Pazartesi, Kasım 23, 2020
Ana Sayfa Genel İki Dillilik Nedir?

İki Dillilik Nedir?

İki dillilik (Bilingualism) uzun yıllardır var olan olgulardan birisidir. Savaş, göç, iş, eğitim ve evlilik gibi süreçlerin etkisiyle oluşan iki dillilik birçok alanda kendisine yer bulmuştur.

İki Dillilik Nedir?

Dilbilim, siyaset, pedagoji, eğitim, sosyoloji ve psikoloji gibi alanlarda popüler konulardan birisidir. İki dillilik tanımı için tek bir tanım kullanmak zor bir şeydir. Bunun nedeni iki dilliliğin yaşa, edinme biçimine, edinme koşullarına, yetkinlik düzeyine vb. süreçlere göre farklı tanımlanıyor olmasından kaynaklanmaktadır.

İki Dillilik Üzerine Yapılan Tanımlar

Bloomfield (1933:56) , iki dillileri her iki dili de anadili gibi yani anadiline yakın düzeyde kullana kişiler olarak tanımlamıştır. Yani Bloomfield’e göre kişiler iki dilde de aynı ölçüde yeterliliğe sahip olan kişilerdir. Lewandowski (1984:184)’ye göre iki dillilik, iki dile de yanı oranda hakim olma, iki dilde de kendimi iyi ifade etme becerisidir. Oksaar  (1992)’a göre iki dillilik bir kişinin iki veya daha fazla dili iletişim aracı olarak kullanması ve iki dil arasına geçiş yapabilmesidir.

Geçmişte tanımlardan görüldüğü üzere kişinin iki dilli olabilmesi için her iki dilde de 4 temel beceriye sahip olması yeterlidir. Günümüzde ise Bialystok (2001)’un tanımında iki dilliler, her iki dilde de belli düzeyde yetkinliğe sahip olmak kişileri iki dilli yapmaktadır. Harmers ve Blanc (2004)’in bu konuda görüşü farklıdır.  Her iki dilde de yüksek yeterliliğe sahip olmasına rağmen aksanı anadili ile aynı olmayan kişilere iki dilli denilip denilmeyeceğini sorgularlar.

Aksan (2000:26) ise iki dilliliği, kişinin çeşitli nedenler ve koşullar altında birden fazla dili edinmesi, kullanması veya anadiline yakın düzeyde öğrenmesi olarak açıklamaktadır.

Yukarıdaki tanımları incelediğimizde iki dillilik kavramı için birden fazla tanım yapıldığı görülmektedir. Ancak İki dilliliği kısa bir biçimde tanımlayacak olursak iki dili bilme ve kullanma diyebiliriz

İki Dilliliğin Türleri Nelerdir?

İki dillilik (Bilingualism) kimi durumlarda kişinin hayatına kaçınılmaz olarak girebilmektedir. Örnek verecek olursak; anne ve babanın farklı anadile sahip olması bu sonucu doğurabilir. Farklı bir ülkede yaşama zorunluluğu gibi sebepler de iki dilli olmanın gerektirdiği sebeplerden birisidir. Tercihe bağlı prestijli dilin anadili yanında öğrenilmek istemesi de iki dilliliği doğuran sebeplerdendir. Geçmişte kimi ülkelerin sömürgesi altında kalmış ülke vatandaşları da iki dillidir.

İki Dilliliğin Avantajları Nelerdir?

Değişen ve gelişen dünya koşullarında birden fazla dil biliyor olmak her anlamda insana fayda sağlamaktadır.  Çeşitli araştırmalar sonucunda iki dilliler tek dillilere nazaran daha fazla bilişsel esnekliğe sahiptir (Bialystok, Martin, 2004). Yaşlılık bilişsel süreçleri yavaşlatmaktadır. İki dilli bireylerde ise bilişsel süreçler daha az yavaşlamakta ve demansa direnç daha fazla olmaktadır. Aynı zamanda iki dilli kişilerin üst dil becerileri daha çok gelişmiş ve farklı ve özgün düşünmede daha yetenekli oldukları bulunmuştur.

Sonuç olarak iki dil iki kültür demektir. Bu da sizi iki dilli yaptığı kadar iki kültürlü de yapmaktadır.

Okeanos Tercüme

www.okeanostercume.com.tr  

0212 221 45 21 & 0553 910 31 32

GÜNCEL YAZILAR

Kelime Dağarcığı Geliştirme Neden Önemlidir?

Kelime dağarcığı geliştirme neden önemlidir? Günlük hayatta konuştuğumuz konuları bir düşünün. Nelerden bahsediyoruz, hangi ihtiyaçlarımız için diğer insanlarla iletişim kuruyoruz? Bir an bunu düşündüğünüzde...

Okuduğunu Anlama Becerilerini Geliştirme Teknikleri

Okuduğunu anlama becerilerini geliştirme teknikleri, okumak, kendi kendine ilerleyip gelişen bir süreç değildir. Okuma yazma öğrendiğimiz ilkokul dönemlerinden itibaren düzenli çalışma ve sürekli okuma...

Türk Dil Kurumu (TDK)

Sık olarak kısaltılmış hali ile TDK olarak bilinen ve kullanılan Türk Dil Kurumu hakkında daha detaylı bir inceleme yapabilmemiz için öncelikle Türk dili ve...

Dünya Üzerinde 7 Tarihi Yapıt

Dünya üzerinde 7 tarihi yapıt, dünyanın tarihi için adeta kanıt niteliği veren birçok farklı bölgede farklı yapıtlar yer almaktadır. Sayısı oldukça fazla olan ve...