Veri Bilimi Nedir?

Veri bilimi nedir? Son zamanlarda oldukça sıkça duyduğumuz bir bilim dalıdır. Bu ana bilim dalı, çağımızın küresel bir problemi haline gelen “Big Data” yani Büyük Veri ile uğraşmaktadır. Öyle ki dijital kullanımların artmasıyla birlikte her saniye büyük oranlarla veri üretimi gerçekleşmektedir. Bu büyük veri içerisinde kaybolmamak ise sektörlerin en büyük ihtiyacı haline gelmiştir. Çünkü günümüzde biriken bu veriler; geçmiş, şimdi ve gelecek hakkında çok çeşitli bilgiler taşımaktadır. Bu veri yığını içerisinden anlamlı bilgiler elde edilebilmesi için de Veri Bilimi çalışmaları oldukça gereklidir.

Veri Bilimi Nedir?

İngilizce karşılığı Data Science olan Veri Bilimi, Yapay Zeka alanında sıkça duyduğumuz Makine Öğrenme ve Derin Öğrenme gibi çeşitli analitik çalışmalarda kullanılan büyük veriyle alakalandırılan bir bilim dalıdır. Veri Bilimi çalışmaları; ham ve yığın halde bulunan verinin kümelendirilmesi ve ardından analiz edilmesi üzerinde gerçekleşir. Verilerin analiz edilmesinin ardından yorumlama ve raporlama aşamaları da peşi sıra gerçekleşen çalışmalardır. Bu çalışmalar gerçekleştirilirken başta istatistik ve bununla birlikte matematiksel modellemelerden faydalanılır. Büyük verinin dijital ortamda toplanması, çözümlenmesi ve analiz edilebilmesi için ise bilgisayar programları kullanılır. Bu nedenle Veri Bilimi, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarının bütününe hakimdir.

Veri Bilimi, ham ve yığın halde bulunan bir verinin çeşitli görsel tekniklerle anlamlı hale getirilmesini sağlayarak, gelecekteki süreç hakkında tahminlerde bulunulmasını sağlar. Bu tahminler aracılığıyla sektörler ve insan yaşamı içerisinde belli iyileştirmeler gerçekleştirilir. Kısacası Veri Bilimi; bir olasılıksal tahmin süreci oluşturduğundan, geçmişin ve şu anın analizleriyle gelecek olası problemlerin çözümlenmesini hedefler. Veri Bilimi ile uğraşan kişilere ise Veri Bilimcisi adı verilir.

Veri Bilimcisi Nasıl Olunur?

İngilizce karşılığı Data Scientist olan Veri Bilimcisi, son yıllarda oldukça rağbet gösterilen mesleki poziyonlardan biridir. Çünkü Veri Bilimi’nin ana uğraşı Big Data olmakla beraber bu uğraşın da artık bir problem teşkil etmesiyle kaynaklı olarak, alanında başarı gösteren Veri Bilimcisi alımları hayli artış göstermiştir. Öyleyse Veri Bilimcisi nasıl olunur?

Veri Bilimi; istatistik, matematik ve bilgisayar alanlarını kapsadığından Veri Bilimcisi olabilmek için Bilgisayar Mühendisliği veya İstatistik Bölümü üzerinden mezun olunması gerekmektedir. Elbette ki bu bölümlerden mezun olmak gerek ve yeter şart olmamakla birlikte, bu bölümlerin dengi olan bölümlerden mezun olmak işin daha kolay kavranmasını sağlayacaktır. Veri Bilimi içerisinde istatistik biliminin önemi oldukça fazladır. Çünkü; verinin yapısını tanımak, veriyi kümelendirebilmek, doğru araçlarla veriyi analiz edebilmek ve bu analiz sonuçlarını yorumlayabilmek İstatistik Ana Bilim Dalı’nın uğraşları arasındadır. Ayrıca iyi bir Veri Bilimcisi olabilmek için, yorumlanan görsellerin insanlar tarafından anlaşılır hale gelebilmesinde grafik ve benzeri görsel teknikler yardımıyla verinin görselleştirilmesi gerekmektedir.

Veri Bilimcisinin Sahip Olması Gereken Özellikler

Sektörlerin oldukça önem verdiği bir konu olan Veri Bilimi, belli donanımlar gerektirmektedir. Bu donanımlardan en çok dikkat çeken kısım ise analizlerin uygulandığı araçlardır. Büyük verilerin analizleri ve yorumlaması el ile mümkün olmadığından belli bilgisayar programlarına ve programlama dillerine hakim olunması gerekmektedir.

Veri analizi için kullanılan bazı programlar ve diller:

  • R
  • Python
  • SPSS
  • MATLAB
  • Minitab

Ayrıca Microsoft Excel gibi Office programlarına da hakim olunması, iyi bir Veri Bilimcisi olmanın başlıca gerekliliklerinden biridir. Bunlarla birlikte artık bilinmesi herkes için zorunlu hale gelen İngilizce’de, Veri Bilimi için de oldukça gereklidir.

Teknik birikimlerin haricinde bir Veri Bilimicisi ’nde bulunması gereken özellikler şunlardır:

  • Sabırlı olmak
  • Ekip çalışmalarına uygun olmak
  • Çözüm odaklı olmak
  • İletişime ve sunum tekniklerine uygun olmak

Çeviri Çözümleri

0212 221 45 21 & 0553 910 31 32

İlgili Makaleler