Yunanca Türkçe Çeviri ve Tercüme

Ülkemizin Yunanistan ile olan özellikle ticari ilişkileri ve ülkemizde yaşayan rumeli asıllı soydaşlarımızın resmi işlemleri sebebiyle sıklıkla Yunanca Türkçe çeviri ve tercüme ihtiyaçları olmaktadır. Ülkemizin batı komşusu olan ve en eski uygarlıklardan olan antik Yunan medeniyetinin uzantısı olan Yunanistan ve dilini tanımak gerekir.

Yunanca veya Yunan dili dünyanın yaşayan en eski dillerinden biri olup Yunanistan ve Kıbrıs’ın resmi dilidir. Ayrıca Yunanca, İtalya, Türkiye, Arnavutluk ve başka ülkeler de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde de konuşulmaktadır.

Yunanca, Hint-Avrupa dilleri ailesine ve özellikle Greko-Balkan dilleri koluna aittir. Çeşitli çekimlere sahip karmaşık bir dilbilgisine sahiptir ve dili iyi öğrenmek için çok zaman ve çaba gerektirir.

Yunan dili zengin bir kelime dağarcığına sahiptir ve dünyaya “demokrasi”, “aristoteles”, “sophia”, “felsefe” ve diğerleri gibi birçok büyük edebi ve felsefi kavram vermiştir.

Yunan dilinin tarihi Antik Yunan’dan ve Homeros döneminden başlar. Yunanca, Antik Yunanistan’da ortaya çıkan bir dildir ve Batı dünyasının en eski dillerinden biridir. Bu dil, birçok modern Avrupa dilinin atasıdır ve birçok bilimsel terimde kullanılmaktadır.

Modern Yunanistan’da, Yunanca resmi dildir ve ülkenin kültürel ve tarihi mirasının önemli bir parçasıdır.

Yunanca, üç alfabeden biri olan Yunan alfabesi ile yazılır. Yunan alfabesi, Latin alfabesi gibi harf ve seslerden oluşur ve birçok dilde kullanılır.

Yunanistan, dünyanın ilk demokratik hükümetlerinden birini kurmuştur ve felsefe, tarih, matematik, astronomi ve diğer bilimlerde önemli katkılarda bulunmuştur.

Efsaneler ve mitoloji, Yunan kültürünün önemli bir parçasıdır ve dünya edebiyatında da büyük bir etkiye sahiptir.

İncil’in Yeni Ahit bölümü, orijinal dilinde Yunanca yazılmıştır.

Yunanca Dilinin Özellikleri

Yunanca, Yunan alfabesi ile yazılmaktadır ve bu alfabede yer alan bazı harfler, diğer dillerde kullanılan harflerden farklıdır.

Diğer dillere göre daha karmaşık bir dilbilgisi yapısına sahiptir. Yunanca’da zamirler, isimler, sıfatlar ve fiiller için çok sayıda çekim ekleri bulunur.

Özel bir vurgu sistemine sahiptir. Kelimelerin vurgusu, anlamı değiştirebilir ve bazı durumlarda aynı harfler farklı vurgularla farklı anlamlar taşıyabilir.

Diğer dillere göre daha fazla sayıda ve özel kelimeler içermektedir. Antik Yunanistan’dan kalma pek çok terim, Yunanca’dan dillere geçmiştir ve birçok bilimsel terimde de Yunanca kökenli kelimeler kullanılmaktadır.

Yunanca, tarihi ve kültürel açıdan diğer dillere göre daha zengin bir dil geçmişine sahiptir. Antik Yunanistan, felsefe, bilim ve sanat alanlarında birçok önemli eser üretmiştir ve Yunanca, İncil’in Yeni Ahit bölümünde kullanılan bir dildir.

yunanca tercüme

Yunan Alfabesi

Yunan alfabesi, Yunanca dilinde kullanılan bir alfabedir. 24 harf içeren Yunan alfabesi, antik Yunanistan’da MÖ 9. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Yunan alfabesi, bazı diğer dillerde kullanılan Latin alfabesine benzese de bazı farklılıklar içermektedir. Bu farklılıklar, bazı harflerin telaffuzunda ve yazımında ortaya çıkar.

Yunan alfabesi, her harf için büyük ve küçük harf olmak üzere iki farklı biçim içermektedir. Küçük harfler, genellikle cümle içinde kullanılırken büyük harfler, baş harf olarak kullanılır. Bazı harfler için farklı bir vurgu işareti de bulunur ve kelimenin doğru vurgusunu belirlemek için kullanılır.

Yunan alfabesi, diğer dillerde kullanılan bazı harflere benzese de bazı farklılıklar içermektedir. Örneğin, delta, pi, rho ve diğer harfler, Latin alfabesi gibi görünse de farklı bir telaffuzları vardır.

Yunan alfabesi, matematik ve bilim alanlarında sıkça kullanılmaktadır. Örneğin, alfa, beta ve gama harfleri gibi bazı harfler, matematiksel veya bilimsel terimlerde sıkça kullanılmaktadır. Ayrıca, İncil’in Yeni Ahit bölümünde kullanılan bir dildir ve antik Yunanistan’dan kalma birçok terim Yunanca’dan dilimize geçmiştir.

Yunan alfabesi, diğer dillerdeki gibi sağdan sola değil, soldan sağa doğru yazılmaktadır.

Yunan alfabesi, diğer dillerin alfabelerinden farklı bir yapıya sahip olmakla birlikte, birçok alanda kullanılmaktadır ve hala birçok insan tarafından öğrenilmektedir.

Yunan mitolojisi hakkında bilgi için tıklayınız…

Yunanistan ve Türkiye

Siyasi İlişkiler

Türkiye-Yunanistan siyasi ilişkileri 1999 yılından bu yana işbirliğine ve diyaloga dayalı olarak seyretmektedir. Bu kapsamda iki ülke arasındaki geçmişte mevcut olan birtakım sıkıntıların giderilmesi adına siyasi istişareler, işbirliği konseyleri ve liderler arası ziyaretler gerçekleştirilmektedir.

Ticari İlişkiler

Yunanistan ile olan ticari ilişkilerimizde de diyalog ve işbirliği süreci gözlemlenmektedir. Yunanistan ile olan ticaret hacmimiz 2014 yılında 5,6 milyar dolar olup, bu rakam karşılıklı işbirlikleri doğrultusunda yükselmiştir.

İş insanlarımızın son zamanlarda liman işletmeleri başta olmak üzere Yunanistan’da açılan ihaleler aracılığıyla Yunan şirketlerle ortaklık kurmaya ilgi gösterdikleri gözlenmektedir. Ziraat Bankasının 2009 yılından bu yana Atina, İskeçe ve Gümülcine’de şubelerinin bulunması da ikili ekonomik ilişkiler adına atılan önemli adımlardan birisidir.

Kültürel İlişkiler

Yunanistan ile kültürel işbirliği içerisinde bulunduğumuzun en önemli örneklerinden birisi Yunanistan’daki ve ülkemizdeki sahip olduğumuz ortak kültürel mirastır. Halihazırda Yunanistan’dan kalma pek çok yapıt Türkiye’de bulunduğu üzere; Selanik’te de Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün evi başta olmak üzere pek çok yapıt bulunmaktadır. Bu doğrultuda iki ülke vatandaşları arasında karşılıklı pek çok seyahat gerçekleştirilmektedir.

Öte yandan Yunanistan uyruklu pek çok vatandaşın ülkemizde eğitim görmesi, Türk uyruklu pek çok vatandaşında Yunanistan’da eğitim görmesi üzerine pek çok proje yürütülmektedir.

Tüm bu ilişkiler kapsamında pek çok alanda tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Yunanca Dilini Nasıl Öğrenebilirsiniz?

Yunanca öğrenmek isteyen birisi, aşağıdaki önerileri takip ederek öğrenmeye başlayabilir:

Dil kurslarına katılın: Yunanca dil kursları, Yunanca öğrenmek isteyenlere dilbilgisi, kelime dağarcığı ve pratik konuşma becerileri kazandırmak için ideal bir yöntemdir.

Öğrenme kaynakları kullanın: Dil öğrenme kitapları, sözlükler, dilbilgisi kılavuzları, online kaynaklar ve mobil uygulamalar, Yunanca öğrenmeye yardımcı olabilecek faydalı araçlardır.

Yunan filmleri ve müzik dinleyin: Yunan filmleri ve müzikleri, Yunanca konuşulan kültürü daha iyi anlamanıza ve dil öğrenmenize yardımcı olabilir.

Pratik yapın: Yunanca öğrenirken, öğrendiğiniz kelimeleri ve dilbilgisi kurallarını uygulamak için pratik yapın. Yabancı bir dilde konuşmak için cesaret edin ve her gün birkaç dakika Yunanca konuşun.

Yunanistan’a seyahat edin: Yunanistan’a seyahat ederek, dil öğrenmenizi ve Yunanca konuşma pratiği yapmanızı sağlayacak bir fırsat elde edebilirsiniz.

Yunanca öğrenmek, sabır ve disiplin gerektiren bir süreçtir. Ancak, düzenli bir çalışma ile, zaman içinde dil öğrenme hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

yunanca türkçe çeviri

Yunanca Türkçe Çeviri ve Tercüme

Günümüzde sıklıkla vize işlemleri, oturum ve çalışma izinleri, vatandaşlık işlemleri, denklik işlemleri, her iki ülkede veraset işlemleri, mülkiyet hakları ve taşınmazlar için yapılan işlemler, akademik belge ve metinler, hukuki metinler gibi pek çok belge ve metnin Yunanca Türkçe çevirisi yapılmaktadır.

Özellikle resmi işlemlerde kurumlara sunulacak diğer pek çok evrak için Yunanca yeminli tercüme işlemi gereklidir.

Bu kapsamda, yeminli tercümanlar aracılığıyla tercümesi gerçekleştirilen belge kaşelenmekte ve imzalanmaktadır. Eğer ilgili belgeler için noter onayı gerektiriyorsa ilaveten notere uygun bir biçimde hazırlanmaktadır. Yunanistan’da kullanılması halinde ise valilikler veya kaymakamlıklar aracığıyla apostil (tasdik şerhi) işlemi yapılmaktadır.

Yunanca Çeviri Önemi Nedir?

Yunancadan ve Yunancaya doğru ve etkili çeviri yapabilme becerisi birçok nedenden dolayı önemlidir…

Profesyonel nedenler, Yunanistan’da veya Yunancanın resmi dil olduğu diğer ülkelerde faaliyet gösteren işletmeler ve kuruluşlar, müşterileri ve ortaklarıyla iletişim kurmak için çeviri hizmetlerine ihtiyaç duyarlar.

Akademik nedenler, Yunanistan’da veya diğer ülkelerdeki üniversitelerde okuyan öğrencilerin metinleri ve belgeleri Yunancaya çevirmeleri gerekirken, makale ve araştırma yayınlayan akademisyenlerin de çevirilerinin doğru ve anlaşılır olduğundan emin olmaları gerekir.

Turistik nedenler, Yunanistan’ı ziyaret eden turistler, ülkenin turistik yerlerini, tarihini ve kültürünü daha iyi anlamak için çevirilere ihtiyaç duyarlar.

Buna ek olarak, Yunan dili antik metinlerde, edebiyatta ve felsefede Yunan dili sıklıkla kullanılır ve bunların diğer dillere çevrilmesi bu değerli mirasın yayılmasına ve anlaşılmasına yardımcı olur. Ayrıca, Yunanistan zengin bir tarihe ve kültüre sahip bir ülkedir ve tarihi ve kültürüyle ilgili metinlerin çevrilmesi bu mirasa yönelik anlayış ve saygının geliştirilmesine yardımcı olabilir. Son olarak, Yunanca’ya ve Yunanca’dan yapılan çeviriler, kültür ve dilin uluslararası düzeyde tanıtımına katkıda bulunabilir.

ilaveten, Yunanca çeviri, antik çağ metinleri, edebiyat ve felsefe gibi alanda sıkça kullanılır ve bunların başka dillere çevirisi, bu değerli mirasın yayılmasına ve anlaşılmasına yardımcı olur. Ayrıca, Yunanistan zengin tarihi ve kültürel bir geçmişe sahip bir ülke olduğundan, ülkenin tarih ve kültürüyle ilgili metinlerin çevirisi, bu mirasa saygı ve anlayışın artmasına katkı sağlayabilir. Son olarak, Türkçe-Yunanca çeviri, kültür ve dilin uluslararası düzeyde tanıtılmasına katkıda bulunabilir.

Yunan Alfabesi Çeviri Nasıl Yapılır?

Yunan alfabesi çevirisi yapabilmek isterseniz şu şekilde kendinize bir yol izleyebilirsiniz:

Öncelikle, Yunan alfabesi harflerini öğrenmeniz gerekiyor. Yunan alfabesi 24 harf içerir ve her bir harf için farklı bir ses vardır.

Ardından, çevirisi yapılacak olan kelimeyi veya metni Yunan alfabesi harfleriyle yazın. Bunun için bir Yunan alfabesi klavyesi kullanabilir veya bilgisayarınızda bulunan karakter haritasından uygun harfleri seçebilirsiniz.

Yazdığınız Yunan harflerini, Türkçe harflerle eşleştirmek için çeviri programları veya sözlükler kullanabilirsiniz. Bu programlar, Yunanca kelimeleri veya cümleleri Türkçe’ye çevirebilir veya tam tersini yapabilirler.

Bazı durumlarda, özellikle isim ve yer adları için, doğru çeviri için ek araştırma yapmanız gerekebilir. Örneğin, “Atina” Yunanca “Αθήνα” şeklinde yazılır, ancak doğru çevirisi “Athens” olacaktır.

Son olarak, çevirisi yapılan kelime veya metni kontrol edin ve anlamsız veya hatalı bir çeviri olup olmadığını doğrulayın.

Yunan alfabesi çevirisi yapmak zor olabilir, ancak biraz pratikle bu beceriyi geliştirebilirsiniz. Ayrıca, çeviri yapmak için kullanacağınız programların kalitesi, doğruluğu ve kullanım kolaylığı açısından farklılıklar olabilir, bu nedenle farklı seçenekleri deneyerek size en uygun olanı bulabilirsiniz.

Yunanca Tercüman

Yunanca tercümanlık genel olarak ülkemizde yüksek öğretimini bu dil üzerine eğitim almış kişiler veya aslen rumeli kökenli olup ana dil düzeyinde bilgiye ve konuşmaya haiz tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Yunan alfabesi latin dillerinden farklı olması ve  kullanılması sebebiyle bu dilde deneyim gerektirmektedir. Yeminli tercümanlık ise, bu dili bildiğine dair diploması, sertifikası veya eşdeğer bir belgesini noterliğe ibraz ederek, noter huzurunda yemin eden kişiler yeminli tercüman unvanını elde edebilmektedir.

Yeminli tercüman olabilmek için herhangi bir sabıka kaydına sahip olmamak, Türk vatandaşı olmak ve mutlaka bilgisi olduğuna dair diploma veya eşdeğer bir belgeye sahip olmak gerekmektedir.

Yeminli tercümanlar birtakım evrakların yeminli tercümesinin yanı sıra, çeşitli kurumlarda yabancı uyruklu vatandaşlar için gerçekleştirilen işlemler için de sözlü tercüme gerçekleştirmektedir.

Yunanca Sözlü Çeviri

Noterlik, tapu dairesi, ticaret odası, adliye başta olmak üzere çeşitli resmi kurumlarda yabancı uyruklu vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen işlemler için Yunanca sözlü çeviri işlemi gerçekleştirilmektedir.

İlgili işlemlerde söylenilenleri taraflara aktarmakla görevli yeminli tercümanların sözlü çeviri sürecinde akıcı ve etkili konuşmaları ve ifadeleri tam ve doğru aktarmaları önemlidir.

yunanca tercüme bürosu

Yunanca Çeviri Fiyatları

Çeviri ücretleri, her iki dil yönünde de yapılacak olan, sözleşmeleriniz, kullanım kılavuzları, akademik metinler gibi içerikte olan metinlerinizin boşluksuz 1.000 karakter sayısı üzerinden hesaplanmaktadır. Noter onaylı yeminli tercümelerde de, örneğin, tapu belgeniz, nüfus kayıt belgesi, kimlik veya pasaport gibi, yurt içinde veya yurt dışında resmi işlemlerde kullanacağınız tercümelerde de belgenin içeriğinin yoğunluğu, dil yönü gibi unsurlar dikkate alınarak belge başı ücretlendirme yapılmaktadır.

Çeviri fiyatları listemiz için tıklayınız

Yunanca Tercüme Taleplerinizde Uzman Kadro…

Kaliteli ve güvenilir tercüme hizmetini uygun fiyatlar eşliğinde sunan Çeviri Çözümleri, her dilde olduğu gibi Yunanca için de hızlı, uygun fiyat ve güvenilir hizmeti müşterilerine vermektedir.

Çeviri Çözümleri, İstanbul’un merkezi olan kabul gören Şişli’de ülkemizin en büyük iş ve ticaret merkezi konumunda olan Perpa Ticaret Merkezi’nde yer almaktadır. Bu sayede müşterilerine diledikleri araç ile kolay ulaşım sağlamaktadır. Arzu ederseniz de ülkemizin her yerine kargo ile teslimat hizmetinden yararlanabilirsiniz…

Yunanca Türkçe ve Türkçe Yunanca çeviri hizmetleri ile ilgili olarak daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ceviricozumleri.com adreslerinden ulaşabilirsiniz. Dilerseniz de 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 hatlı numaralardan ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler