Cuma, Mayıs 14, 2021
Yeminli Tercüme Bürosuspot_img
Ana SayfaÇeviriFransızca Tercüme ve Fransızca Çeviri

Fransızca Tercüme ve Fransızca Çeviri

Fransızca tercüme ve Fransızca çeviri, Hint Avrupa dil ailesi Romen dilleri grubunda bulunan Fransızca, Fransa ve Monako’nun yanı sıra, 28 ülkenin (Kamerun, Fildişi Sahilleri, Senegal…) daha resmi dilidir. Dünya üzerinde yaklaşık 200 milyon kadar konuşucusu bulunmaktadır.

Bugün hemen her kıtada konuşulan Fransızca, hukuk, basın, akademi, teknik, diplomasi dünyası gibi geniş kullanım alanından dolayı dünyanın en etkin dillerinden biridir.

Fransa-Türkiye İlişkileri

BM, AB, NATO, Uluslararası Olimpiyat Avrupa Konseyi Komitesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Amerikan Devletleri Örgütü, Avrupa Uzay Ajansı, Dünya Ticaret Örgütü, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması oluşumlarının resmi dilleri arasında yer almaktadır.

Adli bir dil olması sebebiyle Fransızca, bölgesel ve uluslararası mahkemelerin, ihtilaf uzlaşma organlarının Afrika İnsan Hakları Mahkemesi, Karayip Adalet Mahkemesi, Adalet Divanı’nın resmi dillerinden biridir. Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi, Uluslararası Adalet Mahkemesi, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası Ceza Hukuku Uluslararası Ceza Mahkemesi Mahkeme ve Dünya Ticaret Örgütü Temyiz Kurulu. Avrupa Birliği Adalet Divanı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin çalışma dillerinden biridir.

Geçmiş yıllarda birtakım sebeplerden dolayı sekteye uğrayan Türkiye-Fransa ilişkileri son yıllarda özellikle ekonomik açıdan önemli bir gelişme kaydetmektedir. İki ülke arasında gerçekleştirilen yatırımların bunda payı fazladır. Öte yandan  Fransa’da kurulan Türk şirketlerin faaliyetlerinde de son yıllarda önem bir artış gözlemlenmektedir.

Günümüzde İzmir, Ankara, İstanbul’da bulunan Fransız Kültür Merkezleri kültürel ilişkilerin gelişmesini sağlamıştır. Fransa’da yaşayan Türk nüfusu da ikili ilişkilerin gelişmesi bağlamında katkı sağlamaktadır.

Fransızca Tercüme ve Fransızca Çeviri

Vatandaşların ve şirketlerin pek çok nedenden dolayı belgelerin ve metinlerin Fransızca’dan Türkçe’ye, Türkçe’den Fransızca’ya  Fransızca tercüme ve Fransızca çeviri hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Uluslararası tüm ilişkiler hukuki temellere dayandırılmaktadır. Bu kapsamda hukuk alanında sözleşme, anlaşma, toplantı tutanakları, mahkeme evrakları, genelge gibi pek çok evrakın Fransızca tercümesi gerçekleştirilmektedir.

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler kapsamında bilanço, faaliyet belgesi, ticari faturalar, bankacılık evrakları gibi pek çok ticari belge için Fransızca çeviri hizmeti talep edilir. Fransa ve Türkiye arasındaki ithalatı ve ihracatı gerçekleştirilen teknik ürünlerin ve cihazların kullanım kılavuzu, katalogu, broşürü, gibi içerikler tercüme edilmektedir.

Fransızca sağlık hizmetlerinde önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda doktor raporları, MR sonucu, tahlil sonuçları gibi pek çok tıbbi belgenin Fransızca tercümesi gerçekleştirilmektedir. Fransa ile bağlantılı lisans, yüksek lisans, doktora eğitimleri sırasında ya da akademik kariyer amacıyla yapılan tez, ödev, makale, araştırma gibi dokümanların Fransızca tercümesi gerçekleştirilir.

Bahsi geçen alanlarda tercümesine ihtiyaç duyulan belgelerin resmi bir kuruma ibraz edilmesi halinde Fransızca yeminli tercüme talep edilmektedir.

Fransızca Yeminli Tercüme

Fransızca yeminli tercüme işlemleri birey ve kurumların rutininde büyük önem taşıyan bir işlemin kilit noktasında var olmaktadır. Öyle ki, vize işlemleri, gümrük, ticaret, ortaklık, yaşam, sağlık gibi birçok konunun uluslararası iletişimde en kritik ve kaçınılmaz noktasıdır.

Söz konusu işlemler için diploma, transkript, vekaletname, sözleşmeler, tıbbi raporlar, ticari faturalar ve diğer pek çok belge tercüme edilmektedir.

Fransızca yeminli tercüme işlemi noter yeminli bulunan Fransızca yeminli tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda tercüme işlemi sona eren evrak gerekli kontrol ve düzenlemelerin yapılmasının ardından yeminli tercüman tarafından kaşelenmekte ve imzalanmaktadır.

Yeminli tercüme bireylerin ve kurumların resmi dairelerde gerçekleştireceği işlemleri için kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla  anadil düzeyinde dil becerisi ve terminolojik başarıyı elde etmiş tercümanlarca yerine getirilmelidir.

Acil Fransızca Tercüme ve Fransızca Çeviri

Kimi zaman günlük yaşamın hızına yetişemeyiz. İş yaşamının trafiği ve yoğunluğu işlemlerimizin hepsini gerçekleştirmemiz için bize zaman vermez. Bu noktada zaman yönetimi devreye girer.

Zamanını iyi bir şekilde yönetip işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmek isteyen bireyler ve kurumlar tercüme sektöründe de acil hizmet ihtiyacı duyarlar. Fransızca da acil tercüme hizmetine ihtiyaç duyulan dillerden birisidir.

Vize ve gümrük işlemleri, eğitim başvuruları, vatandaşlık, ikamet ve oturma izni olmak üzere pek çok işlem için acil Fransızca tercüme işlemi gerçekleştirilir.

Yeminli tercüme işleminde olduğu gibi acil tercüme de profesyonel bir tercüme bürosu ile çalıştığınız takdirde işlemlerinizde sıkıntı yaşama payınız sıfıra inecektir.

Fransızca Tercüme Bürosu

Tercüme projeniz için başvurduğunuz tercüme bürosu almak istediğiniz hizmet kalitesi ve güvenilirliği açısından önemlidir. Bundan dolayı deneyim sahibi proje ekibine ve alanında uzman tercüman ve editör kadrosuna sahip bir Fransızca tercüme bürosu tercih sebebidir.

Müşteri memnuniyeti tüm sektörlerde olduğu gibi tercüme sektöründe de birincil önceliklerden birisidir. Dolayısıyla hizmet kalitesi sürekli iyileştirilmeli ve geliştirilmelidir. Bu kapsamda EN 15038 Kalite Sertifikasına sahip bir büro işlerinizi kolay hale getirecektir.

Tercüme fiyatlarının da müşterinin bir tercüme bürosunu tercih etmesindeki rolü büyüktür. Bu kapsamda bütçesi düşünülerek teklif verildiğinde müşterinin büroya bağlılığı artacaktır.

Fransızca Tercüme Fiyatları

Fransızca tercüme fiyatlarının bir tercüme bürosunun tercih edilmesinde önemli bir kritere sahip olduğundan söz etmiştik. Bu noktada tercüme fiyatlarının hangi ölçütler göz önüne alınarak belirlendiği müşteriler tarafından merak edilmektedir.

Tercüme fiyatları yazılı metinlerde karakter sayısı baz alınarak belirlenmektedir. Noter onayı veya yeminli tercümeye ihtiyaç duyulan durumlarda ise belge başına ve sayfaya göre fiyat teklifi verilmektedir.

Sözlü tercüme fiyatları ise tercüme süresi, kaç belgenin tercüme işleminin gerçekleştiği, sağlanan ekipmanlar gibi ölçütler üzerinden belirlenmektir.

Uygun fiyatların yanı sıra sağlanan tercüme kalitesi de müşteriler için kilit noktadır. Dolayısıyla tercümede kaliteyi yakalamak adına dikkat edilmesi gereken birtakım noktalar bulunmaktadır.

Fransızca Tercümede Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Hem Türkçenin hem de Fransızcanın yazım, imla ve dilbilgisi kurallarına dikkat edilmelidir.
 • Hem Türk hem de Fransız kültürü, hukuk sistemi, gelenek ve görenekleri doğrultusunda çeviri işlemi gerçekleştirilmelidir.
 • Fransızca tercüman her iki dile de anadili düzeyinde hakim olmalı, mutlaka bir uzmanlık alanına sahip olmalıdır.
 • Tercüme işlemine başlanılmadan önce mutlaka alan yazın taraması yapılmalı ve sözlük oluşturulmalıdır.
 • Rakam, sayı ve oranların yer aldığı belgeler başta olmak üzere tercüme edilen tüm belgeler tekrar gözden geçirilmelidir.

Fransızca tercüme işlemi aşamalar halinde kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiğinde tüm faktörlere dikkat edilecektir.

Fransızca Tercüme ve Fransızca Çeviri Aşamaları Nelerdir?

Fransızca tercüme projesinin müşteriye tam ve doğru bir şekilde teslim edilmesi adına belli başlı aşamalar bulunmaktadır. Buna göre:

 • Kaynak metnin dosya formatı ve karakter sayısına, terminolojisine göre teslim tarihi belirlenir.
 • Dosyanın terminolojisine bağlı olarak çalışacak tercüman, editör, kontrolör kadrosu belirlenir ve projeye atama yapılır.
 • Dosya tercümana iletilir ve tercüman ön okuma yapar.
 • Kaynak metnin terminoloji sözlüğü çıkarılır ve sözlüğün hedef dildeki karşılıkları belirlenir ve editör onayına sunulur.
 • Terminoloji sözlüğüne bağlı kalarak tercüme yapılır.
 • Tercüman tercüme tamamlandıktan sonra son okumasını yapar ve tercüme raporunu yazarak editöre teslim eder.
 • Editör kaynak metin ve tercüme dosyasını karşılaştırarak ön okuma yapar.
 • Sonrasında sözlük ve raporu kontrol eder.
 • Editör kaynak metne, müşteri taleplerine bağlı kalarak tercüme dosyasında gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapar.
 • Editör edit işlemini tamamladıktan sonra raporunu hazırlar ve kontrolöre hepsini teslim eder.
 • Sayfa düzeni, bağdaşıklık, bağlaşıklık, yazım ve imla hataları açısından kontrolleri tamamlanan tercüme dosyası, teslimat için kurumsal müşteri temsilcisine iletilir.
 • Müşteri temsilcisi dosyaları genel hatlarıyla kontrol ettikten sonra gerekli kayıt işlemlerini tamamlar ve dosya teslime hazır hale getirilir.

Tüm bu aşamalardan geçen bir metnin müşterinin gözünde kaliteli ve güvenilir olma şansı yüksektir. Ancak tercümede kalitenin tam olarak nasıl sağlanacağına dair belli başlı hususlar mevcuttur.

Fransızca Tercüme ve Fransızca Çeviri İşleminde Kalite Nasıl Sağlanır?

Kaliteli tercüme sürecinde dillerin ve dillerin ait olduğu coğrafyaların söz öbeklerinin bilinmesi ve kontrollü bir çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Zira tercüme metninde yapılabilecek en ufak bir hata, gözden kaçan ufak bir detay tercüme içeriğinin seyrini baştan aşağı değiştirmektedir. Dolayısıyla metin ifade edilmek istenen anlamın çok uzağında kalmaktadır. Söz konusu durum çeviri talebinde bulunan kişiler için iyi bir örnek değildir.

Fransızca, diğer Avrupa dillerine nazaran daha fazla ihtimam ve özen gösterilmesi gereken bir dildir. Çünkü öğrenilmesinden öğretilmesine değin diğer dillere göre daha zor bir dildir. Bu bağlamda tercüme işleminde aranan en önemli kriter Fransızca tercüme ve Fransızca çeviri talebinde bulunacağınız tercüme ofisinin sahip olduğu donanım ve uzmanlıktır. Bu kriter sağlandıktan sonra ise çevirmenin birtakım niteliklere sahip olmasına bakılmalıdır.

Dillere dair birtakım teknik ve biçim unsurlarının bilinmesi gibi içeriği ilgilendiren nitelikler noktasında çevirmenin yetkin olması şarttır.

Çeviri Çözümleri Fransızca’da Uluslararası Kalite Sunuyor…

Çeviri Çözümleri, profesyonel bir ekibe ve yılların deneyimine sahiptir. Bu noktada çeviri işlemlerini tercüme sektörüne özgü düzenlenmiş ve uluslararası geçerliliği olan EN 15038 Tercüme Kalite Standartları çerçevesinde yürütülmektedir.

Çeviri Çözümleri‘nin profesyonel ve deneyimli koordinasyon ekibi, tercüman, editör ve kontrolörlerden oluşan tercüme ekibi düzenli olarak denetlenmekte ve testlerle başarı seviyeleri yüksek tutulmaktadır.

Fransızca tercüme ve yeminli tercüme hizmetlerinin yanı sıra müşterilerin için aciliyeti gereken belgeler için de Fransızca acil tercüme hizmeti sağlamaktadır.  Bu noktada standartta acil olması sebebiyle kaliteden ödün verilmesi beklenen söz konusu süreç Çeviri Çözümleri‘nde farklı işlemektedir.

Aciliyetin kaliteyi düşürmemesi gerektiğinin bilincinde bir şekilde Fransızca acil tercüme projelerinde müşterilerine şeffaf ve gerçekçi çözümler sunar. Eş zamanlı tercüme ve kalite kontrol sistemlerini birlikte yürüten firmamız ihtiyacınız olan kaliteli tercüme hizmetini taahhüt edilen sürede yerine getirmektedir.

Uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme anlayışını etik değerleri çerçevesinde ortaya koyarak bu bağlamda sektörün deneyimli ve kurumsal firmaları arasında yer almaktadır.

Fransızca tercüme ve Fransızca çeviri hizmetlerimiz hakkında bilgi ve fiyat teklifi için info@okeanostercume.com.tr adresimize tercümesini talep ettiğiniz belgeleri göndererek teklif alabilme fırsatınız bulunmaktadır. Ayrıca 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı mobil & whatsapp & telegram hatlarımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

spot_img

GÜNCEL YAZILAR