Yeminli Tercüme Bürosu

Yeminli tercüme bürosu, çeviri, iki dil arasında anlamsal, edimsel ve yapısal olarak gerçekleşen ve çevirmen tarafından icra edilen bir iştir. Diller arasındaki bu aktarım, iki tarafında iletim sırasında kayıp yaşamaması adına profesyonel çevirmenler tarafından yapılmalıdır. Çeviri Çözümleri, mesleğinde uzun yılları geride bırakmış ve donanımlı çevirmenleri sayesinde 50’den fazla dilde profesyonel çeviri hizmeti vermektedir. Çeviriye duyulan ihtiyaç, her sektörde değişkenlik gösterdiği için bazen bir kullanma kılavuzu bazense 600 sayfalık bir roman ortaya çıkar. Çevirinin bir kolu olan yazılı çeviri de kendi içinde alt dallara ayrılır. Bu alt dallarda, hukuk çevirisi başta gelmek üzere daha birçok alanın ihtiyaç duyduğu Yeminli tercüme hizmeti ile karşılaşırız. Peki Yeminli Tercüme nedir? Yeminli tercüme ve çeviri bürosu ilişkisi nedir? İşte Yeminli Tercüme ile ilgili detaylar…

yeminli tercüme talepleriniz ve

fiyat teklifimiz için arayınız…

0553 910 31 32

MOBİL & WHATSAPP & TELEGRAM

Yeminli Tercüme Nedir?

Resmi değeri olan veya resmi işlemlerde kullanılacak evrakların, yeminli tercüman tarafından talep edilen dilde çevirisinin tamamlanarak imzalanıp kaşelenmesi ile tercümesi tamamlanan belgenin veya metnin resmiyet kazandırılması işlemine yeminli tercüme veya resmi tercüme (bilgi için…) denilmektedir.

Yapılan diğer çevirilerden farklı olarak yeminli tercüme, sadece yeminli olan tercümanlar tarafından yapılmaktadır. Bunun nedeni ise yurt dışında ya da yurt içinde gerçekleştireceğiniz resmi bir işiniz varsa belgelerinizin çevirisi %100 güvenirlik taahhüt etmelidir. Bu tarz belgelerde yorum çevirisi ya da yaklaşık çeviriler kabul edilemez, mutlak doğruluk aranır. Bu mutlak doğruluğu sağlamakla yükümlü olan kişilere Yeminli Tercüman denir. Yeminli Tercümanlar, resmi evrakları çevirdikten sonra üzerine kaşe vurur. Bu kaşe, belgenin çevirisinde hiçbir sapma olmadığını ve resmi işlerde kullanılabilecek şekilde çevrildiğini ispat eder. Bu noktada yeminli tercümanların daha büyük bir sorumluluk üstlendiğini görebilirsiniz.

Vize belgeleri, transkriptler ve tapu sözleşmeleri yeminli tercüme ihtiyacı en fazla duyulan belgelerdir. Hatta bazı kurumlar resmi tercümeyi zorunlu tutmaktadır. Bu şekilde yaptırmazsanız belgeyi geçerli saymaz. Bu nedenle müracaatlarınızda belgelerin Yeminli mi yoksa sadece tercümesinin mi istendiğine dikkat ediniz. Bu sizin hem zaman hem de ekonomik kaybınızı önleyecektir. Çeviri Çözümleri, Uzman yeminli tercümanları sayesinde kaliteli ve güvenirliği yüksek tercümeleri müşterilerine sunar.

Google Books üzerinden Yeminli tercüme ile ilgili yazılı kaynak araştırmak için tıklayınız…

çeviri çözümleri

Tercüme Bürosu ve Verdiği Hizmetler

Tercüme bürosu, birçok dilde ve birçok alanda tercüme projelerinin yürütüldüğü ofislerdir. Belirli bir proje ekibini, tercümanları, editörleri ve kontrolörleri bünyelerinde barındırırlar.

Bugün, ister bireysel, isterseniz de kurumsal olsun, müşterilerin talepleri, ihtiyaçları doğrultusunda yazılı veya sözlü olarak oluşabilmektedir. Tercüme bürosu, müşteri taleplerine uygun, dil ve uzmanlıklarda tercüman kadrosuna sahip olması halinde, talepleri yanıtlaması ve hizmet vermekte başarıyı yakalaması hiç de zor olmamaktadır. Bunda önemli olan talepleri karşılarken sunulan hizmetin niteliğidir.

Tercüme bürosu, yazılı ve sözlü olmak üzere çeşitli alanlarda ve dillerde hizmet vermektedir. Bunlardan bazıları, resmi tercüme, noter onaylı tercüme, acil tercüme, teknik, hukuki, akademik, finansal tercüme gibi hizmetleri sıralanabilir. Ayrıca, web site, yazılım, makale, kitap ve dergi çevirisi gibi bir çok çeviri türü de verdikleri hizmetler arasında yer almaktadır.

Aynı zamanda, mahkeme tercümanlığı, nikah tercümanlığı, tapu tercümanlığı, konferans tercümanlığı, fuar tercümanlığı, toplantı tercümanlığı gibi hizmetleri de bulunmaktadır.

Tercüme işlemlerinin yanı sıra, redaksiyon, yerelleştirme, proofreading (son okuma) gibi editöryel hizmetleri de bulunmaktadır.

Bünyesinde bulunan yeminli tercüman kadrosu ile hizmet sunan bürolar yeminli tercüme bürosu olarak adlandırılmaktadır. Tercüme bürosu aracılığıyla tercümesine ihtiyaç duyduğunuz belgelerinizin çeviri süreci ihtiyaç ve talepleriniz doğrultusunda yürütülmektedir.  Tercüme bürosu tercihinde, hizmetin uygun fiyatlar eşliğinde kalite, güvenilirlik ve hızlı bir şekilde sağlanması önemli bir avantajdır.

Yeminli Tercümenin Şartları Nelerdir?

Evrakların resmi tercüme olabilmesi için;

yetkili yeminli tercüman tarafından tercüme yapılması gerekmektedir.

tercümesi tamamlanan belge veya evrakın üzerinde;

tercümanın imzası, adı soyadı, hedef dil, kaynak dil belirtildiği kaşe ve mühür yer alması gerekmektedir.

Tamamlanan belge veya metin üzerinde bu bilgiler, kaşe, mühür veya imzanın eksik olması halinde yapılan işlemin geçerliliği sorgulanması gerekmektedir.

Hangi Belge veya Evraklara Resmi Tercüme Yapılır?

İster yabancı dilde, isterse de Türkçe’de olsun, resmi değeri olan bütün evrak veya belgeler ihtiyaç doğrultusunda farklı bir dile tercümesi yapılabilir. Örneğin; diploma, pasaport, doğum belgesi, ticaret sicil gibi ticari resmi evraklar, kurumlar vergisi beyannamesi, dava dilekçesi, vasiyetname, evlilik cüzdanı veya defterleri, sağlık raporları, ölüm belgesi, vekaletname, imza beyanları, sertifikalar, ifade tutanakları, dava dosyaları gibi pek çok evrak veya belge resmi değer taşımaları sebebiyle sayılabilmektedir.

tercüme bürosu

Yeminli Tercüme Bürosu ve İhtiyaç Duyulan İşlemler…

 • Vize ve vatandaşlık işlemlerinde,
 • Çalışma ve oturma izni için,
 • Bankacılık işlemlerinde,
 • Yurt dışında eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için,
 • Mahkemelerde,
 • Evlilik işlemlerinde,
 • Tapuda,
 • Ticaret odalarında

vb. resmi işlemler için resmi tercüme hizmeti talep edilmektedir.

Yeminli Tercüme ve Avantajları Nelerdir?

Bu işlemresmi makamlarda veya resmi işlemlerde kullanılacak olan belge ve evrakların tercümelerinin resmiyet kazandırılmasını sağlar. Bu sayede, tercümesi yapılan belge veya evrakların resmi olarak akredite edilmiş, uzman ve güvenilir bir tercüman tarafından tercüme edildiği tescil edilmiş olur.

Yeminli Tercüme Türleri Nelerdir?

Tercüme işlemi iki şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlar sözlü ve yazılı resmi tercümedir:

Sözlü Yeminli Tercüme

Sözlü tercüme işlemi ticaret ve sanayi odalarındaki yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri için talep edilmektedir. Aynı zamanda noterlerde gerçekleştirilen vekalet verme, araç satışı, hisse devri gibi işlemler için ihtiyaç duyulmaktadır. Yabancı uyruklu vatandaşların nikah işlemleri için nikah dairelerinde ve tapu alım satım işlemleri için tapu dairelerinde sözlü tercüme gerekmektedir.

Sözlü Yeminli Tercüme Nasıl Gerçekleştirilir?

İlgili resmi makamlardaki sözlü işlemleri yeminli tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yeminli tercüman taraflar arasındaki iletişimi tam ve doğru olarak sağlamakla görevlidir. Tercüman bu kapsamda hem yazılı belgelerin sözlü tercümesini yapmakta ve hem de görevli memurlar tarafından kişilere aktarılan ifadeleri çevirmektedir.

Yazılı Yeminli Tercüme

Yazılı resmi tercüme, resmi işlemler için, resmi değeri olan belgelerin çevirisi yapılarak kaşelenmesi ve imzalanması işlemidir. Bu kapsamda birçok resmi belge tercüme edilmektedir.

Yazılı Tercümesi Gerçekleştirilen Evraklar Nelerdir?

Resmi değeri olan evrak ve belgeler çeşitli ihtiyaçlar doğrultunda tercüme edilebilmektedir. Örnek olarak, pasaport, kimlik, ehliyet, diploma, transkript, doğum belgesi, nüfus kayıt örneği gibi evraklar yer almaktadır. Aynı zamanda kurumlar vergisi beyannamesi, sağlık raporları, vekaletname, sözleşme ve sertifikaların tercüme işlemi sağlanmaktadır.

Yeminli Tercüme ve Noter Onaylı Tercüme Arasındaki Farklar Nelerdir?

Resmi tercüme evrakı tercüman tarafından imza kaşe yapılırken, noterli tercüme ise yeminli tercüman sonrasında belgenin noter tarafından tasdik edilmesidir.

Belge, müşterinin talep ettiği sayı kadar nüsha halinde hazırlanırken, müşterinin talep ettiği sayıdan bir adet fazla olarak hesaplanır ve düzenlenir. Fazla tek nüsha noterlik makamının arşivinde muhafaza edilir.

Yeminli Tercüme Evrakına Noter Tasdiki Yapılır Mı?

Tercüme evraklarına noter onay talebi olması durumunda evrak öncelikle resmi tercüme onayı şeklinde hazırlanır ve sonrasında notere götürülerek noterli tercüme olarak tasdik edilir.

Noterli Tercüme İşlemini İstediğim Noterde Yaptırabilir Miyim?

Yeminli tercüman unvanı noterlik bazında düzenlenmesi sebebiyle bu işlem, sadece tercümanın zaptının bulunduğu noterlik makamı tarafından onaylanarak noterli tercüme gerçekleştirilir.

yeminli tercüme

Yeminli Tercüme Bürosu ile Çalışmanın Avantajları Nelerdir?

Bu hizmeti sunan bürolar tarafından tercümesi tamamlanan evraklar resmi makamlarda da kullanılabilir. Belge veya evrakın kullanılacak olan ülkesine, işlemine veya resmi makamına bağlı olarak noter onaylı tercüme hizmeti sağlanabilir. Bu sayede evrakın resmiyet kazandırılması sebebiyle güven sağlar. Tercüme bürosu tercihinde tasdik ve hizmet çeşitliliği tercih sebebidir.

Yeminli Tercüman Kimdir?

Yabancı dil bildiğine dair diploması veya eşdeğer bir belgesini noterliğe sunarak noter huzurunda yemin eden tercümanın elde ettiği unvandır. Yeminli tercüman, tercümesini gerçekleştirdiği evrakın altına imzasını atıp, kaşesini vurarak belgeye hedef dilde resmiyet kazandırmaktadır.

Eğer herhangi bir belgenizin Yeminli Tercümesi isteniyorsa başvurmanız gereken kişiler Yeminli Tercümanlardır. Bu tercümanlar, bürolara bağlı çalışabilir ya da bireysel hizmet verebilir. Her Yeminli Tercüman ikamet ettiği bölgenin noterine bağlıdır ve onun altında kaşeleme işlemini gerçekleştirir. Yeminli Tercümanlarla bürolar aracılığıyla anlaşmanın birçok avantajı vardır. Bunların başında bürolar, belgelerinizi alır ve doğrudan tercümana iletir. Tercüman işlemleri bitirdikten sonra mühürler ve proje yöneticileri müşterilere belgenin çevirisini gönderir. Böylece müşterinin yaptığı tek işlem belgeyi teslim etmek ve geri almaktır.

Yeminli Tercüman Olma Şartları Nelerdir?

Yeminli tercüman unvanı elde etmek isteyen tercümanların belli başlı kriterleri karşılıyor olmaları gerekmektedir.  Buna göre Türk vatandaşı olmak birincil kriterdir. Sabıka kaydına sahip olmamak ve uzman olduğu dilde diploma veya eşdeğer belgeye sahip olmak ise diğer kriterler arasındadır.

Resmi tercüman olmak üzere gerekli şartları karşılayan tercümanların öncelik birtakım belgelerini noter makamlarına sunması gerekmektedir. Diploma veya eşdeğer bir belge, sabıka kaydı, iki adet vesikalık fotoğraf ve gerekmesi halinde transkript noterliğe ibraz edilmesi gereken belgelerdir. İlgili belgelerin ibraz edilmesinin ardından noter huzurunda yemin eden tercümanlar bu unvanı elde etmektedir.

Yeminli Tercümanlar, yazılı çevirinin dışında mahkemelerde Bilirkişi Yeminli Tercüman olarak da görev alırlar. Bilirkişi Tercümanlar, çoğunlukla sözlü olmak üzere duruşmalarda görev alır. Bilirkişi Yeminli Tercüman olmak için belgelerinizi bölgenizdeki Adalet Komisyonlarında açılan ilanlar doğrultusunda teslim etmeniz gerekir. Her sene Bilirkişi Tercüman listeleri güncellenmektedir.

Tercümede Kalite Nasıl Sağlanır?

Tercüme işlemi resmi makamlarda kullanılacak olması nedeniyle diğer çeviri türlerinden daha fazla sorumluluk gerektirmektedir.

Tercümesi ve onayı gerçekleştirilen belgelerin yurt içinde veya yurt dışında resmi makamlarda kullanılması halinde yapılmış olan hatalar pahalıya mal olabilmektedir.  Hem zaman hem de maliyet kaybına neden olan hatalar müşterileri ilgili resmi kurum karşısında zor durumda bırakabilmektedir.

Tercümesi yapılan evrakların kalite ve kontrolü sağlandığı takdirde müşterilerin böylesi hataları yaşama oranı sıfıra inmektedir. Çeviri kontrolünden sonra evrakın içerik ve bütünlük kontrolü editör ve kontrolörler aracılığıyla tekrardan yapılmalıdır. Tercüme bürosu aracılığıyla çeviri sürecinde kalite yönetimi sağlanabilmektedir.

EN 17100 Kalite Standartlarında Tercüme…

Çeviri Çözümleri, tüm tercüme proseslerini tekliften teslimata kadar, Avrupa Birliği’nin kabul ettiği tek tercüme standartı olan EN 17100 Tercüme Hizmeti Kalite Standartları çerçevesinde uygulayarak gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, tercüme süreci belirli bir organizasyon içerisinde yürütülmekte ve planlamalar yapılmaktadır. Tercüme işlemi gerçekleştirilen metin, editör ve kontrolör aracılığıyla kontrol edilmektedir.

Ulaşabileceğiniz En Yakın Tercüme Bürosu

İster bireysel, ister ticari, pek çok sebepten dolayı tercüme talebinde bulunan kişiler ya da kurumlar her an kendilerine kısa sürede ulaşabilecekleri en yakın yeminli tercüme bürosu arayışındadırlar. Ulaşılabilirlik, hızlı sonuç alabilmek ve güvenilirlik vazgeçilemez kriterlerdir.

Bireysel olarak vize başvurusu, vatandaşlık işlemleri, eğitim, sağlık ya da evlilik işlemleri gibi sebeplere dayalı olarak çeşitli belgelerinin tercümesine ihtiyaç duyulur.

Ticari olarak da ithalat – ihracat işlemleri, ortaklıklar, yatırımlar gibi bir çok işlemler için talep edilir. Şirketler resmi tercüme veya acil tercüme talepleri doğrultusunda bir tercüme bürosuna başvururlar.

İşlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilmek niyetinde olan kişiler ve kurumlar bunun doğrultusunda başvuracakları tercüme bürosunda belli başlı özellikler aramaktadır. Buna göre işlemlerin daha hızlı gerçekleştirilmesi ve zamandan tasarruf bağlamında çalışılan tercüme bürosunun şirketlere ya da kişilere yakın olması önemlidir. Ancak, kişilere ya da kurumlara en yakın tercüme bürosu kaliteli çeviri hizmeti sağlama bağlamında her zaman olumlu sonuçlar vermeyebilir. Tercüme fiyatlarının uygun olması tek başına yeterli değildir. Önemli olan uygun fiyata, zamanında ve güvenilir tercümenin teslim edilmesidir.

yeminli tercüme fiyatları

Yeminli Tercüme Fiyatları 2024

Resmi tercüme, iş yükü ve sorumlulukların daha fazla olması neticesinde normal çevirilere göre ücret olarak fazla talep eder. Fakat Çeviri Çözümleri, uygun Yeminli Tercüme Bürosu seçeneklerinden faydalanarak zamanında ve kaliteli çeviriler elde edebilirsiniz. Yeminli tercüme fiyatları, bürodan büroya ya da tercümandan tercümana değişkenlik gösterebilir. Ancak skalayı en fazla değiştiren etken, tercümenin dilidir. İngilizce gibi daha fazla konuşulan bir dilin Yeminli tercüme fiyatı, Urduca gibi bir dile kıyasla daha uygundur. Bunun nedeni ise birçok İngilizce yeminli tercüman bulunabilir; ama Urduca Yeminli tercüman aradığınızda seçeneklerin kısıtlı olduğunu görürsünüz. Bürolar ile anlaşmanın diğer bir avantajı ise toplu çevirilerinizde genelde indirim imkanı sağlar. Çeviri Çözümleri, toplu çevirilerde ve öğrencilere yaptığı indirimlerle ulaşılabilir ve kitleleri aşan bir tercüme hizmeti sağlamaktadır.

Yeminli Tercüme Fiyatları Nasıl Hesaplanır?

Yeminli tercüme fiyatları yasal bağlayıcılığa sahip olmasından dolayı diğer çeviri türlerinden farklı olarak belirlenmektedir. Tercüme fiyatları hesaplanırken öncelikli olarak belge veya evrakın hangi dilde çeviri yapılacağına bakılmaktadır. Akabinde belgenin türüne, karakter sayısına ve sayfa sayısına bakılır.

Noterli tercümesi talep edilen evrakların tercüme fiyatına bu işlem için herhangi bir ilave fiyat ödenmemektedir. Bu işlem için noter veznelerinde ödeme yapılmaktadır.

2024 Yılı Yeminli Tercüme Fiyatları

Afganca 400,00 TL
Almanca 275,00 TL
Arapça 350,00 TL
Arnavutça 400,00 TL
Azerice 350,00 TL
Boşnakça 350,00 TL
Bulgarca 350,00 TL
Çekce 450,00 TL
Çince 450,00 TL
Danca 400,00 TL
Endonezce 500,00 TL
Farsça 350,00 TL
Felemenkçe 400,00 TL
Fransızca 300,00 TL
Gürcüce 400,00 TL
Hırvatça 350,00 TL
İbranice 500,00 TL
İngilizce 250,00 TL
İspanyolca 375,00 TL
İsveçce 350,00 TL
İtalyanca 350,00 TL
Japonca 500,00 TL
Kazakça 350,00 TL
Kırgızca 350,00 TL
Korece 500,00 TL
Kürtçe 500,00 TL
Lehçe 400,00 TL
Livotça/Litvanya 350,00 TL
Makedonca 350,00 TL
Macarca 400,00 TL
Moldovca 350,00 TL
Norveççe 450,00 TL
Osmanlıca 400,00 TL
Özbekçe 350,00 TL
Portekizce 400,00 TL
Romence 350,00 TL
Rusça 300,00 TL
Sırpça 350,00 TL
Slovakça 450,00 TL
Slovence 450,00 TL
Türkmence 350,00 TL
Ukraynaca 400,00 TL
Yunanca 400,00 TL
 • Yukarıda belirtilen fiyatlara KDV DAHİL DEĞİLDİR.
 • Belirtilen fiyatlar sadece asgari yeminli tercüme (resmi tercüme) fiyat listesidir ve belgelere göre değişiklik bulunmaktadır.
 • Sözleşme, kullanım kılavuzu, kitap, dergi, katalog, hukuki gibi metinlerde uygulanan çeviri fiyatları için tıklayınız…
 • Yeminli tercüme fiyatlarında her bir belge üzerinden hesaplama yapılır.
 • Yukarıda belirtilen fiyatlar kimlik, pasaport ve ehliyet gibi belgeler için hesaplanmıştır.
 • Diğer belgeler için lütfen bilgi alınız.
 • Belgenizin teslimat süresi için lütfen bilgi alınız.
 • Listede yer almayan diller için lütfen bilgi alınız.
 • Öğrencilere indirim uygulanmaktadır.
 • Fiyat listemiz 01.01.2025 tarihine kadar geçerlidir.

Yeminli tercüme bürosu hizmetlerimiz ile ilgili olarak daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ceviricozumleri.com mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı mobil / whatsapp / telegram hatlarımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.