Kürtçe Çeviri ve Tercüme

Hint Avrupa dil ailesinin İran kolundan gelen Kürtçe, birden fazla lehçeye sahip olan bir dil olsa da Kürt halkının çoğu Kurmanji diyalekti ile konuşmaktadır. Çeviri piyasasında da farklı lehçelere göre şekillenen Kürtçenin bu lehçeleri arasında yapısal ve kelime düzeyinde benzerlikler vardır. Bu nedenle lehçeler, birbiri arasında anlaşılabilirdir ve çeviri yapıldığında Kürtçe tercümanlar diğer lehçeler üzerinde de tercüme yapabilir. Kürtçe metinlerin çoğu da Kurmanji ve Sorani Kürtçesi ile yazılmıştır. Kürtçe günümüzde, Anadolu ve Kürt halk topluluklarının yaşadığı bölgelerde konuşulmaktadır. Türkiye’de de Kürt vatandaşları yaşadığı için Türkçe Kürtçe çeviri piyasası son derece gelişmiştir. Kürtçe alfabe olarak Kurmancî, diğer bir deyişle Hawar /  Bedirxan alfabesi kullanılır. Kürtçenin diyalektlerinden biri olan Sorani, Irak’ın da resmi dilidir.

 Kürtçenin Tarihi

Kürtçe, geçmişi eskiye dayanan bir dildir. Tarihçiler, milattan sonra 9. yüzyılda yazılmış Kürtçe kitapları incelemiştir. Keşfedilen ilk eserlerin çoğu, dini içerikli yapıtlardı. İlk kitaplar arasında milattan sonra 13. yüzyıla dayanan Yezidilerin Kara Kitabı adlı kutsal kitap yer alır. Bu kitap; insanlığın tarihi, Adem ile Havva’nın hikayesi gibi konulara değinmektedir. Klasik Kürt edebiyatı, Arap harfleriyle medreselerde doğmuştur. Bu medreseler güçlü şairlerin yeşermesine tanık olmuştur. Fakat geçmişte özellikle İslam devletlerinde Arapça ve Farsça’nın yoğunluğu Osmanlıca, Kürtçe gibi dilleri bu dillere kıyasla arka plana itmiştir. 15. yüzyıl öncesinden Kürt edebiyatı ile ilgili belgelere ulaşılamadığı için de 15-17. yüzyıl Klasik Kürt edebiyatı eserleri incelenir. Döneminin ünlü Kürt şairler arasında Elî Herîrî, Melayê Cizîrî, Melayê Bateyî ve Mele Perîşan örnek verilebilir.

kürtçe çeviri

Kürt Edebiyatının Kürtçe Gelişimine Katkıları

Bir toplumda yaşayan şairler, o toplumunun dilinin gelişmesi açısından önemli bir role sahiptir. Çünkü dile yeni kelimeler ekleyebilir ya da var olan yapıları farklı yazım şekilleriyle kullanabilirler. Kürtçe için de bu durum geçerli olmuş ve çeşitli dönemlerde yaşayan Kürt şairler dile yeni özellikler kazandırmıştır. Yukarıda bahsedilen Elî Herîrî, Melayê Cizîrî, Melayê Bateyî ve Mele Perîşan gibi şairler Arapça ve Farsça eğitim almalarına rağmen bu dilde şiir ve divanlar yazmıştır. Bu şairlerin tasavvuf bilgileri ise bu dilinin entelektüel bir dil olmasında rol oynamıştır.

Melayê Cizîrî, Kürt dilinin yazınsal değerini ortaya çıkardıktan sonra onu takip eden kişi Ehmedê Xanî’dir. Bu şairler, kendilerine has uslüpları ve dili kullanış tarzları ile yıllarca okunmuş ve hala okunmaktadır. Ayrıca edebi yönden zengin olan bu dil, diğer dillere de yazınsal çeviri alanında başlıca yapıtlar kazandırmıştır. 1950’li yıllarda Kürtçe romanlar çıkmaya başlamış, bunun öncesinde ise kısa öyküler yer almıştır. Kürt edebiyatı, 60’larda bir dönem durağanlaşsa da 70’lerden itibaren tekrar canlanmaya başlamıştır.

Günümüzde Kürtçe ve Çeviri Çalışmaları

1990’lardan sonra İsveç’te dil üzerine yeni çalışmalar yapılmaya başlanmış ve yeni eserler verilmiştir. Türkiye’de de, 2006 yılından itibaren yayın kanallarında kullanılmıştır. Fakat 24 saat yayın akışı sağlanması ilk olarak 2009’da TRT tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin Doğu bölgesi ağırlıklı olmak üzere neredeyse her bölgesinde Kürt vatandaşlar bulunduğu için dilin canlılığı korunmakta ve çevirisi yapılmaktadır. 2012 yılında üniversitelerde seçmeli Kürtçe (https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrt_dilleri) açılmış ve öğrenciler arasında büyük bir ilgi uyandırmıştır. Ayrıca ilerleyen zamanlarda Kürt Dili ve Edebiyatı bölümleri faaliyete başlamıştır. Bu bölümlerden mezun olan kişiler, Kürtçe tercüman olarak çalışabilir ya da Kürtçe yazılmış eserleri farklı dillere kazandırabilir.

Kürtçeden Türkçeye Çeviri

Dil insan iletişiminin temel aracıdır ve kültürler arasında köprüler kurar. Kürtçe ve Türkçe gibi farklı diller, Türkiye’nin zengin ve çeşitli dil manzarasını oluşturan unsurlardan sadece birkaçıdır. Kürtçeden Türkçeye çeviri, bu iki dili birbirine bağlayan ve iletişimi mümkün kılan önemli bir süreçtir. Kürtçe geniş bir coğrafyada konuşulan ve zengin bir tarihe sahip bir dildir. Kürt topluluğu dilini korumak ve geliştirmek için çaba sarf etmiştir. Türkçe ise Türkiye’nin resmi dili olmasının yanı sıra geniş bir coğrafyada konuşulan ve tarih boyunca pek çok kültürün etkisiyle şekillenmiş bir dildir. Kürtçeden Türkçeye çeviri dilbilgisi, sözcük dağarcığı ve kültürel bağlamın doğru bir şekilde aktarılmasını gerektirir. Çünkü dil sadece kelimelerden ibaret değildir. Aynı zamanda kültürel referanslar, deyimler ve incelikler de önemlidir. Bu nedenle metnin anlamının ve duygunun doğru bir şekilde iletilmesi için çevirmenin dilin derinliklerine inmesi gerekir.

Kürtçeden Türkçeye çeviri yaparken karşılaşılan zorluklar arasında dilin yapısındaki farklılıklar, kültürel farklılıkların ifade edilmesi ve dildeki benzersiz deyimlerin aktarılması bulunmaktadır. Ancak bu zorluklar çözülebilir ve başarılı bir çeviri süreci için çeşitli stratejiler kullanılabilir. Kürtçeden Türkçeye çeviri süreci teknik açıdan titizlik gerektiren bir süreçtir. Çevirmen sadece kaynak dildeki cümleleri hedef dile aktarmakla kalmaz aynı zamanda metnin akıcılığını ve doğallığını korumak için çaba harcar. Bu durum dilin yapısını, kelime seçimini ve ifade biçimini dikkatlice göz önünde bulundurmayı gerektirir. Bir diğer önemli nokta da kültürel eşdeğerliklerin doğru bir şekilde aktarılmasıdır. Her dilde farklı kültürel kavramlar ve deneyimler farklı şekillerde ifade edilir. Çevirmen bu kültürel farklılıkları anlayarak metni hedef dile en uygun şekilde aktarmalıdır. Bu yüzden kelimelerin yanı sıra deyimlerin, atasözlerinin ve kültürel referansların da doğru bir şekilde yorumlanmasını gerektirir.

Kürtçe Tercüman

Kürtçe tercüman, ikinci dilde yazılmış bir metni Kürtçeye ya da Kürtçeden bu dile çeviri yapmakla sorumlu olan kişilerdir. Bu çeviriler sözleşme, kimlik kartı, diploma gibi çeşitli belgeler olabilir. Tercümanların görevi ise hataya yer vermeden profesyonel bir tutumla çevirileri teslim etmektir. Sözlü Kürtçe çevirmen ise simultane ya da ardıl çeviri organizasyonlarında görev alarak birkaç saat için bireysel ya da eşli tercüme yaparlar. Kürtçe tercüman ücretleri; çevirilerin türüne, sözlü ya da yazılı olmasına ve yeminli tercüme olmasına göre değişkenlik gösterir.

Çeviri Çözümleri, deneyimli Kürtçe tercüman kadrosuyla güvenilir hizmet verimektedir. Kürtçe tercüme fiyatları (bknz : https://ceviricozumleri.com/tercume-fiyatlari/) ve tercüme talepleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz web sitemiz üzerinden, dilerseniz e posta adresimiz info@ceviricozumleri.com ve telefon hatlarımız 0212 221 45 21 sabit veya 0553 910 31 32 Mobil & Whatsapp & Telegram aracılığıyla bizlere ulaşabilirsiniz.

İlgili Makaleler