Azerice Türkçe Çeviri ve Tercüme

Azerice Türkçe çeviri, gerek ikili ülke ilişkileri, gerek artarak gelişen dış ticaret işlemleri, gerek ise ülkemizde yerleşik olarak yaşıyan Azeriler sebebiyle talep edilmektedir. Türk dilinin Oğuz veya Batı lehçelerinden biri olan Azerice, Azerbaycan’ın resmi dilidir. Azerbaycan’ın yanı sıra İran’ın pek çok bölgesinde, Irak’ta ve Doğu Anadolu’da yerel halk tarafından konuşulmaktadır. Azericenin coğrafi dağılımına bakılacak olunursa, Azerbaycan’da 9.600.000, İran’da 12 ila 18 milyon kişi tarafından konuşulduğu görülmektedir. Aynı zamanda Irak Türkmenlerinin dilinin de Azericenin bir ağzı olduğu bilinmektedir. Azericenin  tarihteki kaynaklar baz alınacak olunursa Arap alfabesinin bir değişkesi ile yazıldığı söylenmektedir.  1929 yılına kadar kullanılan Arap alfabesi 1929-1939 yılları arasında yerini Latin alfabesine bırakmış, 1939-1991 yılları arasında ise Kiril alfabesi kullanılmaya başlanmıştır. 1991 yılından bugüne ise Latin alfabesi kullanılmaktadır. Azerice veya Azeri Türkçesi bugün Anadolu Türkçesine en yakın dil olma özelliği taşımaktadır. Azerice tercüme ve Azerice çeviri ile ilgili faydalanabileceğiniz bilgilere yazımızın devamında ulaşabilirsiniz…

Azerbaycan ve Türkiye

Ortak tarihe ve geçmişe sahip Azerbaycan-Türkiye ilişkileri ekonomik, siyasal, askeri, sosyal vb. pek çok ilişkiler açısından dostane şekilde ilerlemiş, karşılıklı pek çok işbirliği gerçekleştirilmiştir.

Ekonomik ilişkiler bağlamında bakıldığında enerji bakımından zengin yer altı kaynaklarını bulunduran Azerbaycan ile Türkiye arasındaki enerji ticaretinin geliştirmek adına inşa edilen Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattını örnek verebiliriz. Bunun yanı sıra Azerbaycan’ın Türkiye’de enerji sektöründe yaptığı yatırımlar ve Türkiye’nin Azerbaycan’da çeşitli sektörlerde yaptığı yatırımlar iki ülke ekonomik ilişkilerinin düzeyini ortaya koymaktadır. İki ülke arasında imzalanan stratejik ortaklık ve karşılıklı yardıma dair mevcut anlaşmalar da ikili ekonomik ilişkileri üst boyuta taşımaktadır.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere daha geniş bir boyuttan bakarsak ihraç kalemlerinin demir-çelik, temizlik malzemeleri, radyo televizyon verici cihazları vb. olduğunu ithal kalemlerinin ise petrol, doğalgaz, plastik ürünler, organik kimyasal maddeler olduğunu görebiliriz.

2002-2018 yıllarını temel alırsak Azerbaycan’ın ülkemize yaptığı yatırımın 11,2 milyar doların ülkemizin Azerbaycan’a yapmış olduğu yatırımın ise 11 milyar dolar olduğunu söyleyebiliriz.

azerbaycan

Türkçe Azerice ve Azerice Türkçe Çeviri 

Azerbaycan ile ekonomik ve ticari ilişkiler bağlamında üst düzey ilişkilere sahip olmamız sebebiyle ithalatı ve ihracatı gerçekleştirilen pek çok cihazın ve teknik ekipmanların katalogu, kullanma kılavuzu, el kitapçığı, CE belgesi, teknik şartname gibi evraklarının Azerice teknik tercüme ve çeviri işlemi gerçekleştirilmektedir. Ürünlerini, teknik içerikleri internet aracılığıyla dünyaya tanıtmak isteyen pek çok Türk ya da Azeri firmanın web site tercüme işlemi sağlanmaktadır. Teknik tercüme işlemi gerçekleştirilirken içeriğin terminolojik bütünlüğe sahip olmasına, hitap ettiği alanın terminolojisine uygun terimlerin kullanılıp kullanılmadığına ve kısa ve öz ifadelerin kullanıldığına dikkat edilmeli, gerekmesi halinde ikinci bir göz tarafından kontrol edilmelidir.

Eğitim, akademik kariyer, araştırma ve akademik çalışmalar bağlamında çok sayıda bilimsel makale, tez, ödev, abstract (tez özeti) gibi içeriklerin Azerice akademik tercüme ve çevirisi gereklidir.

Diğer terminolojilere nazaran fizik, kimya, biyoloji, matematik, sosyal bilimler gibi terminolojileri içerdiğinden akademik çeviri işleminin ilgili alana hakim tercüman tarafından gerçekleştirilmelidir.

Azerbaycan Çeviri

Türkiye’nin gelişen sağlık hizmetleri Azerbaycan’dan pek çok vatandaşın Türkiye’ye sağlık hizmetinden yararlanmak üzere seyahat etmesine sebebiyet vermiştir. Bunun yanı sıra Azerbaycan’dan Türkiye’ye çok sayıda hasta transfer işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda sağlık raporları, ameliyat raporları, tahlil sonuçları, radyoloji sonuçları gibi pek çok belgenin Azerice tıbbi çeviri gerçekleştirilmektedir.

Doktor web siteleri ya da hastane web siteleri gibi içeriklerin de tıbbi tercümesi oldukça sık talep görmektedir. Tıbbi tercümede tercümanın tıbbi terminolojiye çok iyi şekilde hakim olması en ufak bir harf hatasından dahi kaçınması gerekmektedir. Aksi takdirde sonuç pahalıya mal olabilmektedir.

Şirketler arası ortaklık sözleşmeleri, mahkeme evrakları, vekaletnameler, pasaport, kimlik, aile cüzdanı, tüzük, genelge, yasa maddeleri gibi içeriklerin Azerice hukuki çeviri işlemi gerçekleştirilmektedir.

Hukuki tercüme işlemini net ve anlaşılır ifadelerle gerçekleştirmek, hukuki terminolojiye iyi derecede hakim olmak hukuki niteliğe sahip olduğu için oldukça önemlidir. Dolayısıyla Azerice hukuki tercüme işlemini gerçekleştirecek olan tercüman hem Azerbaycan hem de Türkiye hukuk sistemine, yasa ve genelgelerine iyi derecede hakim olmalı, hukuk alanında veya hukuki tercüme bağlamında tecrübeye sahip olmalıdır.

azerice yeminli tercüme

Azerice Yeminli Tercüme

Azeri ve Türk vatandaşların Azerbaycan’da veya Türkiye’de kullanmak üzere resmi belgelerini iki dil yönünde Azericeden Türkçeye çeviri veya Türkçeden Azericeye tercüme etmesi gerekir.  Bu bağlamda Resmi belgelerin istendiği kuruma bağlı olarak Azerice yeminli tercümesi veya Azerice noter onaylı tercümesi gerekmektedir.

Mahkeme evrakları, adli sicil kaydı, evlenme ehliyet belgesi, veraset belgesi, doğum belgesi, diploma, transkript, kimlik, aile cüzdanı, vekaletname, sözleşme gibi evraklar bu bağlamda ilgili resmi kurumlarca Azerice yeminli tercüme en fazla talep gören evraklar arasında yer almaktadır.

Tüm bu belgelerin kullanılacağı ülkeye göre ilgili kaymakamlıklarda veya valiliklerde apostil işleminin gerçekleştirilmesi belgenin uluslararası bağlamda geçerli olabilmesi adına zorunludur.

azerice tercüman

Azerice Tercüman

Yeminli tercüme işlemini gerçekleştirmek üzere Azerice tercümanların belirli vasıflar dahilinde yeminli tercüman unvanını almaları gerekmektedir. Buna göre Azerice yeminli tercüman olma koşulları şu şekilde sıralanabilir:

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Dil bildiğine ilişkin lisans diplomasına, sertifikaya veya benzeri resmi bir belgeye sahip olmak,
  • Herhangi bir sabıka kaydına sahip olmamak,
  • Noterliğin yer aldığı il sınırları içerisinde ikamet etmek

Söz konusu vasıfların yanı sıra Azerice (https://www.britannica.com/topic/Azerbaijani-language)yeminli tercümanın aynı zamanda her iki dil yönünü akıcı bir şekilde konuşma, yazım, imla ve dilbilgisi kurallarına iyi düzeyde hakim olma gibi nitelikleri de taşıması gerekmektedir.

Azerice Çeviri İşleminde Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tercümanın;

– Dilbilgisi, yazım ve imla kurallarına,

– Terminolojiye,

– Metni doğru ve eksiksiz bir şekilde tercüme etmeye

dikkat etmesi gerekmektedir. Tercüman çeviri işlemini gerçekleştirdikten sonra editör ve kontrolörler tarafından çeviri metninin tekrardan gözden geçirilmesi olası yazım yanlışlarını, anlatım bozukluklarını ve eksiklikleri tespit adına oldukça önemlidir.

Edit ve kontrol işlemlerinin sağlanmasının ardından dosyanın mizanpajının ve yerleştirme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, en son kontroller yapıldıktan sonra müşterinin istediği formatta teslim işleminin gerçekleştirilmesi de büyük önem teşkil etmektedir.

Tercüme bürosunun;

– Çeviri metninin terminolojisine hakim tercüman ekibi ataması,

– Müşterilerinin ihtiyaç, talep ve isteklerini tespit etmesi,

-Zamanında teslimat sağlaması

-Belirli bir kalite politikası çerçevesinde çalışması,

– Etik değerler çerçevesinde çalışmalarını sürdürmesi,

-Şeffaf ve güvenilir hizmet sağlaması

Müşteri memnuniyeti adına büyük önem taşımaktadır.

Azerice Tercüme Bürosu

Azerice tercüme hizmetini sonradan belgelerinizde ya da projelerinizde sıkıntı ile karşılaşmamak adına oldukça önemlidir. Dolayısıyla kaliteli ve güvenilir hizmeti sağlayan bir profesyonel ve güvenilir Azerice tercüme bürosu ile çalışmanız gerekmektedir. Tercüme bürosunun kaliteli ve güvenilir tercüme hizmeti sağlamasının yanı sıra ulaşılabilir olması gerekmektedir. Bu avantaj pek çok noktaya hizmet vermesi de müşteriler açısından önemlidir. Bunun yanı sıra tercüme projesi veya belge için verilen fiyat teklifi müşterinin bir tercüme bürosunu tercih etmesindeki kilit noktalardan birisidir.

Azerice Çeviri ve Tercüme Fiyatları

Azerice tercüme ve çeviri fiyatları genel olarak karakter sayısı üzerinden belirlenmektedir. Belgenizin yeminli tercüme veya noter onayı gerektirmesi halinde ise sayfa sayısı da hesaba katılmaktadır. Azerice fiyatları müşterilerin hizmeti alma talebinde önemli olmasının yanı sıra uygun fiyatlara kaliteli tercüme hizmeti almak daha büyük öneme sahiptir.

Azerice çeviri ve tercüme fiyatları için tıklayınız

çeviri çözümleri

Azerice Türkçe ve Türkçe Azerice çeviri projelerinizle ilgili olarak sitemizden veya info@ceviricozumleri.com mail adresimi ile bizlere ulaşabilirsiniz. Dilerseniz de 0212 221 45 21 numaralı sabit hat veya 0553 910 31 32 numaralı mobil – telegram – whatsapp hattımız aracılığıyla daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için erişim sağlayabilirsiniz.

İlgili Makaleler