Çeviride Kalite

Çeviride kalite, tercüme sektöründe kalite müşteri talep ve isteklerine cevap vermek olarak tanımlanabilmektedir.

Genel olarak kalite terimini tanımlayacak olursak: “Ürün veya hizmetlerin, belirlenen ihtiyaçları karşılayabilme yeterliliği ” diyebiliriz.

Çeviride kalite kavramı müşterini portföyüne göre değişmektedir. Yabancı dil düzeyi düşük olan bir müşteri için anlaşılabilir bir çeviri kalitelidir. Ancak yabancı dil düzeyi yüksek bir müşteri için yetersiz kalabilmektedir.

Çeviri Kalitesine Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Kaliteye etki eden birtakım faktörler bulunmaktadır. Bunlar iç faktörler ve dış faktörler olarak ikiye ayrılmaktadır.

İç faktörler arasında çeviri projesinin yönetimi, çevirmen faktörü, motivasyon, kullanılan ekipman ve uygulamalar bulunmaktadır.

Dış faktörler ise müşteri portföyü, pazarın yapısı, teknoloji, sermaye ve mali kaynaklardır.

İlgili faktörler aracılığıyla çeviri projesinin kalitesi değerlendirilmektedir. Çeviri sektöründe genel olarak kalite değerlendirmesi yapmanın zor olduğu görüşü bulunmaktadır.

Ancak temel kurallar uygulandığı takdirde verilen hizmetin kalitesi kolaylıkla değerlendirilebilmektedir.

Çeviride Kalite Nasıl Sağlanır?

Çeviride kalitenin sağlanması demek müşterinin teslim edilen işten %100 memnun ayrılması demektir.  Bu noktada çeviride kalitenin sağlanması için iki temel öğe kullanılmaktadır. Bu öğeler çevirinin anlaşılabilir alması ve çeviri projesinde orijinal metne sadık kalınmasıdır.

Çevirinin anlaşılabilir olması için ise birtakım ölçütleri karşılaması gerekmektedir. Bu ölçütler temel olarak metnin kolaylıkla okunması, dil bilgisi ve yazım hatası barındırmaması ve uygun terminoloji kullanımı olarak sıralanabilir. Aynı zamanda doğru söz dizimsel yapının kullanılması ve verilmek istenen mesajı okuyucuya net ve anlaşılır biçimde iletilmesi ilgili ölçütler arasındadır.

Orijinal metne sadık kalabilmek adına da belli başlı ölçütler bulunmaktadır. Bu ölçütler orijinal metnin ve hedef metnin aynı anlamı vermesi, tümce ve sözcüklerin doğru çevrilmiş olmasıdır. Ayrıca orijinal metindeki tüm bölümlerin eksiksiz çevrilmesi ve metne ilave yapılmaması olarak sıralanabilir.

Bu iki temel unsura ve alt kriterlerine dikkat edildiği takdirde çeviride kaliteyi yakalayabilmek mümkündür.

Çeviri Kalitesi Nasıl Geliştirilir?

Uygulanan yöntemlerle çeviride kaliteyi yakalayabilmek mümkündür ancak çeviri kalitesini geliştirmek için çaba göstermek gerekebilir.

Son okuma ve dil bilgisi kontrolü çeviri kalitesini ciddi anlamda geliştirmektedir. Aynı zamanda eski tercüme belgelerinin yeni veriler eşliğinde güncellenmesi çeviri kalitesini iyileştirme anlamında etkilidir.

Çeviride kalitenin geliştirilmesi için evrensel kalite standart ve sertifikaları bulunmaktadır.  Bunlar arasında EN15038, ISO9001:2000, ISO17100:2015 vb. standartlar yer almaktadır.

Bu sertifikalar ve standartlar aracılığıyla çeviri kalitesi kontrol edilip, kalitesi güvence altına alınmaktadır. Aynı zamanda tercüme bürosunun imajını güçlendirme ve müşteri memnuniyetini artırma bazında da etkileri bulunmaktadır.

EN15038

Çeviride Kalite Yönetimi ve Çeviri Hizmeti sertifikasıdır. EN15038 Hizmet Kalite standartları birtakım konular içermektedir. Bunlar proje ve kalite yönetimi, dil bilimsel yeterlilik, teknik kaynak yeterliliği, insan kaynakları ve müşteri ilişkilerdir.

EN15038’in amacı çeviri hizmeti veren kurumların uyması gereken hizmet kalite standartlarını tanımlamak ve belirlemektedir. Ayrıca müşterinin tercüme bürosundan alacağı çeviri hizmetinin kalitesini değerlendirmektir. Müşteriler aldıkları hizmetin  kalitesi ile ilgili kolay karara varamamaktadır. Bundan dolayı bu sertifika müşteriler ve çeviri büroları için oldukça önemlidir.

EN15038 üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler Genel Kurallar, Müşteri-Çeviri Hizmeti Sağlayıcısı İlişkileri ve Çeviri Hizmetlerinde Yöntemlerdir.  Üç temel bölümden oluşan standartta birtakım konular yer almaktadır. Bunlar çeviri ve araştırma yeterliliği ile kültürel ve teknik yeterliliktir.

Çeviri Çözümleri’de EN15038 Standartlarında Tercüme Hizmeti

Kalite bir müşteri için tercüme projesindeki temel faktördür. Çeviri Çözümleri, müşteri odaklı hizmet veren bir tercüme bürosu olarak bunun bilincinde çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Bu noktada tekliften teslimata kadar tüm tercüme süreci için EN15038 Tercüme Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde hizmet vermektedir. Böylelikle hem çeviri kalitesini geliştirmekte ve iyileştirmekte hem de müşteri memnuniyet düzeyini yükseltmektedir.

EN15038 Tercüme Hizmet Kalite Standartlarında tercüme hizmeti almak için info@ceviricozumleri.com adresinden bilgi alabilirsiniz. Ayrıca 0553 910 31 32 veya 0212 221 45 21 numaralı hatlardan kurumsal müşteri temsilcilerimizle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler