Akademik Hayatta Başarının Sırları

Akademik hayatta başarının sırları, akademik hayat, insanların seçimleriyle beraber kariyer yolculuğunun temelini oluşturan önemli bir basamaktır. Belirlenen kariyer hedefine göre akademik hayat gerekli ancak yeterli bir basamak değildir. Çünkü hedeflenen kariyerde başarı sağlanabilmesi için temel görevi gören akademik hayatta da başarılı olunması gerekmektedir. Hedeflenen kariyere varabilmek için kişi, başarılı bir akademik hayat ile atacağı temeli kendisi inşa edecektir.

Akademik Hayatta Başarının Sırları

Bu kariyer yolculuğunun temelinde bulunan akademik hayatın sağlam olabilmesi için ise ayrı bir özveri gerekmektedir. Kişinin akademik hayat içerisinde başarı sağlayabilmesi için aşağıda sıralanan faktörler kişiyi başarıya götürecek yolculukta oldukça gereklidir.

1-) Hedef Belirlemek

Hedef belirlemek, yalnızca akademik hayata mahsus bir kural değildir. Kişi, hayatının her alanında ve anında çeşitli hedeflere sahip olmalıdır. Çünkü hedef sahibi olmak hayatın daha verimli ve daha zevkli bir şekilde yaşanmasını sağlar. Aksi takdirde hedefsizlik hiçbir kişiye başarı vermemekle birlikte, yaşanılan hayatın yalnızca günlerden ibaret kalmasına neden olur. Bu nedenle başarılı olabilmenin ilk ve en önemli basamağı bir hedefe sahip olmaktır. Akademik hayat içerisinde de başarı sağlanabilmesi için ilerisi için veya dönemsel olarak hedefler alınmalıdır. Bu sayede süreç daha verimli bir şekilde ilerleyecektir.

2-) Belirlenen Hedefe Duyulan İnanç

Hayatta başarı olarak sayılabilecek her şey belirlenen hedefe varıldığı takdirde gerçekleşmektedir. Belirlenen hedefe olan yolculuğa sırasında kişinin karşısına belli zamanlarda; sosyal, psikolojik, ekonomik gibi çeşitli alanlarda problemler çıkabilir. Bu zamanlarda kişiyi hedefine bağlı kılan en büyük güç ise inançtır. Belirlenen hedefe duyulan inanç ne kadar güçlüyse, kişi başarı yolculuğunda karşısına çıkan engellere karşı da o kadar güçlü olur. Bu nedenle bir hedef belirledikten sonra, hedefe olan inanç ve o hedefin yaşamsal olarak önemi kişi tarafından sorgulanmalıdır.

3-) Planlı İlerlemek

Hedef belirlemek ve bu hedefe sıkı sıkıya tutunmak, akademik hayat içerisinde başarılı olmak için yeterli değildir. İlk iki adımdan geçtikten sonra kişi, belirlediği hedefte akademik yetkinlik kazanabilmek için plan ve program yapmalıdır. Yığın halde bulunan; eğitimler, konular, sertifika programları, dil öğrenimlerini kişi hayatına düzenli bir şekilde eklemelidir. Bunun için günlük, aylık ve yıllık programlar yapılmalıdır. Bu sayede gerçekleştirilen ilerlemeler de gözle görülür bir hal alarak kişi, hedefine ne kadar yaklaştığını kolaylıkla tespit edebilir. Ayrıca akademik bir plan hazırlarken kişi, sosyal hayatının da var olduğunu unutmamalıdır. Gün içerisinde kendine belli bir süre zaman ayıracak şekilde programlar hazırlamalıdır. Program tutmak için ise kalem ve kağıda alışkın olan kişiler, kişisel bir ajanda hazırlayabilir veya dijital cihazlar içerisinde bulunan takvim ve ajandalardan faydalanılabilir.

4-) Çalışkanlık ve Disiplin

Kişi mevcut hayatını; günlük, aylık ve yıllar olarak planlamasının ardından hedefine sağlam bir şekilde ilerleyebilmesi için kurduğu planlara karşı istikrarlı olmalıdır. “İstikrarlı Hayal Hakikattir” sözüne benzer olarak, istikrarlı çalışmanın da başarıyı getirdiğini bilmek gerekir. Çünkü kişi hedef yolculuğunda yetkinlik sahibi olması için emek vermelidir. Bu nedenle bir çalışma rutininin içerisine girilmeli ve başarı kazanımına dair yolculukta disiplin elden bırakılmamalıdır.

5-) Başarısızlıkları Başarıya Çevirme

Hedef, kişinin inanarak belirlediği bir yolculuktur. Bu yolculuk içerisinde başarılarla karşılaşılacağı gibi başarısızlıklarla da karşılaşmak oldukça olağan ve hatta gereklidir. Kişi hedef yolculuğunda karşılaştığı başarısızlıklar karşısında kendine yeni başarılar yaratabiliyorsa eğer, büyük bir adım atmış demektir. Bu nedenle özellikle akademik açıdan her ne olursa olsun inanılan hedeften dönülmemeli, başarısızlıklardan ders çıkartarak yolculuğa devam edilmelidir.

6-) Okumak ve Araştırmak

Akademik hayatta başarılı olabilmek için, öğrenmeye ve gelişime her daim açık olunması gerekmektedir. Bunun için kütüphaneler ve dijital kaynaklar önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu kaynakları doğru bir şekilde kullanarak kişi sürekli olarak okumalı ve araştırmalıdır. Ayrıca tek bir kaynakla sınırlı kalmayıp çok çeşitli kaynaklar tarayarak, bilgiyi pek çok bakış açısından elde etmelidir.

7-) Sorgulayıcı Olmak

Sorgulayıcı olmak, öğrenmenin kalıcılık kazanmasındaki en büyük faktördür. Akademik hayat içerisinde başarılı olabilmek için uzman kişilerden öğrenilen bilgilerle yetinilmemeli, bu bilgilerin üzerine eklemeler yaparak yeni bir kazanım elde edilmelidir. Bunun için de sorgulayıcı olmak, kişinin bilgilerden yeni bir kazanım elde etmesini sağlar. Çoğu kişinin akademik hayatında yaptığı en büyük yanlış, öğrenilen bilgiyi uygulamamaktır. Klasik bir ifadeyle balık tutmayı öğrenerek, nice bilgi denizlerinden çeşitli bilgilerle tanışılmalıdır.

😎 Sosyal Kimlik Sahibi Olmak

Kişi başta akademik hayatında olmak üzeri hayatının çeşitli alanlarında başarı kazanabilmesi için yukarıda listelenen faktörler yeterli değildir. Çünkü insan sosyal bir varlıktır ve hayat yalnızca akademik alandan ibaret değildir. Bu nedenle gerçek bir başarı için sosyal bir kimliğe sahip olmak gereklidir. Bir dünya görüşü benimsek de sosyal ilişkilerde saygınlık kazanılmasını sağlamakla beraber, kişinin hayattan beklentilerini seçeneklendirmesini sağlar.

Güçlü Bir İletişim ve Duygusal Başarı

Akademik hayat içerisinde belirlenen hedefe varmak, dolayısıyla başarı kazanabilmek için insani duygular geri plana atılmamalıdır. Çünkü insan mantık sayesinde bir bilince sahip olmasıyla beraber kendi temelinde çeşitli duygulara sahiptir. Belirlenen hedef için çıkılan yolda kişi mevcut duygularını bastırmamalıdır. Güçlü bir iletişim sayesinde kendini ve duygularını filtresiz bir şekilde ifade edebilmelidir. Aksi takdirde bastırılan duygular insanları mutsuz ve hatta hasta edebilecek kadar etkilidir.

Çeviri Çözümleri

0212 221 45 21 & 0553 910 31 32

İlgili Makaleler