Kimlik Bildirim Sistemi Nedir? Kimlik Bildirimi Nasıl Yapılır?

İşletmelerin müşterilerine sundukları hizmetlerin denetlenmesinde de kullanılan bir yöntemdir. Bu sayede devlet, ülkesinde konaklayanların güvenliğini sağlamakta ve vergi tahsilatını gerçekleştirmektedir. Otel, pansiyon, motel, günlük kiralanan evler, kamp alanları, huzurevleri ve dinlenme evleri gibi konaklama yapılan yerlerde hem yerli hem de yabancı kişilerin giriş-çıkış işlemleri ile konaklama durumlarının kaydedilmesi işlemine kimlik bildirimi denir. Aynı zamanda bu yöntem işletmelerin müşterilerine sunduğu hizmetleri denetlemekte de kullanılır. Devlet bu sayede ülkesinde konaklayanların güvenliğini sağlar ve vergi tahsilatını gerçekleştirir. İşletmelerde çalışanlar için de zorunlu olan bir uygulama, güvenliği sağlamak için kolluk kuvvetleri tarafından kullanılan Kimlik Bildirimi Sistemi nedir? Kimlik bildirimi nasıl yapılır? kimlere ve nasıl uygulanır ve bildirim yapılmaması halinde hangi cezai yaptırımlar uygulanır?

Kimlik Bildirim Sistemi Nedir?

Bildirme Yasası olarak adlandırılmaktadır. Bu yasa, işletmeler ve konaklama yerleri gibi belirli yerlerde çalışan ve konaklayan kişilerin kimlik bilgilerinin kolluk kuvvetlerine bildirilmesi gerektiğini belirtir. Bu amaçla kullanılan uygulama ise Kimlik Bildirme Yasası olarak bilinmektedir…

işletme kayıt defterindeki sayfaya yazılıp imzalanarak tamamlanır. İlgili kişilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kimlik belgesi türlerinden biriyle bildirim yapılması gerekmektedir. İşletmede sorumlu olan kişi veya sahibi, 3 günlük süre içerisinde kimlik bildirimi belgesi ile kimlik bilgilerini bildirmelidir. Bildirim belgesi mahalle veya köy muhtarlığı tarafından onaylanarak ilgili kişilerin kimlik bilgilerini içerecek şekilde doldurulmalıdır. Onaylama işlemi işletme kayıt defterindeki sayfaya yazılıp imzalanarak tamamlanır. Kimlik bildirimi için, ilgili kişilerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kimlik belgesi türlerinden birinin kullanılması gerekmektedir. İşlem tamamlandıktan sonra, kolluk birimlerine teslim edilmelidir.

2020’de yapılan değişiklikle birlikte, işçi kimlik bildirimi internet üzerinden yapılabilir hale geldi. Bu işlem sırasında polis teşkilatına bilgi vermek yeterlidir. Onaylama süreci polis teşkilatı tarafından gerçekleştirilir.

Muhasebe birimlerine gerektiğinde vermekle yükümlüdürler. Otel ve pansiyonlar gibi konaklama yerleri ile sosyal tesisler, bilgisayarların varlığı ve giriş & ayrılış tarihlerinin tutulması gerektiği yasaya uymak zorundadır. Bu işletmeler, polis veya muhasebe birimleriyle ilgili olarak tüm bilgileri kaydederek bilgisayar aracılığıyla saklamalı ve gerektiğinde sunmalıdır. Jandarma karakoluna bilgi aktarımı sağlanmalıdır. Bu süreç genellikle anlık karakol bildirimi olarak da adlandırılır.

Çalışan Kimlik Bildirimi Nasıl Yapılır?

Yeni bir personelin işyerinde işe başlaması durumunda, işletme sahibi çalışana ait kimlik bilgisini resmi olarak bildirmek zorundadır.

İlgili bildirimin yapılabilmesi için, gerekli belgelerin toplanması ve onaylanması gerekmektedir. Ardından, ilgili kurum ve kişilere teslim edilerek işçi kimlik bildirimi gerçekleştirilebilir.

tamamlanmalı ve başvuru dosyasına eklenmelidir. Bu belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması, işlemlerin takibinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, başvuru yapmadan önce belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve tüm gereksinimlerin karşılandığından emin olunması tavsiye edilir. Üzgünüm, Türkçe’de açıklama yapabileceğim bir paragraf yok. Size daha iyi yardımcı olabilmem için lütfen orijinal paragrafı sağlayın.

İstenen Evraklar

Gerçek kişilerin kimlik tespiti belgeleri, kişinin kimliğini ve kimlik bilgilerini doğrulamayı amaçlayan resmi belgelerdir. Bu belgeler genellikle nüfus cüzdanı ve pasaport gibi bir hükümet kuruluşu tarafından verilir. İstenildiğinde bu belgelerin fotokopisi veya dijital kopyası sunulabilir.

A yetki belgesi olan şirket açılış lisansı olan bir belgedir.

 • Vergi levhası
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Sistem kullanıcısı kayıt formu
 • Dilekçe
 • Sorumlu işletici bildirme belgesi

Tüzel kişilerin kimlik bildirimi evrakları, şirketlerin kanuni temsilcileri tarafından imzalanan belgelerdir. Bu belgelerle birlikte, şirketin vergi sicil numarası, ticaret unvanı, mukim olduğu adres ve diğer bilgiler ile birlikte ortakların adları ve hisseleri de yer alır. Ayrıca Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış olan ticari faaliyet konusunu gösteren belge de eklenir. Bu evrakların amacı, tüzel kişilerin resmi olarak tanınması ve yasal olarak iş yapabilmesidir.

İş yerinin açılması için gerekli olan belge işletme izni veya işletme ruhsatı olarak adlandırılır.

 • Vergi levhası
 • Nüfus cüzdan fotokopisi
 • Sistem kullanıcısı kayıt formu
 • Dilekçe
 • Sorumlu işletici bildirme belgesi
 • İmza sirküleri

olarak listelenmektedir.

Eğer gerekli belgeler ile birlikte bölgedeki karakola veya yetkili jandarmaya başvuru yapılırsa, iş yeri sahibinin belirlediği e-posta adresine online sisteme giriş yapabilmek için şifre gönderilir. Bu işlem öncesinde kimlik bilgileri paylaşılmalıdır. Bu şifre kullanılarak, tüm çalışanların kimlik bilgilerinin işlemleri sisteme giriş yapılabilir.

Personelin kimlik tespiti yapılıp kimlik bildirim belgesi düzenlendikten sonra, belgenin bir kopyası personel dosyasına konulmalıdır. Çalışanların kimlik bildirimi işe başlama ve işten ayrılma durumlarında zorunlu olarak yapılmalıdır.

Çalışan Kimlik Bildirimi Artık Online Olarak Yapılabiliyor…

1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu’nun 6. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir ve bu fıkra ile artık çalışan kimlik bildirimlerinin online olarak yapılması mümkün olacaktır. Bu bilgi 25 Mart 2020 tarihinde duyurulmuştur.

“Bu uyarılar, belirtilen süre içinde sorumlu operatörler tarafından elektronik ortamda da genel kolluk güçlerine iletilir. Elektronik ortamda yapılan bildirimlerde üçüncü fıkra hükmü uygulanmaz. Bu maddeye ait olan ifade şunları kapsar:” Bildirilerin elektronik ortamda yapılması durumunda, genel kolluk kuvvetleri tarafından köy ve mahalle muhtarlarıyla paylaşılır.

ve mahalle muhtarlıklarının onayı artık gerekli değildir. Online sisteme geçilmesiyle, kimlik bildirim belgelerinin teslimi daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Kolluk birimleri, mahalle muhtarlıkları ile bilgi paylaşımı yapmaktadır.

Çalışan Kimlik Bildirimi Yapılmamasının Cezası Var Mı?

Kimlik bilgilerini beyan etmeyen personelin iş yerlerinde çalıştırılması yasaktır. 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereğince, işletmeler cezai yaptırım uygulanabilirler eğer çalışanların kimlik bilgilerini beyan etmemişlerse. Bu nedenle, işletme merkezleri ve ofisler gibi diğer alanlar için ayrı bir mevzuat uygulanmaktadır. “Özel sağlık kurumları, dinlenme ve huzurevleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesisleri gibi kurumların çalışanları, belirli yerlerinde bulunmamaları durumunda yüksek bir para cezasıyla karşılaşırlar.”

Madde dışında kalanlar için ceza tutarı daha azdır.

2023 yılında, kimlik bildiriminde bulunmama durumunda verilecek cezalar şu şekildedir:

Kimlik Bilgisi Bildirme Kanunu’nun ikinci maddesi uyarınca, işletmeler çalışanlarının kimlik bilgilerini bildirmezlerse ceza tutarı 1,171 TL’dir.

KBS sistemine kayıt olmayan işletmeler arasında yer alan biri olarak, Kanun’un 2. maddesi uyarınca verilecek ceza 26.786 TL’dir.

Anında veri göndermeme veya yanlış kayıt tutmanın cezasının 28.279 TL olduğu, Kanun’un 2. maddesinde belirtilen işletmelerden biri olduğumuzu belirtmek isteriz.

Madde 2’den farklı olan işletmeler için ceza tutarı 76 TL’dir.

Kimlik doğrulama belgesinde yanlış beyan vermenin cezası 457 TL olarak belirlenmiştir.

Bu nedenle işletmeler, tüm çalışanlarının kimliklerinin doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmalıdır. Ayrıca yeni bir çalışana işe alındığında, kimlik bilgilerinin zamanında ve doğru bir şekilde eşleştirilmesi de önemlidir. Eğer bir firmanın çalışan sayısı fazla ise, ceza tutarı daha yüksek olacak ve azaltılamayacaktır. Ancak, firmanın çalışan sayısı az ise, ceza tutarı düşürülebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız…

İngilizcenizi geliştirmek için en iyi telefon uygulamaları için tıklayınız…

 

İlgili Makaleler