Birden Fazla Dil Bilmek Neden Önemlidir?

Birden fazla dil bilmek neden önemlidir? Teknolojik gelişmelerin hız kazanması, dünya genelinde dijital bir ağ oluşmasını sağlamıştır. Artık dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan olaydan dünyanın herhangi bir ucundaki kişi saniyeler içerisinde haberdar olmaktadır. Teknolojinin insanlığa getirdiği bu güç, dünya genelindeki insanların dijital ağlar aracılığıyla birbirleriyle bağlantı kurmalarını kolaylaştırılmıştır. İnsanlar arasındaki dijital araçların çeşitlenmesi ve kullanımlarının sıklaşmasıyla birlikte, anadilin dışında birden fazla dil bilmenin önemi de hayli fazlalaşmıştır. Çünkü dil, iletişimin kurulmasını sağlayan ana faktördür. Dijital ürünler ise iletişimde yalnızca bir aracı rolündedir. Bu nedenle birden fazla dil bilmek, dünyanın herhangi bir yerindeki kişiyle kolaylıkla etkileşime geçebilmeyi sağlar.

Birden Fazla Dil Bilmek Neden Önemlidir?

Bağlantı kurmanın kolaylığı haricinde birden fazla dil bilmek kişiye hayatının çeşitli bölümlerinde önemli avantajlar sunmaktadır. Bu avantajları; eğitimden kariyere, haber ağlarından seyahat koşullarına, hatta insan sağlığına olan etkilerine kadar çeşitli alanlarda sıralamak mümkündür. Tüm avantajların haricinde bir insanın başka insanları anlayabilmesi ve kendini anlatabilmesinin gerekliliği oldukça önemli olduğundan birden fazla dil bilmek her insan için gereklidir.

Haber Ağları

Birden fazla dil bilmek, dünyada yaşanan olaylar hakkında çok çeşitli kaynaklar yardımıyla bilgi edinilmesini sağlar. Örneğin; tıp, ekonomi, siyaset, kültür ve sanat gibi alanlarda dünya genelinde yaşanan gelişmeleri, bilinen yabancı diller aracılığıyla takip etmek oldukça hızlı ve avantajlıdır. Üstelik birden fazla dil biliyor olmak bilgi alışverişinin güvenli bir şekilde yapılmasını da sağlamaktadır.

Eğitim

Anadil haricinde birden fazla dil bilmek kişiye, eğitim alanında da çok önemli katkı sağlamaktadır. Çünkü eğitim, oldukça kapsamlı bir alan olduğundan herhangi bir konu üzerinde tek bir kaynaktan faydalanmak kişiyi yetersiz bırakacaktır. Bunun yerine çeşitli dillerdeki bilgi kaynakları sentezlenerek araştırma yapılması, kişinin bakış açısını kuvvetlendirecek ve konunun kapsamlı bir şekilde öğrenilmesini sağlayacaktır. Bu nedenle kütüphaneler ve dijital kaynaklar aracılığıyla yabancı dildeki kaynaklardan da yararlanılmalı, her türlü bilgi aktarımına açık olunmalıdır.

Kariyer

Yabancı dil bilmenin insan yaşamında pek çok avantaj sağladığından bahsettik. Bu avantajlar arasında en büyük avantajın kariyer hayatı üzerine olduğundan bahsetmek hiç de yanlış bir ifade olmayacaktır. Çünkü artık uluslararası anlamda bağlantı kurmak oldukça önemli hale geldiğinden, devlet ve özel kuruluşlarda “Yabancı dil bilen personel” her zaman öncelikli olmuştur. Çünkü birden fazla dil bilen insanlar dil öğreniminden kaynaklı çok daha kapsamlı düşündüğünden, üstlendikleri işleri de kapsamlı bir şekilde gerçekleştirecektir. Ayrıca yapılan incelemeler sonucunda, birden fazla dil bilen insanların tek dil bilen insanlara göre yaratıcılıklarının daha gelişmiş olduğu saptanmıştır. Bu nedenle işverenler, iyi derecede yabancı dil bilen kişilere öncelik tanımaktadır.

Seyahat

Ülkeler arası gerçekleştirilen turistik seyahatler, yabancı dil bilmenin insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan zamanlardan biridir. Özellikle daha önce seyahat edilmemiş bir ülkeye seyahat ederken o ülkenin yabancı dilini biliyor olmak çok büyük avantaj sağlamaktadır. Çünkü; ulaşım, konaklama, beslenme ve gerçekleştirilecek her türlü gezintilerde insanlarla iletişime geçilebilmesi gerekecektir. Bu durumlarda hem güvende hissetmek hem de herhangi bir mağduriyet yaşamamak için yabancı dil bilmek oldukça gereklidir. Çünkü insanın kendini ifade edebilmesi ve karşısındaki insanı anlayabilmesi oldukça önemli bir durumdur.

Dil ve kültür birbirleriyle bağlantılı olarak bir toplumu yansıtan iki temel olgudur. Ana dil dışında bir dil öğrenmek aynı zamanda o dilin kültürünü de öğrenme imkanı sunmaktadır. Ülkeler arası gerçekleştirilen turistik seyahatler de dilde ve dilin kültüründe tecrübeleşmeyi sağladığından oldukça önemlidir. Bu nedenle seyahat edilen ülkede özellikle yerel halk ile iletişim kurulmalı, o kültüre ait bakış açıları derinlemesine sentezlenmelidir.

Birden Fazla Dil Bilmek Neler Kazandırır?

Birden fazla dil bilmek; bilgi edinme, iletişim kurma ve istihdam sağlama gibi avantajlarının yanında insanlara belli başlı özellikler de kazandırmaktadır. Bu özellikler daha çok kişilerin davranış ve bakış açıları üzerinde gerçekleşmektedir. Birden fazla dil bilmenin insanlara kazandırdığı başlıca özellikler şunlardır:

  • Empati ve anlayış duyguları
  • Verimli ve kaliteli bir iletişim
  • Karşıdaki kişinin bakış açılarına önem verme yetisi
  • Kelime ve kültür zenginliği
  • Gelişime ve öğrenmeye açık olmak

Birden fazla dil bilmenin aynı zamanda insan sağlığı üzerine de büyük avantajları bulunmaktadır. Bunlar:

  • Beynin sinir kanallarının güçlenmesi
  • Beyin performansında artış
  • Çeşitli beyin ağlarının kurulması
  • Alzheimer gibi çeşitli hastalıkların önlenmesi
  • Hafıza gelişimi

Çeviri Çözümleri

0212 221 45 21 & 0553 910 31 32

İlgili Makaleler