Akademik Çeviri ve Akademik Çeviri Ücretleri

Akademik çeviri ve tercüme, akademik çalışmaların uluslararası tanınırlığının artırılması adına başvurulan çeviri hizmetlerinden birisidir. Günümüzde bilimsel ve teknolojik gelişmelerdeki artış akademik çeviri alanında yoğun talep oluşturmaktadır.

Akademik çeviri, birçok konu alanını içerisine alan bir çeviri alanıdır. Bunun daha iyi anlaşılması adına akademik metinlerden söz etmemiz gerekmektedir.

Akademik Metinler

Akademik metinler, dünyanın dört bir yanındaki insanların hayatlarında benzersiz bir rol oynamaktadır. Bu metinler diğer hiçbir metne benzememektedir. Akademik çalışmalar bir dizi türü, stili ve amacı kapsamaktadır. Teorikten tekniğe, sosyal bilimlerden fen bilimlerine, akademik metinler düşünceyi şekillendirmek ve hayal gücünü ortaya çıkarmak içindir. İlham verme, bir düşünceyi aşılama, düşüncelerini ifade etme veya eğlendirme vb. amaçları güderler.

akademik çeviri ve tercüme
akademik çeviri ve tercüme

Akademik Çeviri ve Akademik Tercüme

Lisans bitirme tezi, yüksek lisans tezi, doktora tezi başta olmak üzere pek çok akademik kaynağın çeviri işleminin gerçekleştirilmesidir.

Bitirme tezlerinin yanı sıra tez özeti (abstract), akademik makaleler, akademik araştırma, dergi, rapor, kitap gibi kaynakların da yurt dışında yayınlanması, eğitim amacı ile kullanılması veya salt araştırma amaçlarıyla çevirisi yapılmaktadır.

Akademik çeviri ve akademik tercüme işlemi gerçekleştirilirken tür ve kategori ayrımı yapılmakta ilgili terminolojiye uygun akademik tercüman ataması yapılmaktadır.

Akademik bir metnin doğası, çevirmenler için bazı zorlukları beraberinde getirir ve bazı çalışma alanları diğerlerinden çok daha karmaşık konuları kapsar. Tüm çeviri metinleri özen gerektirmektedir. Ancak, akademik metinlere ekstra özen gösterilmelidir.

Akademik metinlerin tarz ve içerikleri ele alındığında fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, psikoloji, sosyoloji, adli tıp vb. konuları kapsadığı görülür. Fizik, kimya ve jeoloji gibi fen bilimleri doğası gereği oldukça tekniktir. Bu alanlardaki kavramlar ağırlıklı olarak evrenseldir ve bölgeden bölgeye veya dilden dile çok az değişiklik gösterir. Ancak sosyal bilimler, genellikle bir dilden diğerine aktarılması oldukça zor olan metinler içermektedir.

Teknik Akademik Çeviri

Akademik çeviri aynı zamanda içerisinde teknik çeviri alanını barındırmaktadır. Çünkü bilindiği üzere fen bilimleri üzerine yapılan çalışmaların birçoğu teknik metinler içermektedir. Dolayısıyla teknik metinlerin çeviri işlemi aynı zamanda teknik çeviri alanına girmektedir.

Fizik, kimya, biyoloji, botanik, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji, genetik, zooloji, ekoloji, astronomi, jeoloji, jeofizik vb. fen bilimlerinde metinler bulunmaktadır. Aynı zamanda fen bilimlerinin teknik ve uygulamalı alanları olan bilgisayar bilimleri, tarım bilimleri, mühendislik alanları, mimarlık vb. alanlarda metinler mevcuttur. Bu alanlardaki akademik metinlerin çeviri işlemi teknik terminolojiye hakim ve bu alanlarda uzmanlığı bulunan kişilerce gerçekleştirilmelidir.

Tıbbi Akademik Çeviri

Akademik çeviri alanı tıp alanına da uğrayan bir çeviri türüdür. Tıp, veterinerlik, diş hekimliği, eczacılık, epidemiyoloji ile ilgili metinlerin akademik çeviri işlemi gerçekleştirilmektedir. Tıbbi makaleler günümüzde sıklıkla akademik çeviri işlemi gerçekleştirilen tıbbi metinler. Sağlık bilimlerinden herhangi birisi hakkında ileri düzey bilgiye ve tıbbi terminolojiye hakim olmak bu alanda gerçekleştirilen akademik çevirilerde başarı getirmektedir.

Akademik Çeviri Alanındaki Zorluklar

Akademik çevirinin ne tür zorluklar barındırdığından bahsetmeden önce şu soruları sormamız gerekmektedir: Metin türü nedir? Metnin amacı nedir? Hedef kitle kimdir? Hangi ideoloji ile yazılmıştır?

Bu soruları çeşitli yanıtlarda cevaplamamız olasıdır. Bu da akademik metinlerin çevirisinin ne denli zorluklar taşıdığının göstergesidir. Akademik çeviri, metnin konusuna göre kolay veya zordur. Metinde ifade edilen ana fikrin hedef kitleye doğru ideoloji ve yerelleştirme ile aktarılması gerekmektedir. Bu özellikle sosyal bilimler metinlerinde oldukça büyük önem taşımaktadır.

Kullanılan terminolojinin mutlaka doğru olması gerekliliği ve dilbilgisi, yazım ve imla kurallarına büyük hassasiyet ve dikkat gösterilmesi akademik metinlerde oldukça önemlidir. Bilindiği üzere akademik metinlerin çevirisi alan yazına katkı yapmak, çalışmasını dünya çapında duyurmak isteyen bireyler için son derece önemlidir.

Sonuç olarak akademik metinler asla kelimesi kelimesine çevrilecek metinler değildir. Akademik metinlerin doğası çoğu zaman hedef kitlenin bir şeyler öğrenmesine yöneliktir. Dolayısıyla yanlış veya eksik bir çeviri veya yanlış terminoloji kullanımı metni hedef kitleye hatalı bir şekilde aktarılmasına sebebiyet verir.

İngilizce Akademik Çeviri

İngilizce, akademik çeviri alanında en çok tercih edilen dillerin başında gelir. Bunda hem ortak iletişim dili olması hem de bilimin, teknolojinin ve internetin dilinin olmasının payı büyüktür. Birçok metnin İngilizce akademik çeviri işlemi gerçekleştirilmektedir. Çeviri Çözümleri, uzman İngilizce akademik çevirmen kadrosu ile müşterilerinin memnuniyet düzeylerinde tavan yaptıracak kalitede İngilizce akademik çeviri hizmeti sunmaktadır.

Akademik Çeviri Ücretleri Nasıl Belirlenmektedir?

Son derece yüksek donanım ve deneyim gerektiren akademik çeviri metinleri için fiyat belirlenirken hesaba metnin içeriği veya uzmanlık alanı katılmamaktadır. Akademik çeviri fiyatları karakter sayısı üzerinden belirlenir. Bir müşteri akademik çeviri yüksek uzmanlık gerektiren bir alan olduğu için maliyetinin yüksek olduğunu düşünmektedir. Ancak işin aslı tamamen karakter sayısı ile ilgilidir.

Çeviri Çözümleri, akademik metin fiyatlarını belirlerken boşluksuz karakter sayısını hesaba katmaktadır. Metnin kapasitesi, içeriği ve uzmanlık alanları gibi hususları fiyata dahil etmemektedir. Bu hususta uygun akademik çeviri fiyatlarıyla müşterileri için yüksek kaliteli ve profesyonel hizmet sunmaktadır.

Akademik Çeviri Ücretleri

Akademik Çeviri Nasıl Yapılır?

İleri düzey uzmanlık isteyen çeviri türlerinden olan akademik çeviri metinleri, konularında akademik eğitim almış ve mesleki deneyime sahip çevirmenler tarafından yapılmalıdır.

Yoğun emek ve zaman verilen çeviri türüdür.

Ancak, unutulmaması gereken en önemli hususlardan biri de zaman kavramıdır. Genellikle, büyük emekler ile hazırlanmış, araştırmaları yapılmış, ciddi zaman harcanmış bu metinlerin çevirileri için yeteri kadar zaman bırakılmamaktadır. Bu durumda zamana karşı yapılan bu çevirilerde kalite riski oluşmaktadır. Zaman bu tür çalışmalarda en büyük handikaptır. Dolayısı ile bir akademik metnin Türkçesini düzenlemek için ayrılan süre kadar olmasa da yeteri kadar süre çevirisi için de ayrılmalıdır.

Çeviri Çözümleri ile Yüksek Kalitede Akademik Çeviri Hizmeti

Çeviri Çözümleri, müşterilerin akademik çeviri sitesi şeklinde araştırma yapmalarına son vermektedir. Akademik çeviri alanında sağlamış olduğu hizmet kalitesi ile akademik çeviri programı ve akademik çeviri online gibi aratma yapmanıza da gerek kalmamaktadır. Çeviri Çözümleri ile terminolojik olarak doğru, dilbilgisi, yazım ve imla kuralları gözetilmiş, tam ve güvenilir çeviri hizmeti sizlerle buluşur. Çeviri Çözümleri İngilizce akademik çeviri, İngilizce Türkçe akademik çeviriTürkçe İngilizce akademik çeviri ve diğer dillerde profesyonel çeviri hizmeti sağlar.

Akademik çeviri ve tercüme hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi ve teklif için info@ceviricozumleri.com mail ile bilgi alabilirsiniz. Dilerseniz de 0212 221 45 21 kurumsal hattımız ile veya 0553 910 31 32 numaralı Whatsapp hattımız aracılığıyla da bizlere ulaşabilirsiniz.