Fransızca Türkçe Çeviri ve Tercüme

Fransızca Türkçe çeviri, bölgesel sınırların ötesinde konuşulan diller, her zaman evrensellik için bir adım ötededir. Fransızca da Fransa’nın ötesinde birçok ülke tarafından konuşulan ve okullarda öğretilmeye devam edilen bir dildir. Bir dil, yayıldıkça ve benimsendikçe farklı dillerden çeviri yapılması kaçınılmazdır. Fransızca, geçmişte topladığı birikimi ve günümüz modern etkilerini bir arada yaşatan ve bu sayede dünyada baskın olmaya devam eden dillerden biridir. 1800-1900’lerde Fransızların özellikle Afrika ülkelerindeki kolonileşmesi sayesinde bu kıtada hala yoğun olarak Fransızca konuşulmaktadır. Modern çağda Fransızcayı ana dil olarak konuşanların %50’si Afrika kıtasında Tunus, Nijerya, Madagaskar gibi ülkelerde yaşamaktadır. Yani bir dil yaşatıldığı sürece varsa Fransızca; uzun yıllar boyunca varlığını sürdürecek, ticari, politik, sosyal alanlarda kullanılacak ve tercümesi yapılacak bir dildir. Fransızca, Fransızca Türkçe çeviri ve tercüme hakkında detaylı bilgiyi yazımızın devamında bulabilirsiniz…

fransızca

Bir Devrimin Dili: Fransızca (Français)

İtalyanca ve İspanyolca gibi Hint-Avrupa dil ailesinin Latince kökenli dillerinden olan Fransızca, günümüzde yaklaşık 300 milyon kişi tarafından aktif olarak konuşulmaktadır. Bu kişilerin 77 milyonu ana dil olarak Fransızca konuşsa da kalanı, ikinci dil ya da yabancı dil olarak öğrenmiştir. Bu da Fransızcanın öğrenme oranı yüksek bir dil olduğunu gösterir.

Roma kuralları gereğince Galya’da öğretilmeye başlanan Latince, halk tarafından yayıldıkça şekil değiştirmeye ve yeni bir forma bürünmeye başlamıştı. Dile yerel kullanımlar ve ilk halinden farklı dil bilgisi kuralları entegre oluyordu. Roma İmparatorluğu’nun çökmesi ile elit Roma kesimleri, Galya’da okulda öğrendikleri bu dili yavaş yavaş terk etmeye başladı. Oysa halk bu dile sahip çıkarak ona yeni özellikler kazandırdı. Bu durum, Frenklerin gelip dili şehirli entelektüel kesime taşımasına kadar devam etti. Sonrasında dil Frenklerin kullandığı Cermen dillerinden de etkilenmiştir. Ancak Keltçenin Latince diyalektlerini güçlendirip değiştirerek günümüz Fransızcasına değin etkilediği bir gerçektir. Hala Keltçeden ödünç alınan birçok kelime Fransızcada kullanılmaktadır.

Galya’da konuşulan Latinceden etkilenen Fransızcanın şu an dünyada konuşulan birçok creole dili vardır. Bu diller kısmi olarak Fransızcanın kelimeleri ya da dil bilgisini alsa da farklı diller ile birleşmiş ve yeni bir dil ortaya çıkarmıştır. Bunlardan birisi, Haiti dilidir.

17.yüzyılda diplomasi ve siyasi ilişkilerde Latincenin yerini Fransızca almıştır. Bu rolü ise 20.yüzyılda İngilizce onun yerine geçene kadar sürdürmüştür.

Uluslararası Örgütlerde Fransızca Kullanımı

Fransızca konuşan kişilere Frankofon denmektedir. 29 ülkenin resmi dili olan bu dilin, 84 ülkenin içinde bulunduğu Uluslararası Frankofoni Örgütü’nde öğretimi ve kullanımı için çalışmalar yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler’de kullanılan 6 resmi dilden biridir. Fransa, Kanada, Belçika, İsviçre, Monako, Lüksemburg gibi ülkelerde konuşulmaktadır. Avrupa Birliği’nde en fazla konuşulan ve öğretilen ikinci ana dildir. Avrupa Birliği’nin bütün birimlerinde İngilizce ve Almanca ile beraber Fransızca da kullanılır. AB ve BM’ye ek olarak Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nde de kullanılan Fransızca, 16. yüzyıldan itibaren başlayan kolonileşme ile birçok yeni bölgede tanınmaya başlanmıştır. 2050’ye kadar bu dilin yaklaşık 650 milyon kişi tarafından konuşulacağı düşünülmektedir. Avrupa her 5 kişiden 1’i Fransızcayı ikinci dil olarak konuşabilmektedir.

Fransızca Öğrenmek Zor Mudur?

Fransızca, öğrenmesi zor olmasına rağmen keyifli bir dildir. Bu dili öğrenme sürecinde bol bol Fransızca sözlük kullanmak gerekir. Çünkü Fransızca kelimeler, yeni öğrenenler için hem okuma hem de yazılış bakımından bir muammadır. Bu dili öğrenirken önce bir motivasyon kaynağı belirlemeli ve sağlam adımlar atmalısınız. Örneğin bir seyahat için mi bu dili öğreniyorsunuz yoksa iş gezisi için mi kullanacaksınız gibi sorulara yanıt bulmalısınız. Böylece daha pragmatik şekilde kısa sürede bu dili kullanacağınız işlev yönünde kavrayabilirsiniz. Dil öğrenirken kültürü işin içine katmak bir gerekliliktir. Hele ki Fransızca için bu daha da geçerli bir konudur. Bu nedenle Edith Piaf’ın sesinden Fransızca şarkılar dinleyerek Baudelaire’nin Fransızca güzel sözlerini es geçmeyerek dile uyum sağlayabilirsiniz. Dil bilgisinin yanı sıra fonetiğin Fransızca da önemi yadsınamaz. Bunun için daha da fazla dinletiye kendinizi maruz bırakın. Zamanla bu dilde ilerlemeye başladığınızı göreceksiniz.

Fransızca dil kursu için Fransız Büyükelçiliği’ne bağlı olarak çalışan Fransız Kültür Merkezi (Institut Français Turquie) ‘nin İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlediği kurslara gidebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Fransızca Çeviri ve Türkçe Fransızca Dil Çifti

Fransızca, uluslararası kuruluşların ve önemli eğitim enstitülerinin resmi dillerinden biri olduğu ve dünyada artan bir kitle tarafından konuşulduğu için her gün Fransızca çeviri yapan kişi ve kurum sayısı da artmaktadır. Bunun başlıca nedenleri arasında evrensel bir dil olması, politikada etkili olması, edebiyat eserlerinde gözle görülür bir zenginlik barındırması, turizm faaliyetleri ve ticari ilişkiler vardır. Diplomasinin nabzını tutan bu dil; kültürel birikim, unutulmaz Fransızca şarkılar ve güçlü konumu ile çeviri sektöründe yeri dolmaz bir etkiye sahiptir. Bu etki Fransızca Türkçe dil çiftlerinde de görülmekte ve karşılıklı etkileşim devam ettiği sürece artmaktadır. Her zaman anlaşmalar ve dostluklardan doğmayan çeviri sektörü, iki ülkenin münakaşalarından da etkilenmekte ve buna istinaden bazen daha da fazla çeviriler ortaya koymaktadır. Çünkü iki ülkenin birbiri arasında yaşadığı sorunlar ve spekülatif bilgiler, çeviri ile gün yüzüne çıkarılarak karşı tepki oluşturabilir. Bunun yanı sıra Türkiye ile ticari ve diplomatik ilişkileri de güçlü olan Fransa ve diğer Fransızca konuşulan ülkeler, Türkçe çevirilere ihtiyaç duymaktadır.

fransızca

Fransızca Türkçe ve Türkçe Fransızca Çeviri

Vatandaşların ve şirketlerin pek çok nedenden dolayı belgelerin ve metinlerin Fransızca’dan Türkçe’ye, Türkçeden Fransızcaya çeviri hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Uluslararası tüm ilişkiler hukuki temellere dayandırılmaktadır. Bu kapsamda hukuk alanında sözleşme, anlaşma, toplantı tutanakları, mahkeme evrakları, genelge gibi pek çok evrakın çevirisi gerçekleştirilmektedir.

İki ülke arasındaki ticari ilişkiler kapsamında bilanço, faaliyet belgesi, ticari faturalar, bankacılık evrakları gibi pek çok ticari belge için çeviri hizmeti talep edilir. Fransa ve Türkiye arasındaki ithalatı ve ihracatı gerçekleştirilen teknik ürünlerin ve cihazların kullanım kılavuzu, kataloğu, broşürü, gibi içerikler tercüme edilmektedir.

Fransızca, sağlık hizmetlerinde önde gelen ülkeler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda doktor raporları, MR sonucu, tahlil sonuçları gibi pek çok belgenin Fransızca tercüme gerçekleştirilmektedir. Fransa ile bağlantılı lisans, yüksek lisans, doktora eğitimleri sırasında ya da akademik kariyer amacıyla yapılan tez, ödev, makale, araştırma gibi dokümanların Fransızca tercümesi gerçekleştirilir.

Bahsi geçen alanlarda tercümesine ihtiyaç duyulan belgelerin resmi bir kuruma ibraz edilmesi halinde Fransızca yeminli tercüme talep edilmektedir.

Fransa Türkçe Çeviri

Fransa zengin tarihi, çeşitliliği ve kültürel mirasıyla dünya genelinde büyük bir ilgi uyandırmaktadır. Bu ilginin bir parçası olarak Fransızca ve Türkçe gibi farklı diller arasında köprüler kurma ihtiyacı da giderek artmaktadır. Bu yüzden Fransa Türkçe çeviri bu iki farklı dilin kesişim noktasında önemli bir rol oynar. Fransa’nın kültürel zenginliği, Türkçe konuşan topluluklar için büyük bir çekim merkezi hâline gelmektedir. Turistik ziyaretler, eğitim amaçlı seyahatler, iş ilişkileri ve kültürel alışverişler Fransızca-Türkçe çeviri ihtiyacını arttırmaktadır. Özellikle ticari belgeler, yasal metinler, akademik makaleler, turistik rehberler ve sanatsal eserler gibi çeşitli alanlarda çeviri talepleri yükselmektedir.

Fransa Türkçe çevirisi sadece kelimelerin bir dilden diğerine aktarılmasından ziyade kültürel nüansların doğru bir şekilde iletilmesini de gerektirir. Her iki dilin de taşıdığı tarihi ve kültürel referanslar doğru anlaşılmalı ve uygun bir şekilde aktarılmalıdır. Bu çeviri sürecinin titizlikle yürütülmesini ve dilin yanı sıra kültürel bağlamın da dikkate alınmasını gerektirir. Fransa Türkçe çevirisi dilbilgisi kurallarıyla birlikte metinlerin içeriğine göre de değişkenlik gösterir. Hukuki metinlerin çevirisi farklı terminoloji ve hassas bir yaklaşım gerektirirken, sanatsal eserlerin çevirisi daha yaratıcı bir anlayışı ve duyarlılığı gerektirir. Bu nedenle profesyonel çeviri hizmetleri uzmanlık alanlarına göre özelleştirilmiş yaklaşımlar sunar.

Fransa Türkçe çevirisi aynı zamanda ticari ilişkilerde de önemlidir. Fransa Türkiye’nin önemli ticaret ortaklarından biridir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi her geçen gün artarken iş belgeleri, sözleşmeler ve diğer ticari dokümanların doğru bir şekilde çevrilmesi iş birliğini güçlendirir ve ticari süreçleri kolaylaştırır. Bu çeviri ikilisi kültürel etkinlikler ve etkileşimlerde de hayati bir rol oynar. Film festivalleri, sanat sergileri, müzik etkinlikleri ve tiyatro gösterileri gibi kültürel etkinlikler farklı dilleri konuşan insanları bir araya getirir. Bu tür etkinliklerde kullanılan materyallerin doğru bir şekilde çevrilmesi katılımcıların etkinlikleri tam anlamıyla deneyimlemesini sağlar ve kültürel alışverişi teşvik eder.

Fransızca Yeminli Tercüme

Yeminli tercüme işlemleri birey ve kurumların rutininde büyük önem taşıyan bir işlemin kilit noktasında var olmaktadır. Öyle ki, vize işlemleri, gümrük, ticaret, ortaklık, yaşam, sağlık gibi birçok konunun uluslararası iletişimde en kritik ve kaçınılmaz noktasıdır.

Söz konusu işlemler için diploma, transkript, vekaletname, sözleşmeler, tıbbi raporlar, ticari faturalar ve diğer pek çok belge tercüme edilmektedir.

Yeminli tercüme işlemi noter yeminli bulunan tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda tercüme işlemi sona eren evrak gerekli kontrol ve düzenlemelerin yapılmasının ardından yeminli tercüman tarafından kaşelenmekte ve imzalanmaktadır.

Yeminli tercüme bireylerin ve kurumların resmi dairelerde gerçekleştireceği işlemleri için kritik öneme sahiptir. Dolayısıyla  anadil düzeyinde dil becerisi ve terminolojik başarıyı elde etmiş tercümanlarca yerine getirilmelidir.

tercüme bürosu

Fransızca Tercüme Bürosu

Tercüme projeniz için başvurduğunuz tercüme bürosu almak istediğiniz hizmet kalitesi ve güvenilirliği açısından önemlidir. Bundan dolayı deneyim sahibi proje ekibine ve alanında uzman tercüman ve editör kadrosuna sahip bir tercüme bürosu tercih sebebidir.

Müşteri memnuniyeti tüm sektörlerde olduğu gibi tercüme sektöründe de birincil önceliklerden birisidir. Dolayısıyla hizmet kalitesi sürekli iyileştirilmeli ve geliştirilmelidir. Bu kapsamda EN 15038 Kalite Sertifikasına sahip bir büro işlerinizi kolay hale getirecektir.

Tercüme fiyatlarının da müşterinin bir tercüme bürosunu tercih etmesindeki rolü büyüktür. Bu kapsamda bütçesi düşünülerek teklif verildiğinde müşterinin büroya bağlılığı artacaktır.

Fransızca İngilizce Çeviri

Bildiğiniz gibi küresel anlamda ticaret, bilim, sanayi, akademi ve pek çok alanda kullanılan dil olarak İngilizce hakim dildir. Bütün çalışmalarda ve dokümantasyonda uluslar arası dil olarak tercih edilmektedir. Bütün bunların yanı sıra Avrupa Birliği’nin resmi dili olan İngilizce ve Fransızca olduğunu da dikkate alırsak, bu iki dilde de kendi aralarında çevirilerin yapılması gayet olağandır. İngiltere, Amerika, İrlanda, İskoçya, Avusturalya ve Yeni Zellanda gibi ülkeler ile Fransa ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında gerçekleştirilecek olan ticarette de Fransızca İngilizce ve İngilizce Fransızca sil yönlerinde çeviriler yapılmaktadır. Oturum işlemleri,öğrenci işlemleri, evlilik gibi işlemler de aynı dil yönlerinde kullanılmaktadır.

Çeviri Çözümleri bu dil yönlerinde anadil İngilizce ve Fransızca çevirmenleri ile sizlere profesyonel olarak hizmet verebilmektedir. Noterlik kanun ve uygulamaları ile de İngilizce veya Fransızca herhangi bir belgenizin ya da metninizin de diğer dile yeminli tercümelerini gerçekleştirebilmekte ve noter tasdiklerini yapabilmektedir.

Fransızca Çeviri Fiyatları

Tercüme fiyatlarının bir tercüme bürosunun tercih edilmesinde önemli bir kritere sahip olduğundan söz etmiştik. Bu noktada tercüme fiyatlarının hangi ölçütler göz önüne alınarak belirlendiği müşteriler tarafından merak edilmektedir.

Tercüme fiyatları yazılı metinlerde karakter sayısı baz alınarak belirlenmektedir. Noter onayı veya yeminli tercümeye ihtiyaç duyulan durumlarda ise belge başına ve sayfaya göre fiyat teklifi verilmektedir.

Sözlü tercüme fiyatları ise tercüme süresi, kaç belgenin tercüme işleminin gerçekleştiği, sağlanan ekipmanlar gibi ölçütler üzerinden belirlenmektir.

Uygun fiyatların yanı sıra sağlanan tercüme kalitesi de müşteriler için kilit noktadır. Dolayısıyla tercümede kaliteyi yakalamak adına dikkat edilmesi gereken birtakım noktalar bulunmaktadır.

Fransızca çeviri fiyatları için tıklayınız

Fransızca Tercümede Nelere Dikkat Edilmelidir?

 • Hem Türkçenin hem de Fransızcanın yazım, imla ve dilbilgisi kurallarına dikkat edilmelidir.
 • Hem Türk hem de Fransız kültürü, hukuk sistemi, gelenek ve görenekleri doğrultusunda çeviri işlemi gerçekleştirilmelidir.
 • Fransızca tercüman her iki dile de anadili düzeyinde hakim olmalı, mutlaka bir uzmanlık alanına sahip olmalıdır.
 • Tercüme işlemine başlanılmadan önce mutlaka alan yazın taraması yapılmalı ve sözlük oluşturulmalıdır.
 • Rakam, sayı ve oranların yer aldığı belgeler başta olmak üzere tercüme edilen tüm belgeler tekrar gözden geçirilmelidir.

Fransizca ceviri işlemi aşamalar halinde kontrollü bir şekilde gerçekleştirildiğinde tüm faktörlere dikkat edilecektir.

Fransızca Tercüme ve Fransizca Ceviri Aşamaları Nelerdir?

Fransızca tercüme projesinin müşteriye tam ve doğru bir şekilde teslim edilmesi adına belli başlı aşamalar bulunmaktadır. Buna göre:

 • Kaynak metnin dosya formatı ve karakter sayısına, terminolojisine göre teslim tarihi belirlenir.
 • Dosyanın terminolojisine bağlı olarak çalışacak tercüman, editör, kontrolör kadrosu belirlenir ve projeye atama yapılır.
 • Dosya tercümana iletilir ve tercüman ön okuma yapar.
 • Kaynak metnin terminoloji sözlüğü çıkarılır ve sözlüğün hedef dildeki karşılıkları belirlenir ve editör onayına sunulur.
 • Terminoloji sözlüğüne bağlı kalarak tercüme yapılır.
 • Tercüman tercüme tamamlandıktan sonra son okumasını yapar ve tercüme raporunu yazarak editöre teslim eder.
 • Editör kaynak metin ve tercüme dosyasını karşılaştırarak ön okuma yapar.
 • Sonrasında sözlük ve raporu kontrol eder.
 • Editör kaynak metne, müşteri taleplerine bağlı kalarak tercüme dosyasında gerekli değişiklik ve düzenlemeleri yapar.
 • Editör edit işlemini tamamladıktan sonra raporunu hazırlar ve kontrolöre hepsini teslim eder.
 • Sayfa düzeni, bağdaşıklık, bağlaşıklık, yazım ve imla hataları açısından kontrolleri tamamlanan tercüme dosyası, teslimat için kurumsal müşteri temsilcisine iletilir.
 • Müşteri temsilcisi dosyaları genel hatlarıyla kontrol ettikten sonra gerekli kayıt işlemlerini tamamlar ve dosya teslime hazır hale getirilir.

Tüm bu aşamalardan geçen bir metnin müşterinin gözünde kaliteli ve güvenilir olma şansı yüksektir. Ancak tercümede kalitenin tam olarak nasıl sağlanacağına dair belli başlı hususlar mevcuttur.

Fransızca Tercüme İşleminde Kalite Nasıl Sağlanır?

Kaliteli tercüme sürecinde dillerin ve dillerin ait olduğu coğrafyaların söz öbeklerinin bilinmesi ve kontrollü bir çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Zira tercüme metninde yapılabilecek en ufak bir hata, gözden kaçan ufak bir detay tercüme içeriğinin seyrini baştan aşağı değiştirmektedir. Dolayısıyla metin ifade edilmek istenen anlamın çok uzağında kalmaktadır. Söz konusu durum çeviri talebinde bulunan kişiler için iyi bir örnek değildir.

Fransızca, diğer Avrupa dillerine nazaran daha fazla ihtimam ve özen gösterilmesi gereken bir dildir. Çünkü öğrenilmesinden öğretilmesine değin diğer dillere göre daha zor bir dildir. Bu bağlamda tercüme işleminde aranan en önemli kriter çeviri talebinde bulunacağınız tercüme ofisinin sahip olduğu donanım ve uzmanlıktır. Bu kriter sağlandıktan sonra ise çevirmenin birtakım niteliklere sahip olmasına bakılmalıdır.

Dillere dair birtakım teknik ve biçim unsurlarının bilinmesi gibi içeriği ilgilendiren nitelikler noktasında çevirmenin yetkin olması şarttır.

çeviri çözümleri

Çeviri Çözümleri Fransızca’da Uluslararası Kalite Sunuyor…

Çeviri Çözümleri, profesyonel bir ekibe ve yılların deneyimine sahiptir. Bu noktada çeviri işlemlerini tercüme sektörüne özgü düzenlenmiş ve uluslararası geçerliliği olan EN 17100 Tercüme Kalite Standartları çerçevesinde yürütülmektedir.

Çeviri Çözümleri‘nin profesyonel ve deneyimli koordinasyon ekibi, tercüman, editör ve kontrolörlerden oluşan tercüme ekibi düzenli olarak denetlenmekte ve testlerle başarı seviyeleri yüksek tutulmaktadır.

Aciliyetin kaliteyi düşürmemesi gerektiğinin bilincinde bir şekilde tercüme projelerinde müşterilerine şeffaf ve gerçekçi çözümler sunar. Eş zamanlı tercüme ve kalite kontrol sistemlerini birlikte yürüten firmamız ihtiyacınız olan kaliteli tercüme hizmetini taahhüt edilen sürede yerine getirmektedir.

Türkçe Fransızca ve Fransızca Türkçe Çeviri İçin Net Çözüm…

Uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme anlayışını etik değerleri çerçevesinde ortaya koyarak bu bağlamda sektörün deneyimli ve kurumsal firmaları arasında yer almaktadır.

İhtiyaçlarınız doğrultusunda, Türkçe Fransızca çeviri nin yanı sıra, İngilizce Fransızca çeviri, Almanca Fransızca çeviri gibi diğer bütün dil yönlerinde de

Fransızca Türkçe çeviri ve tercüme hizmetlerimiz hakkında bilgi ve fiyat teklifi için info@ceviricozumleri.com adresimize tercümesini talep ettiğiniz belgeleri göndererek teklif alabilme fırsatınız bulunmaktadır. Ayrıca 0212 221 45 21 veya 0553 910 31 32 numaralı mobil & whatsapp & telegram hatlarımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Fransızca çeviri hakkında kaynak araştırmak için google book ziyaret edebilirsiniz…

İlgili Makaleler