İş Süreçlerimiz

EN 17100 TERCÜME HİZMET KALİTE STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YAZILI TERCÜME İŞ SÜREÇLERİMİZ 

TEKLİF VERİLMESİ

Satış bölümü sorumlusu tarafından gerçekleştirilen bu süreçte tercüme talebinde bulunan müşteriye “TERCÜME TALEP FORMU” iletilir. Kaynak metin ve tercüme talep formunda istenilenler dikkate alınarak kaynak dokuman analizi, kaynak dil, hedef dil tespiti, projeye atanacak tercüman, editör ve kontrolör tespiti, teslimat süresi, teslimat yöntemi açısından ilk değerlendirmeler gerçekleştirilir. Tüm değerlendirmeler sonrasında satış departmanı tarafından oluşturulmuş formatlarda uygun fiyat teklifi müşteriye iletilir. 

İŞ KABUL

Satış bölümü tarafından gerçekleştirilen bu işlemde müşteriye hak ve sorumlulukları, ödeme tutarı ve ödeme yöntemi, KVKK’ya bağlı olarak Gizlilik Sözleşmesi, anlaşmazlık durumunda yetkili mahkemelerin bildirildiği sözleşme iletilir. Satış bölümü tarafından alınan proje ve detayları ile “Tercüme Talep Formu” Proje Sorumlusu’na ve cari ve fatura bilgileri Muhasebe Departmanına iletilir. 

PROJELENDİRME

Proje Sorumlusu tarafından gerçekleştirilen projelendirme aşamasında “TERCÜME KABUL PROJE FORMU” doldurulur. Bu aşamaya kadar olan süreçte varsa eksikliklerin giderilmesini sağlamak, yetkililerini bilgilendirmek ve sonrasında kontrolünü sağlamak da Proje Sorumlusu’nun görevidir. Tercüme projesine atanacak tercüman, editör, denetmen ve DTP uzmanının belirlenmesi, hedef dil, teslimat süresi ve müşteri taleplerine bağlı olarak tercüme ekibinin oluşturulması. Akabinde tercüme sürecini başlatarak görevli tercümana proje ve detaylarını iletmesidir. 

TERCÜME

Hedef ve kaynak dile bağlı olarak müşteri talepleri, dil akıcılığı, yazım ve dil bilgisi kuralları, uygun terminoloji doğrultusunda tercüman tarafından tercüme işlemi yapılır. Tamamlanan tercümenin ardından kontrollerin sağlanması ve eksikliklerin giderilmesi için “TERCÜMAN TESLİMAT RAPORU” doldurularak tercüme dosyası ile Proje Sorumlusuna iletilir.

DENETLEME (KONTROL)

Proje Sorumlusu tarafından “TERCÜMAN TESLİMAT RAPORU” proje detayları, hedef ve kaynak metin mesleki alanında uzman denetmene iletilir. Yazım ve dil bilgisi kuralları, terminoloji, anlatım bütünlüğü ve akıcılık gibi birçok kritere bağlı olarak tercümenin kontrol edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi Denetmen tarafından gerçekleştirilir. “DENETMEN PROJE TESLİMAT RAPORU” doldurularak düzenlenmiş tercüme ve kaynak metin ile birlikte teslim edilir.

EDİTÖR KONTROLÜ

Denetmenden gelen rapor, kaynak ve hedef metnin, müşteri talepleri ve dil bilgisi, terminoloji, akıcılık ve diğer tüm kriterlere bağlı olarak incelenir. Varsa eksiklikler giderilir. Sonrasında “EDİTÖR KONTROL RAPORU” ile Proje Sorumlusuna teslim edilir. 

PROJE SONLANDIRMA

Proje sorumlusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Tercüman, denetmen ve editör tarafından iletilen raporların kontrolü, muhasebe departmanına projenin sonlandırılmasının iletilmesi, projede görev alan tercümanın değerlendirme notunun verilmesi, müşteri taleplerine bağlı olarak tercümenin teslimatını yapması için satış departmanına iletilmesi, kaynak ve hedef metnin arşivlenmesi Proje Sorumlusu tarafından gerçekleştirilmektedir.

TESLİMAT

Müşteri talebi ve standart teslimat şekline bağlı olarak satış departmanı tarafından teslimat işlemi gerçekleştirilir.