Toplantı Tercümanlığı

Toplantı tercümanlığı, şirketlerin online ya da yüz yüze çok dilli toplantıları düzenlenmektedir. Toplantı tercümanlığı şirket toplantısı esnasında tercümanın online olarak ya da fiziksel olarak bulunabileceği görüşmelerdir. Toplantı tercümanlığı karşılıklı konuşmaları ard arda olarak gerçekleştirmektedir.

İş dünyasındaki iletişimin hızlanması, sözleşme ve anlaşmaların ya da ticari bağlantıların arasındaki dil engelinin ortadan kalkması toplantı tercümanlığı sayesinde gerçekleşiyor. Toplantı tercümanlığı da birkaç yabancı dilde aynı anda gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca tercümanın genellikle fısıltı tercüme şeklinde tercüme yapması da tercih edilmektedir.