Noterden Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Mirastan feragat sözleşmesi, bir kişinin, kendisine düşen miras payından feragat etmesini sağlayan bir sözleşmedir. Bu sözleşme noter huzurunda düzenlenir ve yasal olarak geçerlidir. Bu yazıda, noterden mirastan feragat sözleşmesi örneği hakkında bilgilere yer vereceğiz.

Noterden Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir?

Mirastan feragat sözleşmesi, bir kişinin, kendisine düşen miras payından feragat etmesi anlamına gelir. Bu sözleşme noter huzurunda düzenlenir ve yasal olarak geçerlidir. Bu sözleşme, mirasın dağılımını etkileyebilir ve bazı durumlarda diğer mirasçılara daha fazla pay bırakabilir.

Noterden Mirastan Feragat Sözleşmesi Neden Yapılır?

Noterden mirastan feragat sözleşmesi yapmanın birçok sebebi vardır. Bazı kişiler, miras paylarını başka kişilere bırakmayı tercih edebilirler. Bazı durumlarda, miras payı almak istemeyen kişiler, aile içindeki anlaşmazlıkları önlemek için bu sözleşmeyi yapabilirler.

Noterden Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Aşağıdaki örnek, noterden mirastan feragat sözleşmesine bir örnektir:

Noterden Mirastan Feragat Sözleşmesi

İşbu sözleşme, [Adı Soyadı], [T.C. Kimlik No:] ile, [Adı Soyadı], [T.C. Kimlik No:] arasında imzalanmıştır.

Mirasçı olan [Adı Soyadı], mirastan feragat ettiğini beyan eder. Kendisine düşen miras payından vazgeçtiğini kabul ve beyan eder.

Bu sözleşme noter huzurunda düzenlenmiş olup, yasal olarak geçerlidir.

İşbu sözleşmenin taraflarca imzalanması ile birlikte, noter harç ve masrafları ödenmiştir.

İmzalar:

Mirasçı: [Adı Soyadı]

Mirasçı: [Adı Soyadı]

Noter: [Noter Adı Soyadı]

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mirastan feragat sözleşmesi noter huzurunda yapılır. Sözleşmenin yapılabilmesi için tüm mirasçıların noter huzurunda bulunması gerekmektedir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Yapmanın Avantajları ve Dezavantajları

Avantajları

  • Mirasçıların arasındaki anlaşmazlıkları önleyebilir.
  • Miras payını başka kişilere bırakmak isteyen kişiler için bir seçenek olabilir.
  • Mirasın daha hızlı dağıtılmasına yardımcı olabilir.

 Dezavantajları

  • Mirasçıların, miras paylarını kaybetmelerine neden olabilir.
  • Bazı durumlarda, mirasın dağılımında dengesizlik yaratabilir.

Noterden Mirastan Feragat Sözleşmesinin Önemi

Noterden mirastan feragat sözleşmesi, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olur ve mirasın daha hızlı dağıtılmasına olanak sağlar. Bu sözleşme, yasal olarak geçerli olduğu için, mirasın dağılımını etkileyebilir. Bu nedenle, noterden mirastan feragat sözleşmesi yapmadan önce dikkatli bir şekilde düşünmek gerekir.

Noterden Mirastan Feragat Sözleşmesi Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Noter huzurunda tüm mirasçıların bulunması gereklidir.
  • Sözleşme yapılırken, tüm mirasçıların rızası alınmalıdır.
  • Sözleşme yapmadan önce, tüm mirasçıların konu hakkında bilgilendirilmesi gereklidir.
  • Sözleşmede, tüm mirasçıların adları ve T.C. kimlik numaraları belirtilmelidir.
  • Sözleşmede, feragat edilen miras payının tutarı belirtilmelidir.

En yakın noter için tıklayınız…

Türkiye Noterler Birliği kurumsal internet sitesi için tıklayınız…

İlgili Makaleler