Hukuki Tercüme

Kaynak dilde yer alan hukuki metinlerin hedef dile ilgili ülke hukuk sistemi, kültürü ve dilbilgisel özellikleri doğrultusunda aktarma işlemi hukuki tercüme olarak ifade edilmektedir.

Sözleşme, mahkeme kararları, mevzuat, genelgeler, tüzük, vekaletnameler, muvafakatnameler, boşanma kararları, taahhütnameler, yönetmelikler, toplantı tutanakları vb. pek çok hukuki metin farklı ülkeden iki şirketi arasındaki ortaklıklar, işbirlikleri, ithalat ve ihracat işlemleri, yabancı bir vatandaşın bir davaya konu olması vb. uluslararası işlemler gereği kaynak dilden hedef dile çevrilmektedir.

Hukuki çeviri daha önce sözü edildiği üzere yalnızca sözcüklerin ve tümcelerin değil bir ilgili dilin ait olduğu ülkenin kültürünün ve hukuk sisteminin de diğer dilin kültürü ve hukuk sistemi doğrultusunda aktarılması işlemidir. Dolayısıyla hukuki tercüme işlemi oldukça büyük hassasiyet, dikkat, önem gerektirmektedir.

Ülke hukuk sistemlerine hakim olan, hukuki terminoloji bilgisi üst düzey olup, hukuk alanında veya hukuki tercüme alanında deneyim sahibi tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirildiğinde hata payı düşmekte olumlu sonuçlar alınabilmektedir.

Hukuki metinler genel olarak resmi makamlara ibraz edileceğinden yeminli tercüme, noter onaylı tercüme ve apostil gerektirmekte, söz konusu durum hukuki tercümenin doğru ve eksiksiz yapılmasının önemini iki kat daha artırmaktadır.

Dolayısıyla tam, doğru ve eksiksiz çevirinin büyük önem taşıdığı hukuki çeviri hizmetini güvenilir ve kaliteli çeviri hizmeti sağlayan bir tercüme bürosu aracılığıyla gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

Hukuki tercümede doğru çözümler için 0553 910 31 32 veya 0212 221 45 21 numaralı hatlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.