Pazartesi, Ekim 19, 2020
Ana Sayfa Çeviri Arapça Yeminli Tercüme Hizmetlerimiz

Arapça Yeminli Tercüme Hizmetlerimiz

Arapça tercüme ve çeviri, Arapça, Mısır, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan ve Sudan dahil olmak üzere 26 ülkenin resmi dilidir. Arapça ayrıca, İslam metinleri ve Kuran dili olup, dünyadaki Müslümanların çoğu tarafından konuşulmaktadır.

İbranice ve Arami dilinin yanı sıra Arapça, Merkezi Sami dillerinden biridir. Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da geniş bir alanda konuşulan Arapçanın iki farklı formu vardır: Klasik Arapça ve Modern Standart Arapça yani günümüzde yaygın olarak kullanılan Fasih Arapça, diğer bir değişle Modern Arapça. Modern Standart Arapça, dilin resmi halidir ve dersler, haber yayınları gibi durumlar dahil olmak üzere birçok alanda kullanılmak ile birlikte Arapça dilini kullanan ülkelerin de ortak dilidir; öte yandan Klasik Arapça, sadece dini durumlarda kullanılmaktadır. .

Dünya çapında yaklaşık 220 milyon kişi tarafından konuşulan Arapça, dünyada en çok konuşulan beşinci dildir.

Bu durumda, Arapça dünyanın en önemli dillerinden biri haline gelmektedir ve kaliteli Arapça tercüme, bireysel kişilerden dünya çapındaki şirketlere kadar herkes için vazgeçilmez bir araç olmaktadır. Arapça, icra edilmesi kolay bir dil değildir. Eksiksiz ve doğru bir çeviri yapılabilmesi için kendi içerisindeki birçok değişken ve kendine has kuralın bilinmesi gerekir.

Arapça ve Batı Dilleri arasındaki en büyük fark, Arapçanın sağdan sola doğru yazılıp okunmasıdır. Ayrıca, el yazısı ve bilgisayar yazısı arasında da, sayfa numarasından resimlere kadar birçok konuda sorun teşkil eden yazım farklılıkları vardır.

Dolayısıyla tercüme işleminin anadili Arapça olan tercümanlar tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Arapça tercümanların dil bilimsel ve dil bilgisel uzmanlıklarının yanı sıra mühendislik, politika, tıp ve uluslar arası gelişim gibi birçok konuda uzman olmaları gerekmektedir.

Arapça Yeminli Tercüme

Ülkemizin son yıllarda Arap ülkeleri ile ticaret hacmi çok gelişmiştir. Pek çok ürün ve hizmeti bir çok Arap ülkesine ihraç etmekteyiz. İlaveten de son yıllarda Arap ülkelerinden bir çok kurum ve kuruluşların yanı sıra, bir çok iş insanı da ülkemize gerek taşınmaz mülk satın almaları, gerek şirket kuruluşları veya hisse alımı şeklinde yatırım yapmış ve de yapmaya devam etmektedir. Bu sebeplerden dolayı sayısız çeşit evrak ve belge Arapça yeminli tercümesi talebi olmaktadır.

BM veya Uluslararası Ceza mahkemesi gibi birçok kuruluş, Arapçadan Türkçeye veya Türkçeden Arapçaya birçok belgenin çevrilmesini talep eder ve resmi işlemlerde kullanılması durumunda Arapça yeminli tercüme işlemi yapılması gerekmektedir.

Son yıllarda Türkiye pek çok Arap ülkesinden yoğun bir şekilde göç almaktadır. Göç eden vatandaşların Türkiye sınırları içerisinde ikamet etme, çalışma, eğitim görme, sağlık hizmetlerinden faydalanabilme, bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilme, evlenme, vekalet verme, şirket kurma gibi işlemleri için resmi kurumlar tarafından birtakım belgelerin Arapça yeminli tercümesi talep edilmektedir.

Arapça Teknik Tercüme 

Web siteleri, makine kullanım kılavuzları, teknik kitapçıklar, kataloglar, ürün etiketleri gibi içeriklerin Arapça teknik tercüme ve Arapça teknik çeviri işlemi gerçekleştirilmektedir.

Teknik çeviride kısa ve net ifadelerin ve doğru terminolojinin kullanımı oldukça önemlidir. Bundan dolayı tercüme işlemi gerçekleştirilen metnin tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.

Arapça Akademik Tercüme 

Genel olarak akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve birtakım araştırmacılar tarafından akademik yayınlar, bitirme tezleri, doktora tezler, araştırmalar, makaleler gibi akademik metinlerin çevirisi talep edilmektedir.

Yayınlarını, araştırmalarını veya makalelerini yurt dışında tanıtmak amaçlı başvurulan Arapça akademik tercümede tercümanın akademik metnin gönderimde bulunduğu alanda bilgi ve deneyim sahibi olması büyük önem teşkil etmektedir.

Arapça Tıbbi Tercüme 

Çeşitli sebeplere dayalı olarak Arap ülkelerinden Türkiye’ye gelen pek çok Arap vatandaşının  Türkiye’deki bir hastanede tedavi görmek istemesi halinde çeşitli tıbbi raporlarını tercüme ettirmesi gerekmektedir. Hastanede gerçekleştirilmesi gereken çeşitli prosedürlerde hastanın yeterli derecede Türkçe bilmemesi halinde ise Arapça yeminli tercümana ihtiyacı vardır.

Web sitelerini uluslararası çapta tanıtmak isteyen doktor ve hastanelerde Arapça tıbbi tercüme hizmetine başvurmaktadır.

Tıbbi cihazların ve ilaçların tedariki esnasında da kullanım kitapçıklarının ve ilaç prospektüsü gibi içeriklerin tercüme edilmesi gerekmektedir.

Tıbbi metinlerin içeriği insan sağlığı ve hayatı ile ilgili olduğundan tercümede yapılacak en ufak bir hata bile ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. Dolayısıyla tıbbi tercümanın mutlaka sağlı alanında tecrübe sahibi olması gerekmektedir.

Arapça Hukuki Tercüme 

Vekaletname, kimlik, aile cüzdanı, nüfus kayıt örneği ve sözleşmeler gibi içerikler Arapça hukuki tercümesi talep edilen belgeler arasındadır.

Arap ülkeleri ile Türkiye’nin farklı hukuk sistemlerine hakim olması, hukuki tercümanın her iki hukuk sistemine de hakim olmasını gerektirmektedir.

Mahkemeler, tapu daireleri, noterler ve ticaret odaları gibi resmi dairelerde yapılan işlemler için de hukuki sözlü tercümeye dolayısıyla Arapça yeminli tercümelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Finansal, edebi, ticari terminolojilerde de pek çok evrakın Arapça tercümesi gerçekleştirilmektedir. İlgili terminolojilerdeki içeriklerin ve belgelerin resmi dairelerde veya resmi işlemlerde kullanılabilmesi için Arapça yeminli tercüme veya Arapça noter onaylı tercüme hizmeti gerekmektedir.

Arapça Yeminli Tercüman

Arapça yeminli tercüme işlemi Arapça yeminli tercümanlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Arapça yeminli tercüman olmak için belli başlı kriterler bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir:

– Arapça bildiğine dair diploma, sertifika, kurs belgesi ve bunlara eş değer bir belgeye sahip olmak,

– Herhangi bir sabıka kaydına sahip olmamak,

– Türk vatandaşı olmak,

-İlgili noterliğin bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet etmek

İlgili kriterlere sahip olan Arapça tercüman Arapça bildiğine dair ilgili belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, adli sicil kaydını ve gerekmesi halinde transkriptini ilgili noterliğe ibraz ederek noterin huzurunda yemin etmesinin ardından yeminli tercüman unvanını elde edebilmektedir.

Bahsi geçen kriterler Arapça yeminli tercüman olabilmek için zorunludur. Bu hizmeti kaliteli ve güvenilir bir şekilde sağlayabilmek adına ise yeminli tercümanlarda belli başlı kriterler aranmaktadır. Bunlar şöyledir:

– Hem Arapçaya hem de Türkçeye anadili düzeyinde hakim olmak,

-Her iki dilinde dil bilgisi, dil bilim, söz dizimi, yazım ve imla gibi kurallarını iyi derecede bilmek,

– Tercüme sektöründe herhangi bir uzmanlık alanında (tıp, hukuk, mühendislik vb.) bilgi ve tecrübe sahibi olmak

Arapça yeminli tercümesi gerçekleştirilen belgeler için kimi durumlarda noter tasdiki gerekmektedir. Bu durumda ilgili belgeler aslına sadık kalınarak doğru ve eksiksiz bir biçimde hedef dile aktarılarak, tasdike uygun bir biçimde düzenlenir ve  noter tarafından tasdik edilir.

Arapça Sözlü Tercüme

Arap vatandaşları tarafından noterlerde gerçekleştirilen vekalet, hisse devri, imza beyanı gibi işlemler; ticaret odalarında gerçekleştirilen şirket kuruluş ve tescil işlemleri; tapu devri ve nikah gibi işlemler için Arapça sözlü tercüme hizmeti talep edilmektedir.

Sözlü tercüme hizmeti noter yemini bulunan Arapça yeminli tercümanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Yeminli tercümanın sözlü tercüme esnasında dili etkin ve akıcı kullanması, iyi düzeyde dinleme ve konuşma becerisine sahip olması sürece katkıda bulunmaktadır.

Arapça Tercüme Bürosu

Arapça tercüme hizmetlerini sektörde deneyimi bulunan, alanında uzman tercüman kadrosuna sahip bir Arapça  tercüme bürosundan almanız, hem tercüme sürecinize katkıda bulunmakta hem de işlemlerinizde herhangi bir sıkıntı veya sorun çıkma riskini azaltmaktadır.

Çalışılan tercüme bürosunun uygun tercüme fiyatları eşliğinde kaliteli ve güvenilir tercüme hizmeti sağlaması da müşterinin ilgili tercüme bürosunu tercih etmesindeki sebeplerdendir.

Arapça Tercüme Fiyatları

Arapça tercüme fiyatları noter onaylı ve yeminli tercümelerde belge ve sayfa sayısı da hesaba katılmakla birlikte  genel olarak karakter sayısı üzerinden belirlenmektedir.

Kaliteli, güvenilir ve hızlı tercüme hizmeti almak her müşteri için öncelikli kriterlerdendir. Ancak tercüme fiyatları da müşterinin tercüme hizmeti alma talebinde bulunurken göz önüne aldığı kriterlerden birisidir. Dolayısıyla uygun fiyatlar eşliğinde verilen kaliteli ve güvenilir tercüme hizmeti müşteri memnuniyet düzeyini etkilemektedir.

Okeanos Uluslararası Çeviri ve Yeminli Tercüme şirketi deneyimli, her iki dili de anadili düzeyinde konuşabilen, belirli bir uzmanlık alanı bulunan Arapça yeminli tercüman kadrosuyla Noterlikler ve Perpa İstanbul Ticaret Odasında ihtiyaç duyulan işlemler için Arapça sözlü tercüme hizmeti ve çeşitli sebeplerden dolayı ihtiyaç duyulan belgeler için Arapça yeminli tercüme hizmeti ve çeşitli terminolojilerde Arapça çeviri hizmeti vermektedir.

Okeanos Tercüme şirketinin tercüme projeleriniz ile ilgili hizmetlerimiz detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için  www.okeanostercume.com.tr  veya  info@okeanostercume.com.tr adreslerinden bizlere ulaşabilir ya da 0553 910 31 32 veya 0212 221 45 21 numaralı hatlarımızdan müşteri temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

GÜNCEL YAZILAR

Motivasyon Nedir?

Motivasyon Nedir? Daha önce kilo verme programlarına başladığınız oldu mu hiç, veya vücut geliştirmeye merak saldınız mı daha öce, yahut bir yabancı dil öğrenmeye...

Ko-Ko Tekniği Nedir?

Yabancı dil öğrenmede alternatif teknik arayanlar için: Ko-Ko Tekniği Nedir?  Muhtemelen birçoğumuz yabancı bir dili öğrenmek için en etkili ve kısa sürede sonuç veren...

Dillerin Ortak Özellikleri ve Farklılıkları

Dillerin ortak özellikleri ve farklılıkları açısında incelediğimizde birden fazla kavramla karşılaşırız. Bu kavramlar aracılığıyla dillerin yapısal ve anlamsal özellikleri belirlenmektedir. Bu yazımızda diller arasındaki...

Şartname Çevirisi ve Tercümesi

Şartname çevirisi ve tercümesi, kamuya dair alım, satım, kiralama, devretme gibi konularda teknik ve idari konuları belirleyen yazıya şartname denir. Şartname çevirisi genel itibari...