Perşembe, Mayıs 13, 2021
Yeminli Tercüme Bürosuspot_img
Ana SayfaÇeviriBulgarca Türkçe Çeviri ve Tercüme

Bulgarca Türkçe Çeviri ve Tercüme

Bulgarca çeviri, Hint-Avrupa Dil Ailesinin Güney Slav Dilleri kolunda yer alan Bulgarca, Bulgaristan’ın resmi dilidir. Yazı dili 9. yüzyılda oluşmaya başlayan Bulgarcada harflerin büyük çoğunluğu Yunan alfabesinden ilham alınarak oluşturulmuştur.

Bu doğrultuda yazıya dökülen ilk Slav dili olan Bulgarca, Kiril alfabesi kullanılarak yazılmaktadır. Bulgarcanın Bulgaristan dışında, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Moldova gibi ülkelerde de konuşan bulunmaktadır.

Türkiye-Bulgaristan

Siyasi İlişkiler

Bulgaristan ve Türkiye geçmişte olduğu gibi günümüzde de dost, komşu ve birbirinin müttefiki olan iki ülkedir. İlişkiler ve iki ülke arasındaki temaslar Bulgaristan’ın demokrasiye ve serbest piyasa ekonomisine geçmesi üzerine ivme kazanmıştır.

İkili ilişkilerin en önemli unsurlarından birisi Bulgaristan’da yaşayan Türklerdir. Resmi verilere göre Bulgaristan’daki Türk nüfusu yaklaşık 588. 318’dir ve toplam nüfusun %8.8’ni oluşturmaktadır. Kırcaali, Razgrad, Şumnu, Eski Cuma, Silistre şehirleri Türklerin başlıca yaşadığı şehirler arasındadır.

Ticari İlişkiler

Türkiye, Bulgaristan’ın ilk beş ticaret ortağı arasında yer almaktadır. Türkiye’nin Bulgaristan dış ticaretinde payı %8 oranındadır. Bulgaristan’ın 2007 yılında AB’ye girmesiyle Türk iş insanlarının Avrupa pazarlarına girme amaçları doğrultusunda Bulgaristan’a çeşitli yatırımlar yaptığı gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda Bulgaristan’daki Türk yatırımları 2 milyar dolar civarında olduğu tespit edilmektedir.

İki Türk sermayeli bankanın yanı sıra Bulgaristan’da yaklaşık olarak 1500 civarında Türk şirketi faaliyet göstermektedir.  Türk müteahhitlik firmalarınca devam etmekte olan ve tamamlanan projelerin yaklaşık tutarı ise 1,2 milyar dolar tutarındadır.

29 Ekim 2012 tarihinde Bulgaristan’daki mevcut 3 Türk-Bulgar Ticaret ve Sanayi Odasını (Sofya, Filibe, Şumlu) bir araya getiren çatı bir kuruluş niteliğinde Türk-Bulgar İşadamları Dernekler Birliği kurulmuştur.

Bulgaristan ile aramızda çeşitli ürünlerin ithalatı ve ihracatı yapılmaktadır. Başlıca ihraç ürünlerimiz petrol yağları ve mineralli yağlar, bakır ve hurdalar, işlenmemiş alüminyum, plastik eşyalar, örme mensucat ve demir-çelik mamulleridir. İthal ettiğimiz ürünler ise; elektrik enerjisi, ayçicek tohumu, motorlu araçlar, kolza tohumları, kauçuktan borular, hortumlar ve çinkodur.

Bulgarca Çeviri ve Tercüme Hizmetimiz

Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ilgili ilişkiler doğrultusunda pek çok işlem için Bulgarca çeviri ve tercüme hizmetleri verilmektedir.

İkili ülke ilişkileri doğrultusunda pek çok sektörde ve alanda birçok evrakın çevirisi gerçekleştirilmektedir. Aynı zamanda çeşitli uluslararası ilişkiler ve bağlantılar doğrultusunda Bulgarca sözlü tercüme hizmeti verilmektedir.

Bulgarca Hukuki Çeviri

Bulgarca tercüme işlemlerinin büyük çoğunluğunu Bulgarca hukuki tercüme işlemleri oluşturmaktadır. Uluslararası gerçekleştirilen tüm işlem ve bağlantılar hukuk sistemleri çerçevesinde gerçekleştirildiği için pek çok evrak için çeviriye ihtiyaç duyulmaktadır. Vekaletname, muvafakatname, alım satım akdi, boşanma kararı, velayet davaları, genelgeler, taahhütname, sözleşme, vasiyetler ve vergi evrakları bu kapsamda tercüme edilmektedir.

Hukuki alanda deneyim ve bilgi sahibi tercüman, editör ve denetnemeler Bulgarca hukuki tercüme işlemini gerçekleştirmektedir. Böylelikle hukuk alanının ağır ve uzun cümlelerden oluşan anlatımı ve terminolojisi hedef dile doğru bir biçimde aktarılmaktadır.

Bulgarca Teknik Çeviri

İki ülke arasındaki ithalat ve ihracat işlemleri sırasında pek çok doküman için Bulgarca teknik tercüme hizmeti verilmektedir. Kullanım kılavuzu, katalog, broşür, CE belgesi, ISO ve TSE belgeleri, teknik şartnameler, fizibilite raporları ve TSE raporları bu kapsamda çevrilmektedir.

Mühendislik alan bilgisine sahip ve teknik terimleri bağlama uygun bir biçimde kullanan tercümanlar tarafından Bulgarca teknik tercüme işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu sayede teknik tercümede doğruluk ve güvenilirlik yakalanmaktadır.

Bulgarca Ticari Çeviri

İki ülke arasındaki ticari ortaklık, işbirlikleri ve yatırımlar doğrultusunda birçok evrakın Bulgarca ticari çeviri ve Bulgarca finansal tercümesi gerçekleştirilmektedir.  Bulgaristan ve Türkiye arasındaki ticaretin önemli bir uzantısı lojistik ve taşımacılık faaliyetleri kapsamında gerçekleşmektedir.

Malların taşınması sırasında konşimento, manifesto, çeki listesi, koli listesi ve diğer nakliye evraklarının tercümesi gerçekleştirilmektedir. Gümrük işlemleri esnasında gümrük beyannamesi,  ticari faturalar, navlun faturası, dolaşım belgeleri, menşe şahadetnamesi, sigorta poliçesi gibi evraklar çevrilmektedir.

Yabancı uyruklu müşterilerine hizmet veren bankalar için banka hesap ekstresi, hesap özetleri ve dekontlar tercüme edilmektedir.  Yıllık rapor, bilanço belgeleri, gelir beyannameleri gibi belgeler ticari işletmelerin  mali işlemlerinin kaydedilmesi bağlamında çevrilmektedir.

Dış ticaretin problemsiz bir şekilde yürütülmesini sağlamak için evraklar bankacılık, finans, sigortacılık vb. sektörlerde deneyim ve bilgi sahibi tercümanlarca gerçekleştirilmektedir.

Bulgarca Tıbbi Çeviri

Türkiye ile Bulgaristan pek çok tıbbi ürün ve cihazın ithalatı ve ihracatı gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda ilaç prospektüsleri, tıbbi ürün kullanım kitapçıkları, yönetmelikleri ve ürün bilgi broşürleri, ürün etiketleri gibi dokümanlar tercüme edilmektedir.

Türkiye’deki sağlık hizmetlerinden yararlanmak ve tedavi görmek üzere Türkiye’ye gelen birçok Bulgar vatandaşı bulunmaktadır. Bulgar vatandaşları tıbbi evraklarını doktorlarına sunabilmeleri için Bulgarca tıbbi çeviri hizmetine ihtiyaç duymaktadır.  Radyoloji raporları, tahlil sonuçları, epikriz raporları, patoloji raporları bu doğrultuda tercüme edilmektedir.

Klinik araştırmalar, farmakolojik çalışmalar, bilimsel dergi makaleleri, doktor ve hastane web siteleri Bulgarca tercümesi gerçekleştirilen diğer evraklar arasındadır.

Tıbbi tercüme, zorluk seviyesi yüksek ve yapılacak ufak bir hatanın dahi hayati sonuçlara mal olabileceği çeviri hizmetlerinden birisidir. Dolayısıyla tıbbi tercüme işlemi sağlık sektöründe kalifiye ve deneyimli kişiler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Bulgarca Yeminli Tercüme

Bulgarca çevirisi gerçekleştirilen evrakların ilgili resmi kurumlara ibraz edilebilmesi için Bulgarca yeminli tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda tercümesi gerçekleştirilen evrak Bulgarca yeminli tercüman tarafından imzalanmakta ve kaşelenmektedir. İlgili belgelerde noter tasdiki aranması durumunda ise noterliklere uygun olarak hazırlanmaktadır. Sonrasında ise ilgili noterlikler aracılığıyla tasdik edilmektedir.

Doğum belgesi, diploma, transkript, aile cüzdanı, apostil, vekaletname, hasta raporları vb. belgeler Bulgarca yeminli tercümesi gerçekleştirilen evraklar arasında bulunmaktadır. Söz konusu belgelerin Bulgaristan’da kullanılması söz konusu olduğunda kaymakamlıklar aracılığıyla apostil işlemi gerçekleştirilmelidir.

Yeminli tercüme yasal bağlayıcılık taşıyan resmi bir tercüme hizmetidir. Dolayısıyla gerçekleştirilirken büyük dikkat ve hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Deneyimli ve iki dile de anadili düzeyinde hakim Bulgarca yeminli tercümanlar aracılığıyla tercümede kalite ve güvenilirlik yakalanabilmektedir.

Bulgarca Yeminli Tercüman

Bulgarca bildiğine dair diplomasını veya eşdeğer belgesini noterliklere sunup, noter huzurunda yemin eden kişilerin elde ettikleri unvandır. Bulgarca yeminli tercüman olabilmek için Türk vatandaşı olmak ve herhangi bir sicil kaydına sahip olmamak zorunludur. Diploma, vesikalık fotoğraf ve adli sicil kaydının yanı sıra noterlikler tarafından tercüman adayından kimi durumlarda transkript talep edilmektedir.

Bulgarca yeminli tercümanlar resmi belge çevirisinin yanı sıra çeşitli resmi kurumlarda sözlü tercüme işlemi de gerçekleştirmektedir. Yabancı ortaklı şirket kuruluş işlemleri esnasında tarafların şirket ana sözleşmesini tercüme etmesi için yanlarında Bulgarca yeminli tercüman bulundurmaları gerekmektedir.

Bulgar vatandaşlar tarafından noterliklerde gerçekleştirilen araç satışı, hisse devri, imza beyanı gibi işlemler esnasında da Bulgarca yeminli tercümanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tapu daireleri, nikah daireleri, adliyeler Bulgarca yeminli tercümana ihtiyaç duyulan diğer resmi kurumlar arasında yer almaktadır.

Acil Bulgarca Çeviri ve Tercüme

Zaman yönetimini doğru gerçekleştirebilmek için birtakım işlemlerimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekir. Tercüme işlemi de kimi durumlarda acil gerçekleştirilmesi gereken bir süreçtir.

Yurtdışı eğitim başvurusu için talep edilen evrakları başvuru tarihleri arasında tercüme ettirip, ilgili eğitim kurumuna sunmanız gerekir. Bu doğrultuda diploma, diploma eki, mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi, ÖSYM sonuç belgesi, transkript gibi belgelerinizin tercümesi gerekmektedir. Gümrük evraklarının da gümrüğe yetiştirilmek üzere acil Bulgarca tercümesi gerçekleştirilmektedir.

Vize başvurusu için tercümesi talep edilen evrakların da tercümesinin randevu gününe kadar yetiştirilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde ticaret odalarında randevu saatinde sözlü tercüme işleminin gerçekleştirilmesi gereklidir.

Acil tercüme işlemi acele gerektiren ancak bir o kadar da dikkat ve konsantrasyon gerektiren bir işlemdir. Dolayısıyla tercüme sektöründe deneyim sahibi kişiler aracılığıyla gerçekleştirildiği takdirde sağlıklı olacaktır.

Bulgarca Tercüme Bürosu

Alanında uzman tercüman kadrosuna ve yılların deneyimine sahip bir tercüme bürosu tüm Bulgarca tercüme işlemlerinizi kolaylıkla ve hızlıca gerçekleştirebilmektedir. Profesyonel bir Bulgarca tercüme bürosu aracılığıyla Bulgarca tercüme işlemleriniz sekteye uğramadan belirli bir organizasyon içerisinde sağlanmaktadır.

Tercümenizin kalitesinden ve güvenilirliğinden emin olmak için sektörün öncü tercüme bürolarından birine başvurmanız şarttır. Aynı zamanda kolay bir şekilde ulaşım sağlanan bir tercüme bürosu müşteriler için elbette ki tercih edilmektedir.

Kaliteli ve güvenilir tercüme hizmetini uygun fiyatlarıyla taçlandıran bir Bulgarca tercüme bürosu ise müşterileri için vazgeçilmez olacaktır.

Bulgarca Çeviri ve Tercüme Fiyatları

Bulgarca çeviri ve tercüme fiyatları genel olarak karakter sayısı üzerinden belirlenmektedir. Tercüme projeniz yeminli tercüme veya noter onaylı tercüme gerektiriyorsa fiyatlarda birtakım değişiklikler gözlenebilmektedir.

Bunun nedeni yeminli tercüme hizmetinin yasal bağlayıcılık ve resmiyet taşımasıdır. Bu doğrultuda yeminli tercüme işlemlerinde belge üzerinden fiyat belirlenmektedir. Sözlü tercüme fiyatları ise tercümenin süresi, kaç işlemin gerçekleştiği ve çeviri dili üzerinden belirlenmektedir.

Tercüme fiyatları müşterilerin bir tercüme bürosunu tercih etmesindeki en önemli kriterlerden birisidir.  Uygun fiyatlarla sağlanan kaliteli ve güvenilir tercüme hizmeti müşteri memnuniyetini her daim yukarılarda tutmaktadır.

Çeviri Çözümleri’nde Profesyonel Bulgarca Çeviri Hizmeti…

Sadece tercüme sektörüne özgü hazırlanan EN15038 Hizmet Kalite Standartlarıyla hizmet veren Çeviri Çözümleri, tüm Bulgarca tercüme işlemlerinde profesyonel hizmet sağlamaktadır. Bu doğrultuda ilgili kalite standartları sertifikasını belirli periyotlarla uygulanan denetimler sonucu her defasında almaya hak kazanmıştır.

Hem Bulgarca hem de Türkçeye anadili düzeyinde hakim tercüman kadrosu ile Bulgarca tercüme işlemlerinizde tam, doğru ve eksiksiz çeviri hizmeti sağlanmaktadır.

Perpa Ticaret Merkezinde faaliyet gösteren Çeviri Çözümleri, bireysel veya kurumsal tüm talepler için kaliteli hizmet sağlamaktadır. Perpa Ticaret Odası ve Beyoğlu 25. Noterliği’nde ihtiyaç duyulan tüm işlemlerde hizmet sunmaktadır.

Bulgarca çeviri, Bulgarca tercüme ve Bulgarca yeminli tercüme hizmetleri hakkında detaylı bilgi için info@okeanostercume.com.tr adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca 0553 910 31 32 mobil / whatsapp / telegram veya 0212 221 45 21 numaralı hatlardan müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

spot_img

GÜNCEL YAZILAR