Çarşamba, Haziran 16, 2021
Yeminli Tercüme Bürosuspot_img
Ana SayfaÇeviriArnavutça Türkçe Tercüme ve Çeviri

Arnavutça Türkçe Tercüme ve Çeviri

Arnavutça Türkçe tercüme ve çeviri, Hint-Avrupa Dil Ailesi içerisinde İllür Dilleri grubunda yer alan Arnavutça, Arnavutluk’un resmi dilidir. Kosova ve Kuzey Makedonya’da da konuşucusu bulunmaktadır.

Slavların İllirya bölgesini işgal etmesi sonucu Slav dilleri ile yakınlaşmıştır. Arnavutluk’un 100 yıldan fazla Doğu Roma yönetiminde olmasında dolayı Yunancadan da pek çok sözcüğü barındırmaktadır. 432 yıl süren Osmanlı İmparatorluğu egemenliği sonucunda ise Türkçe ve Arapçadan da hatırı sayılır derecede sözcük almıştır. En çok etkilendiği dil ise Orta Çağ sürecinde Latince olmuştur.

Özetle pek çok dilden sözcük olan Arnavutçanın fonetik yapısı Almanca ,İtalyanca, Rusça ve Yunancanın karışımından oluşan bir yapıdadır.

Modern Arnavutçaya bakıldığında ise ulusal Arnavut eğitim politikası çerçevesinde Türkçe ve Arapçadan arındırıldığı görülmektedir.

Türkiye ve Arnavutluk

Türkiye ve Arnavutluk arasındaki ilişkilerin temeli 14. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Balkanlara yayılma politikası sonucu atılmıştır. Bu dönemde Osmanlı, egemenliği altındaki tüm devletlere kendi dinlerine inanma konusunda serbestlik tanımış ve devletlerde kendi dinlerinde kalmıştır. Ancak Arnavutlar ve Boşnaklar buna bir istisna oluşturmuştur. 17.yüzyıldan itibaren Müslümanlığa geçmişler Osmanlı Devleti’nin diğer bölgelerine göç etmişler ve devlet yönetiminde önemli yerlere gelmişlerdir. Osmanlı saraylarına gelmiş ve paşalıktan, saray muhafızlığına kadar birçok görevde bulunmuşlardır.

İlk olarak Fatih Sultan Mehmet döneminde aileleri ile birlikte gelen Arnavutlar İstanbul’da Arnavutköy olarak bilinen semte yerleştirilmiştir. Yine aynı dönemde Karadeniz bölgesinde Rize, Samsun ve Trabzon gibi pek çok şehre birçok Arnavut iskan ettirilmiştir. Arnavutluk’un dağlık bir bölge olması ve tarıma elverişli olmaması nedeniyle de Türkiye’ye göç eden pek çok Arnavut bulunmaktadır.

1913 yılında bağımsızlığını kazanan Arnavutluk, Balkanlarda Osmanlı Devleti’nden en son ayrılan ülke olmuştur. 2. Dünya savaşı sonrasında da Slavların baskılarından dolayı Türkiye’ye göçler devam etmiştir.

Türkiye-Arnavutluk İlişkileri

Gerek siyasi sebepler gerekse diğer nedenlerden dolayı günümüzde Türkiye’de de yaşayan pek çok Arnavut bulunmaktadır. Söz konusu durum siyasi anlamda iki ülke arasında köprü oluşturmakta, ilişkileri yakın tutmaktadır.

Karşılıklı güven duygusu temelinde yürütülen siyasi ilişkiler dostane bir şekilde ilerlemeye ve gelişmeye devam etmektedir.

İkili ekonomik ilişkilere bakıldığında karşılıklı pek çok ürünün ithalatı ve ihracatı gerçekleşmektedir. İhraç ürünleri demir-çelik, inşaat malzemeleri, makine parçaları gibi ürünler oluşturmaktadır. İthal ürünleri ise parfümeri ve eczacılıkta kullanılan bitkisel maddeler gibi ürünler oluşturmaktadır.

1 Mayıs 2008’de yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması ile birlikte Türkiye menşeili sanayi mallarına Arnavutluk’ta uygulanan gümrük vergisi oran sıfırlanmıştır. Arnavutluk’ta 300 Türk şirketi faaliyet gösterirken, yapılan yatırımların 3 milyar Dolar düzeyinde olduğu görülmektedir.

Kültürel ilişkiler bağlamında Tiran Üniversitesi Türkoloji bölümünde 150 dolayında öğrenci halihazırda eğitim görmektedir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin Tiran ve İşkodra’da şubeleri bulunmaktadır. Ayrıca Arnavutluk’taki Türkçe kursları ve kültür sanat faaliyetlerinin Türk-Arnavut kültürel ilişkilerine katkısı fazladır.

Arnavutça Tercüme ve Çeviri Hizmetimiz

Geçmişten bugüne süregelen ikili ilişkiler, çeşitli nedenlere dayalı olarak Arnavutça tercüme çeviri ve Arnavutça yeminli tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmasına ortam hazırlamıştır.

Günümüzde pek çok alanda Arnavutça tercüme ve Arnavutça yeminli tercüme işlemi gerçekleştirilmektedir. Başta hukuk olmak üzere sağlık, finans, medya, mühendislik ve ticaret olmak üzere pek çok alanda çeviri hizmeti sağlanmaktadır.

Çevirisi gerçekleştirilen evraklar genel olarak nüfus kayıt örneği, doğum belgesi, tapu senedi, yerleşim yeri belgesi ve sözleşmeler vb.dir. Söz konusu evrakların genel olarak yeminli tercümesi gerçekleştirilmektedir. İbraz edilecek kuruma göre noter onaylı tercümesi de talep edilebilmektedir.

Resmi evrakların tercümesinin yanı sıra kullanım kılavuzu, katalog, broşür, web sitesi, tıbbi dokümanlar, ticari faturalar ve makalelerin de tercümesi gerçekleştirilmektedir.

Arnavutça Yeminli Tercüme

Arnavutça tercümesi gerçekleştirilen evrakların resmi bir kuruma ibraz edilmesi gerektiğinde Arnavutça yeminli tercüme işlemi gerçekleştirilmektedir.

Noter huzurunda Arnavutça bildiğine dair belgeleri eşliğinde yemin eden Arnavutça yeminli tercümanlar Arnavutça yeminli tercüme işlemini gerçekleştirmektedir. Buna göre tercüme edilen evrak yeminli tercüman tarafından kaşelenip imzalanmaktadır. Böylelikle evrak resmiyet kazanır ve ilgili resmi kuruma ibraz edilebilir.

Vize, vatandaşlık, evlilik, oturma ve çalışma izni, boşanma gibi pek çok sebepten dolayı ihtiyaç duyulan Arnavutça yeminli tercüme işleminin büyük hassasiyet ve dikkatle gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde müşterilerin ilgili süreçlerde sıkıntı yaşamalarına sebebiyet verebilmektedir.

Aynı şekilde ihaleye girecek olan şirketler ve yeni şirket kuruluşu ve tescil işlemi gerçekleştirecek kişiler için de Arnavutça yeminli tercüme süreci büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla mutlaka alanında uzman ve deneyimli kişilerce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Arnavutça Yeminli Tercüman

Yeminli tercüman unvanı altında Arnavutça tercüme işlemini gerçekleştiren kişilerdir.

Arnavutça yeminli tercüman unvanının alınması için belli koşullar mevcuttur. Buna göre tercüman adayı Arnavutça bildiğine ilişkin diplomasını, sertifikasını veya kurs belgesini ilgili noterliğe ibraz eder.

Bunun yanında iki adet vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı ve gerekmesi halinde transkript belgesi de talep edilir. Gerekli incelemelerin ardından tercüman adayının noter huzurunda yemin etmesi sonucu kendisine yeminli tercüme yapabilmesi adına yemin tutanağı verilir. Böylelikle yeminli tercüman unvanını elde etmiş olur.

Arnavutça yeminli tercüman unvanını elde eden kişi yaptığı çevirilerde eksiksiz ve doğru bilgi verme mesuliyetine sahiptir. Çünkü elde ettiği unvanının yasal bağlayıcılığı bulunmaktadır. Bu doğrultuda yazılı veya sözlü çeviri işlemini gerçekleştirirken taşıdığı sorumluluk bilinci içerisinde ve büyük dikkatle çeviri işlemini gerçekleştirmelidir.

Arnavutça Sözlü Çeviri

Ticaret odalarında gerçekleştirilen şirket kuruluş işlemleri, noterlerde gerçekleştirilen vekalet işlemleri başta olmak üzere çeşitli süreçler için Arnavutça sözlü tercüme gerçekleştirilmektedir.

Arnavutça yeminli tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilen Arnavutça sözlü tercüme sürecinde doğru ve eksiksiz hizmet verilmesi önemlidir.

Etkili konuşma becerisine sahip ve sektörde deneyimi bulunan Arnavutça yeminli tercümanlar bu hususta sıklıkla tercih edilmektedir.

Acil Arnavutça Çeviri

Kimi durumlarda aciliyet gerektiren birtakım işlemler için acil Arnavutça tercüme hizmetine başvurulmaktadır.

Gümrük işlemleri, eğitim başvuruları, vize ve vatandaşlık işlemleri, çalışma ve oturma izni vb. süreçlerde acil Arnavutça tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kimi kurumlar tarafından belli başlı evrakların belirli tarih aralığında ilgili resmi kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla müşteriler ilgili tarih aralığı içerisinde evraklarının acil tercümesini sağlamak zorundadır.

İşlemin acil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi kimi zamanlarda evrak üzerinde birtakım hataların yapılmasına sebebiyet verebilmektedir. Ancak hem acil hem de kaliteli, güvenilir ve tecrübe sahibi bir tercüme bürosu ile çalıştığınız takdirde mevcut sorunlar ortadan kalkmaktadır.

Arnavutça Tercüme Bürosu

Kaliteli ve güvenilir tercüme hizmeti almak her müşterinin en doğal hakkıdır. Bu hususta müşterilerin beklentilerini tam olarak karşılayan bir tercüme bürosuna başvurmak gerekmektedir.

Çeviri Çözümleri, tüm dillerde olduğu gibi Arnavutçada da profesyonel çeviri hizmeti sağlayarak güvenilir ve tecrübe sahibi bir Arnavutça tercüme bürosu görevi görmektedir. Alanında uzman, hem Arnavutçaya hem de Türkçeye anadili düzeyinde hakim tercümanlarıyla müşterileri için geçmişten bugüne kaliteli hizmet vermektedir.

Arnavutça Tercüme ve Çeviri Fiyatları

Çeviri Çözümleri’nde yazılı belgelerde karakter sayısı üzerinden Arnavutça tercüme fiyatları belirlenmektedir. Yeminli tercüme ve noter onaylı tercüme gerektiren matbu evraklar da belge balına fiyat verilmektedir.

Sözlü tercüme fiyatlarında ise tercüme dili, tercüme işlemini ne kadar süreceği ve kaç işlemin gerçekleşeceği gibi ölçütler göz önüne alınmaktadır.

Müşteri memnuniyetini birincil öncelikleri arasında tutan Çeviri Çözümleri, Arnavutça tercüme ve çeviri  fiyatlarında da müşterilerin bütçelerine uygun bir düzenleme gerçekleştirmektedir.

Arnavutça Tercüme ve Çeviri Taleplerinizde Çeviri Çözümleri…

Çeviri Çözümleri, 2013 yılından günümüze kadar Avrupa Birliği’nin kabul ettiği tek tercüme standartı olan EN15038 Tercüme Kalite Standartları ve Belgesine sahip olarak hizmet vermektedir. EN 15038 Tercüme Kalite Belgesi gereği bütün hizmet standartlarını yerine getirerek müşterilerine kaliteli, hesaplı ve güvenilir tercüme hizmetini garanti etmektedir.

Arnavutça tercüme ve çeviri hizmeti hakkında detaylı için info@ceviricozumleri.com mail adresimiz ile bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca 0553 910 31 32 mobil / whatsapp / telegram veya 0212 221 45 21 numaralı hatlarımızdan müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

spot_img

GÜNCEL YAZILAR

Arapça Tercüman

Yabancı Dil Çeviri

Almanca Tercüman