Salı, Temmuz 7, 2020
Ana Sayfa Çeviri Acil Çeviri ve Acil Tercüme

Acil Çeviri ve Acil Tercüme

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi acil tercüme ve acil çeviri hizmetini kaliteden ödün vermeksizin sağlamaktadır.

İş dünyasının ve metropollerin en büyük özelliğidir acil işlemler. Her zaman son dakikada yetişilir, her zaman hepimizin işi acil ve önceliklidir.

Tercüme sektörünün vazgeçilmez alanlarından biri de acil tercüme ve acil çeviri işlemleridir. Globalleşen dünyada teknolojinin de büyük katkıları ile artık özellikle iş dünyasında tüm iş proseslerinin en kısa zamanda tamamlanması gerekmektedir. Saat farkından dolayı yurt dışındaki partnerinizin mesai saati bitmeden yetiştirilmesi gereken evraklar, baskıya acil yetişmesi gereken kataloglar, ertesi güne yetişmesi gereken sözleşmeler ya da ihale dosyaları, gümrükte bekleyen malların evrakları, bireysel anlamda son anda yetişmesi gereken vatandaşlık, erasmus, alım satım evrakları, sağlık ya da mahkeme evrakları ve çok daha fazlası.

Çok uluslu bir işlem yürütülmesi durumunda tek dilde işlem yapılması çok mümkün olmaması sebebiyle tercüme ve çeviri hizmet alımına ihtiyaç duyulmaktadır. Tercüme ve çeviri hizmet alım işlemi bazen son dakikaya kalır ya da çok daha kısa sürede tamamlanması gerekmektedir. Bu sebepten dolayı acil tercüme ve acil çeviri işlemlerine ihtiyaç duyulur.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi için acil tercüme ve acil çeviri işlemi kaliteden ödün vermek ya da maliyeti artırmak anlamına gelmemektedir. Yıllarında deneyimi ve kurumsal yapısı sayesinde acil tercüme ve acil çeviri işlemi Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi bünyesinde eş zamanlı, detaylı, sıkı ve doğru bir planlama çerçevesinde yürümesi özel dikkat ve ihtimam gösterilmesi gereken proje anlamına gelmektedir.

Acil Tercüme ve Acil Çeviri Hizmeti Uluslararası Kalite Düzeyinde

Uluslararası geçerliliği olan EN 15038 Hizmet Kalite Standartları sertifikası kapsamında tüm tercüme ve çeviri prosesini gerçekleştiren Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi bu kalite standardı sertifikası gereği belirli aralıklarla sıkı denetimlere tabi olmaktadır.

Tekliften teslimata acil tercüme ve acil çeviri iş akış süreçlerinin tamamı EN 15038 Hizmet Kalite Standartları yönergelerine göre gerçekleşmektedir.

Yılların Tecrübesi ve Bugünün Teknolojisi Okeanos Tercümede

Yılların köklü deneyimine sahip tercüme ekibi ile bugünün teknolojisinde proje takip sistemi sayesinde Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi müşterilerine şeffaflık ve kalitenin kapılarını açmaktadır.

Acil Sözlü Yeminli Tercüme Hizmeti

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi özellikle merkez ofisinin bulunduğu Perpa Ticaret Merkezi çatısı altında bulunan Perpa Ticaret Odası’nda yabancı uyruklu vatandaşların şirket kuruluşunda sözlü yeminli tercüme işlemlerinde anlık çözümler sunmaktadır. Sicil tasdikinde yeminli sözlü tercüme hizmetini profesyonel ekibi sayesinde terminolojik başarısı ile sorunsuz sağlamaktadır.

Beyoğlu 25. Noterliği yeminli tercüme ve noter yeminli tercüme ve çeviri hizmetlerinde uygun fiyat ve kaliteyi bir arada sunan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi bir yeminli tercüme bürosundan beklenilenden çok daha fazlasını sunmaktadır.

Beyoğlu 25. Noterliği kapsamında yabancı uyruklu vatandaşların yaptığı vekalet tercüme, araç satış ve devir işlemlerinde yeminli tercüme ve tüm şirket kuruluş tercüme işlemlerini hafta içi ve tüm cumartesi günü acil yeminli tercüme ve çeviri hizmetini yıllardır yürütmektedir.

Acil Teknik Tercüme ve Acil Teknik Çeviri Hizmeti

Acil teknik tercüme ve acil teknik çeviri hizmeti katalog, kullanım kılavuzu, CE belgesi, makine ve cihazların broşürleri, TÜV sertifikası, makine ve cihazların katalogları, ISO ve TSE belgeleri, teknik eğitim materyalleri, teknik servis ve bakım kitapçıkları, üretim ve imalat cihazları kullanım kılavuzları, bilgisayar ve teknik eğitim setleri, teknik belgeler, hakediş ve fizibilite raporları, ar ge raporları, teknik şartname ve ÇED raporları gibi evraklarda uygun terminolojide ve uzman ekip tarafından sağlanmaktadır. Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi departman sistemi sayesinde kurumsal müşterilerinin faaliyet alanları ve dokümanlarının terminolojileri konusunda uzman ekip görevlendirmesi yaparak müşteri memnuniyetinde lider marka olma yolunda ilerlemektedir.

Acil Hukuki Tercüme ve Acil Hukuki Çeviri Hizmeti

Uluslararası işlemlerin temeli olan hukuk sistemi dahilinde acil hukuki tercüme ve acil hukuki çeviri işlemleri yapılması gereken vekaletname, ihtarname, ihbarname, muvaffakatname, alım satım akdi, boşanma kararı, velayet davaları, dernek iç tüzüğü, genelgeler, taahhütname, kararname, beyanname, yönetmelikler, vergi evrakları, vasiyetler, mahkeme kararı, tapu, senet, sözleşme, yasa maddeleri, AB mevzuatı, ticari sözleşme, şirket tüzüğü ve teknik ve idari şartname gibi evrakları müşteri talebi doğrultusunda arzu edilen zamanlamaya göre planlayarak hız ve kaliteyi birlikte sunmaktadır.

Acil hukuki tercüme ve acil hukuki çeviri projelerinde hukuk fakültesi mezunu, anadil düzeyinde dil bilgisine sahip ve ülkelerin hukuk sistemleri farklılığından oluşan terminolojik farklılıkları ve hukuk sistemleri konusunda bilgi sahibi olan geniş tercüman ve editör kadrosu ile faaliyet veren Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme her günün sonunda çok sayıda başarılı projeye imza atmış olmanın gururunu yaşamaktadır.

Hafta içi acil noter onaylı tercüme ve acil noter yeminli tercüme, hafta sonu cumartesi günü acil yeminli tercüme ve acil yeminli çeviri hizmetinde bireysel ve kurumsal müşterilerine çözüm odaklı yaklaşımı ile nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport, kimlik, doğum belgesi, ölüm belgesi, ikametgah, nüfus kayıt örneği, sabıka kaydı, faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası, vekaletname, sicil gazetesi, ruhsat, mahkeme kararı, maaş bordrosu, kaza raporu, dilekçe, doktor raporu, temyiz belgesi, diploma, transkript, tasdikname, askerlik belgesi, tapu, muvaffakatname, evlilik cüzdanı, sözleşme, ithalat ihracat belgesi, apostil, uygunluk belgesi, sertifika, taahhütnamelerin gibi evrakların işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Acil tercüme ve acil çeviri hizmetine gümrükte işlemleri bekleyen ve acil gümrük evrakları tercüme işlemi talebinde bulunan firmalara aradıkları hizmeti yerinde ve zamanında sunan Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi, firmaların kendilerini yurt dışında en doğru şekilde ifade edebilmesini sağlamaktadır.

Ticari belgeler, ticari yazışmalar, ticari faturalar, sözleşmeler, ihale evrakları, ticari teklifler, raporlar, bankacılık evrakları, finansal belgeler, toplantı dokümanları, vekaletname, nevi değişikliği, kapanış belgesi, dolaşım sertifikası tercümesi, ata karnesi tercümesi, a.tr dolaşım belgesi tercümesi, eur-med dolaşım belge tercümesi, dilekçe tercümesi, sicil tasdiknamesi tercümesi, mümessillik belgesi tercümesi, toplantı notları tercümesi, yönetim kurulu kararı tercümesi, vergi levhası tercümesi, faaliyet belgesi tercümesi, ticaret sicil gazetesi tercümesi, kuruluş mukavelesi tercümesi, şirket ana sözleşme tercümesi, ik raporu tercümesi, genel kurul kararı tercümesi, iş yazışmaları tercümesi, gümrük beyannamesi tercümesi, menşei şahadetnamesi tercümesi, teminat mektubu tercümesi, şirket sunum tercümesi, basın ilanı tercümesi, şirket bülteni tercümesi, yetki belgesi tercümesi, tadil tasarısı tercümesi, fiyat indeksi tercümesi, geçici kabul tutanağı tercümesi, kesin kabul tutanak tercümesi, işletme belgesi tercümesi, etik kurallar tercümesi, çalışma esasları tercümesi, iş sözleşmesi tercümesi, özel durum açıklamaları tercümesi, şube açma belgesi tercümesi, taşınma belgesi tercümesi, taahhütname ve ortaklık anlaşmaları gibi evrakların acil ticari tercüme ve acil ticari çeviri kapsamında müşterilerinin istedikleri şekilde acil yeminli ticari tercüme ya da acil noter onaylı ticari tercüme şeklinde hard copy olarak kargo ya da kurye aracılığıyla ya da soft copy olarak online sistem üzerinden en hızlı şekilde teslimatını gerçekleştirmektedir.

Acil tercüme ve acil çeviri hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşterilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL YAZILAR

Özel Şartlarda YKS 2020

Özel şartlarda YKS 2020, bilindiği üzere dünyaca bir pandemi sürecinden geçiyoruz.  COVID-19 salgınının olumsuz etkilediği alanlardan birisi de haliyle eğitim sektörü… Pandemi nedeniyle ertelenen ve...

Osmanlıca Tercüme ve Osmanlıca Çeviri

Osmanlıca tercüme ve çeviri, Osmanlıca, 13.yy’da Osmanlı İmparatorluğunda kullanılmış olan dilin adıdır. Çoğunlukla Arapça ve Farsçanın etkisi altında kalan bir dil olarak Arap alfabesinin...

Farsça Yeminli Tercüme

Farsça yeminli tercüme, Farsça, İran başta olmak üzere Tacikistan, Afganistan, Özbekistan ve Basra Körfezi ülkelerinde konuşulan, Hint-Avrupa dil ailesinin Asya kolunun Hint-İran öbeğinde arasında...

Azerice Tercüme ve Azerice Çeviri

Azerice tercüme ve Azerice Çeviri, Azerice veya diğer bir deyişle Azerbaycan Türkçesi Türk dilinin Oğuz veya Batı lehçelerinden biri olup Azerbaycan'ın resmi dilidir. Azerbaycan'ın yanı...