Ardıl Tercüme

Ardıl tercüme, farklı dildeki en az iki konuşmacının arasında iletişimin sağlanması amacıyla tercüman tarafından konuşmacının cümlesini ya da konuşmasının bir kısmını tamamlamasının ardından tercüme etmesidir.

Ardıl tercüme işleminde genellikle ekipman kullanılmaz. Ya da mikrofon ve birkaç kulaklık kullanılır. Turlar gibi grup gezileri esnasında turist rehberleri kısmi olarak ekipman kullanmayı tercih edebilir.

Ardıl tercüme işlemi toplantı, seminer gibi etkinliklerde ya da stüdyo çekimlerinde de gerçekleştirilmektedir. Ardıl tercüme, simultane tercüme işlemine göre kısmen daha kolaydır. Tercümanın konuşma pratiğinin olması ve terminolojiye hakim olması büyük ölçüde yeterlidir.

Sözlü tercümenin en zorlu yanlarından biri de her konuşmacının her kelimeyi doğru telaffuz edemediği durumlarda da tercümanın bu durumu doğru bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir. Bu nedenle ardıl tercüme öncesinde konuşmacılar, konuşma içeriği gibi detaylar hakkında tercümanın ön bilgi edinmesi işlemleri kolaylaştırmaktadır.