Japonca Türkçe Çeviri ve Tercüme

Japonca Türkçe çeviri, Çeviri Çözümleri olarak, ana dil düzeyinde bilginin yanı sıra, akademik eğitime sahip, deneyimli çevirmenlerimiz ve profesyonel ekibimiz ile birlikte hızlı, güvenilir ve kaliteli Japonca çeviri ve yeminli tercüme hizmetini değerli müşterilerimize sunmaya devam ediyoruz…

Japonca

Japonya’nın resmi dilidir. Japonlar ve Japonya’daki göçmenler dahil olmak üzere 128 milyon civarında kişi tarafından konuşulmaktadır.

Ural Altay Dil ailesinin Altay grubunun Japon dilleri grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla eklemeli bir dildir. Sözdizimi Türkçe ile aynıdır.  Alfabe olarak Çinceden etkilenmesine rağmen sonraları Kanji adı verilen karakterlerle, resimlerden yola çıkara bir alfabe hazırlanmıştır.

Japon Alfabesi ve Özellikleri

Zamanla resimler değişime uğramış, günümüzde nesnelere benzeyen kanji sayısı azalmıştır. Her bir kanji bir sözcüğün veya sözcüğün bir bölümünün anlamını taşımaktadır. Günlük kullanımda 2000 kanji bulunmaktadır.

Ayrıca Japoncada kanjiden türemiş ika farklı sesbilimsel hece alfabesi bulunmaktadır. Bunlar Hiragana ve Katakana olarak adlandırılmaktadır. Her biri 46 hece karakterini içermektedir. Yani her karakter genel olarak bir ünlü ve ünsüzden oluşur. Seste değişiklikler yapan ekler eklenerek modern Japoncadaki tüm sesler ifade edilebilmektedir.

Sıradan Japonca sözcüklerin yazılabilmesi için Kanji ile birlikte Hiragana kullanılır. Katakana ise daha çok yabancı dillerden gelen sözcükleri yazmak için kullanılmaktadır.

Tonlamalı bir vurgu sistemine sahip olan Japoncada sözcüklerin ve hecelerin sonunda “n” ünsüzü haricinde ünsüz yer almamaktadır.

Saygı Dili Japonca

Japoncada üstünüz ile veya kendi mevkiinizden yüksek biri ile konuşurken onu tanımlayan ifadelerle kendinizi tanımlayan ifadeler arasında fark bulunmaktadır. Yani onun için kullandığınız fiilleri üstünlük belirtecek şekilde çekimlemeli kendiniz için kullandığınız fiilleri ise ondan alt düzeyde olduğunuzu belirtecek şekilde çekimlemeniz gerekmektedir.

Japoncada düzgün bir şekilde sen demediğiniz durumlarda dahi işten kovulma, bulunduğu ortamdan uzaklaştırılma gibi ihtimaller bulunmaktadır. Burada Japon kültürünün dili ciddi derecede biçimlendirdiğine şahit olunabilmektedir.

Ayrıca bir kişinin ilk önce soyadı sonrasında adı ile hitap edilme durumu da mevcuttur. Japoncada saygı kavramı sözcüklerine getirilen ekler ve vurgular sayesinde sağlanabilmektedir.

Teknoloji Devi Japonya

I.Dünya Savaşında uğradığı yıkım ve zor dönemler Japonya’yı hiçbir zaman yıldırmamıştır. Japonya her zaman küllerinden doğmayı bilen bir ülke olarak kendini çabucak toparlamış ve dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi olmuştur.

Birçok teknolojide yenilikçi ve geliştirici olmaya başlamıştır. Oyuncuklar, radyolar, savaş uçakları ve gemileri üreten bir fabrikaya dönmüştür. 1950’den bu yana brüt ulusal üretimi yılda yüzde onun üzerinde büyümüştür. Savaş sonrası yükselişin ön safhalarında demir ve çelik, gemi yapımı, otomobil ve elektronik cihazlar yer almaktadır.

Türkiye-Japonya İlişkileri

Türkiye ve Japonya ilişkileri ilk olarak Moğol döneminde başlamış, Sultan II. Abdülhamit dönemindeki diplomatik bağlantılarla devam etmiştir. 2013 yılında Stratejik Ortaklık düzeyine yükselmiş, karşılıklı üst düzey ziyaretlerle de ivme kazanmıştır.

Japonya ile Türkiye arasındaki dostane ilişkilerin geliştirilmesi ve iki halk arasındaki bağların geliştirilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlenmiştir. Bu kapsamda 2003 Türkiye yılı, 2010 Japon yılı olarak kutlanmıştır.

İkili ticari ve ekonomik ilişkilere bakıldığında, Türkiye’nin temel ihraç ürünleri arasında tekstil, konfeksiyon, makarna, balıkçılık ürünleridir. İthal ürünler ise makine ve cihazlar, otomotiv ürünleri ve demir-çeliktir.

Günümüzde Türkiye’de faaliyet gösteren 200 den fazla Japonya sermayeli şirket bulunmaktadır. Japonya’da bulunan Türkiye sermayeli şirket sayısı ise 5’dir. Merkez bankası verilerine göre, Türkiye’de son 15 yılda 3 milyar Amerikan dolarından fazla Japonya kaynaklı yatırım gerçekleştirilmiştir.

japonca türkçe çeviri

Türkçe Japonca ve Japonca Türkçe Çeviri

Japonya, ABD ve Çin’in ardından dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ve otomotiv ve yan sanayi, imalat sanayi sektörlerinde dünya devlerinden birisidir. Bu kapsamda Türkiye ile mevcut ikili ilişkiler kapsamında pek çok alanda Japonca çeviri hizmeti verilmektedir.

İthal ürünlerin kullanım kılavuzları, katalogları, broşürleri, etiketleri vb. tercüme edilmektedir. Teknik şartname, patentler, sunumlar, yazılımlar, web siteleri de Japonca teknik tercümesi gerçekleştirilen içeriklerdendir.

Medikal raporlar, tahlil sonuçları, doktor ve hastane web siteleri ise Japonca tıbbi tercümesi gerçekleştirilen tıbbı içerikler arasındadır. Tıbbi tercüme büyük hassasiyet ve dikkat gerektiren kritik bir süreçtir. Bundan dolayı sağlık sektöründe deneyimli kişilerce sağlanmalıdır.

Ortaklığı bulunan Türk ve Japon şirketler arasındaki sözleşmeler, toplantı tutanakları, şirket tüzüğü, genelge gibi içeriklerin Japonca hukuki tercüme gerçekleştirilmektedir. Yasal bağlayıcılık taşıyan hukuki tercüme sürecinde hukuki terminolojiye ve her iki ülke hukuk sistemine hakimiyet önemlidir.

Karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkiler doğrultusunda ticari faturalar, bilançolar, gelir beyannamesi, gümrük beyannamesi, dolaşım belgeleri vb. belgeler tercüme edilmektedir. Ticari terminolojiyi bilmek ve ekonomik gündemi yakından takip etmek Japonca ticari tercümede gereklidir.

Japonca Yeminli Tercüme

İlgili alanlardaki evrakların resmi işlemlerde kullanılması veya resmi kurumlara sunulması gerektiği durumlarda Japonca yeminli tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Sözleşme, vekaletname, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği, diploma ve transkript gibi belgeler bu kapsamda tercüme edilmektedir. Medikal raporlar ve ticari evraklar da Japonca yeminli tercümesi sıklıkla gerçekleştirilen içeriklerdendir.

Bireylerin ve kurumların resmi işlemleri için önemli bir konumda bulunan Japonca yeminli tercüme işlemi her iki dile de anadili düzeyinde hakim Japonca tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

Türkçe ve Japonca aynı sözdizimine sahip iki dil olmasına karşın farklı alfabelere ve farklı sesbilimsel özelliklere sahip iki dildir. Dolayısıyla Japonca tercüman her iki dil içinde söz konusu özellikleri bilmeli, bunun doğrultusunda çeviri işlemini gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde ortaya çıkan anlatım bozuklukları ve anlam bozuklukları tercümede kalitesiz bir görünüm ortaya koymaktadır.

Söz konusu durum müşteri memnuniyet düzeyini düşürerek, resmi kurumlarda gerçekleştirilecek işlemde başvurunun geri dönebilmesine neden olabilmektedir. Bundan dolayı profesyonel Japonca yeminli tercümanlarla çalışılmalıdır.

İngilizce Japonca Çeviri

Dünya teknoloji devi olan Japonya ve gerek dünya dış ticaretnde lider konumda olan ABD, gerek ise dünyada özellikle de ticarette küresel bir dil olan İngilizce sebebiyle İngilizce Japonca çeviri ihtiyacı kaçınılmazdır.

Her ne kadar dünya ticaretinde söz sahibi olan ülkeler kullanım ve bakım kılavuzları, sertifikasyonlar, sözleşmeler gibi pek çok dokümanın dilini İngilizce olarak hazırlayarak kullansalar da özellikle hukuki dokümanlar, standartlar ve editorial bir çok doküman halen kendi ana dillerinde düzenlenmektedir.

Çeviri Çözümleri ana dil düzeyinde tercümanları ile bütün bu ihtiyaçlarınızda sizlere profesyonel çözümler üretmektedir.

Japonca Tercüman

Japonca yazılı ve sözlüde kendine has pek çok farklılıklara sahiptir. Bu dili konuşabilen ve yazabilen ülkemizde çok fazla tercüman bulunmamaktadır. Son yıllarda akademik düzeyde eğtim alarak ilgili üniversitelerden mezun olanlar artmaktadır. Özellikle kariyerine Japonca olarak devam etmek arzusunda olan mezunlar daha sonraki dönem yüksek lisans ve üzeri için Japonyada eğtimlerine devam etmektedir.

İlaveten, eğitim ve mezuniyeti ile Japonca tercüman olmaları yanı sıra, Japonca ile ilgili belgeleri ile noter huzurunda yemin ederek kanıtlayan tercümanlar, Japonca yeminli tercüman unvanı kazanmaktadır.

Japonca yeminli tercümanlar sahip oldukları unvanla Japonca tercümesi gerçekleştirilen resmi evraklara imza atıp, kaşelerini basabilmekte böylelikle evraklara resmiyet kazandırabilmektedir.

Japonca yeminli tercüman olabilmek için Türk vatandaşı olup, herhangi bir sabıka kaydına sahip olmamak gerekmektedir. Tercümanlar bu suretle Japonca bildiklerine dair belgelerini noterliklere ibraz edebilmektedir.

Japonca Türkçe ve Türkçe Japonca Çeviri Gereklilikleri

Japonca (https://www.britannica.com/topic/Japanese-language) yeminli tercüman olabilmek için tüm bu şartlar zaruri iken birtakım ölçütlere sahip olmak da gereklidir.  Bu ölçütler arasında Japonca ve Türkçeyi anadili düzeyinde anlayıp, yazıp ve konuşmak, her iki dilinde dilbilgisel ve sesbilimsel özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak bulunmaktadır. Ayrıca her iki kültürüne, geleneklerine, göreneklerine, hukuk ve sağlık sistemine hakim olmak Japonca çeviri ve yeminli tercüme yapabilmek adına önemlidir.

Japoncayı Türkçeye Çevir

Günümüzde küreselleşme ile birlikte dil engelleri giderek azalmaktadır ve farklı diller arasında iletişim kurma gerekliliği de artmaktadır. Bu bağlamda Japonca gibi egzotik ve zengin bir dilin Türkçe’ye çevrilmesi hem kültürel hem de ticari açıdan önemli bir ihtiyaca cevap vermektedir. Japoncayı Türkçeye çevir süreci bir sanat eseri oluştururken dilin inceliklerini korumak ve anlamı aktarmak açısından oldukça dikkat gerektiren bir süreçtir. Japonca ve Türkçe köken olarak birbirinden oldukça farklı dillerdir. Japonca, aglutinatif bir dil olarak bilinirken Türkçe, yapısına daha çok eklemeli bir dil olarak tanınır. Bu nedenle çeviri yaparken her iki dilin de yapısal özelliklerini anlamak önemlidir. Japoncada kullanılan doğru kelimelerin Türkçe’deki karşılıklarını bulmak, dilbilgisi kurallarını göz önünde bulundurmak ve doğru cümle yapısını oluşturmak başarılı bir çeviri için temel adımlardır.

Dil sadece kelimelerin bir araya gelmesi değil aynı zamanda bir kültürün de taşıyıcısıdır. Bu nedenle çeviri yaparken metnin içeriğinin kültürel bağlamını da dikkate almak önemlidir. Japon kültüründe önemli olan kavramların, Türk kültüründeki karşılıklarını bulmak ve doğru bir şekilde iletmek çevirinin başarısını belirleyen unsurlardan biridir. Ayrıca her dilin kendine özgü dil oyunları ve kelime oyunları vardır. Japonca da Türkçe de bu açıdan oldukça zengin dillerdir. Çeviri yaparken bu dil oyunlarını ve kelime oyunlarını doğru bir şekilde aktarmak metnin özgünlüğünü korumak açısından önemlidir. Özellikle şiir, edebiyat veya reklam metinleri gibi kreatif içeriklerde dil oyunlarının ve kelime oyunlarının doğru bir şekilde çevrilmesi metnin etkisini artırır. Dil sürekli olarak evrilen bir yapıya sahiptir ve her dilin kendine özgü değişimleri vardır. Bu nedenle bir çevirmen olarak sürekli olarak öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak önemlidir. Yeni kelimeler, deyimler ve dilbilgisi yapıları hakkında bilgi edinmek, çeviri kalitesini artıracak ve dil becerilerini geliştirecektir. Ayrıca çeviri yaparken dilin güncel kullanımını da dikkate almak metnin hedef kitleye en etkili şekilde ulaşmasını sağlar.

Japonca Çeviri ve Tercüme Bürosu

Tüm Japonca tercüme işlemleri profesyonel bir Japonca tercüme bürosu aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Çünkü kaliteli tercüme hizmeti yalnızca tercüme projesini müşteri kadar önemseyip büyük hassasiyet ve dikkatle işini gerçekleştiren tercüme büroları aracılığıyla verilebilmektedir.

Japonca tercüme hizmeti verecek olan tercüme bürosu öncelikle Japon kültürüne ve dil özelliklerine son derece hakim tercüman kadrosuna sahip olmalıdır. Aynı zamanda Japonca tercüman kadrosu Türk kültürüne ve dilbilgisine de son derece hakim olmalıdır. Böylelikle tercümede kalite ve güvenilirlik yakalanabilmektedir.

Japonca çeviri fiyatları da bir Japonca tercüme bürosunun tercih edilmesinde önemlidir. Uygun tercüme fiyatları ile sağlanan profesyonel hizmet müşteriler için önemlidir.

Japonca çeviri fiyatları için tıklayınız…

Japonca Ceviri Taleplerinizde Profesyonel Çözüm

Çeviri Çözümleri,  sorumluluk bilincine sahip, tercüme sürecini profesyonel bir şekilde yürüten ekibiyle Japonca tercümede kaliteyi yakalamıştır.

Kurulduğu günden bu yana etik ilkelerinden ödün vermeyerek faaliyet gösteren bir tercüme bürosu olarak sektörün lider firmalarından birisi olarak hizmet vermektedir.  Böylelikle Japonca ceviri işlemleriniz büyük hassasiyet ve titizlikle gerçekleştirmektedir.

Japonca çeviri ve tercüme hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ceviricozumleri.com adresine e-postalarınızı gönderebilirsiniz. 0553 910 31 32 numaralı mobil / whatsapp / telegram hattı veya 212 221 45 21 numaralı sabit hat aracılığıyla kurumsal müşterime temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler