Boşnakça Türkçe Çeviri ve Tercüme

Boşnakça çeviri ve tercüme, Hint-Avrupa dil ailesinin Güney Slav dilleri kolunda yer alan Boşnakça, Bosna Hersek ’in resmi dillerinden biridir. Kiril alfabesi ile yazılan şekli de bulunmasına rağmen resmi olarak Latin alfabesi ile yazılmaktadır. 4 ile 5 milyon insan tarafından kullanıldığı tahmin edilmektedir. Köken yapı, sözcük haznesi bakımından Sırpça ve Hırvatça ya benzer yönlerinin bulunmasının yanı sıra ortak dinsel ve kültürel etmenler sebebiyle üzerinde Türkçenin etkileri de görülmektedir.

Bosna Hersek 1992-1995 yılları arasında içinde bulunduğu savaştan sonra ekonomik, siyasi, finansal anlamda büyük hasar görmüş ve toparlanması zaman almıştır. NATO ve Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci yabancı yatırımları açısından ülkeye yardımcı olmuştur.

Türkiye ile Bosna Hersek İlişkileri

Türkiye ile ilişkileri bakımından geçmişte de birbirini destekleyen bu iki ülke günümüzde de iyi ilişkiler içerisinde dostane bir biçimde geçinmektedir. İki ülke arasında karşılıklı ithalat ve ihracatlar yapılmaktadır. İki ülke ekonomik ve ticari ilişkilerini daha da ileri düzeye götürmek için çaba göstermektedir. Bu anlamda 3 Temmuz 2002 tarihinde “Serbest Ticaret Anlaşması” yürürlüğe girmiştir. Bosna Hersek’te 50 civarında Türk şirketi faaliyet göstermektedir. Bosna Hersek’teki doğrudan yabancı yatırımlarda Türkiye 9.sırada yer almaktadır.

Kültürel ilişkiler bağlamında Bosna Hersek’te üç ayrı Yunus Emre Kültür Merkezi faaliyet göstermektedir. Bunlar Saraybosna, Folnitsa ve Mostar’dır. Bosna Hersek ile Türkiye ilişkilerinin önemli bir bölümünü de kalkınma yardımları oluşturmaktadır. Eğitim, sağlık, sivil ve ekonomik alt yapı alanları olmak üzere Bosna Hersek’e 300 milyon dolarlık kalkınma yardımı yapılmıştır.

Boşnakça Çeviri ve Tercüme

Karşılıklı ilişkilerin bu denli yoğun oluşu, iki ülke arasında geçmişten gelen kültürel ve tarihi yakınlık, bağların kuvvetlendirilmesi adına Boşnakça çeviri, Boşnakça tercüme ihtiyacına ortam hazırlamıştır. Gerek finansal alanda, gerek ticari ya da teknik alanlarda gerekse de hukuki ve akademik alanlarda Boşnakça çeviri, Boşnakça tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır.

Göçmenlik belgeleri, verasetnameler, sözleşmeler, sertifikalar, diploma ve transkriptler, doğum belgeleri, evlilik belgeleri, boşanma belgeleri, nüfus kayıt örnekleri, pasaportlar, kimlikler, sürücü lisansları vize işlemleri, vatandaşlık başvurusu, eğitim, ikametgah, iş ya da seyahat amaçları için Boşnakça tercüme, Boşnakça çevirisine ihtiyaç duyulan belgeler arasında yer almaktadır. Bu tür belgeler aynı zamanda noter onayı ya da yeminli kaşesi gerektiren belgelerdir. Bundan dolayı mutlaka yeminli tercüman tarafından yapılmalı, tasdike uygun olarak hazırlanmalı, en ufak harf veya rakam hatası yapmamaya dikkat edilmeli, tüm bu hususlar dikkate alınarak tasdik edilmek üzere hazırlanmalıdır.

Boşnakça Çeviri Talepleri

Herhangi bir yasal işlem gerektiği durumlar dahilinde Boşnakçadan Türkçeye tercüme, Türkçeden Boşnakçaya çeviri ye ihtiyaç duyulmaktadır. Vekaletnameler, mahkeme kararları, kanun ve yönetmelikler, dilekçeler Boşnakça çeviri, Boşnakça tercümesine en çok ihtiyaç duyulan belgeler arasında yer almaktadır. Boşnakça belgelerinizin Türkçeye çevirisi ni talep etmeniz veya Türkçe belgelerinizin Boşnakçaya çevirisini talep etmeniz halinde belgelerinizi doğru çeviri firmasına emanet ettiğinizden emin olmanız önemlidir. Çünkü hukuki çeviri büyük önem teşkil eden alanlardan birisidir. Hukuki çeviri, hukuki tercüme, çeviriyi yapan tercümanın iki ülkenin hukuk sistemi hakkında bilgi sahibi olmasını, hukuki terminolojiye hakimiyetini gerektirmektedir.

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler bağlamında da ticari yazışmalar, şirket muhasebe hesapları, ihaleler ve ticari sözleşmeler, ihracat ve ithalat için gerekli belgeler, ticari raporlar gibi evrakların Boşnakça çevirisi talep edilmektedir. Ticari çeviri, Ticari tercüme ilgili iş sınırları dahilinde kullanılan terminolojiye hakimiyet gerektirmektedir. Söz konusu evrakların çevirisini gerçekleştirecek tercümanın, iş dünyası ve iş dünyasına özgü terminoloji hakkında bilgi sahibi olması önemlidir.

Boşnakça Çeviri Taleplerinizde Çeviri Çözümleri…

Çeviri Çözümleri kurulduğu günden bu yana kalite politikası çerçevesi içerisinde, hızlı ve uygun fiyatlı tercüme hizmetleriyle alanında uzman ekibiyle etik ilkelere uyarak, müşteri memnuniyetini hedef alarak ve her geçen gün kendini geliştirerek çalışmalarını sürdürmektedir. Belgeleriniz alanında uzman ve profesyonel tercüman ekibi tarafından yapıldığından sizlere hızlı ve eksiksiz olarak teslim edilecektir.

Çeviri Çözümleri, Boşnakça çeviri, Boşnakça tercüme, Boşnakça yeminli tercüme, Boşnakça acil tercüme, Boşnakça tercüman hizmeti hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz info@okeanostercume.com.tr adresimize mail gönderebilir, 0212 221 45 21 numaralı sabit hattımızdan ya da 0553 910 31 32 numaralı mobil / whatsapp / telegram hattımızdan bizlere kolaylıkla ulaşabilir, yetkili kişilerle görüşebilirsiniz.

İlgili Makaleler