Yeminli Tercüme Bürosu

  0
  640
  yeminli tercüme ve yeminli çeviri
  yeminli tercüme ve yeminli çeviri

  Çeviri Çözümleri olarak, sizlerin beklediği, bir yeminli tercüme bürosu ve vermiş olduğu hizmetlerinden çok daha fazlasını, uygun fiyat, kalite ve zamanında teslimat ile ilave masraflar olmaksızın sizlere sunmaktayız…

  Yeminli Tercüme Nedir?

  Resmi değeri olan veya resmi işlemlerde kullanılacak evrakların, yeminli tercüman tarafından talep edilen dilde çevirisinin tamamlanarak tercümenin imzalanıp kaşelenmesi ile resmiyet kazanması işlemine yeminli tercüme denilmektedir.

  Kullanılacak işleme, makama veya ülkeye göre tercümesi yapılan belgenin tercüman tarafından kaşelenmesi ve imzalanması yeterlidir.  Ancak, noter onaylı tercüme talep edilmesi halinde noter tasdikine uygun olarak hazırlanıp noter tarafından onaylanmaktadır.

  Tercüme Bürosu ve Verdiği Hizmetler

  Tercüme bürosu, birçok dilde ve birçok alanda tercüme projelerinin yürütüldüğü ofislerdir. Belirli bir proje ekibini, tercümanları, editörleri ve kontrolörleri bünyelerinde barındırırlar.

  Bugün, ister bireysel isterseniz de kurumsal olsun tercüme ihtiyaçları doğrultusunda herhangi bir tercüme bürosuna başvurmaktadır. Müşterilerin talepleri ihtiyaçları doğrultusunda herhangi bir dilde yazılı veya sözlü olarak oluşabilmektedir. Tercüme bürosu müşteri taleplerine uygun, dil ve uzmanlıklarda tercüman kadrosuna sahip olması halinde  talepleri yanıtlaması ve hizmet vermekte başarıyı yakalaması hiç de zor olmamaktadır.

  Tercüme bürosu yazılı ve sözlü olmak üzere çeşitli alanlarda ve dillerde hizmet vermektedir. Yeminli tercüme, noter onaylı tercüme, acil tercüme, teknik, hukuki, akademik, finansal tercüme gibi hizmetleri bulunmaktadır. Ayrıca, web site, yazılım, makale, kitap ve dergi çevirisi gibi bir çok çeviri türü de verdikleri hizmetler arasında yer almaktadır.

  Aynı zamanda mahkeme tercümanlığı, nikah tercümanlığı, tapu tercümanlığı, konferans tercümanlığı, fuar tercümanlığı, toplantı tercümanlığı gibi hizmetleri de bulunmaktadır.

  Tercüme işlemlerinin yanı sıra redaksiyon, yerelleştirme, proofreading (son okuma) gibi editöryel hizmetleri de bulunmaktadır.

  Yeminli Tercüme Bürosu

  Bünyesinde bulunan yeminli tercüman kadrosu ile çeviri hizmeti sunan çeviri büroları yeminli tercüme bürosu olarak adlandırılmaktadır. Tercüme bürosu aracılığıyla tercümesine ihtiyaç duyduğunuz belgelerinizin çeviri süreci ihtiyaç ve talepleriniz doğrultusunda yürütülmektedir.  Tercüme bürosu tercihinde çeviri hizmetinin uygun fiyatlar eşliğinde kalite, güvenilir ve hızlı bir şekilde sağlanması önemli bir avantajdır.

  Yeminli Tercüme Şartları Nelerdir?

  Evrakların yeminli tercüme olabilmesi için;

  yetkili yeminli tercüman tarafından tercüme yapılması gerekmektedir.

  tercümesi tamamlanan belge veya evrakın üzerinde;

  tercümanın imzası, adı soyadı, hedef dil, kaynak dil belirtildiği kaşe ve mühür yer alması gerekmektedir.

  Tamamlanan belge veya metin üzerinde bu bilgiler, kaşe, mühür veya imzanın eksik olması halinde yapılan işlemin geçerliliği sorgulanması gerekmektedir.

  Hangi Belge veya Evraklara Yeminli Tercüme Yapılır?

  İster yabancı dilde, isterse de Türkçe’de olsun, resmi değeri olan bütün evrak veya belgeler ihtiyaç doğrultusunda farklı bir dile yeminli tercümesi yapılabilir. Bunlardan bazıları; diploma, pasaport, doğum belgesi, ticaret sicil gibi ticari resmi evraklar, kurumlar vergisi beyannamesi, dava dilekçesi, vasiyetname, evlilik cüzdanı veya defterleri, sağlık raporları, ölüm belgesi, vekaletname, imza beyanları, sertifikalar, ifade tutanakları, dava dosyaları gibi pek çok evrak veya belge resmi değer taşımaları sebebiyle sayılabilmektedir.

  Yeminli Tercüme Bürosu ve İhtiyaç Duyulan İşlemler…

  • Vize ve vatandaşlık işlemlerinde,
  • Çalışma ve oturma izni için,
  • Bankacılık işlemlerinde,
  • Yurt dışında eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için,
  • Mahkemelerde,
  • Evlilik işlemlerinde,
  • Tapuda,
  • Ticaret odalarında

  vb. resmi işlemler için yeminli tercüme hizmeti talep edilmektedir.

  Yeminli Tercümenin Avantajları Nelerdir?

  Yeminli tercüme, resmi makamlarda veya resmi işlemlerde kullanılacak olan belge ve evrakların tercümelerinin resmiyet kazandırılmasını sağlar. Bu sayede, tercümesi yapılan belge veya evrakların resmi olarak akredite edilmiş, uzman ve güvenilir bir tercüman tarafından tercüme edildiği tescil edilmiş olur.

  Yeminli Tercüme Türleri Nelerdir?

  Tercüme işlemi iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlar sözlü ve yazılı yeminli tercümedir:

  Sözlü Yeminli Tercüme

  Sözlü yeminli tercüme işlemi ticaret ve sanayi odalarındaki yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri için talep edilmektedir. Aynı zamanda noterlerde gerçekleştirilen vekalet verme, araç satışı, hisse devri gibi işlemler için ihtiyaç duyulmaktadır. Yabancı uyruklu vatandaşların nikah işlemleri için nikah dairelerinde ve tapu alım satım işlemleri için tapu dairelerinde yeminli sözlü tercüme gerekmektedir.

  Sözlü Yeminli Tercüme Nasıl Gerçekleştirilir?

  İlgili resmi makamlardaki sözlü işlemleri yeminli tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yeminli tercüman taraflar arasındaki iletişimi tam ve doğru olarak sağlamakla görevlidir. Yeminli tercüman bu kapsamda hem yazılı belgelerin sözlü tercümesini yapmakta ve hem de görevli memurlar tarafından kişilere aktarılan ifadeleri çevirmektedir.

  Yazılı Yeminli Tercüme

  Yazılı yeminli tercüme resmi işlemler için resmi değeri olan yazılı belgelerin çeviri yapılarak kaşelenmesi ve imzalanması işlemidir. Bu kapsamda birçok resmi belge tercüme edilmektedir.

  Yazılı Yeminli Tercümesi Gerçekleştirilen Evraklar Nelerdir?

  Resmi değeri olan evrak ve belgeler çeşitli ihtiyaçlar doğrultunda tercüme edilebilmektedir. Bunlar arasında pasaport, kimlik, ehliyet, diploma, transkript, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği gibi evraklar yer almaktadır. Aynı zamanda kurumlar vergisi beyannamesi, sağlık raporları, vekaletname, sözleşme ve sertifikaların tercüme işlemi sağlanmaktadır.

  Yeminli Tercüme ve Noter Onaylı Tercüme Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Yeminli tercüme evrakı tercüman tarafından imza kaşe yapılırken noter yeminli tercüme ise yeminli tercüman sonrasında noter tarafından tasdik edilmesidir.

  Evrak müşterinin talep ettiği kadar nüsha halinde hazırlanırken, müşterinin talep ettiği nüsha sayısından bir adet fazla olarak hesaplanır ve düzenlenir. Fazla tek nüsha noterlik makamının arşivinde muhafaza edilir.

  Yeminli Tercüme Evrakına Noter Tasdiki Yapılır Mı?

  Tercüme evraklarına noter onay talebi olması durumunda evrak öncelikle yeminli tercüme onayı şeklinde hazırlanır ve sonrasında notere götürülerek noter yeminli tercüme olarak tasdik edilir.

  Noter Yeminli Tercüme İşlemini İstediğim Noterde Yaptırabilir Miyim?

  Yeminli tercüman unvanı noterlik bazında düzenlenmesi sebebiyle bu işlem, sadece tercümanın zaptının bulunduğu noterlik makamı tarafından onaylanarak noter yeminli tercüme gerçekleştirilir.

  Yeminli Tercüme Bürosunun Avantajları Nelerdir?

  Bu hizmeti sunan büroların tarafından tercümesi tamamlanan evraklar resmi makamlarda da kullanılabilir. Belge veya evrakın kullanılacak olan ülkesine, işlemine veya resmi makamına bağlı olarak noter onaylı tercüme hizmeti sağlanabilir. Bu sayede evrakın resmiyet kazandırılabilmesi sebebiyle güven sağlar. Tercüme bürosu tercihinde tasdik ve hizmet çeşitliliği tercih sebebidir.

  Çalışılan tercüme bürosunun bütün bu hizmetlerini uygun fiyatlar eşliğinde ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi de çeviri hizmetleri için tercih edilmesi bağlamında önemli bir avantajdır.

  Yeminli Tercüman Kimdir?

  Yabancı dil bildiğine dair diploması veya eşdeğer bir belgesini noterliğe sunarak noter huzurunda yemin eden tercümanın elde ettiği unvandır. Yeminli tercüman, tercümesini gerçekleştirdiği evrakın altına imzasını atıp, kaşesini vurarak belgeye hedef dilde resmiyet kazandırmaktadır.

  Yeminli Tercüman Olma Şartları Nelerdir?

  Yeminli tercüman unvanı elde etmek isteyen tercümanların belli başlı kriterleri karşılıyor olmaları gerekmektedir.  Buna göre Türk vatandaşı olmak birincil kriterdir. Sabıka kaydına sahip olmamak ve uzman olduğu dilde diploma veya eşdeğer belgeye sahip olmak ise diğer kriterler arasındadır.

  Nasıl Yeminli Tercüman Olunur?

  Yeminli tercüman olmak üzere gerekli şartları karşılayan tercümanların öncelik birtakım belgelerini noter makamlarına sunması gerekmektedir. Diploma veya eşdeğer bir belge, sabıka kaydı, iki adet vesikalık fotoğraf ve gerekmesi halinde transkript noterliğe ibraz edilmesi gereken belgelerdir. İlgili belgelerin ibraz edilmesinin ardından noter huzurunda yemin eden tercümanlar bu unvanı elde etmektedir.

  Acil Yeminli Tercüme Hizmetine Ne Zaman İhtiyaç Duyulmaktadır?

  Herhangi bir resmi kuruma acil olarak belgelerini yetiştirmek isteyen müşteriler tarafından bu hizmete ihtiyaç duyulmaktadır.  Gümrük işlemleri, yurt dışı eğitim başvuruları, yurt dışı ihaleleri vb. süreçler esnasında acil hizmeti sağlanmaktadır.

  Acil hizmetinde zaman yönetimi, dikkat ve konsantrasyon oldukça önemlidir. Aksi halde hata payı yükselebilmektedir. Dolayısıyla tercümede kalite yönetiminin sağlanması gerekmektedir.

  Yeminli Tercümede Kalite Yönetimi Nasıl Sağlanır?

  Tercüme işlemi resmi makamlarda kullanılacak olması nedeniyle diğer çeviri türlerinden daha fazla sorumluluk gerektirmektedir.

  Tercümesi ve onayı gerçekleştirilen belgelerin yurt içinde veya yurt dışında resmi makamlarda kullanılması halinde yapılmış olan hatalar pahalıya mal olabilmektedir.  Hem zaman hem de maliyet kaybına neden olan hatalar müşterileri ilgili resmi kurum karşısında zor durumda bırakabilmektedir.

  Yeminli tercümesi yapılan evrakların kalite ve kontrolü sağlandığı takdirde müşterilerin böylesi hataları yaşama oranı sıfıra inmektedir. Çeviri kontrolünden sonra evrakın içerik ve bütünlük kontrolü editör ve kontrolörler aracılığıyla tekrardan yapılmalıdır. Tercüme bürosu aracılığıyla çeviri sürecinde kalite yönetimi sağlanabilmektedir.

  EN 15038 Kalite Standartlarında Tercüme…

  Çeviri Çözümleri, Avrupa Birliği’nin kabul ettiği tek tercüme standartı olan ve tüm tercüme proseslerini tekliften teslimata kadar EN 15038 Tercüme Hizmeti Kalite Standartları çerçevesinde uygulayarak gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda tercüme süreci belirli bir organizasyon içerisinde yürütülmekte ve planlamalar yapılmaktadır.

  Tercüme işlemi gerçekleştirilen metin editör ve kontrolör kadrosu aracılığıyla kontrol ve edit edilmektedir. Kurulduğu günden bu yana kalite standartlarından ödün vermeden çalışmalarını sürdüren bir tercüme bürosu olarak müşteri memnuniyetini hep üst düzeyde tutmaktadır.

  Yeminli Tercüme Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

  Yeminli tercüme fiyatları yasal bağlayıcılığa sahip olmasından dolayı diğer çeviri türlerinden farklı olarak belirlenmektedir. Tercüme fiyatları hesaplanırken öncelikli olarak belge veya evrakın hangi dilde çeviri yapılacağına bakılmaktadır. Akabinde belgenin türüne, karakter sayısına ve sayfa sayısına bakılır.

  Noter onaylı tercümesi talep edilen evrakların tercüme fiyatına bu işlem için herhangi bir ilave fiyat ödenmemektedir. Bu işlem için noter veznelerinde ödeme yapılmaktadır.

  Yeminli Tercüme Hizmetinde Yılların Tecrübesi

  Kurulduğu günden bu yana, uygun fiyat, kalite ve zamanında teslimat kriterlerini önceliği olarak belirleyen ve bu kriterleri etik değerleri ile birleştirerek müşterilerine hizmet olarak sunan Çeviri Çözümleri, deneyimli ve uzman tercüman kadrosu ile birlikte bütün diğer departmanlarında görev yapan personeli ile nitelikli ve aranan hizmeti siz değerli müşterilerine sunmaktadır.

  Ulaşabileceğiniz En Yakın Tercüme Bürosu

  İster bireysel, ister ticari, pek çok sebepten dolayı tercüme talebinde bulunan kişiler ya da kurumlar her an kendilerine kısa sürede ulaşabilecekleri en yakın tercüme bürosu arayışındadırlar. Ulaşılabilirlik, hızlı sonuç alabilmek ve güvenilirlik vazgeçilemez kriterlerdir.

  Bireysel olarak vize başvurusu, vatandaşlık işlemleri, eğitim, sağlık ya da evlilik işlemleri gibi sebeplere dayalı olarak çeşitli belgelerinin tercümesine ihtiyaç duyulur.

  Ticari olarak da ithalat – ihracat işlemleri, ortaklıklar, yatırımlar gibi bir çok işlemler için talep edilir. Şirketler yeminli tercüme veya acil tercüme talepleri doğrultusunda bir tercüme bürosuna başvururlar.

  İşlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilmek niyetinde olan kişiler ve kurumlar bunun doğrultusunda başvuracakları tercüme bürosunda belli başlı özellikler aramaktadır. Buna göre işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve zamandan tasarruf bağlamında çalışılan tercüme bürosunun şirketlere ya da kişilere yakın olması önemlidir. Ancak kişilere ya da kurumlara en yakın tercüme bürosu kaliteli çeviri hizmeti sağlama bağlamında her zaman olumlu sonuçlar vermeyebilir. Tercüme fiyatlarının uygun olması tek başına yeterli değildir. Önemli olan uygun fiyata, zamanında ve güvenilir tercümenin teslim edilmesidir.

  Güvenilir, Hızlı ve Hesaplı Çözüm İçin Çeviri Çözümleri…

  Çeviri Çözümleri, İstanbul’un her bir noktasından kolaylıkla ulaşılabilinen merkezi kabul edilen Şişli‘de bulunması ve kolay ulaşılabilir olması avantajını müşterilerine sunmaktadır.Pek çok kurum ve kuruluşun yer aldığı Şişli’de bulunan konumuyla kısa süre içerisinde ulaşılabilir bir yeminli tercüme bürosu olma özelliği taşımaktadır.

  Çeviri Çözümleri, etik değerler çerçevesinde sağladığı güvenilir tercüme hizmetini; uygun fiyatları, kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla birleştirmektedir. Alanında uzman ve deneyimli tercüman kadrosuyla birçok dilde profesyonel çeviri hizmeti sağlamaktadır.

  Tercüme projelerini sahip olduğu ve Avrupa Birliği’nin kabul ettiği tek standart olan,  EN15038 Tercüme Hizmeti Kalite Standartları doğrultusunda yürüterek tüm tercüme süreçlerinde uygulamaktadır.  Böylelikle kalite ve güvenilirliği yakalamakta ve müşteri memnuniyet düzeyini yukarılarda tutmaktadır.

  Çeviri Çözümleri, her yeni tercüme projesinin başarısı, sunmuş olduğu hizmetlerden memnun kalan yeni müşteriler olduğunun bilinciyle hizmet vermektedir. Uzman tercümanları, deneyimli ve güler yüzlü işine hakim personeli talep ettiğiniz her an müşterilerimizin yanındayız.

  Sektörün Lider Tercüme Bürosu

  Çeviri Çözümleri, tercüme sektörünün lider tercüme bürolarından birisidir. Müşteri memnuniyetini birinci öncelikleri arasında tutarak kaliteli ve güvenilir hizmet vermektedir. Tercüme bürosu olarak İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca başta olmak üzere birçok dilde tercüme işlemi gerçekleştirmektedir.

  Resmi belge tercümesi, noter onaylı tercüme, web site çevirisi vb. Çeviri Çözümleri’nin verdiği hizmetler arasındadır . Ticaret odalarında gerçekleştirilen şirket kuruluş işlemleri esnasında sözlü tercüme hizmeti verilmektedir. Noterlerde gerçekleştirilen vekalet, hisse devri ve araç satışı işlemleri için de profesyonel yeminli tercüman hizmeti verilmektedir.

  Ayrıca, ister İstanbul’un herhangi bir ilçesinde olun, isterseniz de ülkemizin herhangi bir yerinde, ihtiyacınız olan tercümesi yapılacak belgenizin tercümelerini gerçekleştirerek ÜCRETSİZ KARGO hizmetimiz ile aynı gün içerisinde tarafınıza iletilmek üzere dosyanızı kargoya teslim ediyoruz…

  2021 Yılı Yeminli Tercüme Fiyatları

  Afganca 90,00 TL
  Almanca 80,00 TL
  Arapça 80,00 TL
  Arnavutça 85,00 TL
  Azerice 85,00 TL
  Boşnakça 85,00 TL
  Bulgarca 80,00 TL
  Çekce 100,00 TL
  Çince 100,00 TL
  Danca 100,00 TL
  Ermenice 100,00 TL
  Farsça 85,00 TL
  Felemenkçe 85,00 TL
  Fransızca 80,00 TL
  Gürcüce 85,00 TL
  Hırvatça 85,00 TL
  İbranice 100,00 TL
  İngilizce 70,00 TL
  İspanyolca 85,00 TL
  İsveçce 100,00 TL
  İtalyanca 85,00 TL
  Japonca 120,00 TL
  Kazakça 85,00 TL
  Kırgızca 85,00 TL
  Korece 120,00 TL
  Kürtçe 85,00 TL
  Lehçe 95,00 TL
  Livotça/Litvanya 100,00 TL
  Makedonca 85,00 TL
  Macarca 100,00 TL
  Moldovca 85,00 TL
  Norveççe 100,00 TL
  Osmanlıca 150,00 TL
  Özbekçe 85,00 TL
  Portekizce 100,00 TL
  Romence 85,00 TL
  Rusça 85,00 TL
  Sırpça 85,00 TL
  Slovakça 120,00 TL
  Slovence 120,00 TL
  Türkmence 85,00 TL
  Ukraynaca 85,00 TL
  Yunanca 90,00 TL

   

  • Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV DAHİL DEĞİLDİR.
  • Yeminli tercüme fiyatlarında her bir belge üzerinden hesaplama yapılır.
  • Yukarıda belirtilen fiyatlar kimlik, pasaport ve ehliyet gibi belgeler için hesaplanmıştır.
  • Diğer belgeler için lütfen bilgi alınız.
  • Belgenizin teslimat süresi için lütfen bilgi alınız.
  • Listede yer almayan diller için lütfen bilgi alınız.
  • Öğrencilere indirim uygulanmaktadır.

  Yeminli tercüme bürosu Çeviri Çözümleri’nin, yeminli tercüme, noter onaylı tercüme, ve yeminli tercüman hizmetleri ile ilgili olarak daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için dilerseniz TEKLİF sayfamızdan, dilerseniz de info@ceviricozumleri.com adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı mobil / whatsapp / telegram hatlarımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.