Verimli Ders Çalışma Teknikleri

İlk ve en önemli adım amaçların belirlenmesidir. Neden ders çalışılmak istenildiği iyice kavranmalıdır. Ders çalışma sürecinin sonunda elde edilecek şeyler amacınıza daha çok odaklanmak için en büyük motivasyon kaynağıdır. Zamanı verimli kullanmak bu süreçte çok önemlidir. Zamanı verimli kullanabilmek için günlük haftalık veya aylık programlar yapılması önerilmektedir. Bu programlar oluşturulurken programı uygulayacak bireyin özellikleri esas alınmalıdır. Bireyin özelliklerine zıt bir şekilde oluşturulan programlar beraberinde başarıyı getirmeyecektir.

Verimli Ders Çalışma

Ders programı oluşturulurken gerçekçi olmak gerekmektedir. Hedefe ulaşmayı zorlaştıran programlar motivasyon düşürücü olmaktadır. Bu durum bireyin zaman geçtikçe amacından uzaklaşmasına ve amacına yabancılaşmasına sebep olmaktadır. Daha gerçekçi olarak hazırlanan programlar ise; bireyi başarıya ulaştıracaktır. Bir şeyler yapabildiğini gören birey, bir sonraki seferde daha çok planı gerçekleştirmek için istekli olacaktır. Ders çalışmaya başlamadan önce kesinlikle uygun bir çalışma ortamı oluşturulmalıdır. Dikkat dağınıklığına sebep olacak tüm nesneler ortadan kaldırılmalıdır. Ferah ortamlarda ders çalışmak odaklanmayı artıracaktır. Düzenli bir çalışma ortamının sağlanması kişide ders çalışma isteğini artırmaktadır. Ders çalışmaya başlandığında masada sadece o an çalışılacak dersin materyalleri bulundurulmalıdır. Başka derslerin materyallerinin bulunması aklınızın yapmanız gereken diğer işlere kaymasına sebep olacaktır. Bu yüzden özellikle ders çalışılan masa olabildiğince sade tutulmalıdır. Aynı zamanda farklı derslere odaklanmak bireyin verimini bölmektedir. Bu yüzden de derslerden istenilen verim alınamamaktadır.

Verimli Ders Çalışma Programı

Alışkanlıklar ve bağımlılıklar belirlenmelidir. Ders çalışmaya engel olan bağımlılıklar ile başa çıkılmalıdır. En azından ders çalışma kararı alındığında bu bağımlılıktan uzaklaşılmalıdır. Ders çalışmak bir zorunluluk olarak görülmemelidir. Aksine istekli bir sekilde yapılan bir aktivite olarak kabul edilmelidir. Çünkü ders çalışmanın sonucu olarak kişinin bir isteği yerine gelecektir. Hedefe ulaşmak için yapılan çalışmalar eğlenceli hale getirilmelidir. Bu yüzden neden ders çalıştığınızı size hatırlatacak farklı notlarla ders çalışma odanızda değişiklikler yapabilirsiniz. Etrafta gördüğünüz her not ders çalışmak için size bir sebep sunacaktır.

ders çalışma programı

Ders çalışma konusunda uydurulan bahanelerden kaçınılması gerekmektedir. Sürekli ertelenen ve asla uygulanmayan programların sonu daima olumsuzluk ile sonuçlanacaktır. Bu yüzden ders çalışmak kesinlikle ertelenmemelidir. Belli bir süreden sonra çalışma alanı bireyleri sıkabilmektedir. Tam bu noktada alan değişiklikleri motivasyonu artırmak için tavsiye edilmektedir.

Ders çalışmak bireylerin kafalarında başlatıp kabul etmeleri gerek bir olaydır. Bu yüzden de kişi olumsuz tüm düşüncelerden arınmalıdır. Ders çalışmaya başlamadan zaten yapamayacağını düşünen kişiler elbette ki bir noktadan sonra yapamadıklarını görecektir. Kişi önce kendine inanmalı ve güvenmelidir. Kendine inan kişi, verimli bir çalışma programı ile başarıyı yakalayacaktır.

En Verimli Ders Çalışma Saatleri

Ders çalışmak için günün herhangi bir saat aralığı uygundur. Bu daha çok kişinin kendisini dinlemesi ve kendine uygun saatleri seçmesi ile ilgilidir. Ancak, önemli olan uzun saatler boyunca ders çalışmaktan kaçınılmalıdır. Bir noktadan sonra kişinin odağı başka alanlara kaymaktadır. Bu odaklanma süreleri ise kişiden kişiye değişmektedir. Kişi önce kendi odaklanma süresini ve ne kadar süre boyunca odakta kalabildiğini belirlemesi gerekmektedir. Çalışma saatleri bu sürelere göre bölünmelidir. Bölünerek çalışmaların yapılması daha kolay gerçekleşecektir. Kısa zamanda molalar halinde yapılan çalışmalar motivasyonu artırmaktadır.

Ders çalışma saatlerinizi belirlediyseniz hangi aralıklar ile, ne sıklıkla ve ideal çalışma sürelerini oluşturabilmeniz, aynı zaman da geliştirmeniz için alternatif Pomodoro Tekniği olabilir. Detaylı bilgi için tıklayınız…

Verimli Ders Çalışma Teknikleri ve Yöntemleri

Ders çalışmada en önemli konulardan birisi de hangi derse nasıl çalışılacağının bilinmemesidir. Derslerin hepsi ilk başta analiz edilmelidir. Dersler gruplara ayrılmalı ve ders çalışma programına o şekilde eklenmelidir. Derslerin analiz edilmesi ve nasıl çalışılacağının öğrenilmesi o dersi daha eğlenceli hale getirecektir. Bu sayede de dersler gözde büyütülmeyecektir.

Ders çalışırken rahatlatıcı ve motivasyon veren müzikler dinlenebilir. Bu müzikler rahatlamayı sağlayarak ders stresinin atılmasına yardımcı olacaktır.

Kesinlikte yatar pozisyonda ders çalışılmaması gerekmektedir. Yatar pozisyonda ders çalışılırsa kısa bir süre sonra kopukluklar yaşanacaktır. Bu pozisyon kişinin hayallere dalmasına veya uykusunun gelmesine sebep olmaktadır. Ders çalışırken kişinin bulunduğu pozisyon bu yüzden çok önemlidir.

Daha fazla bilgi edinmek için yabancı kaynaklı siteleri ziyaret edebilirsiniz

 

İlgili Makaleler