Ticari Tercüme

Ticari tercüme, ticari içeriğe sahip olan birtakım dokümanların ve içeriklerin çevrilmesi işlemidir.

Günümüzde kuruluşlar küreselleşme, diğer pazarlara açılma ve ithalat-ihracat gibi birtakım ticari faaliyetlerde bulunmaktadır.  Ticari tercüme yeni pazarlara girmek, diğer ülkelerden kurumlar, kuruluşlar, ortaklar, tedarikçiler ve müşterilerle ilişkiler kurmak isteyen kuruluşlar için en önemli gerekliliklerden birisidir.

Ticari tercüme aracılığıyla büyük, gelişmekte olan ve yerel pazarların özelliklerini göz önünde bulundurarak stratejilerini farklı dillerde büyük titizlikle ve etkin bir şekilde iletebilen şirketler uluslar arası arenada kendilerini daha fazla tanıtma fırsatı yakalamaktadır.

Kuruluşların ticari yazışmaları (e-posta, fatura, talepler, teslimat notları vb.), pazarlama metinleri (brifingler, sunumlar, kataloglar, ürün etiketleri, reklamlar, vb.), şirketler arası alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi bağlamındaki içerikler (gümrük beyannamesi, KDV beyannamesi vb.) ticari tercüme kapsamında ele alınmaktadır.

Ticari tercümesi gerçekleştirilen içerikler bir şirketin hedef kitle ile iletişimi ve uluslararası iş ağı kapsamında pazara nasıl yerleştirildiğini ve piyasadaki yerini yansıtmaktadır. Dolayısıyla ticari tercüme işlemi oldukça büyük hassasiyet ve dikkat gerektiren bir işlemdir.

Ticari tercüme işlemini gerçekleştirecek olan tercüman bu bağlamda söz konusu dillere tam olarak hakim olmakla kalmamalı, aynı zamanda orijinal metindeki her bir özelliği de hedef dile aktarmalıdır. Yani bir nevi yerelleştirme işleminde bulunmalıdır.