İngilizce Dil Seviyeleri Nedir? A1, A2, B1, B2, C1, C2 Konuları

İngilizce seviyeleri 6 ana kategoriye ayrılmaktadır ve her bir seviyesi konuşulan İngilizcenin ne boyutta olduğu ifade edilmektedir. A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 şeklinde tanımlanmaktadır. Bu seviyeler arasındaki farklar, İngilizce konuşma, anlama, konuşma konularının tümünde de geçerlidir.

Bu makalemiz sayesinde, İngilizce dil seviyeleri konulu yazımızda yazan içerikleri okuyarak ve anlayarak İngilizce seviyeleri hakkında bilgi edinmenin yanında, bu bilgilerle birlikte kendi seviyenizi öğrenebilir ve İngilizce öğrenme yöntemleri ve İngilizce seviye testi sayesinde İngilizce seviyenizi daha da geliştirebilirsiniz..

İngilizce Dil Seviyeleri Nedir?

Ortak Avrupa Çerçevesi, bir dil öğrencisinin 6  belirlenmiş seviyede neler yapabileceğini açıklamaktadır: A1, A2, B1, B2, C1 ve C2. Ek olarak, her seviye için temel yetkinliklerin ve becerilerin bir listesi listelenmiştir.

Temel Kullanıcı (A1 ve A2)

 • Bağımsız Kullanıcı (B1 ve B2)
 • Yetkili Kullanıcı (C1 ve C2)

Bu seviyeler, daha önce kullanılan temel, orta ve ileri düzey kavramlarıyla eşleşir ve genellikle Küresel Ölçek olarak adlandırılır. Her seviye için aşağıdaki bilgiler sağlanır:

 • Etkili iletişim için gerekli yeterlilikler Dil öğrenimi ve yeterliliklerle ilgili beceriler ve bilgiler.
 • Etkileşimin meydana geldiği durumlar (insanlar, yer, zaman, organizasyon vb.) Ve bağlamlar (iş, iş, sosyal, turizm vb.).

İngilizce seviyeleri hakkında resmi olarak kabul edilen bilgilere dayanarak; 6 İngilizce seviyesi olduğu söylenebilir. Bunlar: temel başlangıç ​​seviyesi – başlangıç ​​(A1), üst temel seviye – başlangıç ​​(A2), orta – orta seviye (B1), üst orta – orta (B2), ileri başlangıç ​​- üst orta (C1) ve ileri seviye. – gelişmiş (C2).

 

İngilizce Dil Seviyeleri ve Açıklamaları

Seviye Seviyenin Adı CEFR
0 Beginner- Başlangıç Seviyesi A1
1 Elementary- Orta Altı Seviye A2
2 Pre-Intermediate – Orta Seviye B1
3 Intermediate- Orta Üstü Seviye B2
4 Upper-Intermediate- İleri Seviye C1
5 Advanced – Profesyonel Seviye C2

 

Aşağıda altbaşlık şeklinde verdiğimiz seviyeleri dil becerilerine göre yeterlilikleri açısından ele alacağız. Her seviyeyi, 4 dil becerisi olan konuşma, dinleme, yazma ve okuma konularındaki yeterliliklerine göre değerlendireceğiz. Siz de İngilizce seviyenizi, bu yeterlilikleri okuyarak bulabilirsiniz.

Beginner (A1) – Temel Başlangıç Düzeyi İngilizce

Beginner (A1) İngilizce Düzeyi Nedir? İngilizce seviyeleri arasında başlangıç seviyesini ifade eden beginner düzeyi, kişinin İngilizceyi ilk kez öğrenmeye başladığı andaki seviyesine karşılık gelmektedir. İngilizcede öğrenilen ilk bilgileri ve konuları ifade eden beginner düzeyi, oldukça temel düzeyde bir dil seviyesidir.  İngilizce seviyesi olarak beginner düzeyde olanlar, temel İngilizce kurallarını, günlük konuşmaları içeren kullanımları konuşabilmektedir.

Listening- Dinleme

 • Çok yavaş ve dikkatlice ifade edilen konuşmayı, anlamı özümsemesi için uzun duraklamalarla takip edebilirler.
 • Kelimelerin veya söylenen şeylerin tamamını anlama imkanına sahip olmamaktadırlar. Bunun nedeni yeterli miktarda kelime ve dilbilgisi kuralları bilmemeleridir.

Reading- Okuma

 • Çok kısa, basit metinlerde tek seferde tek bir cümleyi anlayabilir, tanıdık isimleri, kelimeleri ve temel cümleleri alıp gerektiği gibi yeniden okuyabilir.
 • Yavaş ve duraksayarak metinleri okumakta; her seviyeden metinleri okuyabilseler de anlayamamaktadırlar.

Speaking- Konuşma

 • Basit bir şekilde etkileşime girebilir, ancak iletişim tamamen daha yavaş bir konuşma hızında tekrarlamaya, yeniden ifade etmeye ve onarıma bağlıdır. Basit sorular sorabilir ve cevaplayabilir, acil ihtiyaç alanlarında veya çok tanıdık konularda basit ifadeleri başlatabilir ve yanıtlayabilir.
 • Öğrendikleri temel İngilizce konularını konuşabilmekte ve günlük hayattaki belli konular hakkında bireylerle iletişime girmektedirler.

Writing-Yazma

 • Kişisel bilgileri yazılı olarak isteyebilir veya iletebilir.
 • Aynı şekilde kendilerine gelen yazılı metinleri öğrendikleri dil bilgisi kurallarına göre yavaş da çevirebilme durumları vardır.

A1 İngilizce Konuları

A1 seviye İngilizce, temel İngilizce düzeyine verilen addır. Aşağıda tablo halinde A1 İngilizce konuları verilmiştir. Bu konuları çalışıp öğrenerek, İngilizce seviyeleri arasında yer alan ilk aşamayı tamamlayabilirsiniz.

 • Temel kelime bilgisi:A1 seviyesinde bilmeniz gereken kelimeler en temel düzeyde olanlardır. Günlük hayatta en çok kullanılan kelimeler ya da İngilizcede en çok kullanılan kelimeleri öğrenerek temel kelime bilgisi ilerletilebilir.
 • İngilizce cümle diziliş yapısı:İngilizcede cümle kurma kuralı olan SVO A1 İngilizce konularından biridir. SVO’dan kasıt ise İngilizce cümle kuruluşunun özne + yüklem ve nesne şeklinde olmasıdır.
 • Yardımcı fiiller ve kullanımları(Am/Is/Are)
 • There is /There are:Bir şey ya da şeylerin varlığını ifade eden kavramdır.
 • Have Got / Has Got:Sahiplik belirtmektedir.
 • Can/Can’t:Yapabilmek ya da yapamamak anlamına gelen ve yeteneği karşılayan kullanımlardır.
 • Imperatives:Emir cümlelerine verilen addır.
 • Yer bildiren edatlar:Bir şeyin nerede olduğunu gösteren; in, on, under, between, behind, near, next to, in front of gibi kelimelere verilen addır.
 • Zaman edatları:Bu edatların genel olarak adlarını ve basit düzeyde kullanımlarını bilmek yeterlidir. Zaman edatları ilk olarak at, in, on şeklinde verilebilir.
 • İngilizce sayılabilen ve sayılamayan isimler:İngilizce karşılıkları countable and uncountable nouns şeklindedir. Bu konu kapsamında any/some/many/much/ a few/ a little kelimelerinin kullanımı öğrenilmelidir.
 • Tekil ve çoğul isimler
 • This/that/these/those
 • How much /How many:Bir şeyin adetini sorarken kullanılan kavramdır. Sayılabilen ve sayılamayan isimlere göre değişkenlik göstermektedir.
 • Kişi zamirleri:İngilizce öğrenirken karşımıza çıkan ilk konulardandır. I, You, He, She, It, We ve They şeklindedir.
 • İyelik sıfatları: ‘’Possessive adjectives’’ olarak İngilizce dilinde geçerli olan bu konu, “benim, senin, onun” olarak adlandırdığımız sahiplik sıfatlarına verilen isimdir.
 • Renkler
 • Zaman bildiren kelimeler: Günler, aylar, mevsimler bu gruptadır.
 • Too/Very kullanımı ve aralarındaki farklar
 • Too/Either kullanımı ve aralarındaki farklar
 • İngilizce Bağlaçlar:İngilizcenin en temel konularından biridir. İngilizce bağlaçlarda a1 seviyesi için öğrenilmesi gerekenler; so/because/but/and/or kullanımlarıdır.
 • İngilizce soru zamirleri:En temel düzeyde zamir isimleri ve onlarla kurulabilecek basit cümleleri bilmek gereklidir. What , who, when, why, how soru zamirleridir.
 • Would like kullanımı
 • Geniş zaman: İngilizce ismi Present Simple’dır. İngilizcede öğrenilen ilk zaman türüdür. Günlük rutinleri ifade ederken kullanılmaktadır.
 • Bir şeyi sevip sevmediğini belirten kelimeler:İlk etapta öğrenilmesi gerekenler like, love ve hate sözcükleridir.
 • Prefer kullanımı
 • Sıklık Zarfları:Özellikle geniş zamanda kullanılmaktadır. İngilizce a1 konuları arasında yer alan sıklık zarfları isimleri: always, usually, often, sometimes ve neverdır.
 • Şimdiki Zaman:İngilizce ismi Present Continuous’dur. Şu an yaşanan ya da yaşanmayan olayları ifade etmektedir.
 • Gelecek Zaman
 • Geçmiş Zaman
 • Comparatives /Superlatives:Bir kişinin ya da cansız bir varlığın diğerine göre ne durumda olduğunu kıyaslamak için kullanılan a1 seviye İngilizce konularındadır. (tall-taller-tallest, etc.)
 • As + adjective +as:Sıfat veya zarflarda karşılaştırma yaparken kullanılan bir diğer a1 İngilizce konusudur.

A1 Seviye İngilizce Kelimeler

A1 seviyesinde temel düzeyde bir kelime bilgisi gerekmektedir. Bu kelimeler, özellikle günlük hayatta en çok kullanılan İngilizce kelimelerdir. Aşağıda yer alan a1 seviye İngilizce kelimeler tablosunu inceleyiniz.

age yaş
about hemen hemen
apple elma
bag çanta
beautiful güzel
because çünkü
boy erkek çocuk
cat kedi
coffee kahve
classroom sınıf
dog köpek
day gün
ear kulak
egg yumurta
finish sona ermek
live yaşamak
love sevmek
miss özlemek
Money para
speak konuşmak

 

Elementary (A2) – Temel Üstü İngilizce

Elementary İngilizce düzeyi nedir? Elementary seviyesi, beginner seviyesinin bir üstünde olup temel üstü İngilizce olarak adlandırılmaktadır. Elementary düzeyde İngilizce bilen kişiler, beginner seviyesinde olanlara göre kendilerini daha iyi ifade etmekte, söylenenleri daha iyi anlamakta ve daha etkili metinler de kaleme alabilmektedir.

Kendilerine söylenen konular eğer yavaş ve anlaşılır düzeyde ise konuşmanın büyük bir kısmını anlayabilmektedirler.

Listening- Dinleme

 • Konuşma net ve yavaş bir şekilde ifade edilirse, en acil öncelikli alanlarla ilgili ifadeleri ve ifadeleri anlayabilir (örn. Çok temel kişisel ve aile bilgileri, alışveriş, yerel coğrafya, istihdam),
 • Konuşmanın açık ve yavaş bir şekilde ifade edilmesi koşuluyla, somut türdeki ihtiyaçları karşılayacak kadar anlayabilir.

Reading- Okuma

 • Günlük veya işle ilgili dil sıklığı yüksek olan somut türdeki tanıdık konular üzerine kısa, basit metinleri anlayabilir
 • Paylaşılan uluslararası kelime ögelerinin bir kısmı da dahil olmak üzere, en sık kullanılan sözcük dağarcığını içeren kısa, basit metinleri anlayabilir.

Speaking- Konuşma

 • Yapılandırılmış durumlarda ve kısa konuşmalarda kolaylıkla etkileşim kurabilir, eğer gerekliyse karşıdaki kişi yardım eder.
 • Basit, rutin alışverişleri gereksiz çaba harcamadan yönetebilir; öngörülebilir günlük durumlarda soru sorabilir ve cevaplayabilir ve bilindik konularda fikir ve bilgi alışverişinde bulunabilir.
 • İş ve boş zamanla ilgili tanıdık ve rutin konularda basit ve doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve rutin görevlerde iletişim kurabilir.
 • Çok kısa sosyal paylaşımları idare edebilir, ancak konuşmayı kendi isteğiyle devam ettirecek kadar nadiren anlayabilir.

Writing-Yazma

 • Acil ihtiyaç duyulan alanlarda kısa ve basit formüllerle ilgili notlar yazabilir.

A2 İngilizce Konuları

İngilizce seviyeler arasında a2 seviyesi, orta altı İngilizce düzeyine verilen addır. Bu seviyede artık İngilizce bilme düzeyi, temel İngilizceye göre biraz daha fazladır. Ancak yine de öğrenilen İngilizce konuları görece daha kolay olup; bu seviyedeki bireyler de bol kelime öğrenmelidir.

 • To Be fiili ve tüm kullanımları:Bu seviyede yalnızca am/is/are değil; was/were/been de öğrenilmesi şarttır.
 • A/An:Her iki kelime de ‘’1’’ anlamındadır. Ancak kullanımlarında nüanslar mevcuttur.
 • There + be konusunun kullanımı
 • Modals Kullanımı:İngilizcede bir şeyin yapılıp yapılmaması gerektiğini ifade etmektedir. İngilizce a2 seviyesi konularından olan modals: must/have to/need to /needn’t/ should/ought to şeklindedir.
 • Would like to
 • would prefer to
 • A/An/Thekonusu: Basit düzeyde kullanımlarını öğrenmek yeterlidir.
 • Yer bildiren edatlar:Temel düzeydeki kelimelere ek olarak; across, opposite, at,  along gibi kelimeler öğrenilmelidir.
 • Gerund /Infinitive:Tüm seviyelerde karşınıza çıkacak gerund/infinitive; en önemli a2 İngilizce konularından biridir.
 • Phrasal Verbs:Her seviyede karşınıza çıkacak konulardan biri de phrasal verbs konusudur. Temel düzeyde öğrenmek ve yaygın olanlarını çalışmak gereklidir.
 • Miktar bildiren kelimeler:A1 seviyesi konularından biri olan miktar bildiren kelimelere daha derinlemesine çalışmalıdır. Many, much, any, some, no, a little, a few, a lot of miktar bildirmektedir.
 • İngilizce Zarflar: En çok kullanılan İngilizce zarflar a2 seviyesi İngilizce konularındandır.
 • Öneri belirten kelimeler ve kullanımları: Let’s, ve shall en yaygın olanlarıdır.
 • Used to kullanımı: Geçmişte yapılan ancak artık sonlanmış olan eylemlerin ifadesidir.
 • When/While kelimelerinin kullanımları ve farklılıkları
 • Present Perfect Tense: Her ne kadar geçmişte yapılmış olsa da etkileri hala günümüzde devam eden eylemleri belirten zamandır. Bu zamanı çalışırken eylemlerin 3.hallerini de öğrenmek gereklidir. Aynı zamanda since, for, just, yet, already, how long, before, ever, never, been kelimeleri ve kullanımları da çalışılmalıdır.
 • If clauses:İngilizce a2 seviyeleri konusunda öğrenilmesi gereken if clauses yapıları Type 0 ve 1’dir.

A2 Seviye İngilizce Kelimeler

A1 seviyesine kıyasla a2 seviye İngilizce kelimeleri daha zor gibi görülse de günlük hayatta çok kullanılan türden kelimelerdir. Aşağıdaki tabloda en yaygın olarak kullanılan a2 İngilizce kelimelerini inceleyebilirsiniz.

accept kabul etmek
after sonra
borrow ödünç almak
brush fırçalamak
camp kamp, kamp yapmak
catch yakalamak
definitely kesinlikle
develop geliştirmek
drive araba sürmek
expect ummak
fall düşmek
finally nihayet
fly uçmak
good güzel
immediately hemen
invite davet etmek
later sonra
marry evlenmek
present sunmak
refuse geri çevirmek

Pre-Intermediate (B1) – Orta Düzey İngilizce

Pre – Intermediate (B1) İngilizce Düzeyi Nedir? İngilizce dil seviyeleri içinde değerlendirildiğinde orta düzey İngilizceye karşılık gelen pre-intermediate seviyesi, İngilizce öğrenen ve bu seviyede olan kişilerin, tam olarak olmasa da genel hatlarıyla birçok İngilizce kurala hakim olduğu, İngilizce kelime seviyesini geliştirmeye başladığı İngilizce düzeyidir.

Listening- Dinleme

 • Konuşmanın genel olarak bilindik bir aksanda açıkça ifade edilmesi koşuluyla, hem genel mesajları hem de belirli ayrıntıları tanımlayarak, günlük veya işle ilgili yaygın konular hakkında doğrudan olgusal bilgileri anlayabilir.
 • Kısa anlatılar da dahil olmak üzere işte, okulda, boş zamanlarında vb. düzenli olarak karşılaşılan bildik konularda net, standart konuşmanın ana noktalarını anlayabilir.
 • Söylenenleri dikkatli bir biçimde dinlediğinde anlama düzeyinde artış görülen bu seviyede, kişiler günlük hayatlarıyla ilgili cümleleri anlamakta az zorluk çekmektedirler.

Reading- Okuma

 • Alanı ve ilgisi ile ilgili konularda, tatmin edici bir kavrayış düzeyi ile açık ve gerçekçi metinler okuyabilir.
 • Bu metinleri okurken, ufak hatalar yapsalar da İngilizce seviyeleri içinde okumanın güzelleşmeye başladığı seviyenin B1’den itibaren olduğunu söyleyebilmek mümkündür.

Speaking- Konuşma

 • İlgi alanları ve mesleki alanıyla ilgili bilindik rutin ve rutin olmayan konularda biraz güvenle iletişim kurabilir.
 • Bilgi alışverişinde bulunabilir, kontrol edebilir ve onaylayabilir, daha az rutin durumla başa çıkabilir ve bir şeyin neden sorun olduğunu açıklayabilir.
 • Daha soyut, film, kitap, müzik vb. Kültürel konular hakkında düşüncelerini ifade edebilir.
 • Seyahat sırasında ortaya çıkması muhtemel çoğu durumla başa çıkmak için geniş bir basit dil yelpazesinden faydalanabilir.
 • Tanıdık konularla ilgili konuşmalara hazırlıksız olarak girebilir, kişisel görüşlerini ifade edebilir ve aşina olunan, kişisel ilgi alanlarına giren veya günlük yaşamla ilgili (örneğin aile, hobiler, iş, seyahat ve güncel olaylar) konularda bilgi alışverişinde bulunabilir.
 • Pre – Intermediate seviyesinde İngilizcede günlük hayatta kullanılan kelimeler, cümleler kişiler tarafından öğrenilmiştir. Aynı zamanda isteyenler kelime haznelerini de geliştirerek farklı konularda da iletişime geçebilmektedir.

Writing-Yazma

 • Somut konuların yanı sıra soyut konularla ilgili bilgi ve fikirleri aktarabilir, bilgileri kontrol edebilir ve sorunları makul bir hassasiyetle sorabilir veya açıklayabilir. Önemli olduğunu hissettiği noktayı aşarak, doğrudan alakalı basit bilgileri isteyen veya ileten kişisel mektuplar ve notlar yazabilir.
 • Burada önemli olan yazılacak metin konusunda hazırlık yapmak ya da kullanılacak kelimelere ve anlamlarına hakim olmaktır. Bilinen dilbilgisi kuralları göz önüne alındığında ortalama metinleri kaleme almak pre-intermediate seviyesinde çok da zor değildir.

B1 İngilizce Konuları

Pre- Intermediate olarak bilinen b1 seviyesi, İngilizcede orta seviye olarak kabul görmektedir. Aşağıda verilen listede b1 seviye İngilizce konularını öğrenebilir ve seviyenizi bu şekilde geliştirebilirsiniz.

 • Present Perfect Continuous Tense:Geçmişte yaşanan etkisi devam eden ancak bir süreç içinde yaşanan olayları ifade etmektedir.
 • Past Perfect Tense:Geçmişte yaşanan ve son bulan olayları ifade ederken kullanılır. Past Simple’dan farkı ise Past Perfect Tense’de olayların diğerine göre daha evvel yaşanmasıdır.
 • Be going to kalıbı ve kullanımı
 • Future continuous Tense:Gelecekte bir süreç halinde yaşanacak ya da yaşanmayacak olayları anlatırken kullanılmaktadır. (will + be + -ing)
 • Modals:Must/have to/should/ought to/ need to/needn’t/can’t/may/might/could yaygın olarak kullanılan b1 seviye İngilizce konularındandır.
 • İzin ve rica cümleleri:Yaygın olarak kullanılan b1 seviye İngilizce konularından olup; can I, may I, could I; can you, could you, will you, would you, do you mind, would you mind, be allowed to, would like gibi kullanımlardan oluşmaktadır.
 • Yetenek ifadeleri:Daha önce bahsedilen kullanımlara ek olarak; could, be able to, manage to kalıpları da öğrenilmelidir.
 • Both, either ve neither kullanımı
 • Question tags kullanımı: Bir sorudan sonra gelip, onu teyit etmek amaçlı ‘’değil mi?’’ gibi anlamlara gelmektedir.
 • So/such/too/enough kelimelerinin kullanımı
 • If clauses:Burada 0 ve 1 ‘e ek olarak Type 2 de öğrenilmelidir.
 • Passive voice:Cümlede edilgenliği anlatırken kullanılmaktadır.
 • Bağlaçlar:B1 seviye konularına ek olarak gelenlerden biri de İngilizce bağlaçlardır. Yaygın olarak kullanılan bağlaçlar ise; and, or, because, so, therefore, but, however, although, though, as if, that’s why şeklindedir.
 • Relative clauses kullanımı:B1 seviye İngilizce konularından olan relative clauses who, which, that, whose, where kelimeleriyle oluşturulmaktadır.
 • Noun clauses
 • Indirect questions
 • So do I/ neither do I kalıpları kullanımı

B1 Seviye İngilizce Kelimeler

B1 seviye İngilizce kelimeleri, orta düzeyde İngilizce konuşmak isteyenlerin öğrenmesi gerekenlerin başında gelmektedir. Aşağıdaki tabloda yer alan b1 seviye İngilizce kelimelerini inceleyiniz.

advise öğütlemek
annoy rahatsız etmek
base dayandırmak
breathe soluk almak
claim talep etmek
communication iletişim
convince ikna etmek
disappointed hayal kırıklığına uğramış
dislike sevmemek
encourage cesaretlendirmek
enemy düşman
examine muayene etmek
fascinating büyüleyici
fear korkmak
flow akmak
gather toplanmak
lie uzanmak
nation ulus
occur meydana gelmek
politics siyaset

 

Intermediate (B2) – Orta Üstü İngilizce

Intermediate düzeyi nedir? İngilizce kur seviyeleri arasında incelendiğinde orta üstü İngilizce seviyesi olarak görülen intermediate seviyesinde, bireyler artık kendilerini oldukça iyi düzeyde ifade edebilmeye başlamaktadır. İngilizce anlama ve konuşma konusunda ufak tefek sıkıntılar yaşanılan bu seviyede, genel olarak İngilizce bilgisi iyi durumdadır. Intermediate seviyesi aşamasında olan insanların kurduğu iletişim ağırlıklı olarak akıcı ve anlaşılır bir biçimdedir.

Intermediate düzeyinde İngilizce bilenlerin resmi olarak kabul edilen dil sınavlarındaki puanları da son derece yüksektir. Intermediate seviyesi; Cambridge First Certificate- English FCE certificate, BEC Vantage ve  IELTS sınavlarında 5-6; TOEFL’da ise 87-109’a puana denktir.

Listening- Dinleme

 • Normalde kişisel, sosyal, akademik veya mesleki yaşamda karşılaşılan hem tanıdık hem de bilinmeyen konulardaki standart konuşma dilini canlı veya yayın yoluyla anlayabilir. Yalnızca aşırı arka plan gürültüsü, yetersiz söylem yapısı ve / veya deyimsel kullanım anlama yeteneğini etkiler.
 • Uzmanlık alanındaki teknik tartışmalar da dahil olmak üzere, standart bir lehçede sunulan somut ve soyut konulardaki ve dilsel olarak karmaşık konuşmanın ana fikirlerini anlayabilir. Konunun oldukça tanıdık olması ve konuşmanın yönünün açık belirteçler tarafından işaretlenmiş olması koşuluyla genişletilmiş konuşmayı ve karmaşık argüman satırlarını takip edebilir.
 • Kendilerine söylenen cümleleri, izledikleri dizi ya da filmleri büyük ölçüde anlamalarının yanı sıra; ilgi alanlarını çeken konularda da yeteri kadar İngilizce jargona hakim olduklarında, dinlemeleri ve anlamaları son derece kolaydır.

Reading- Okuma

 • Büyük ölçüde bağımsız okuyabilir, farklı metinlere ve amaçlara göre okuma stilini ve hızını uyarlayabilir ve uygun referans kaynaklarını seçici olarak kullanabilir.
 • Geniş bir aktif okuma kelime hazinesine sahiptir, ancak düşük frekanslı deyimlerde bazı zorluklar yaşayabilir.
 • Okudukları metinlerde bilmedikleri kelimelere rastlıyor olsalar da; zaman zaman sözlük yardımıyla metinleri rahatlıkla okuyabilen bu İngilizce seviyesindeki kişiler; bir metne göz ucuyla baktıklarında dahi konu hakkında fikir sahibi olabilmektedirler.

Speaking- Konuşma

 • Dili çok çeşitli genel, akademik, mesleki veya eğlence konularında akıcı, doğru ve etkili bir şekilde kullanabilir ve fikirler arasındaki ilişkileri net bir şekilde işaretleyebilir.
 • Koşullara uygun bir formalite düzeyini benimseyerek söylemek istediklerini kısıtlamak zorunda kalmadan, iyi bir dilbilgisi kontrolü ile kendiliğinden iletişim kurabilir.
 • Düzenli etkileşim sağlayan bir derece akıcılık ve kendiliğindenlik ile etkileşime girebilir ve anadili İngilizce olan kişilerle sürekli ilişkiler, iki tarafa da baskı uygulamadan oldukça olasıdır.
 • Olayların ve deneyimlerin kişisel önemini vurgulayabilir, ilgili açıklamalar ve argümanlar sunarak görüşleri açık bir şekilde açıklayabilir ve sürdürebilir.
 • Konuşma konusundaki yetkinlikleri de gelişmiş olan intermediate seviyesindeki kişiler, kendilerini çok daha rahat biçimde ifade edebilmektedir.

Writing-Yazma

 • Haber ve görüşleri yazılı olarak etkili bir şekilde ifade edebilir ve başkalarınınkilerle ilişkilendirebilir.
 • Üstelik yalnızca haber değil; bir konu hakkındaki düşünce yazılarını da analiz etme yeteneğine de sahiptirler.

B2 İngilizce Konuları

Orta üstü seviye olarak bilinen b2 seviyesi, İngilizcenin iyi anlaşıldığı ve iyi konuşulduğu düzeylerdendir. B1 seviyesinde olabilmek için diğer seviyedeki konuları bilmek ve unutmamak adına sıkça tekrar etmek gerekmektedir. İngilizce b2 seviyesi konuları, daha önceki seviye konularına göre daha zorlayıcı olabilmektedir. Aşağıda yer alan b2 İngilizce konuları listesini inceleyiniz.

 • Adjective/Adverbs:Sıfatlar ve zamirler olarak bilinen bu konu hakkındaki kelime ve kullanım bilgisi ayrıntılı olarak bilinmelidir.
 • Comparatives/Superlatives: Her ne kadar ilk seviye konularından olsa da; ileri düzey kullanımları çalışılmalı ve yeni kelimelerle perçimlenmelidir.
 • As…as yapısı:Tıpkı yukardaki b1 seviyesi konusu gibi, düzenli olarak çalışılmalı ve pekiştirilmelidir.
 • Both/neither nor/not only… but also/ either … or konuları ve kullanımları
 • If clauses:Daha önceki Type 0, 1 e 2’ye ek olarak type 3 ve type mixed öğrenilmelidir.
 • Wish clauses
 • Passive voice:Daha önce öğrenilen bu konu, derinlemesine incelenmelidir.
 • Causatives:Ettirgen yapı olarak bilinmekte; have + something + done kalıbıyla oluşturulmaktadır.
 • Zıt durumları birbirine bağlayan kelimeler:Bağlaçlar olarak bilinen bu konu alt başlıkları; and, or, because, so, therefore, but, however, although, though, as if, that’s why şeklindedir.
 • Relative clauses:Bu konu da tekrar edilmesi gereken b2 seviye İngilizce konularındandır.
 • Noun clauses:B2 seviye İngilizce konularından en önemli olanlarından biridir.
 • Indirect questions
 • Reported speech

B2 Seviye İngilizce Kelimeler

Orta üstü bir dil becerisi gerektiren b2 seviyesinde kelime bilgisi de üst düzeyde olmalıdır. Aşağıda hazırlanan tabloda b2 İngilizce kelimelerini görebilirsiniz.

abandon terk etmek
accurately kesin olarak
adjust ayarlamak
basically temelde
beg dilenmek
bid teklif etmek
capture esir almak
circumstance durum
commitment bağlılık
contribute katkı yapmak
deny yalanlamak
embrace kucaklamak
exploration keşif
forbid yasaklamak
immigration göç
insist ısrar etmek
lately son zamanlarda
moral ahlaki
negotiation müzakere
specify belirlemek

Upper-Intermediate (C1) – İleri Düzey İngilizce

Upper-intermediate düzeyi nedir? Upper-intermediate statüsündeki İngilizce dilseviyesi, İngilizce seviyeleri arasında en yüksek İngilizce seviyesinin bir altında olarak kabul edilmiştir. İngilizce seviyeleri tablosuna bakıldığında da görülmektedir ki; upper – intermediate İngilizce seviyesine göre, artık İngilizce ileri düzeyin başlangıç noktasıdır. Upper – intermediate yani C1 İngilizce kur seviyesinde olanlar; günlük hayattaki her bir anda kendilerini en iyi biçimde ifade etmenin yanı sıra; bir konuyla ilgili teknik ve akademik düşüncelerini de rahatlıkla karşı tarafa yansıtmaktadır.

Upper – intermediate dil seviyesinin İngilizce sınav türlerinde denklikleri ise; Cambridge Advanced (CAE), BEC Higher ve IELTS’de seviye 7 olup; bu eşitlik TOEFL sınavında 110-120, TOEIC sınavında ise 880 puan şeklinde karşılık bulmaktadır.

Listening- Dinleme

 • Kendi alanının dışındaki soyut ve karmaşık konulardaki uzun konuşmaları takip edecek kadar anlayabilir, ancak özellikle aksana aşina değilse ara sıra ayrıntıları onaylaması gerekebilir.
 • Kayıt kaymalarını takdir ederek çok çeşitli deyimsel ifadeleri ve konuşma dilini tanıyabilir.
 • Açıkça yapılandırılmadığında ve ilişkiler açıkça belirtilmediğinde bile genişletilmiş konuşmayı takip edebilir.
 • Bir konuda yapılan sunumları anlama, bir filmi ya da diziyi alt yazısız dahi izleme yetkinliğinde olmaktadırlar.

Reading- Okuma

 • Zor bölümleri tekrar okuyabilmesi koşuluyla, kendi uzmanlık alanıyla ilgili olsun ya da olmasın, uzun, karmaşık metinleri ayrıntılı olarak anlayabilir.
 • Verilen bir makale ya da diğer düşünce yazılarını okuyup anlama ve analiz etme yeteneğine sahiptirler.

Speaking- Konuşma

 • Kendini akıcı ve spontane, neredeyse hiç çaba harcamadan ifade edebilir. Boşlukların dolaylı uyarılarla kolayca üstesinden gelinmesine izin veren geniş bir sözcük dağarcığına hakimdir. İfadeler veya kaçınma stratejileri için çok az açık arama vardır; sadece kavramsal olarak zor bir konu, dilin doğal ve pürüzsüz akışını engelleyebilir.
 • Konuşma hususunda pek bir zorluk yaşamamakta; yalnızca zaman zaman fazla teknik ve anlaşılması güç konularda ifade sıkıntısı oluşmaktadır.

Writing-Yazma

 • Muhatabıyla esnek ve etkili bir şekilde ilişki kurarak kendini açık ve kesin bir şekilde ifade edebilir.
 • Aynı zamanda upper – intermedaite seviyesi artık akademik İngilizce düzeyinin başlangıcı olduğundan; bu seviyedeki kişiler makale kaleme alma yetkinliği üzerinde de yoğunlaşmaktadır.

C1 İngilizce Konuları

C1 seviyesi upper- intermediate olarak bilinmekte ve ileri düzeyde İngilizceyi ifade etmektedir. Bu seviyede bilinmeyen İngilizce konuları ayrıntılı konular olup; diğer tüm önceki seviye konularına çeşitli eklemeler yapılmaktadır. Aşağıda c1 seviye İngilizce konularını görebilirsiniz.

 • Daha önce öğrenilen konularda ayrıntılı olarak bilgi sahibi olmak: Özellikle passive voice, relative clauses, noun clauses, adverbial clauses, if clauses ve causatives konuları hakkında gerekli tüm çalışmalar yapılmalıdır.
 • Participle clauses: Fiillere –ing ekleyerek yapılan çeşitli kullanım biçimlerine verilen b2 seviye İngilizce konusudur.
 • Inversion: İngilizce devrik cümle kurma yöntemidir.

C1 Seviye İngilizce Kelimeler

C1 seviyesinde öğrenilmesi gereken İngilizce kelimeler, ileri düzey kabul edilen kelimelerdir. Bu tip kelimelere; makalelerde, romanlarda rastlanabilmektedir. Aşağıda yer alan c1 seviye kelimelerini inceleyiniz.

abolish feshetmek
betray ihanet etmek
bureaucracy bürokrasi
circulation sürüm
combat muharebe
denounce ihbar etmek
efficiency liyakat
flourish süslü konuşmak
grace lütuf
humanity insanlık
intervene araya girmek
legislature parlamento
merchant tüccar
notably açıkça
outrage gurur zedelemek
plea savunma
regime yönetim şekli
sentiment düşünce
tighten sıkmak
warrant garanti etmek

Advanced (C2) – İleri Düzey İngilizce

Advanced düzeyi nedir? İngilizce dil seviyeleri içinde ileri düzeyde olan C2 seviyesinde; bireyler artık İngilizce öğrenme ve ifade konusunda resmi olarak en üst düzeydedirler. Bu seviyenin ardından kişinin öğrendiği bilgiler, İngilizce seviyesini geliştirmekten ziyade; kullanmış olduğu dil düzeyinde bir yatırım noktasındadır. Advanced (C2) İngilizce seviyesinde olan bireyler,  İngilizceyi neredeyse anadilleri gibi kullanmaktadır.

İleri düzeyde yani C2 seviyesindeki İngilizce puanları ise; IELTS sınav sistemine göre 8-9 puana denk gelmektedir.

Listening- Dinleme

 • Her türlü konuşma dilini anlamakta zorluk çekmez.
 • Bu dili anlarken zorluk çekmemenin yanı sıra, kendini mümkün mertebe en iyi derecede ifade etmektedir.

Reading- Okuma

 • Soyut, yapısal olarak karmaşık veya son derece konuşma dili olan edebi ve edebi olmayan yazılar da dahil olmak üzere yazı dilinin neredeyse tüm biçimlerini eleştirel olarak anlayabilir ve yorumlayabilir.
 • Çok çeşitli uzun ve karmaşık metinleri anlayabilir, üslup ile örtük ve açık anlam arasındaki ince ayrımları fark edebilir.
 • Okudukları metinler çok teknik ya da ağdalı bir dile sahiplerse de, bu tip metinleri anlama kapasitesine sahiptirler.

Speaking – Konuşma

 • Anlamın yan anlam düzeylerinin farkında olan deyimsel ifadelere ve günlük konuşmalara hakimdir.
 • Çok çeşitli modifikasyonlar kullanarak daha ince anlam tonlarını tam olarak aktarabilir.
 • Muhatap zorlukla farkına varacak kadar sorunsuz bir şekilde bir zorluğun etrafında geri dönebilir ve yeniden yapılandırabilir.
 • Karşısındaki kişi İngilizceyi anadili düzeyinde biliyor olsa da; advanced seviyesindeki kişiler de anadil düzeyine yakın biçimde İngilizce konuşmaktadırlar.

Writing – Yazma

 • Farklı sözlü ve yazılı kaynaklardan gelen bilgileri, tutarlı bir sunumda argümanları ve hesapları yeniden yapılandırarak özetleyebilir.
 • Artık bireyler, ilgilerini çeken herhangi bir konuda rahatlıkla metin kaleme alabilmektedirler.

C2 İngilizce Konuları

İngilizcede kabul edilen en üst düzey c2 seviyesidir. İngilizce c2 seviyesinde bilinmeyen grammer konusu pek mevcut değildir. Günlük kullanımı pek de fazla olmayan ve çok ayrıntılı kabul edilecek birkaç konu türü mevcuttur. Ancak daha önce öğrenilen tüm konular ayrıntısıyla ve yanlışsız olarak bilinmelidir. Aşağıda c2 İngilizce seviyesi konuları verilmiştir.

 • Relative clauses, noun clauses, if clauseskonularının ayrıntılı olarak bilinmesi
 • Subjunctives: Türkçede istek kipi olarak karşılanan bu konu; -mesi/-ması anlamına gelmektedir.
 • Cleft sentences: İngilizcede vurgu cümleleri olarak bilinen c2 seviyesi konusudur.

C2 Seviye İngilizce Kelimeler

C2 seviyesinde olanlar bilmedikleri kelimelere okudukları metinler aracılığıyla ulaşmaktadır. Bu kelimeler, günlük hayatta karşınıza çıkacak türden kelimeler olmaktan çok; akademik düzeyde kabul edilebilecek zorlukta kelimelerdir. Aşağıda c2 seviye İngilizce kelimelerini tablo halinde bulabilirsiniz.

alert alarma geçirmek
amendment yasayı değiştirme
burden sırtına yüklemek
cautious ihtiyatlı
declaration beyanname
embody somutlaştırmak
execute infaz etmek
fine ceza kesmek
gaze gözünü dikmek
hardware donanım
implementation uygulama
inflict çarptırmak
interfere müdahale etmek
leak sızdırmak
municipal belediyeye ait
occurrence bulunma
persist üstelemek
productivity verimlilik
smash paramparça etmek
utterly tümüyle

İngilizce Öğrenme Yöntemleri

İçeriğin önceki kısımlarında sizlere İngilizce dil seviyelerinden kısaca bahsedilmiş; bireylerin hangi seviyelerde neler yapabildiğine değinilmiştir. Şimdi ise bu durumu bir ileri taşımak amacıyla İngilizce öğrenme yöntemlerinin anlatıldığı kısma göz atabilir ve buradaki metotları uygulayarak İngilizce seviyesini geliştirebilirsiniz.

1)İngilizce dil bilgisi kurallarına çalışın.

İngilizce dili aşamalarına baktığımızda, genel olarak 4 ana unsur karşımıza çıkmaktadır. Bu kısımlar, Reading (okuma), Listening (dinleme), Writing (yazma), Speaking (konuşma) şeklindedir. İngilizcenin bu her dört alanında da yetkinlik kazanmak, İngilizceyi tam olarak öğrenmek ve kişilerin kendini ifade etmesi için oldukça önemlidir. Ancak bireyler tüm kelimeleri bilseler de, kendilerini dil bilgisi kurallarıyla ifade edemedikleri takdirde İngilizce konuşmamakta, yazamamakta ve söylenenleri de anlayamamaktadır.

İngilizce dil bilgisi kurallarını çalışmak İngilizce öğrenme yöntemlerinin ilki ve belki de temelidir. Öğrenilen dil bilgisi kurallarını düzenli olarak tekrarlamak; örnek cümle ve metinleri incelemek; kişinin İngilizce seviyesini geliştirmede onlara büyük katkı sağlamaktadır. Yabancı dil bilgisi kurallarını öğrenmek için kitaplar mevcut olmakla birlikte; pek çok online kaynak da yer almaktadır.

İngilizce seviyesini geliştirme konusunda kişilere en çok yardımcı olacak kaynakların başında gelenler Longman ve Cambridge yayınlarının kitaplarıdır. Aynı zamanda söylenildiği gibi; online internet sitelerinde de pek çok konu özelinde ayrıntılı konu anlatımı bulunmaktadır. Her gün belli sürelerde İngilizce dil bilgisi kurallarını çalışıldığında, İngilizce seviye atlama konusunda büyük aşama görülmektedir.

2) Öğrenebildiğiniz kadar çok sayıda İngilizce kelime öğrenin.

İlk maddede bahsedilen dil bilgisi kurallarının bilinmesine ek olarak İngilizce dil seviyesi için en önemli olan konu; bol bol İngilizce kelime öğrenilmesidir. Gerek kişinin kendini ifade etmesi, gerekse yeni metinler yazması, yazılan metinleri okuyup anlamaları için en elzem olan şey, İngilizce kelime bilinmesidir. İngilizcede öğrenilen kelimeleri kalıcı hale getirmek için en doğru şey, bu kelimelerin sıkça kullanılmasıdır. Bir dilde öğrenilecek olan kelimeler her ne kadar son buluyor olmasa da; günlük öğrenilen 10 kelime, yıllık 3600’ü aşkın kelimeye denk gelmektedir.

İngilizce kelime öğrenmek isteyenlere sunulabilecek pek çok alternatif yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden hangisinin kişi için en uygun olduğu, onların öğrenme sürecine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.  Bu alternatif kelime öğrenme yöntemlerinin ilki kartlar hazırlamaktır. İngilizce seviyesini geliştirmek isteyen kişinin, kendisine notlar hazırlayarak ve bunları tekrar ederek ilerlemesi onun kelime öğrenme sürecine büyük katkı sağlamaktadır. Küçük kartlara her gün öğrendiğiniz kelimeleri ve anlamlarını yazılarak tekrar edilmesi, eğlenceli ve bir o kadar da öğretici bir aktivite olarak görülmektedir.

Kelime kartları hazırlamak kadar yaygın olan bir diğer yol ise; kişinin kendisine özel kelime defteri hazırlamasıdır. Bir telefon numarası yani fihrist defterine alfabetik sıraya göre kelimeleri yazılarak oluşturulan bu yöntemde bu kelimenin alt kısmına bir de cümle yazmak öğrenme hızını artırmaktadır. Bu çalışma yolu, İngilizce seviyeleri ne olursa olsun hemen hemen herkesin başvurduğu bir yöntemdir. Aynı zamanda öğrenilen kelimelerin sesli bir tekrar edilerek şekilde çalışılması da birçok duyuyu eş zamanlı olarak harekete geçirdiğinden faydalıdır.

3) İngilizce şarkılar dinleyin.

Herkesin canı sıkıldığında, yolculuk yaptığında kısacası günlük hayatının her anında yaptığı eylemlerin başında müzik dinleme gelmektedir. İngilizce müzik dinleme uygulaması, İngilizce öğrenme yöntemleri içinde belki de en yaygın olandır. Kişilerin sevdiği türlerin veya sevdiği isimlerin İngilizce şarkılar dinlemeleri ve bunu yaparken eş zamanlı olarak şarkı sözlerinin anlamına bakarak yapmaları; hem dinleme becerisine ve hem de kelime haznesine katkı sağlamakta dolayısıyla bireyleri zaman içinde bir ileri İngilizce seviyeye taşımaktadır.

İngilizce şarkıları dinlemek, anlamlarına bakmak ve şarkıya eşlik etmek çok motifli bir İngilizce çalışma yöntemidir. Aynı zamanda kişilerin İngilizce şarkıları dinlerken bilmedikleri kelimelere rast gelmesi münkündür. Böylesi durumda kelimelerin anlamlarına bakması ve bunları kelime defterlerine not etmesi de; kişilerin İngilizce kelimelerle haşır neşir olma olasılığını artırmakta olup; onların yabancı dil seviyelerini geliştirme imkanı sağlamaktadır.

4) İngilizce dizi, film ya da programları izleyin.

İngilizce öğrenme yöntemleri konusunda araştırma yapıldığında ilk görünen yöntemlerin başında; ise kuşkusuz İngilizce dizi ya da film izlemek gelmektedir. Evet, bu yöntem oldukça sık olarak dile getirilmektedir ancak bu sık dile getirilişin sebebi oldukça etkili olmasından kaynaklanmaktadır. İngilizce öğrenen herkesin, sevdikleri herhangi türdeki dizileri izlemeleri, onların zaman içinde İngilizce dil seviyelerini geliştirmeleri için kendilerine fayda sağlayacaktır.

Hangi türden dizi ya da film izlemek tamamen kişiye bağlıdır. Burada esas olan şey aslında kişilerin zevkleridir. Hangi tür olursa olsun, mutlaka yabancı bir şeyler izlemek İngilizce öğrenmek için neredeyse şart boyutundadır. Çünkü bu tip yapımları izleyenler, İngilizce listening ve speaking konularında büyük ölçüde gelişme kat etmektedirler.

İngilizce diziler veya filmler aracılığıyla, bireylerin günlük konuşma diline dair birçok kalıbı rahatlıkla öğrenmeleri söz konusudur. Dizileri ilk etapta Türkçe alt yazılı bir biçimde izliyor olsanız dahi; sonradan İngilizce alt yazılı ve hatta alt yazısız olarak izlemek, İngilizce öğrenme yöntemleri arasından en önemli olanlardandır.

5) İngilizce kitaplar, gazeteler ve dergiler okuyun.

İngilizcenizi geliştirmek için yapılacak en etkili ve herkesin daha önce duyduğu çalışmalardan biri de; kişilerin kendi İngilizce seviyelerine uygun olarak kitap, gazete ve dergileri okumalarıdır. Bu çalışma her ne kadar ilk başta anlaşılması zor ve uğraştırıcı görünüyor olsa da; zaman içinde insanlar bu yol sayesinde İngilizce dil seviyelerinde büyük aşama kaydetmektedirler. Çünkü hem İngilizce dilbilgisi kurallarıyla hem de yeni kelimelerle aynı anda karşılaşılmaktadır.

İngilizce seviyelerine uygun olan haberlerin takip edildiği mecra; Levels In English platformudur. Aynı zamanda; Newsweek ya da The Guardian gibi gazeteleri de incelenebilerek İngilizce haberler takip edilmektedir. Ek olarak BBC’nin web sitesine girerek oradan İngilizce kur seviyeleri için çeşitli kaynaklar edinmek ya da internet aracılığıyla seviyenize uygun pek çok metin araştırması yapmak mümkündür ve bu yöntem İngilizce öğrenen herkesin sıkça başvurduğu yolların başında gelmektedir.

İngilizce kitap okuma aşamaları için ise, ilk etapta daha önce okunmuş ve Türkçe hallerine bireylerin aşina olduğu kitaplardan başlamak en doğru yoldur.. Penguen Readers, Mira Publishing gibi yayın evlerinin çıkardığı kitaplar, kişilerin bildikleri İngilizce levellerine göre tercih edilmektedir.

6) Yabancı arkadaşlar edinin.

Yurtdışına çıkmadan yabancı insanlarla tanışmak, her ne kadar zor gibi görünse de; artık bunu başarmak telefonlarımızın ya da bilgisayarlarımızın ucundadır. İngilizce öğrenen herkesin gerek mektup arkadaşı edinilmesine imkan tanıyan, gerekse karşılıklı olarak bireylerin birbirinize bildikleri dilleri öğretebileceğiniz çeşitli sosyal platformlara artık internet aracılığıyla rahatlıkla erişim mümkündür. Italki.com veya interpals.com gibi sitelerden de İngilizce bilen yeni insanlarla tanışmak ve bu şekilde İngilizce seviyelerini geliştirmek yaygın bir yöntemdir.  Aynı zamanda kullanılan bir diğer metot da Tandem ya da Hellotalk gibi telefon üzerinden kişilerin girip yabancı arkadaşlar edinebildikleri uygulamalardır.

7) İngilizce podcastler dinleyin.

İngilizce şarkı dinlemenin İngilizce seviyesi için ne kadar önemli olduğuna içeriğin önceki kısımlarında değinilmiştir. İngilizce podcast dinlemek de, en az İngilizce şarkı dinlemek kadar önemli ve İngilizce dil seviyelerini geliştirmek için etkilidir. İnternette yer alan podcastler, günlük hayatın herhangi bir noktasına ışık tutabilmekte ve İngilizce öğrenenler için ideal bir yöntem olarak kabul edilmektedir.

BBC Learning English ya da Freakonomics gibi kaynaklara online platformlar üzerinden erişim sağlamak ve onların podcastlerini dinlemek günümüz dünyasında son derece kolay olup, İngilizce dili içindeki aksan farklılıklarını da büyük ölçüde gözler önüne sermektedir. Bunun yanı sıra; birçok kişi tarafından kullanılan müzik dinleme uygulaması olan Spotify’da da bulunan çeşitli podcastler; İngilizce seviyesini geliştirmek isteyenler için idealdir.

8) Yurt dışına gitme olanaklarını araştırın.

Tüm anlatılan İngilizce öğrenme yöntemleri arasında aslında İngilizce dil seviyesini ilerletmek için en kalıcı ve etkili çözüm veren yöntem, kişilerin yurt dışına bir sebep nedeniyle seyahat etmeleridir. Bu sebep üniversite ya da lise eğitimi almak, dil okuluna gitmek ya da sertifika programlarına katılmak gibi eğitim amaçlı olabilir; ya da tamamen bireylerin yaptıkları bir yolculuk şeklinde de gerçekleşebilmektedir. Her ne sebeple olsun, insanların İngilizce konuşulan şehirlere gitmeleri;  İngilizce seviyeleri için büyük ve hızlı bir katkı sağlayacaktır.

Yurt dışına gitmek için pek çok alternatif örneği mevcuttur. Bunlar eğitim amaçlı olabileceği gibi;  çeşitli gönüllü kuruluşlar aracılığıyla projelerde yer almak şeklinde de gerçekleşebilmektedir. İngilizce öğrenmek isteyenlerin en çok tercih ettikleri oluşum Erasmus ve Work and Travel’dır. Özellikle Work and Travel sayesinde insanlar hem para kazanmakta hem de İngilizce konuşmaktadır.  Yurt dışında uygun fiyatla seyahat edilirken; aynı zamanda İngilizce öğrenilebilecek bir diğer uygulama ise Interrail’dir.

İngilizce Seviye Testi

Aşağıda sizler için hazırlanmış mini testi çözerek, genel olarak hangi İngilizce kur seviyesinde olduğunuzu keşfedebilirsiniz. Aynı zamanda gerek online gerekse kurslar tarafından yapılan diğer sınavlara da girerek İngilizce seviyenizi öğrenebilirsiniz.

 • 1)Tina _________ English.
  A) is    B) are    C) am    D) be
 • 2) _________ there a pharmacy near here?
  A) Are   B) Do   C) Is   D) Have
 • 3)He didn’t _________ movie last night.
  A) watching   B) watched    C) watch not   D) watched
 • 4) Look! The subway_________ . Hurry up!
  A) leaves    B) does leave    C) is leaving    D) leaving
 • 5) I have never _________ to Norway.
  A) been    B) going    C) went    D) go
 • 6) _________ to go out to an French restaurant tonight?
  A) Would you like    B) Are you liking    C) You like     D) Do you like
 • 7) To get to the shopping mall, _________ at the end of this road.
  A) go along   B) go past    C) turn right    D) go over
 • 8) Excuse me, _________ time please?
  A) what is    B) what have     C) you got the     D) you have the
 • 9) Dubai has _________ building in the world.
  A) bigger    B) tall      C) the tallest     D) the most tall
 • 10) I think I have got a cold, I can’t stop _________.
  A) the sneezing     B) sneeze    C) sneezing    D) to sneeze

 

İlgili Makaleler