Akreditif Nedir?

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi kurulduğu günden bu yana ihracat işlemlerinde akreditif tercüme ve akreditif çeviri işlemlerinde profesyonel hizmet sunmaktadır.

Akreditif Nedir?

En genel tanımı ile dış ticarette bir ödeme sistemidir akreditif. Dış ticarette birkaç farklı ödeme sistemi kullanılmaktadır. Ödeme sistemleri risk oranları ihracatçı ya da ithalatçı taraflara göre değişiklik göstermektedir.

Milletlerarası Ticaret Odasının yayınlamış olduğu UCP 600 Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller ve Uygulama yayınına göre akreditif; adı ve tanımlaması nasıl olursa olsun, amir bankanın uygun bir ibrazı karşılayacağına ilişkin kesin yükümlülüğünü oluşturan dönülmez nitelikte herhangi bir uygulama anlamına gelmektedir.

ICC ve UCP 600 Nedir?

Akreditif dışında hiçbir ödeme sisteminde bankaların yükümlülüğü bulunmamaktadır. Akreditif ödeme sisteminin en büyük özelliği diğer ödeme sistemlerine göre bazı riskleri sınırlandırmaktır. Akreditif ödeme sisteminde gerekli akreditif koşullarının yerine gelmesi durumunda amir bankanın akreditif bedelini ödeme koşulu bulunmaktadır.

ICC (Milletlerarası Ticaret Odası; Dünya genelinde akreditif kural ve standartları belirleyen kurumdur.

UCP 600; Akreditiflere İlişkin Birörnek Usuller ve Uygulama güncel olarak uygulanmakta olan akreditif kurallarıdır.

Akreditif Belgeleri Nelerdir?

ICC tarafından düzenlenen ve global kurallar olup akreditifi belirleyen UCP 600 çerçevesinde adı ve tanımlaması her ne şekilde olursa olsun amir bankanın uygun ibrazı karşılayacağına dair kesin bir yükümlülüğü bulunan ve dönülmez olan ödeme sistemidir. Akreditif ödeme sisteminin en büyük iki özelliği ve dikkat edilmesi gereken nokta kesin ve dönülemez yükümlülükler ve uygun ibraz kavramlarıdır.

UCP 600’e göre Uygun İbraz; akreditif şartlarına UCP 600’ün kurallarına ve Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamasına (ISBP) uygun ibraz anlamına gelmektedir. İbrazın uygun olup olmadığı aşağıdaki etmenler çerçevesinde değerlendirilir.

  Akreditif metninde yar alan şartların ibrazda sağlanıp sağlanmaması

  İbrazın UCP 600 kuralları çerçevesinde hazırlandığı ve kurallara uygunluğu

  ISBP 745 Uluslararası Bankacılık Standartları kapsamında ibrazın uygun olup olmadığı

Bu etkenler çerçevesinde değerlendirilen ibrazın uygun olup olmadığına karar verilir.

Konşimento

Taşıyıcı ya da taşıyıcı yerine kaptan ya da başka bir yetkilinin tek taraflı olarak söz konusu ürünün taşınmak üzere teslim alındığını ve taşındıktan sonra varış yerinde konşimentonun hamiline iadesi karşılığında aynen teslim edileceğini taahhüt eden belgedir.

Konşimento Özellikleri

  Taşıyanın yükümlülük altına girer ve tek taraflı olarak taşıyıcı tarafından düzenlenir

  Yükün teslim alınması (tesellüm konşimentosu) ya da yükleme konşimentosu ile varış limanında hak sahibine teslim edileceği ikrarını içermesi

  Yük ya da ürünü temsil etmesi

  Değerli evrak niteliğindedir

Konşimento Çeşitleri

Konşimento deniz yolu taşımacılığında kullanılan değerli bir evrak olup değişik deniz yolu taşıma şekillerine göre farklı isimler almaktadır.

Konşimento çeşitleri tarifeli seferler ve tarifeli olmayan seferler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Tarifeli Seferler (Liner):

Tarifeli seferlerde kullanılan konşimentolar şunlardır:

  Düzenli Hat Konşimentosu

  Konteyner Konşimentosu

  Kombine Taşıma Konşimentosu

  Tek Konşimento

  Freight Forwarder Konşimentosu

Tarifeli Olmayan Seferler (Tramp):

  Tesellüm Konşimentosu

  Yükleme Konşimentosu

Akreditif Belgeleri ve Sınıflandırılması

Taşıma Belgeleri: Dış ticaret işleminde mevcut ürünün nakliyeciye teslimi ve yüklemeden varış ve teslimata kadar taşıma esaslarını belirten ve nakliyeciler tarafından düzenlenen belgelerdir. Taşıma belgeleri;

  En az iki farklı taşıma şeklini belirten belge

  Ciro edilemez denizyolu taşıma senedi

  Konşimento

  Charter party konşimento

  Havayolu Taşıma Belgesi

  Karayolu Taşıma Belgesi (CMR)

  Demiryolu Taşıma Belgesi

  Karasal Su Yolu Taşıma Belgesi

  Kurye Alındısı

  Posta Alındısı

Sigorta Belgeleri: ürünün taşıma esnasında başına bir iş gelmesi durumunda sigortalanığını gösterir belge.

Sigorta Belgeleri, Insurance Policy (sigorta poliçesi), Insurance certificate (Sigorta şahadetnamesi), open cover (açık küvertür) olarak üç kısımda incelenmesi mümkündür.

Finansal Belgeler: Alacak hakkının varlığını kanıtlayan belgelere finansal belgeler denir.

Bill of exchange (poliçe), akreditif işlemlerinde en çok kullanılan finansal belgedir.

Ticari Belgeler:

  Ticari fatura

  Tasdik edilmiş ticari fatura

  Analiz sertifikası

  Ağırlık sertifikası

  Gözetim sertifikası

  Çeki listesi

Resmi Belgeler: Akreditif amirinin ithalat işlemlerinde yasal otoriteler tarafınca belirtilen koşulların yerine getirilmesi için talep edilen ya da gerek duyulan belgeler resmi belgeler olarak sınıflandırılmaktadır.

  Menşei sahadetnamesi

  Konsolosluk faturası

  Sağlık sertifikası

  Bitki sağlık sertifikası vb

Dış ticaret farklı ülke, dil ve kültürlerdeki tarafların arasında gerçekleşen alışveriştir. Bu alışveriş sürecinde bu etkenlerden dil farklılığının ortadan kalkması en temel özelliktir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi dış ticarette ortaya çıkan dil farklılığının ortadan kalkması için gerekli olan kurumsal altyapıya sahip sektörün öncü markalarındandır.

Kurulduğu günden bu yana etik değerleri ve ilkelerine bağlılığı ile uygun fiyat, hız ve kalite kriterlerini bir arada sunan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi prosedür ve işleyiş konusuna hakim olması sebebiyle bir tercüme bürosundan aranılandan daha fazlasını sunmaktadır.

Dış ticaret tercüme, ticari tercüme, finansal tercüme, yeminli tercüme ve çeviri işlemleri hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler