Nikah Tercümanlığı

Nikah tercümanlığı, Yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye’de nikah işlemi sırasında yanlarında yemini tercüman bulunmalıdır.

Yeminli nikah tercümanı nikah kıyılırken memurun ifadelerini yabancı uyruklu vatandaşa tercüme etmekle görevlidir. Yabancı uyruklu vatandaşın anadilinde ya da hakim olduğu başka bir dilde tercüme işlemi gerçekleştirilir. Nikah memurunun sorularını ve konuşmalarını yabancı uyruklu ya da Türkçe bilmeyen kişiye aktarımı ve cevaplarını yine Türkçeye çevirmesidir.

Nikah tercümanlığı ardıl tercüme gibi kişinin cümlesini tamamlamasının ardından yapılmaktadır. Nikah tercümanı nikah törenine katılmadan önce nikah memurun anlatacağı ifadelere çalışarak hazırlık yapabilir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız