Noter Tercümanlığı

Yabancı uyruklu vatandaşların kamu kurumlarında olduğu gibi noter dairelerinde gerçekleştirecekleri işlemlerde sözlü tercüme yasal gerekliliktir. Yabancı uyruklu vatandaşın anadilinde noter dairesine kayıtlı yeminli tercüman tarafından yapılan işlem sırasında sözlü tercüme yapılması gerekmektedir.

Taahhütname, vekaletname, araç satış gibi işlemler başta olmak üzere noter katibi ile yabancı uyruklu vatandaş arasında iletişimi sağlamak ve işlemin detaylı olarak anlatılması, düzenlenen evrakın kendi dilinde okunması gerekmektedir.

Noterde yemin zaptı düzenlenmiş olan tercümanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.