsuz etkilediği alanlardan birisi de haliyle eğitim sektörü… Pandemi nedeniyle ertelenen ve...

Osmanlıca Tercüme ve Osmanlıca Çeviri

Osmanlıca tercüme ve çeviri, Osmanlıca, 13.yy’da Osmanlı İmparatorluğunda kullanılmış olan dilin adıdır. Çoğunlukla Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalan bir dil olarak Arap alfabesinin...

Farsça Yeminli Tercüme

Farsça yeminli tercüme, Farsça, İran başta olmak üzere Tacikistan, Afganistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkelerinde konuşulan, Hint-Avrupa dil ailesinin Asya kolunun Hint-İran öbeğinde arasında...

Azerice Tercüme ve Azerice Çeviri

Azerice tercüme ve Azerice Çeviri, Azerice veya diğer bir deyişle Azerbaycan Türkçesi Türk dilinin Oğuz veya Batı lehçelerinden biri olup Azerbaycan'ın resmi dilidir. Azerbaycan'ın yanı...