Bulgarca Türkçe Çeviri ve Tercüme

Bulgarca Türkçe ve Türkçe Bulgarca çeviri hizmeti veren Çeviri Çözümleri, sizlere ihtiyacınız olan her alanda ana dil düzeyinde profesyonel Bulgarca çeviri hizmeti vermektedir.

2007’de Avrupa Birliği’ne katılan Bulgaristan, komşu ülke olarak Türkiye ile yoğun ilişkilerin yaşandığı bir ülkedir. Dünya ekonomisinde de ihracat ve ithalatta 62. sırada bulunur. Bulgaristan’ın Avrupa ve Asya arasında bir köprü görevi görmesi, ülkenin ticari ilişkilerini canlandırmaktadır. Ticari ilişkiler ise özellikle komşu ülkeler arasında devamlı bir çeviri zeminini hazırlar. Türkiye ve Bulgaristanda çeviri sektörü; hukuk, özel alan, ticaret, bürokrasi gibi uluslararası alanlara dayanırken akademi, tekstil, medikal ve diğer alanlarda da Bulgarca Türkçe çeviri hacmi yüksektir. Türkiye, Bulgaristan’ın en büyük 5 ticari ortağından biridir. Aynı şekilde uluslararası ticaret yollarında da transit iki ülke olarak görülür. Turizm açısından Edirne, Kırklareli gibi Trakya bölgesinde bulunan şehirlerde yıl boyunca Bulgar turist ya da göç eden vatandaşlar bulunur. Yakın temasların yaşandığı iki ülke arasında gittikçe artan bir çeviri havuzu oluşmuştur. Çeviri Çözümleri, yetkin tercümanları ile Bulgarca Türkçe çevirilerde kaliteli ve güvenilir hizmet sağlamaktadır.

bulgaristan

Bulgarca Dili Özellikleri

Bulgarca, yaklaşık 12 milyon kişi tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Ayrıca Slav dilleri arasında en kolay dillerden biri olduğu düşünülmektedir. Ukrayna, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan, Türkiye ve Romanya’da da yakın ilişkilerden dolayı Bulgarca konuşan kişiler vardır. Ayrıca Makedonca ile anlaşılabilirlik düzeyi yüksek olan bir dildir. 2 adet Bulgarca diyalekti mevcuttur. Bunlar Doğu (genelde edebiyat alanında kullanılır) ve Batı diyalektidir. Avrupa Birliği’ne Bulgaristan’ın üyeliğinden sonra AB’nin resmi dillerinden biri olarak kullanılmaya başlamıştır. Bulgarca alfabe, 6 sesli harf olmak üzere toplamda 30 harften oluşur. Latin harfleri ile benzeyen bazı Bulgarca harfler, telaffuzda değişkenlik gösterir. İlaveten bazı harfler çift seslidir. Bunu yan yana gelen seslerin kombinasyonuna göre ayırt etmek gerekir. 9. yüzyılda Cyril ve Methodius isimli iki Bulgar kardeş, Kiril alfabesini yaratmıştır. Günümüzde Kiril alfabesi; Bulgarca, Rusça, Sırpça ve diğer Slav dillerinde kullanılmaktadır.

bulgarca

BULGARCA ÇEVİRİ TALEPLERİNİZ VE 

TEKLİFİMİZ İÇİN ARAYABİLİRSİNİZ…

0553 910 31 32 

MOBİL & WHATSAPP & TELEGRAM

Bulgarca Türkçe ve Türkçe Bulgarca Çeviri

Bulgarca Türkçe çeviri; tekstil, makine, ilaç, sağlık gibi birçok endüstride kullanılmaktadır. Bunun başlıca nedeni, Türkiye’nin bu dili konuşan Bulgaristan ve Bulgar göçmenlerin bulunduğu Romanya, Ukrayna gibi ülkelerle sıkı ilişkiler içinde olması ve konum olarak yakın bulunmasıdır. Bulgar alfabesi, Latin alfabesinden farklı olduğundan çeviriler yapılırken bu konuya dikkat edilir. Sözlü Bulgarca tercüme sırasında ise böyle bir durum söz konusu olmadığı için direkt Türkçeden Bulgarca çeviri ya da tersi yapılır. Kelimeler, çeviri yapılan alana göre belirli bir terminoloji listesi ile de gelebilir, çevirmen serbest de bırakılabilir. Çeviri Bulgarca dilinde sadece Türkçeden değil, birçok dilden yapılmaktadır. Özellikle Balkan dillerinde çeviri sektörünün bu dil için daha fazla ve daha hızlı geliştiği söylenebilir.

Türkçe Bulgarca ve Bulgarca Türkçe Çeviri Talepleri…

Bulgaristan’ın Avrupa Birliği’ne katılması, ülkenin refah seviyesinin artmasına ve ekonomik olarak güçlenmesini sağlamıştır. Hali hazırda Euro kullanmayan ülkelerden biri olması ise taze girişimlerin önünü açarak uygun iş fırsatları sunmaktadır. Bu nedenle birçok ülke ile olduğu gibi Türkiye ile de yakın ilişkiler sürdürmektedir. Ayrıca coğrafi konumunun Doğu Avrupa ve Türkiye arasında bir köprü olması stratejik bir fayda sağlar. Yapılan çoğu ulaşım projesi Bulgaristan’dan geçer. İthalat ve ihracat için Bulgaristan bir geçit olarak kullanılır. Hem iç hem de dış yatırımda Bulgaristan cazip ülkelerin başında gelmektedir. Bulgaristan’ın elverişli iş olanakları, iletişim ve uluslararası hukuk alanında da dil bariyerlerinin yıkılması ile artış sağlamaktadır. Ancak yapılan çeviriler uluslararası düzeyde önem arz ettiği için deneyimli Bulgarca tercümanlar ile çalışmak gereklidir. Çeviri Çözümleri, müşterilerine kalite altında Bulgarca Tercüme hizmeti sunan bir çeviri bürosudur.

Resmi İşlemleriniz İçin Bulgarca Yeminli Tercüme

Çevirisi gerçekleştirilen evrakların ilgili resmi kurumlara ibraz edilebilmesi için Bulgarca yeminli tercüme hizmetine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda tercümesi gerçekleştirilen evrak yeminli tercüman tarafından imzalanmakta ve kaşelenmektedir. İlgili belgelerde noter tasdiki aranması durumunda ise noterliklere uygun olarak hazırlanmaktadır. Sonrasında ise ilgili noterlikler aracılığıyla tasdik edilmektedir.

Doğum belgesi – FORMÜL A, FORMÜL B, bekarlık belgesi, isim denklik belgesi, diploma, transkript, aile cüzdanı, apostil, vekaletname, hasta raporları vb. belgeler Türkçeden Bulgarcaya çeviri ve yeminli tercümesi gerçekleştirilen evraklar arasında bulunmaktadır. Söz konusu belgelerin Bulgaristan’da kullanılması söz konusu olduğunda kaymakamlıklar aracılığıyla apostil işlemi gerçekleştirilmelidir.

Yeminli tercüme yasal bağlayıcılık taşıyan resmi bir tercüme hizmetidir. Dolayısıyla gerçekleştirilirken büyük dikkat ve hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. Deneyimli ve iki dile de anadili düzeyinde hakim yeminli tercümanlar aracılığıyla tercümede kalite ve güvenilirlik yakalanabilmektedir.

Bulgarcayı Türkçeye Çevir

Dil, insanların iletişim kurmak için kullandığı en temel araçlardan biridir. Farklı diller, farklı kültürlerin ve toplulukların zenginliklerini yansıtır. Bulgarcayı Türkçeye çevir süreci ise bu zenginliği anlamak ve paylaşmak için bir köprü görevi görür. Ancak bu süreç sadece kelime dağarcığını değiştirmekten ibaret değildir. Aynı zamanda dilin derinliklerine inmek, kültürel ve tarihsel bağlamları anlamak anlamına gelir. Bir metni Bulgarcadan Türkçeye çevirirken ilk adım doğru bir anlayışla metni okumak ve kaynağı anlamaktır. Dilin yanı sıra metnin içerdiği kültürel referanslar ve tarihsel bağlamlar da çeviri sürecinde önemlidir. Bulgarcadan Türkçeye çevirirken sadece kelimeleri değil aynı zamanda o kelimelerin taşıdığı duyguyu, anlamı ve tonu da aktarmak gerekir. Bu, çevirinin doğallığını ve akıcılığını sağlar.

Bulgarcadan Türkçeye çeviri yaparken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da dilin yapısal farklılıklarıdır. Her dilin kendine özgü bir gramer yapısı ve kelime kullanımı vardır. Bu nedenle çeviri yaparken Türkçenin yapısal özelliklerini göz önünde bulundurmak önemlidir. Bazı ifadelerin doğrudan çevirisi anlamsız olabilir veya Türkçede farklı bir anlam taşıyabilir. Bu durumda çevirmenin yaratıcılığı ve dil yeteneği devreye girer ve metni anlamlı bir şekilde aktarmak için uygun ifadeler bulunur.

Bulgarcadan Türkçeye çeviri yaparken dilin yanı sıra metnin türüne ve amaçlarına da dikkat etmek gerekir. Bir romanın çevirisi ile bir teknik belgenin çevirisi arasında farklı yaklaşımlar gerekebilir. Roman çevirilerinde yaratıcılık ve duyarlılık ön planda olurken, teknik belgelerde doğruluk ve netlik önemlidir. Bu nedenle çevirmenin metni ve hedef kitleyi dikkate alarak uygun bir yaklaşım benimsemesi gerekir. Çeviri sürecinde teknolojinin sağladığı olanaklar da göz ardı edilmemelidir. Özellikle çeviri bellekleri ve dilbilgisine dayalı çeviri araçları, çeviri sürecini hızlandırabilir ve kaliteyi artırabilir. Ancak bu araçların tamamen güvenilir olmadığı ve çevirmenin dikkatli bir gözle gözden geçirmesi gerektiği unutulmamalıdır.

bulgarca tercüme bürosu

Bulgarca Tercüme Bürosu

Alanında uzman tercüman kadrosuna ve yılların deneyimine sahip bir tercüme bürosu tüm Bulgarca çeviri işlemlerinizi kolaylıkla ve hızlıca gerçekleştirebilmektedir. Profesyonel bir tercüme bürosu aracılığıyla işlemleriniz sekteye uğramadan belirli bir organizasyon içerisinde sağlanmaktadır.

Tercümenizin kalitesinden ve güvenilirliğinden emin olmak için sektörün öncü tercüme bürolarından birine başvurmanız şarttır. Aynı zamanda kolay bir şekilde ulaşım sağlanan bir tercüme bürosu müşteriler için elbette ki tercih edilmektedir.

Bulgarca Sözlü Tercüme

Bulgarca yazılı tercüme hizmetlerimizin yanı sıra Çeviri Çözümleri olarak sözlü çeviri alanında da farklı kategorilerde tercümeler yapıyoruz. Uzman Bulgarca (https://www.britannica.com/topic/Bulgarian-language) tercümanlarımızın hizmet verdiği bazı sözlü çeviri türleri;

  • Ardıl Bulgarca Tercüme
  • Simultane Bulgarca Tercüme
  • Fısıltı ile Bulgarca Tercüme
  • Telefon ile Bulgarca Tercüme ve diğer sözlü çeviri hizmetlerimiz

İLAVETEN, noterler, ticaret ve sanayi odaları, nikah işlemlerinizde de ihtiyacınız olan Bulgarca yeminli sözlü tercüme hizmetlerimiz de bulunmaktadır.

Sözlü çeviri süreçlerimizde dilin akıcı bir şekilde kullanılması, iletişimin kesintisiz sağlanması, mesajın amacına uygun iletilmesi ve rahat bir iletişim ortamı sağlanmasına dikkat ediyoruz.

bulgarca çeviri ve tercüme fiyatları

Bulgarca Çeviri Fiyatları

Çeviri fiyatları genel olarak karakter sayısı üzerinden belirlenmektedir. Tercüme projeniz yeminli tercüme veya noter onaylı tercüme gerektiriyorsa fiyatlarda birtakım değişiklikler söz konusudur.

Bunun nedeni yeminli tercüme hizmetinin yasal bağlayıcılık ve resmiyet taşımasıdır. Bu doğrultuda yeminli tercüme işlemlerinde belge üzerinden fiyat belirlenmektedir. Sözlü çeviri fiyatları ise tercümenin süresi, kaç işlemin gerçekleştiği ve çeviri dili üzerinden belirlenmektedir.

Tercüme fiyatları müşterilerin bir tercüme bürosunu tercih etmesindeki en önemli kriterlerden birisidir.  Uygun fiyatlarla sağlanan kaliteli ve güvenilir tercüme hizmeti müşteri memnuniyetini her daim yukarılarda tutmaktadır.

Çeviri fiyat listemize ulaşabilmek için tıklayınız

Neden Çeviri Çözümlerini Tercih Etmeliyim?

Çeviri Çözümleri, İngilizce ya da Almanca gibi Bulgarca dilinde de kurulduğu ilk günden itibaren profesyonel çeviri hizmeti vermektedir. Bulgarca Türkçe dil çiftinde gerçekleştirilen bu çeviri hizmeti, her yıl kalite standartları gözden geçirilerek denetlenmektedir. Çeviri sürecinde her adımı özenle planlayan ve sürece yansıtan Çeviri Çözümleri, müşteri portföyünü zaman içerisinde ciddi ölçüde artırmıştır. Uluslararası çeviri sektöründe güçlü bir zeminde yerini korumaktadır. Türkiye ile komşu olan Bulgaristan’ın, İstanbul merkezli Çeviri Çözümleri bürosuna da düzenli bir tercüme akışı mevcuttur. Bulgarca dilinde köklü tercüme projelerine imza atan Çeviri Çözümleri, hizmetlerini genişletmeye devam eder. Sözlü Bulgarca çeviri, deşifre, yerelleştirme ve daha birçok dil çözümünü ustalıkla kitlelere sunmaktadır. Çeviri Çözümleri kaliteli Bulgarca tercüman ağı, işi zamanında ve nitelikli olarak tamamlar. Her tercümenin ardından ise gelişmeye devam etmek için müşterilerinin görüş ve önerilerine başvurur.

Bulgarca Çeviri Taleplerinizde Çeviri Çözümleri…

Sadece tercüme sektörüne özgü hazırlanan EN17100 Hizmet Kalite Standartlarıyla hizmet veren Çeviri Çözümleri, tüm Bulgarca tercüme işlemlerinde profesyonel hizmet sağlamaktadır. Bu doğrultuda ilgili kalite standartları sertifikasını belirli periyotlarla uygulanan denetimler sonucu her defasında almaya hak kazanmıştır.

Hem Bulgarca hem de Türkçeye anadili düzeyinde hakim tercüman kadrosu ile tercüme işlemlerinizde tam, doğru ve eksiksiz çeviri hizmeti sağlanmaktadır.

Çeviri çözümleri olarak size taahhüt ettiğimiz Bulgarca çeviri hizmetleri;

  • Bulgarca ana dil konuşan ya da deneyimli tercümanlarımız ile çevirinin kısa sürede iletilmesi,
  • Çeviri alanında üst düzey yetkinlik ve acil tercüme olanakları,
  • Müşteri iletişim destek hatlarımız ile anında dönüş ve çeviri süreç bilgilendirmesi,
  • Proje yöneticilerimiz koordinatörlüğünde çevirilerinizi profesyonel tutumda ileten çevirmen ve editör kadrolarımız,
  • Kişisel verilerin korunması ve gizliliği,
  • Tercihinize göre makine çevirisi olanakları ve çeviriye ek olarak diğer hizmetlerimiz.

Türkçe Bulgarca Sözlük Kullanımı ve Terminoloji

Bulgarca tercüme yaparken çeviri alanına göre ilgili terimlerin kullanılması son derece önemlidir. Çeviri Çözümleri, terminolojik birikimi yüksek Bulgarca tercümanları istihdam etmeye özen gösterir. Özel olarak hazırlanmış terim listeleri, deneyimli tercümanlar tarafından titizlikle metinlerin içerisinde kullanılır. Bulgarca sözlük kullanımları da özel alan terimlerinde başvurulacak diğer kaynaklar arasında gelir. Latin alfabesi ile Bulgar alfabesi arasındaki farklılık, terimlerin ya da kelimelerin çevirisinde daha dikkatli olmayı gerektirir. Biçem kılavuzları içerisinde belirtilen Bulgarca terim karşılıkları ya da yasaklı kelimeler, Çeviri Çözümleri tercümanları tarafından metinlerin içerisinde kullanılır ya da sakınılır. Hukuk, medikal, ticaret ve daha birçok alanda hazırlanmış terim listeleri ve uzman tercümanları ile Çeviri Çözümleri, Bulgarca Tercümede de daima öndedir. Terim listelerinizi Excel dosya türünde kısa yoldan anında paylaşabilirsiniz.

Çeviri talepleriniz için bizimle iletişime geçebileceğiniz kanallarımız;

Çeviri çözümleri web sitemiz, info@ceviricozumleri.com e-posta adresimiz, 0553 910 31 32 mobil, Whatsapp, Telegram veya 0212 221 45 21 numaralı telefon hatlarımız ile bizlere ulaşabilirsiniz…

İlgili Makaleler