Şirket Kuruluşu ve Tescili Tercüme Hizmetlerimiz

Şirket kuruluşu tercüme ve çeviri hizmeti Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi tarafından Perpa Ticaret Merkezi’nde bulunan Perpa İstanbul Ticaret Odası’nın (Perpa İTO) da uzman kadrosu ile gerçekleştirilmektedir.

Şirket Kuruluşu ve Sicil Tasdik (Tescil) İşlemleri

Şirket kuruluşu hakkında son yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan “Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ” kapsamında zaman, ekonomik anlamda tasarruf sağlanmış şirket kuruluş işlemleri çok daha kolaylaştırılmıştır. Bu bağlamda şirket kuruluş sözleşmesi ve tüm ön işlemler MERSİS üzerinden gerçekleştirilecek ve şirketin merkezinin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüklerinde ticaret sicil memuru önünde şirket sahibi, ortakları veya kanuni temsilcileri tarafından imzalanmaktadır.

Ancak aşağıdaki durumlar söz konusu ise şirket kuruluş sözleşmesi noterlik makamında düzenlenmektedir.

· Şirket kurucularının okuma yazma ya da Türkçe bilmemeleri durumunda

· Şirket kurucu ya da temsilcilerinin işitme, görme, duyma engeli var ise,

· Şirket ortakları arasında 18 yaş altında şahsın bulunması durumunda şirket sözleşmesi veliler tarafından imzalanmaktadır. Velinin tek kişi olması durumunda nüfus kayıt örneği ibrazı gerekmektedir. 18 yaş altındaki kişi ve velisi ile birlikte şirket kurucusu ise vasi veya kayyum kararı müdürlüğe bildirilmelidir.

Şirket kuruluşu sırasında Türk vatandaşlarının kimlik, ehliyet ya da pasaportlarını ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Eğer kişi Türk vatandaşı olarak doğmuş fakat gönüllü olarak Türk vatandaşlığı hakkından feragat etmiş ise mavi kart ile başvuruda bulunmalıdır.

Şirket kuruluş işlemleri sırasında eğer yabancı ortak ya da yabancı kurucu söz konusu ise kişi geçerli pasaportunu ibraz etmelidir. Yabancı uyruklu kurucu ya da ortak geçerli pasaportu ile birlikte pasaportunun yeminli tercüme bürosu tarafından tercüme yapılmış ve noter tarafından noter onaylı pasaport tercümesi şeklinde hazırlanmış pasaport tercümesini de ibraz etmelidir.

Şirket yetkilileri kurucu adına imza alabilmek adına işlem yapmaya yetkili oldukları belgeyi, kimlik veya pasaport, sıfat ve yetkileri ile birlikte ibraz etmek zorundadır. Kurucu adına imza işlemini gerçekleştirecek kişi vekaleten bulunuyor ise vekaletname düzenlemeye yetkili makam ya da noterlik makamı tarafından düzenlenen vekaletin orjinali sunulmalıdır.

Ticaret Sicil Müdürlükleri, şirket kuruluşu için talep edilen ve hazır edilmiş belgelerin doğru ve gerçekliğini kontrol edecek sonrasında MERSİS üzerinden edinilen şirket kuruluş sözleşmesi şirket yetkilileri ve Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından karşılıklı olarak imzalanacaktır.

Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından imzalanan tüm söözleşme sayfalarına tarih atılır. Sözleşmenin bir nüshası tescil talebi evrakları ile birlikte Ticaret Sicil Müdürülüğünde muhafaza edilir ve diğer nüshalar şirket yetkililerine teslim edilir. Şirket kuruluş sözleşmesinde olduğu gibi imza beyannameleri de müdürlük huzurnda imzalanmaktadır.

Şirket kuruluş sözleşmesinin hazırlanması ve imzalanmasının ardından şirket tüzel kişiliği adına bağlı bulunulan vergi dairesinden potansiyel vergi numarası almak için dilekçe ve şirket kuruluş sözleşmesi ile başvuruda bulunulur. Bu aşamada şirket ortakları ya da müdürler arasında yabancı uyruklu vatandaş var ise onun adına da potansiyel vergi numarası talebinde bulunulur. Potansiyel vergi numarasının alınması ile birlikte yabamncı uyruklu kişinin pasaportunun noter onaylı pasaport tercüme işlemi gerçekleştirilir.

Sonrasında potansiyel vergi numarası ve sözleşme ile esas sermayenin ¼’ü bankaya sermaye blokajı olarak yatırılır ve dekont ile birlikte blokaj yazısı alınır. Rekabet Kurumu Harcı’nın da yatırılması ile birlikte dekontun bir kopyası edinilir.

Aşağıdaki belgeler tamamlanarak Ticaret Sicile iletilir.

Noter onaylı ana sözleşme 3 adet / yabancı sermayeli şirket kuruluşu için 4 adet

Şirket Yetkilisi İmza Beyanı 2 adet

Oda kayıt beyannamesi (Ortakların fotoğrafları yapıştırılmalı)

Şirket Kuruluşu Başvuru Formu 3 adet

Kurucu ortaklar bilgi formu

Sermayenin asgari bloke tutarının yatırıldığına dair banka yazısı

Rekabet Kurumu payı banka dekontu

Yukarıdaki evraklar hazırlandıktan sonra bağlı bulunulan Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne teslim edilir, teslim sırasında gerekli harçlar yatırılmalıdır. Başvurunun onaylanmasının ardından tescil yazısı, sicil tasdiknamesi ve faaliyet belgesi alınmalıdır.

Şirket ana sözleşmesinin Ticaret Sicilinde tescili gerçekleşmesinin ardından şirket, tüzel kişilik kazanır. Şirketi temsil edecek olan şirket müdürü bu sayede noterlik makamında şirket unvanı altına atacağı imza örnekleri ile imza sirkülerini hazırlatabilir. İmza sirküleri şirket adına yapılacak tüm işlemlerde gerekecektir.

Şirketin tescilinden sonra aşağıdaki belgelerle birlikte faaliyet alanında bulunulan vergi dairesine başvuruda bulunulur;

Onaylı ana sözleşme

Onaylı imza sirküleri

Kira Kontratı (veya Tapu Fotokopisi)

Şirket tescil yazısı ve sicil tasdiknamesi aslı

Şirket ortaklarının ikametgahları

Kimlik Asılları veya Onaylı Suretleri

Şirket ortaklarının noter tasdikli kimlik örnekleri

İlgili vergi dairesi yukarıda yazılı belgelerde bulunan bilgilere dayanarak şirketin adresini kontrole gider ve bir yoklama tutanağı düzenleyerek şirket yetkilisinin imzasını alır. Bu tutanak sonrasında şirket vergi dairesinden Vergi Levhası talep edebilir.

Yabancı ortaklı ya da yabancı sermayeli şirket kuruluşu ve tüm kamu dairesi işlemleri sırasında yabancı uyruklu vatandaşlar eşliğinde anadillerinde yeminli sözlü tercüman bulundurmaları ve kamu görevlileri ve taraflar arasında şirket kuruluş tercüme ve çeviri işlemi gerçekleştirilmelidir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi lokasyon avantajı ile birlikte Perpa İstanbul Ticaret Odası – Perpa İTO ve müşteri talepleri doğrultusunda noterlik makamlarında tüm şirket kuruluş ve tescil işlemlerinde yazılı tercüme, yeminli tercüme ve sözlü tercüme hizmetini profesyonel ekibi ile Perpa Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirimektedir.

Şirket kuruluşu tercüme ve çeviri hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi, fiyat teklifi ve uygun fiyat, kalite ve hızlı tercüme için www.okeanostercume.com.tr adresimizden ya da info@okeanostercume.com.tr adresimizden ya da 0212 221 45 21 numaralı telefonumuzdan ya da 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattımızdan kurumsal müşteri temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

İTO RANDEVU SAYFASI : https://randevu.ito.org.tr/

İlgili Makaleler