Pazartesi, Ekim 19, 2020
Ana Sayfa Çeviri Azerice Tercüme ve Azerice Çeviri

Azerice Tercüme ve Azerice Çeviri

Azerice tercüme ve Azerice Çeviri, Azerice veya diğer bir deyişle Azerbaycan Türkçesi Türk dilinin Oğuz veya Batı lehçelerinden biri olup Azerbaycan’ın resmi dilidir.

Azerbaycan’ın yanı sıra İran’ın pek çok bölgesinde, Irak’ta ve Doğu Anadolu’da yerel halk tarafından konuşulmaktadır.

Azericenin coğrafi dağılımına bakılacak olunursa, Azerbaycan’da 9.600.000, İran’da 12 ila 18 milyon kişi tarafından konuşulduğu görülmektedir. Aynı zamanda Irak Türkmenlerinin dilinin de Azericenin bir ağzı olduğu bilinmektedir.

Azericenin  tarihteki kaynaklar baz alınacak olunursa Arap alfabesinin bir değişkesi ile yazıldığı söylenmektedir.  1929 yılına kadar kullanılan Arap alfabesi 1929-1939 yılları arasında yerini Latin alfabesine bırakmış, 1939-1991 yılları arasında ise Kiril alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. 1991 yılından bugüne ise Latin alfabesi kullanılmaktadır.

Azerice veya Azeri Türkçesi bugün Anadolu Türkçesine en yakın dil olma özelliği taşımaktadır.

Azerbaycan ve Türkiye

Ortak tarihe ve geçmişe sahip Azerbaycan-Türkiye ilişkileri ekonomik, siyasal, askeri, sosyal vb. pek çok ilişkiler açısından dostane şekilde ilerlemiş, karşılıklı pek çok işbirliği gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik ilişkiler bağlamında bakıldığında enerji bakımından zengin yer altı kaynaklarını bulunduran Azerbaycan ile Türkiye arasındaki enerji ticaretinin geliştirmek adına inşa edilen Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattını örnek verebiliriz. Bunun yanı sıra Azerbaycan’ın Türkiye’de enerji sektöründe yaptığı yatırımlar ve Türkiye’nin Azerbaycan’da çeşitli sektörlerde yaptığı yatırımlar iki ülke ekonomik ilişkilerinin düzeyini ortaya koymaktadır. İki ülke arasında imzalanan stratejik ortaklık ve karşılıklı yardıma dair mevcut anlaşmalar da ikili ekonomik ilişkileri üst boyuta taşımaktadır.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere daha geniş bir boyuttan bakarsak ihraç kalemlerinin demir-çelik, temizlik malzemeleri, radyo televizyon verici cihazları vb. olduğunu ithal kalemlerinin ise petrol, doğalgaz, plastik ürünler, organik kimyasal maddeler olduğunu görebiliriz.

2002-2018 yıllarını temel alırsak Azerbaycan’ın ülkemize yaptığı yatırımın 11,2 milyar doların ülkemizin Azerbaycan’a yapmış olduğu yatırımın ise 11 milyar dolar olduğunu söyleyebiliriz.

Azerbaycan – Türkiye İlişkileri

Genel olarak Türkiye’nin Azerbaycan ile olan ilişkileri çok boyutlu ve stratejik bir düzeyde yer almaktadır. İki ülke arasında karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmesi bunun önemini ciddi derecede ortaya koymaktadır.

Kültürel ilişkiler bağlamında da iki ülke arasında seyahat gerçekleştirmek için vize ve pasaporta ihtiyaç olmaması yalnızca kimlik kartı ile seyahat edilebilmesi Türkiye’den Azerbaycan’a, Azerbaycan’dan da Türkiye’ye eğitim, sağlık, turizm vb. pek çok alanda seyahat gerçekleştirilebilmesine olanak sağlamaktadır.

Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin bu denli birbiriyle iç içe olması iki ülke arasındaki etkileşimi artırmakta söz konusu durum her ne kadar Türkçe ve Azerice birbirlerine yakın diller olsa dahi Azerice Türkçe çeviri, Türkçe Azerice çeviri hizmetleri ihtiyaç duyulması bağlamında talep ortaya çıkarmaktadır.

Azerice Tercüme Hizmetlerimiz…

Azerice Teknik Tercüme ve Çeviri

Azerbaycan ile ekonomik ve ticari ilişkiler bağlamında üst düzey ilişkilere sahip olmamız sebebiyle ithalatı ve ihracatı gerçekleştirilen pek çok cihazın ve teknik ekipmanların katalogu, kullanma kılavuzu, el kitapçığı, CE belgesi, teknik şartname gibi evraklarının Azerice teknik tercüme ve çeviri işlemi gerçekleştirilmektedir. Ürünlerini, teknik içerikleri internet aracılığıyla dünyaya tanıtmak isteyen pek çok Türk ya da Azeri firmanın web site tercüme işlemi sağlanmaktadır. Teknik tercüme işlemi gerçekleştirilirken içeriğin terminolojik bütünlüğe sahip olmasına, hitap ettiği alanın terminolojisine uygun terimlerin kullanılıp kullanılmadığına ve kısa ve öz ifadelerin kullanıldığına dikkat edilmeli, gerekmesi halinde ikinci bir göz tarafından kontrol edilmelidir.

Azerice Akademik Tercüme ve Çeviri

Eğitim, akademik kariyer, araştırma ve akademik çalışmalar bağlamında çok sayıda bilimsel makale, tez, ödev, abstract (tez özeti) gibi içeriklerin Azerice akademik tercüme ve çevirisi gereklidir.

Diğer terminolojilere nazaran fizik, kimya, biyoloji, matematik, sosyal bilimler gibi terminolojileri içerdiğinden akademik çeviri işleminin ilgili alana hakim tercüman tarafından gerçekleştirilmelidir.

Azerice Tıbbi Tercüme ve Çeviri

Türkiye’nin gelişen sağlık hizmetleri Azerbaycan’dan pek çok vatandaşın Türkiye’ye sağlık hizmetinden yararlanmak üzere seyahat etmesine sebebiyet vermiştir. Bunun yanı sıra Azerbaycan’dan Türkiye’ye çok sayıda hasta transfer işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda sağlık raporları, ameliyat raporları, tahlil sonuçları, radyoloji sonuçları gibi pek çok belgenin Azerice tıbbi tercümesi ve çevirisi gerçekleştirilmektedir.

Doktor web siteleri ya da hastane web siteleri gibi içeriklerin de tıbbi tercümesi oldukça sık talep görmektedir. Tıbbi tercümede tercümanın tıbbi terminolojiye çok iyi şekilde hakim olması en ufak bir harf hatasından dahi kaçınması gerekmektedir. Aksi takdirde sonuç pahalıya mal olabilmektedir.

Azerice Hukuki Tercüme ve Çeviri

Şirketler arası ortaklık sözleşmeleri, mahkeme evrakları, vekaletnameler, pasaport, kimlik, aile cüzdanı, tüzük, genelge, yasa maddeleri gibi içeriklerin Azerice hukuki tercüme ve çeviri işlemi gerçekleştirilmektedir.

Hukuki tercüme işlemini net ve anlaşılır ifadelerle gerçekleştirmek, hukuki terminolojiye iyi derecede hakim olmak hukuki niteliğe sahip olduğu için oldukça önemlidir. Dolayısıyla Azerice hukuki tercüme ve Azerice hukuki çeviri işlemini gerçekleştirecek olan tercüman hem Azerbaycan hem de Türkiye hukuk sistemine, yasa ve genelgelerine iyi derecede hakim olmalı, hukuk alanında veya hukuki tercüme bağlamında tecrübeye sahip olmalıdır.

Azerice Finansal Tercüme ve Çeviri

Azeri ve Türk şirketlerin arasındaki ticari ilişkilerde, şirket kuruluş ve tescil işlemlerinde ve şube açma gibi işlemler esnasında ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi, sicil tasdiknamesi, bilanço, mali tablolar, finansal analizler ve raporlar, banka evrakları, vergi levhası, oda sicil belgesi gibi evrakların Azerice finansal tercüme ve çeviri işlemi gerçekleştirilmektedir.

Azerice Yeminli Tercüme

Azeri ve Türk vatandaşların Azerbaycan’da veya Türkiye’de kullanmak üzere resmi belgelerini iki dil yönünde Azericeden Türkçeye çeviri veya Türkçeden Azericeye tercüme etmesi gerekir.  Bu bağlamda Resmi belgelerin istendiği kuruma bağlı olarak Azerice yeminli tercümesi veya Azerice noter onaylı tercümesi gerekmektedir.

Mahkeme evrakları, adli sicil kaydı, evlenme ehliyet belgesi, veraset belgesi, doğum belgesi, diploma, transkript, kimlik, aile cüzdanı, vekaletname, sözleşme gibi evraklar bu bağlamda ilgili resmi kurumlarca Azerice yeminli tercümesi en fazla talep gören evraklar arasında yer almaktadır.

Tüm bu belgelerin kullanılacağı ülkeye göre ilgili kaymakamlıklarda veya valiliklerde apostil işleminin gerçekleştirilmesi belgenin uluslararası bağlamda geçerli olabilmesi adına zorunludur.

Azerice Yeminli Tercüman

Azerice yeminli tercüme işlemini gerçekleştirmek üzere Azerice tercümanların belirli vasıflar dahilinde yeminli tercüman unvanını almaları gerekmektedir. Buna göre Azerice yeminli tercüman olma koşulları şu şekilde sıralanabilir:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Dil bildiğine ilişkin lisans diplomasına, sertifikaya veya benzeri resmi bir belgeye sahip olmak,
  • Herhangi bir sabıka kaydına sahip olmamak,
  • Noterliğin yer aldığı il sınırları içerisinde ikamet etmek

Söz konusu vasıfların yanı sıra Azerice yeminli tercümanın aynı zamanda her iki dil yönünü akıcı bir şekilde konuşma, yazım, imla ve dilbilgisi kurallarına iyi düzeyde hakim olma gibi nitelikleri de taşıması gerekmektedir.

Azerice Tercüme İşleminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tercümanın;

– Dilbilgisi, yazım ve imla kurallarına,

– Terminolojiye,

– Metni doğru ve eksiksiz bir şekilde tercüme etmeye

dikkat etmesi gerekmektedir. Tercüman çeviri işlemini gerçekleştirdikten sonra editör ve kontrolörler tarafından çeviri metninin tekrardan gözden geçirilmesi olası yazım yanlışlarını, anlatım bozukluklarını ve eksiklikleri tespit adına oldukça önemlidir.

Edit ve kontrol işlemlerinin sağlanmasının ardından dosyanın mizanpajının ve yerleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, en son kontroller yapıldıktan sonra müşterinin istediği formatta teslim işleminin gerçekleştirilmesi de büyük önem teşkil etmektedir.

Tercüme bürosunun;

– Çeviri metninin terminolojisine hakim tercüman ekibi ataması,

– Müşterilerinin ihtiyaç, talep ve isteklerini tespit etmesi,

-Zamanında teslimat sağlaması

-Belirli bir kalite politikası çerçevesinde çalışması,

– Etik değerler çerçevesinde çalışmalarını sürdürmesi,

-Şeffaf ve güvenilir hizmet sağlaması

Müşteri memnuniyeti adına büyük önem taşımaktadır.

Acil Azerice Tercüme

Zaman yönetiminin önemli olduğu günümüz koşullarında işlemlerin acil bir şekilde gerçekleştirilmesi kişiler için büyük önem arz etmektedir. Tercüme sektöründe de durum böyledir. Müşteriler vize başvuruları, şirket kuruluş işlemlerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, eğitim başvuruları, sağlık hizmetlerinden hızlı bir şekilde yararlanma ve buna benzer pek çok sebebe dayalı olarak acil Azerice tercüme hizmetine ihtiyaç duyabilmektedir.

Acil Azerice tercüme işlemi gerçekleştirilirken konsantrasyon ve dikkat oldukça önemlidir. Tercüme projesini müşteriye eksiksiz ve hatasız teslim etmek ilgili tercüme bürosunun müşteri gözünde saygınlığını yükseltecektir.

Azerice Tercüme Bürosu

Azerice tercüme hizmetini sonradan belgelerinizde ya da projelerinizde sıkıntı ile karşılaşmamak adına oldukça önemlidir. Dolayısıyla kaliteli ve güvenilir hizmeti sağlayan bir Azerice tercüme bürosu ile çalışmanız gerekmektedir. Tercüme bürosunun kaliteli ve güvenilir tercüme hizmeti sağlamasının yanı sıra ulaşılabilir olması gerekmektedir. Bu avantaj pek çok noktaya hizmet vermesi de müşteriler açısından önemlidir. Bunun yanı sıra tercüme projesi veya belge için verilen fiyat teklifi müşterinin bir tercüme bürosunu tercih etmesindeki kilit noktalardan birisidir.

Azerice Tercüme Fiyatları

Azerice tercüme fiyatları genel olarak karakter sayısı üzerinden belirlenmektedir. Belgenizin yeminli tercüme veya noter onayı gerektirmesi halinde ise sayfa sayısı da hesaba katılmaktadır. Azerice tercüme fiyatları müşterilerin hizmeti alma talebinde önemli olmasının yanı sıra uygun fiyatlara kaliteli tercüme hizmeti almak daha büyük öneme sahiptir.

Tercüme sektörünün lider firmalarından birisi olan Okeanos Tercüme şirketi, uygun fiyatlarla, kaliteli, güvenilir ve profesyonel tercüme hizmetleri ile Azerice tercüme, Azerice yeminli tercüme ve acil Azerice tercüme hizmeti vermektedir.

Azerice Tercüme projelerinizle ilgili olarak www.okeanostercume.com.tr sitemizden veya info@okeanostercume.com.tr mail adresimi ile bizlere ulaşabilirsiniz. Dilerseniz de 0212 221 45 21 numaralı sabit hat veya 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattı aracılığıyla daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için erişim sağlayabilirsiniz.

GÜNCEL YAZILAR

Motivasyon Nedir?

Motivasyon Nedir? Daha önce kilo verme programlarına başladığınız oldu mu hiç, veya vücut geliştirmeye merak saldınız mı daha öce, yahut bir yabancı dil öğrenmeye...

Ko-Ko Tekniği Nedir?

Yabancı dil öğrenmede alternatif teknik arayanlar için: Ko-Ko Tekniği Nedir?  Muhtemelen birçoğumuz yabancı bir dili öğrenmek için en etkili ve kısa sürede sonuç veren...

Dillerin Ortak Özellikleri ve Farklılıkları

Dillerin ortak özellikleri ve farklılıkları açısında incelediğimizde birden fazla kavramla karşılaşırız. Bu kavramlar aracılığıyla dillerin yapısal ve anlamsal özellikleri belirlenmektedir. Bu yazımızda diller arasındaki...

Şartname Çevirisi ve Tercümesi

Şartname çevirisi ve tercümesi, kamuya dair alım, satım, kiralama, devretme gibi konularda teknik ve idari konuları belirleyen yazıya şartname denir. Şartname çevirisi genel itibari...