Türkçe’nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türkçe günümüzde edebiyat ve bilim dili olarak görülen birçok dilden eski bir tarih barındırmaktadır. Birçok dünya dilinden daha eski yazılı metinlere sahiptir.

Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri

Göktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleri olmak üzere birçok dilde alfabeye geçirilen belki de en nadir diller arasında bulunmaktadır.

Diller yeryüzünde kökenleri ve yapılarına göre belirli gruplara ayrılmaktadır. Kökeni bakımından Türkçe, kendisine Ural-Altay Dil Ailesinin Altay kolunda yer bulmaktadır. Yapısı bakımından ise eklemeli diller grubunda yer alan Türkçe’ye bu grupta Macarca, Fince, Moğolca gibi diller eşlik etmektedir.

Eklemeli diller grubunun en önemli özelliği sözcük türetmeye elverişli bir grup olmasıdır. Türkçe de bu bakımdan oldukça bereketli bir dildir. Türkçe’nin dil yapısı Fransız Türkolog Jean Deny tarafından bir matematik formülüne benzetilmiştir.

Türkçe ve Tarihi

Türkçe’nin yer aldığı dil ailesi veya dil grubunun yanı sıra onu dünya dilleri arasında önemli bir konuma getiren tarihtir. Türkçe kökleri binlerce yıl önceye dayanan sayılı diller arasında yer almaktadır. Öyle ki Türkçe’nin yaşını ortaya koymayan tarihçiler tarafından Sümerce ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar sonucu Türkçe ile Sümerce arasında 168 ortak kelimenin bulunduğu saptanmıştır.

Türkçe’nin dünyadaki önemli diller arasında bulunmasının bir diğer nedeni ise oldukça fazla atasözü, deyim ve mecaz kullanım içermesidir.  Bu durum Türkçe’yi öğrenmesi zor ama eğlenceli dillerden birisi haline getirmektedir.

Türkçe geçmişten bu yana dünya dilleriyle etkileşim halindedir ve söz konusu etkileşim sürmeye devam edecektir.  Yapılan araştırmalar sonucunda Farsça’da 3000, Rusça’da 2500, Arapça’da 2000, Çince’de 300, Urduca’da 200 Türkçe sözcük kullanılmaktadır.

Türkçe’nin Dünyadaki Yeri

Türkçe’nin özellikle Türk dünyasında yaygın bir dil olması onun dünyadaki konumunu önemli kılan bir diğer sebeptir. UNESCO raporları doğrultusunda Türkçe konuşucu bakımından beşinci büyük dildir.

Bir dilin dünya dilleri arasındaki yerinin büyük olmasını belirleyen birtakım ölçütler bulunmaktadır. Buna göre bir dilin dünya çapındaki yaygınlığı, diplomasi dili, uygarlık dili, resmi dil ve yazı dili olması büyük önem taşır. Türkçe de tüm bu özelliklere sahip dünya çapında itibarlı dillerden birisidir. Dolayısıyla günümüzde Türkçe öğrenmek isteyen birçok ülkeden vatandaş bulunmaktadır.

Yapısı itibariyle zor bir dil gibi görünse de, öğrenme işi eğlenceli bir biçime getirildiğinde tüm zorluklar aşılmaktadır. Türkçe’de dışarıdan bakıldığında öğrenicilerine perdesi kapalı ancak perdeler açıldığında tüm öğrenicilerini eğlendiren bir dildir.

Kökeni, coğrafyası ve nüfusu açısından dünyanın diğer dillerine oranla üstlerde yer alan Türkçe mutlaka öğrenilmesi gereken diller arasına yazılmalıdır.

Çeviri Çözümleri

0212 221 45 21 & 0553 910 31 32

İlgili Makaleler