E OKUL Veli Bilgilendirme Sistemi Giriş

E-Okul Üzerinden sunulan hizmetler sayesinde velilerin bilgi alması konusunda büyük bir kolaylık sağlanmıştır. Velilerin öğrencilerin takibini yapabilmesi ve ders durumlarını değerlendirilmesi amacıyla e okul veli bilgilendirme sistemini kullanması yeterli olmaktadır.

e-okul sistemi giriş

E okul veli bilgilendirme sistemini giriş yapmak isteyen velilerin öğrencilerin kimlik bilgilerini kullanılması gerekir. TC kimlik numarası ile okul numarasını kullanılması yeterli olmaktadır. Bu bilgilerin kullanılmasıyla sisteme giriş yapmak mümkün olduğu gibi açılan ekranda öğrenciler hakkında hangi konuda bilgi alınmak isteniyorsa menü üzerinden o bilginin seçilmesi gerekmektedir.

Yapılan seçimler sonrasında kişiler kolay bir şekilde bilgi alma şansına sahiptir. E okul sürekli güncellenen bir yapıya sahip olduğu için öğrenilecek olan bilgiler de güncel olmaktadır. Bu açıdan eski bilgileri ulaşılması ya da güncel olmayan bilgiler üzerinden bilgi alınmaya çalışmasında mümkün olmamaktadır.

Öğretmenler ve okul yöneticileri tarafından sürekli güncellenen bilgiler sayesinde kişiler istediği zaman güncel bilgilere erişim sağlayarak o konuda ihtiyaçlarını giderilmektedir.

E okul veli bilgilendirme sistemi üzerinden en çok öğrenilmek istenen bilgi devamsızlık ve not bilgisidir. Öğrencilerin okula gidip gitmediği, hangi günlerde okula gittiği ya da hangi günlerde okula gitmediği devamsızlık bölümünden kolay bir şekilde öğrenilmektedir.

Aynı şekilde not konusunda bilgi almak isteyenler öğrencilerin not durumunu öğrenmek adına not bölümden yararlanabilmektedir. Not sorgulaması yapan veliler öğrencilerin dönem içerisinde almakla yükümlü olduğu dersleri görebilmekte ve bu derslerde yapılan sınavların sonuçları görebilmektedir.

Bu açıdan kolay bir şekilde işlemlerin yapılması söz konusudur. E okul veli bilgilendirme sisteminin ücretsiz olması için velilerin sistemi kullanılmasını sağladığı gibi resmi ya da özel okullarda eğitim alan öğrenciler ilgili hizmetler yararlanabilmektedir. Bu açıdan da herhangi bir kriter getirilmemiş durumdadır ve sizler de kolay bir şekilde hizmet sayesinde bilgi alabilirsiniz. Veliler gibi aynı zamanda öğrenciler de güncel durumunu öğrenmek adına hizmetlerden yararlanabilir.

E OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

Öğrencilerin okuldaki durumunun takip edilebilmesi amacıyla e okul açılırken bu e okulun güncel kalabilmesi adına veri girişi yapılmaktadır. E okul veri girişi için kullanıcıların e okul yönetim bilgi sistemine kullanması gerekmektedir.

E Okul Yönetim Bilgi Sistemi sadece yöneticiler tarafından kullanılabilmekte ve yetkilendirilmiş kişilerin sisteme erişebilmesi mümkün kılmaktadır. Bu açıdan E Okul Yönetim Bilgi Sistemi herkese açık bir sistem olmadığı için herkesin sistemden faydalanabilmesi mümkün değildir.

E Okul Yönetim Bilgi Sistemi aracılığıyla öğrencilerin notları, devamsızlık durumları sisteme yüklenmektedir. Böylece kolay bir şekilde e okul üzerinden sorgulama yapan veli ve öğrenciler girilen bilgileri kontrol ederek ihtiyaçlarına giderebilmektedir. Okuyan öğrencilerin okuldaki durumlarını öğrenilebilir olması bu konuda bir kolaylık sağlamaktadır. Bu sayede velilerin okula gitmesine gerek kalmadı gibi ihtiyaç duyulduğunda e okul aracılığıyla öğrencilerin bilgilerine erişim sağlanabilmektedir. E okul üzerinden oluşturulan bu sistem aynı zamanda mobil olarak da erişilebilir durumdadır. Mobil olarak e okul sistemini kullanmak isteyenlerin kullanması gereken uygulamalar Android ve iOS için özel olarak hazırlanmıştır. Bu sistemleri kullanarak sizler de mobil olarak ihtiyaçlarınıza giderme şansını elde edebilirsiniz.

E Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne giriş yapmak isteyen kişiler için bağlantı https://e-okul.meb.gov.tr/ olarak belirlenirken, bu bağlantı üzerinden sisteme giriş yapıldığında ekrandaki gibi bir sayfa açılacaktır.

E-OKUL DERS

Okul ders programında iki farklı uygulama mevcuttur. Buna göre öğrencinin almak ile yükümlü olduğu ders programları olmak ile birlikte aynı zamanda seçmeli ders denilen ve öğrencinin kişisel ve sosyal gelişimine yardımcı olan ders programları mevcuttur.

Öğrencini almak ile yükümlü olduğu dersler ilkokullar için Türkçe, matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, sosyal bilimler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, müzik, oyun ve fiziki etkinlikler, trafik güvenliği ve insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi dersleri olarak belirlenmiştir.

Orta okul kurumlarında zorunlu olarak verilene-okul ders programında ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, inkılap tarihi ve

Atatürkçülük, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve spor, teknoloji tasarım, rehberlik ve kariyer planlama olarak belirlenmiştir.

Öğrenci bu zorunlu ders programı dışında belirlenen seçmeli derslerden bazılarını seçmek ve eğitimini almak durumundadır.

E-OKUL BİLGİ FORMU

E-okul bilgi formu gerek öğrenciler gerekse Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev alan eğitimcilerin bilgilerini teknoloji ortamında düzenlenebilmesinin yolunu açmaktadır.

Uygulamanın amacı bilgileri tek bir platform üzerinde toplamak ve böylece bilgi kirliliğine engel olmaktır. E- okul bilgi formu uygulaması öğrenci ve öğretmen bilgi formu olarak iki ayrı uygulama ile birlikte gerçekleşmektedir.

Öğrenci bilgi formu uygulamasında öğrencinin kimlik bilgileri, genel bilgiler, veli bilgileri, anne bilgileri, baba bilgileri ve kardeş bilgileri istenilmektedir.

Öğrenci bu formu kendini doldurabilmekte eğer anlamadığı bir nokta olursa öğretmen ya da velisinden yardım alabilmektedir.

E-okul bilgi formu uygulamasında öğretmen bilgi formu ise ilgili öğretmenin kimlik bilgileri, meslek, kadro ve görev bilgilerini belgelemektedir.

Bu bilgi formu öğretmen teftiş dosyasında bulunması zorunlu olan evrak olup, öğretmenin her atama ve görev yeri değişiminde yenilenmesi zorunludur.

Uygulamanın amacı öğretmene dair kimlik ve meslek bilgilerinin tek platformda toplanması ve bu sistem ile oluşabilecek karışıklıkların önlenmesidir.

E-okul açık lise

E-okul açık lise uygulaması, Açık öğretim sisteminden lise eğitimi alma amacında olan öğrencileri teknoloji ortamında bilgilendirme amacı ile sisteme sokulmuştur.

Uygulama 2007 yılından bu yana yürürlükte olup, öğrencilerin kayıt yeri ve zamanı, sınav bilgileri, öğrenci kimlik işlemleri, sınav sonuçları ve ders notlarına daha pratik biçimde ulaşmalarına olanak sağlamaktadır.

E-okul açık lise internet uygulamasında öğrencinin açık liseye kayıt olması,  dosya bilgileri ve fotoğrafının sisteme işlenmesi, öğrencinin nakil işlemleri,  devamsızlık takibi, aldığı eğitim türüne göre ders programı, sınav tarihleri ve sınav sonuç bilgilendirmesi internet ortamında sağlanmaktadır.

E-okul açık lise uygulamasında öğrenci kullanıcı adı ve güvenlik şifresi ile birlikte tüm açık lise dosya bilgilerine kendi başına ulaşabilmekte, doğal olarak bu kurumlarda görev alan memurların üzerindeki iş yükü hafiflemekte ve öğrencinin bu yönde eğitim alırken bu tür sorgulamalar için yaşayacağı zaman kaybı önlenmektedir.

Ayrıca gerek eğitimcilerin gerekse bu yönde eğitim alan öğrencilerin teknoloji uygulamalarından daha fazla yararlanabilmesinin yolu açılmaktadır.

İlgili Makaleler