Farsça Türkçe Çeviri ve Tercüme

Farsça Türkçe çeviri, Firdevsi’nin Şehnamesi’nden Ömer Hayyam’ın rubailerine kadar zengin bir edebiyata sahip olan İran’ın ana dili Farsça, Hint-Avrupa dil ailesinden gelmektedir. Bu dil ailesinin Hint-İran koluna bağlı olan Farsça, İran dışında etkin olarak Tacikistan ve Afganistan’da konuşulmaktadır. Birden çok yerde ana dil olarak konuşulduğu için farklı lehçeleri vardır; fakat bu lehçeler karşılıklı olarak anlaşılabilmektedir. Tacikistan diyalekti, Özbekistan’ın da belli bir kesimi tarafından konuşulmaktadır. Oldukça zengin olan Farsça dili ve Farsça çeviri hakkında merak edilen bilgiler…

Zengin Edebiyatı ve Köklü Tarihi İle Farsça

Efsanelerin işlendiği dil olan Farsça, birçok modern incelemenin de kaynağını oluşturmakta, özellikle edebiyat alanında geçmişin perdelerini aralamaktadır.

Farsça Dili ve Özellikleri

Farsça, birden çok ülkenin ana dili olmasının yanı sıra dünyada yaklaşık 110 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır. İran, Tacikistan ve Dari (Afganistan versiyonu) olarak 3 ülkede standart dil olarak kullanılsa da Buhori, Cidi, Tatça ve Doğu Farsçası gibi farklı diyalektleri vardır. Modern Farsça, Sasaniler’in kullandığı Orta çağ Farsçasının devamı niteliğindedir ki bu da Eski Farsçadan esinlenmiştir. Dil bilgisi yapıları, Avrupa dillerine benzemektedir. Tarih boyunca Farsça, birçok imparatorluk tarafından prestijli bir dil olarak kullanılmıştır. Bu dilde edebi eserler verilmiş, bilim dili yerine geçmiş ve resmi işler yürütülmüştür. Tarihi eserlerde Eski Farsça ve Orta çağ Farsçası karşımıza çıkarken modern Farsçanın ilk izlerine 9. yüzyılda Müslüman fetihleri sırasında rastlamaktayız. Arapça haricinde İslam aleminde doğu dünyası tarafından en yoğun kullanılan dildir Farsça. Eski dönemlerde ana dili olmasa dahi birçok ülke tarafından bürokrasi işlerinde kullanılmıştır. Bu imparatorluklardan biri de Osmanlı’dır. Bu nedenle Farsça; Türkçe, Ermenice ve Gürcüce gibi dilleri de etkilemiştir.

farsçadan türkçeye çeviri

Farsça Çeviri ve Farsça Tercüme

Bir ülkenin ya da bir dilde çeviri sektörünün gelişmesi için birden çok faktör vardır. Bunların başında ise ekonomik ilişkiler, siyasi anlaşmalar ve sosyokültürel etkileşimler gelir. Farsçanın ana dil olarak konuşulduğu İran’ı ele alırsak ekonomik olarak en fazla ilişki kurduğu partnerleri Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avrupa Birliği’dir. Özellikle Avrupa birliği ile ihracat ve ithalat hacmi geniş olan İran’ın, geçmişte uranyum programları nedeniyle bu kuruluş ile sorunlar yaşamıştır. 2012-2017 arasında gelişen ilişkiler ekonomiyle beraber çeviri de dahil olmak üzere birçok sektörü etkilemiştir. İran-Türkiye ilişkisi ise aynı şekilde Türkçe Farsça ve Farsça Türkçe çeviri trafiğini de etkilemektedir. 2016’dan beri İran ile ekonomik ilişkilerin zayıflaması, çeviri sektöründe azalmaya neden olsa da özellikle turizm ve sağlık ilişkilerindeki gelişmeler çevirilerin yön değiştirmesine neden olmuştur. Her yıl ülkemize yaklaşık olarak 2 milyon İranlı turist gelmekte ve bu turistler, sağlık alanında özellikle estetik cerrahiden faydalanmaktadır. Türkiye’ye yatırım yapan İranlı iş adamları ile de Farsça çeviri ihtiyacı artmaktadır.

farsça alfabe

Farsça Alfabe ve Harfler

İran ve Afganistan’da Arapçadan türemiş Farsça Alfabe kullanılsa da Tacikistan’da Kiril Alfabesinden türemiş Tacik Alfabesi kullanılmaktadır. Müslümanların Pers İmparatorluğu’nu fethi ve Sasaniler’in mağlubiyeti sonucu bu bölgede resmi işler için uzun yıllar boyu Arapça kullanılmıştır. Harfler sağdan sola doğru yazılsa da numaralar ve tarihler soldan sağa yazılır. 32 harften oluşan bu alfabede farklı harflerin yan yana gelmesi ile yeni sesler oluştuğu için tam olarak harf sayısı belirtilemez. 7 harf haricinde (و, ژ, ز, ر, ذ, د, ا) diğer harfler, sonradan gelen harfe bağlanır. Genel olarak gelen çeviri talepleri Türkçe Farsça çeviri latin alfabesiyle olmaktadır.

Farsça Sözlük

Farsça edebiyatının bir derya deniz olduğu aşikardır. Günümüzde üniversitelerin bazıları, Fars Dili ve Edebiyatı bölümlerinde eğitim vererek bu zenginliği araştırmakta ve yeni kaynak kazandırmaktadır. Ancak Farsça, farklı dönemlerden geçtiği ve değiştiği için birden fazla sözlükten faydalanmak çok önemlidir. Aynı zamanda yeni Farsça öğrenen kişilerin de sık sık kelime araştırması yapması gerekir. Farsça alfabesinin kendine ait sembolleri olduğu için sözlükleri kullanırken de buna dikkat etmek önemlidir. Kullanabileceğiniz bazı Farsça sözlük:

Farsça Klavye

Farsça alfabesi, kendine özgü harfleri ve yazım tarzı nedeniyle diğer dillerden farklı bir klavye gerektirmektedir. Farsça klavyelere hem online olarak ulaşabilirsiniz hem de internetten bilgisayar klavyesi olarak temin edebilirsiniz. Tuşların üzerinde Farsça harflere Latin alfabesindeki harfler eşlik edebilir. Kalan sayı tuşları ve klavye tuşları diğer bilgisayar klavyeleri ile benzerdir.

klavye
klavye

Farsça Öğrenmek

Günümüzde üniversitelerin sunduğu Fars Dili ve Edebiyatı gibi bölümlerde eğitimi verilen Farsçayı bireysel olarak da öğrenebilirsiniz. Diğer Arap ve Slav dilleri gibi Farsçanın da kendine özgü alfabesi olduğu ve Arapçaya benzerlik gösterdiği için öncelikle alfabedeki harflerle başlamalısınız. Eğer Arapça temeliniz varsa bunun size Farsça öğrenirken -çoğunlukla kelime benzerlikleri- faydası olacaktır. Farsçadaki bazı seslerin diğer dillerde bulunmamasından ötürü öncelikle telaffuz olmak üzere birkaç dil becerisinin üstünde bol pratik yapılması gerekir.

Farsça Cümle Yapısı

Farsça cümle yapısı, özne – nesne – yüklem olarak sıralanmaktadır. Bu da Türkçe konuşan kişiler için fayda sağlasa da ana dili İngilizce, Almanca gibi diller olan kişileri zorlayacaktır. Ancak Farsça öğrenmek işinizi kolaylaştıracak bir etmen ise kelimelerde eril/dişil ayrımının olmamasıdır. Teknolojik gelişmelerin hızıyla diğer diller gibi Farsça da İngilizceden kelimeler almaya başlamıştır. Alfabe ile başladıktan sonra dili; gerçek hayatla bağlantılı kullanmalı, bol bol nesneler ve görseller ile desteklemelisiniz. İşitsel materyaller, dilin eşsiz fonetiğinin kulağa yerleşmesi açısından çok önemlidir. Kolay metinlerle başladığınız bu yolculuğu, zamanla daha zor içeriklerle zenginleştirebilirsiniz. Eğer zorlandığınızı düşünüyorsanız online ya da yüz yüze dersler ile çalışmalarınıza takviyede bulunabilirsiniz.

Farsça Tercüman

Farsça yeminli tercüme işlemi ilgili belgelerini (diploma, transkript, adli sicil kaydı, 2 adet vesikalık fotoğraf, kurs belgesi vb.) noterliğe ibraz edip noter huzurunda yemin eden  yeminli tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Farsça yeminli tercüman olabilmek için belli başlı kriterler bulunmaktadır:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Farsça bildiğine dair diploma, sertifika, kurs belgesi vb. belgelere sahip olmak,
  • Sabıka kaydı barındırmamak,
  • Belgelerini ibraz edeceği noterliğin yer aldığı il sınırlarında ikamet ediyor olmak
  • Farsça yeminli tercüman olabilmek adına zorunlu iken;
  • Hem Farsça hem Türkçeye anadili düzeyinde hakim olmak,
  • Yazım, imla ve dilbilgisi kurallarına hakim olmak
  • Tercüme sektöründe deneyim sahibi olmak

bir Farsça tercüman için bulunması tercih edilen niteliklerdir.

sözlü tercüme

Türkçe Farsça ve Farsça Türkçe Sözlü Çeviri 

Özellikle son dönemlerde İran vatandaşları tarafından pek çok şirket kuruluşu, tapu alım satımı, nikah ve vekalet işlemi gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla Farsça sözlü tercüme hizmetine olan talep artmaktadır.

Farsça sözlü tercüme işlemleri ilgili noterlikte yemini bulunan yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Farsça yeminli tercüman ilgili işlemlerde taraflar arasında söylenilenleri aktarma görevi görmektedir. Dolayısıyla hem Farsçaya hem de Türkçeye iyi düzeyde hakim olması, etkili konuşma becerisi bulundurması Farsça sözlü tercüme sürecini kolaylaştırmaktadır.

Farsça Çeviri ve Tercüme Fiyatları

Genel olarak karakter sayısı baz alınarak belirlenen Farsça tercüme fiyatlarında yeminli tercüme veya noter onaylı tercüme söz konusu ise sayfa sayısı da hesaba katılmaktadır.

Tercüme fiyatlarının müşterinin tercüme hizmeti alma talebindeki öncelikleri arasında olduğu göz önünde alındığında, uygun fiyatlar ile sağlanan kaliteli tercüme hizmeti müşteriler için oldukça tatmin edicidir.

Farsça çeviri fiyatları için tıklayınız…

Farsça Tercüme Bürosu

Tercüme işlemi gerçekleştirilen belgeleriniz ile ilgili olarak sonradan bir sıkıntı yaşama olasılığını ortadan kaldırmak için kaliteli, güvenilir ve profesyonel hizmet sağlayan bir Farsça tercüme bürosu ile çalışmak önemlidir.

Çalışacağınız tercüme bürosunun aynı zamanda ulaşılabilir bir konumda yer alması gerekmektedir. Bu sayede pek çok noktaya hizmet sağlaması da sizin için tercih sebebi olacaktır.

Bunun yanı sıra ilgili tercüme bürosunun tercümesini talep ettiğiniz belge veya proje ile ilgili vereceği teklif, bir tercüme bürosu ile sürekli çalışma sebebinizdir.

çeviri çözümleri

Türkçe Farsça ve Farsça Türkçe Çeviri Talepleriniz…

Çeviri Çözümleri, tercüme sektörünün lider firmalarından birisi olarak tüm Farsça tercüme işlemlerini EN 15038 Hizmet Kalite Standartları doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

İş hayatının kalbinin attığı Şişli’de Perpa Ticaret Merkezinde yer alan ofisi ile ulaşılabilir bir konumda bulunmaktadır. Perpa İstanbul Ticaret Odası veya İTO Perpa’da gerçekleştirilen şirket kuruluş işlemleri, Beyoğlu 25. Noterliğinde gerçekleştirilen tüm işlemler için müşterileri ile işbirliği içerisinde bulunmaktadır.

Uzman çevirmenleri ile kaliteli ve güvenilir çeviriler sunan Çeviri Çözümleri, Farsça Türkçe / Türkçe Farsça çevirilerinde de acil ihtiyaçlarınıza 7/24 cevap vererek belge teslimi sağlıyor. Acil tercüme, pasaport, kimlik, diploma, yeminli tercüme gibi hizmetler için info@ceviricozumleri.com mail adresimiz, ya da 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı MOBİL / WHATSAPP / TELEGRAM hattımız aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler