KPSS Nedir? KPSS Sınavı Ne Zaman?

“Hayat bir sınavdır” sözünün öğrencilik hayatımızdaki karşılığı, eğitim hayatımız boyunca girdiğimiz yazılı sınavlar, testler, quizler, sözlüler ve diğerleridir. Eğitim hayatımız sürekli sistemleri, adları ve kapsamları değişen testlerle dolup taşıyor ve her seferinde hayatımızın en kritik anı gibi hissetmeyi elden de bırakmıyoruz. Sanki bir engelli koşu gibi hiçbir zaman bitmiyor. Bunlardan bir tanesi de sürekli araştırdığımız, okuduğumuz ve hep bilsek de mutlaka birkaç kez daha okuduğumuz kılavuzlar ve bilgiler çerçevesinde aklımızda binlerce soru döner durur. Gelin bu sınav stresi ile mücadele edebilmek için sorularımıza cevap arayalım…

KPSS Nedir? KPSS ne işe yarar? KPSS Sınavı Ne Zaman? KPSS Sınavında Hangi Dersler Var? KPSS A grubu atamaları ne zaman? KPSS B grubu atamaları Ne Zaman? Atanmak İçin Kaç Puan Almak Gerekir? KPSS Tercih, KPSS Puan Hesaplama, KPSS Başvuru, KPSS Son Başvuru Tarihi Ne Zaman? KPSS Lisans, KPSS Ön lisans, KPSS Net Hesaplama, KPSS Başvuru Kılavuzu, KPSS’ye Nasıl Başvuru Yapılır? KPSS Şartları, ÖSYM KPSS Başvuruları… ve en sonunda KPSS Sonuçları

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı)

KPSS Nedir?

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı), kamu kurumlarına kamu personeli seçmek amacı ile yapılan birkaç sınavın ortak adıdır. KPSS Sınavları üç gruba ayrılır:

KPSS B

KPSS A

KPSS C

KPSS Öğretmenlik

KPSS A, B, C Grubu Kadrolar Ne Anlama Gelir?

A grubu kadrolar kapsamında kamu kurum ve kuruluşları KPSS puanına göre adayları kurum bünyesinde düzenlenen sınava tabi tutarlar. B ve C grubu kadrolarda ise atamalar adayların tercihleri sonrasında ÖSYM tarafından gerçekleştirilir.

A Grubu Kadrolar;

– Başbakanlık

– Bakanlık

– Bakanlıklara ait; müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyinde bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar

– İl özel idareleri

– Belediye teftiş kurulları

B Grubu Kadrolar;

– KPSS A grubu kadrolar dışında kalan tüm kamu kurum ve kuruluşları kapsamında gerçekleşmektedir.

C Grubu Kadrolar;

-Lise ve dengi okul mezunlarına dair düzenlenen sınav sistemi olup atamaları KPSS B grubunda olduğu gibi gerçekleşmektedir.

kpss ne zaman

KPSS-B Nedir?

KPSS-B sınavı bütün lisans mezunlarının katılabileceği bir sınav olup sadece KPSS-A kadrosuna dahil olanların katılamayacağı bir sınavdır. KPSS B sınavı ÖSYM tarafınca sadece sonu çift sayı ile biten yıllarda düzenlenmektedir. Devlet memurluğu sınavları kapsamında KPSS sınavı dışında başka herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav yapılmamaktadır.

Atamalar için aranılan şartlar aşağıda yer almaktadır.

• KPSS3 puan türüne gör yeterli bir puan almış olmak.

• 675 sayılı Devlet Memurları kanununun belirtilmiş şartlarına uygun olmak

• En az lisans seviyesinde bir üniversiteden mezun olmuş olmak ya da yurt içi veya yurt dışında 4 yıl eğitim süreli bir okuldan mezun olmuş olmak

• Erkek adaylarda askerliğini yapmış ya da tecil ettirmiş olmak

• Zihin ya da beden sağlığının çalışmasına engel olmayacak düzeyde olması

• Gerekli belge ve bilgilerle zamanında başvuruda bulunmuş olmak

KPSS3 puan türüne göre KPSS-B grubu sınav oturumları cumartesi sabahları düzenlenmektedir. Cumartesi sabah oturumuna girenler Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavlarına tabi olurlar. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavında 120 soru olup süre de 120 dakikadır. Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavları ayrı ayrı hesaplandığı için standart sapmaları da ayrı ayrı hesaplanır. Genel Yetenek sınavı; 30 Türkçe, 30 Matematik sorusundan oluşur. Genel Kültür sınavı ise; 30 Tarih, 18 Coğrafya, 12 Vatandaşlık sorusundan oluşmaktadır.

KPSS-A Nedir?

Kamu kurum ve kuruluşları belirli fakülte mezunlarını ilan ile duyurarak kabul eder. Aynı kadrolara her seferinde aynı bölüm mezunları alınmayabilir.

KPSS-A kadro alımı genel olarak iktisat, işletme, hukuk, siyasal bilgiler, mühendislik bölümlerinin mezunlarından olmaktadır.

Ayrıca KPSS puanlarının 2 yıl geçerliliği vardır. Bu nedenle üniversitenin son yıllarında sınava girip biter bitmez atama ile kadrolara yerleşilebilmektedir.

KPSS-A sınavı her yıl düzenlenmekte olup, sınav esnasında mezuniyet şartı aranmasa da atama sırasında mezuniyet zorunludur.

KPSS-C Nedir?

KPSS-C, lise ve dengi okul mezunları için düzenlenmekte ve KPSS-B ile aynı yöntemle kadro alımı ve sınav sistemi gerçekleştirilmektedir. KPSS-C adaylarından da KPSS-B de olduğu gibi askerlik, sağlık ve 657 Devlet Memurları Kanununa uygunluk aranmaktadır.

KPSS Öğretmenlik Nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlik kadrolarına atanmak adına düzenlenen sınav sistemidir. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bütün eğitim kurumlarında sözleşmeli ya da kadrolu öğretmenlik yapabilmek adına düzenlenir.

Öğretmenlik ataması için KPSS dışında 120 sorudan oluşan Pedagojik Formasyon sınavı da düzenlenmektedir. KPSS öğretmenlik sınavına üniversitelerin eğitim fakültelerinden ve fen edebiyat fakültelerinden mezun olan adaylar başvuruda bulunabilir.

KPSS Puan Türleri

KPSS sınav sisteminde toplamda 121 adet puan türü bulunmaktadır. A grubu kadrolarda 93 ve 94. Puan türü hariç 4-120 arasındaki puan türlerine göre alım yapılmaktadır.

KPSS-B kadroları için ise 3. Puan türüne göre atamalar gerçekleştirilir.

KPSS Öğretmenlik sınavı atamaları için ise 10-121. Puan türlerine göre atamalar gerçekleştirilir.

KPSS Sınavı Hakkında Diğer Bilinmeyenler

KPSS sınavlarına girişte yaş sınırı aranmasa da kadro ilanlarında ya da alımlarında kurum bir yaş sınırı belirtebilmektedir.

KPSS sınavında hangi sınava ya da hangi oturuma girerseniz girin sadece ilgili kadroya ilgili puan türünde atama gerçekleştirilir.

KPSS-A kadroları için Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı’nda ilanlar yayınlanır. Ayrıca A grubu kadrolarda KPSS dışında ayrı bir sınav ya da mülakat yapılır.

KPSS Sınavına Başvuru Koşulları Nelerdir?

• KPSS sınavlarına lise ya da dengi okullar, ön lisans ya da lisans mezunları ya da mezun durumda olanlar başvuruda bulunabilmektedir.

• B grubu kadrolar için ÖSYM’ye tercih formları teslim edilirken adayın mezun durumda olması, A grubu kadrolar için ise KPSS sonucu ile kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulundukları tarihte mezun olmaları gerekmektedir.

• KPSS-A grubu kadrolar için adayın kamu kurumunun ilanında belirttiği bütün şartları sağlaması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi birini sağlamayan adaylar atanmış olsalar da kadronun oluşturduğu hiçbir haktan faydalanamazlar.

• Henüz mezun olmamış adaylar mezun olduktan sonra atama başvurusunda bulunacaklar ise mezuniyet durumuna uygun sınav sistemine başvuruda bulunmaları gerekir.

• Sınava başvuru yaparken mezuniyet durumu altında başvuru yapmış olan adaylar sınav öncesinde mezun olmuşlar ise sınav başvuru tarihi ile sınav tarihinin bir gün öncesine kadar ÖSYM’ye doğrudan ya da dolaylı olarak mezuniyet belgelerini iletmeleri gerekir. Ayrıca bu adaylar sadece Ankara’da sınava giriş yapabilir. Mezun adayların mezuniyet durumlarının altında sınava girmiş olsalar da bu doğrultuda atama gerçekleşmez.

KPSS Sınavına Kimler Girebilir?

• Orta öğretim ve ön lisans mezunları KPSS/2 sınavına giriş yapabilir, lisans mezunları ise KPSS/1 sınavına giriş yapabilir.

• Bu programlardan mezun olan ya da mezun olabilecek durumda olanlar bu sınavlara girme hakkı elde edebilir.

• Yüksek lisans ve doktor mezunları ise lisans bölümlerinin mezuniyet durumlarına göre başvuruda bulunabilirler.

• KPSS sınav sonuçlarının 2 yıl geçerliliği bulunmaktadır.

KPSS Sınavına Girerken Yaş Sınırı Var Mı?

KPSS sınavına girerken yaş sınırı bulunmamaktadır. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ilanında talep ettiği yaş sınırlaması mevcut olabilir.

KPSS-A ve KPSS-B’ye Aynı Anda Başvuruda Bulunulabilir Mi?

KPSS sınavında tüm puan türlerine göre sınavlara girilebilir. KPSS-b grubu kadrolar için başvuruda bulunulurken KPSS-A sınavına ya da kamu kurumlarının ilanlarına başvuruda bulunulabilir.

KPSS-A Grubu İlanlar Nereden Nasıl Takip Edilir?

KPSS-A grubu kadrolar için Resmi Gazete ve Devlet Personel Başkanlığı ilanlarından takip edilebilir. Bu ilanlarda tama ile ilgili tüm açıklamalar bulunmaktadır.

2023 KPSS Sınavı Ne Zaman?

ÖSYM’nin yayımladığı sınav takviminde herhangi bir değişiklik olmaz ise sınav takvimi şu şekildedir;

  • KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı (genel yetenek ve kültür, eğitim bilimleri) 23 Temmuz 2023’te yapılacak,
  • KPSS A grubu ve öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1.oturum ve 2.oturum sınavları 29-30 Temmuz 2023’de yapılacak,
  • KPSS A grubu ve öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı da 6 Ağustos 2023’te yapılacak.

2023 KPSS Sınav Başvuru Tarihleri

Bu yıl KPSS sınavları için belirlenen başvuru tarihleri şu şekildedir;

  • 2023 KPSS (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı, Alan Bilgisi sınavı ve ÖABT sınavları başvurular 16-29 Mayıs 2023 tarihlerinde alınacak.
  • KPSS lisans sınavı geç başvuru 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde alınacak.
  • KPSS lisans sınav sonuçları 25 Ağustos tarihinde erişimine açılacak.

ÖSYM Aday İşlemleri sistemi için tıklayınız…

İlgili Makaleler