Çince Türkçe Çeviri ve Tercüme

Çince Türkçe çeviri, Çin, son yıllarda bilim, sanayi, endüstri, teknoloji ve tıp alanlarında yapmış olduğu yatırımları ile ekonomik ve ticari atılımlar sayesinde dünyada gelişmiş ülkeler alanında üst seviyelere gelmiştir. Gelinen noktada bir alanda dünya pazarlarına hakim olmuş veya üst düzeyde rekabet etmektedir.

Yapmış olduğu dış ticarette ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan doküman veya materyaller sebebiyle bütün diler için Çince çeviri talebi artmaktadır. Ülkemiz için de, Çin ile her gün gelişen dış ticaret işlemlerimizde kullanılan, pek çok belge, kullanım kılavuzları, patent ve telif metinleri, hukuk alanında sözleşme ve mahkeme dosyaları gibi belgeler veya metinlerin çevirisi için bu talep hızla artmaktadır.

Çince

Çin ve civarında yaşayan yaklaşık 1 milyar konuşucusu bulunan dildir. Dilbilimciler tarafından bir dil olarak değil, genel de bir dil ailesi olarak görülmektedir.

Dünyada Her Beş Kişiden Biri Çince Konuşuyor

Dünyanın en çok konuşulan dili olan Çince giderek daha da yaygın bir kullanıma sahip olmaktadır. Her beş kişiden birinin konuştuğu dil olarak görülen Çince, “dilcikler” olarak adlandırılan şivelerinin çokluğu nedeniyle bir dil olmaktan çok genel olarak dil ailesi veya dil grubu olarak görülmektedir.

Çincenin En Sık Kullanılan Şiveleri

Bu dilin on iki temel şivesi arasında en sık kullanılanlar Mandarin, Wu, Kantonca, Min, Jin, Xiang ve Hakka şiveleridir. Ülkede en çok Mandarin Çincesi kullanılırken, arkasından Şanghay ve çevresinde kullanılan Wu lehçesi gelir. Göçmenler tarafından da en sık kullanılan şive Kantonca olarak görülmektedir.

En çok konuşulan Mandarin Çincesi yaklaşık 850.000.000 konuşucuya sahipken, ardından gelen Wu lehçesi 90.000.000 insan tarafından konuşulmaktadır. Kantonca ise 70.000.000 konuşucuya sahiptir. Min lehçesini konuşan sayısı 58.000.000 iken, Jin 45.000.000, Xiang 36.000.000 ve Hakka 35.000.000 kişi tarafından konuşulmaktadır.

çince

Çincenin Diğer Diller Üzerindeki Etkileri

Bu dilin geçmiş zamanlardan bu yana, Doğu dilleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Sahip olduğu alfabe yapısı ve dil yapısı pek çok uzak doğu ülkesinin dili üzerinde etkiye sahiptir.

Korece, Japonca ve Vietnamca, Çince etkisi altında kalmış diller arasında bulunmaktadır. Bu diller arasında Vietnamca, her ne kadar Latin alfabesi ile yazılıyor olsa da, sözlüğünün %60’nı Çince oluşturmaktadır. Japonca ve Korece ise Çin dilinden yalnızca alfabe olarak etkilenmişlerdir.

Çin Alfabesinin Özellikleri

Bir çeşit resim yazısından türetilen Çincede, alfabe içinde yer alan her karakter bir sesi belirtmek için kullanılmamaktadır.  Çincede karakter yan yana gelerek bir kelimeyi de oluşturmamaktadır. Çince dilinde her kelime için farklı bir karakter bulunmaktadır.

İyi bit eğitim almış bir Çinli okuyucu 5000-7000 arası karakter bilmektedir. En az 3000 karakter öğrenilerek Çince bir gazete okunabilmektedir.

Çincede Tonlama Sistemi

Çincede tonlama kelimelerin gerçek anlamını verebilmesi adına büyük bir etkiye sahiptir. Yükselen veya alçalan ses tonu kelimeler arasında anlam farklılıkları yaratabilmektedir. Her bir hecenin sahip olduğu tonlar; düz ton, yükselen ton, alçalıp yükselen ton ve düşen ton olarak yer almaktadır.

Çince öğrenmek isteyen kişiler Çin alfabesinin ve dilbilgisinin yanı sıra tonlama sistemini de çok iyi öğrenmeleri gerekmektedir.

Uyuyan Dev Çin

Çin, dünya tarihindeki en eski devletlerden birisidir.  Geçmişte güçlü devlet yapısı ile tanınan Çin son 20 belki de 30 yıl da yükselen ekonomisi ile dünya gündeminde baş sıralarda yer almaktadır. Çin 1970’li yıllara kadar siyasi rejiminden kaynaklı olarak hep dışa kapalı bir ülke görünümü vermiştir. 1978 yılı itibariyle ise adeta uykusunda uyanan bir dev gibi uyguladığı etkili ekonomik reformlarla dünyanın en büyük ekonomisine sahip ülkelerden birisi haline gelmiştir.

Öyle ki Çin’in dünya ticaretindeki payı bir zamanlar %1 dolaylarında iken %7.5’e yükselmiş ve böylelikle Çin dünyanın en büyük üçüncü ticaret hacmine sahip ülkelerden birisi haline gelmiştir.

Çin’in dış ticaret hacminin bu denli yükselmesinin ardında uyguladığı ticaret reformları, gerçekleştirdiği ekonomi ve kur politikaları ve ihracat teşvikleri gibi çeşitli uygulamalar bulunmaktadır.

Dünya ihracatında %10 dolayında payı bulunan Çin aynı zamanda günümüzde dünyanın en önemli ithalatçı ülkeleri arasındadır. Çin’in ithalatında başını çektiği ürünler arasında elektrikli cihazlar, mineral yakıtlar, tıbbi cihazlar, plastik, demir-çelik ve bakır eşyalar bulunmaktadır.

Çin-Türkiye İlişkileri

Türkiye-Çin ikili ilişkilerinin temeli 1971 yılında atılmıştır. İki ülke arasındaki işbirliği her iki ülkenin de dışa açılma politikası içerisinde olduğu ve ekonomik ve siyasi anlamda yükseldiği 1980’ler itibariyle ivme kazanmıştı. 2010 yılı itibariyle “Stratejik İşbirliği” düzeyinde yükselen ilişkiler, karşılıklı siyasi ziyaretler aracılığıyla da giderek daha da gelişmiştir.

Ticari ilişkiler bağlamında ticaret hacminin ilk kez 1 milyar Amerikan dolarını aştığı 2000 yılı itibariyle ivme yakalanmıştır.  Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye’nin Doğu Asya’daki en büyük ticari ortağıdır.  Çin’in Türkiye’ye yapmış olduğu toplam yatırım tutarı 2 milyar Dolar civarında olup, bu yatırımlar genellikle enerji, altyapı, lojistik, telekomünikasyon, finans ve madencilik üzerinedir.

İki ülke arasında her geçen gün ziyaretçi sayısının artışı ile beraber Türk ve Çin halkı birbirine daha da yakınlaşmaktadır. Hava yolu şirketleri Çin-Türkiye arasındaki seferleri artırmakla ticaret ve turizme katkı sağladıkları gibi, halklar arasındaki iletişime de katkıda bulundukları yadsınamaz.

çince çeviri

Çince Çeviri ve Tercüme Hizmetlerimiz

Ekonomisinden ticaretine, dil yapısından alfabesine kadar anlatmakla bitiremeyeceğimiz Çin ve Çince günümüzde önemli bir konumdadır. Çin’in Türkiye ile olan halihazırdaki ilişkileri bağlamında, akademik hukuki, tıbbi, ticari, teknik vb. birçok alanda Çince tercüme hizmeti sağlanmaktadır.

Gümrük işlemleri kapsamında ülkeye getirilen ve çıkışı yapılan mallar kalite-kontrol süreci bağlamında denetimden geçmektedir. Kalite-kontrol süreci için gümrük belgelerinin Çince ticari tercümesi gerçekleştirilmektedir.

Gümrük beyannamesi,  dolaşım belgeleri, ISO belgesi, TSE belgesi, ATA karnesi, ticari faturalar, sigorta poliçesi vb. bu kapsamda tercüme edilmektedir.  Ticari ve finansal terminoloji bilgisi üst düzey, ekonomik gelişmeleri yakından takip eden tercümanlar aracılığıyla sağlanan bir hizmet ticari tercümede avantajdır.

İthalat ve ihracat işlemleri bağlamında Çince tercüme oldukça fazla talep edilen bir hizmettir. Çin’in pek çok elektronik cihazın ve makinenin menşei ülkesi olmasının bunda payı büyüktür. Dolayısıyla kullanım, bakım ve kurulum kılavuzları, patentler, ürün etiketleri, kataloglar, MSDS formları, teknik şartnameler, web siteleri bu kapsamda çevrilmektedir. Çince teknik tercüme, mühendislik alanlarında bilgi deneyim sahibi kişilerce icra edilmelidir.

Hukuki alanda da sözleşme, vekaletname, toplantı tutanakları, mahkeme evrakları gibi çeşitli hukuki dokümanların Çince hukuki tercümesi gerçekleştirilmektedir.

Çinceden Türkçeye Çeviri

İletişim insanların farklı kültürlerden gelmelerine rağmen bir araya gelmelerini sağlayan güçlü bir araçtır. Bu iletişimde dil temel bir rol oynar. Farklı diller arasında çeviri yapmak kültürler arasındaki bağları güçlendiren önemli bir unsurdur. Çinceden Türkçeye çeviri, bu kültürel ve dil engellerini aşarak Çin ve Türkiye arasında köprüler kurar. Çin, zengin bir kültüre ve tarihe sahip olan devasa bir ülkedir. Dil olarak Çince, dünya üzerinde en çok konuşulan dillerden biridir. Bu nedenle Çinceyi Türkçeye çevirmek kültürel alışverişi mümkün kılar. Çinceden Türkçeye çeviri, ticaretten kültürel etkileşime kadar birçok alanda kullanılır.  Bir başka önemli husus ise kültürel duyarlılıktır. Bir dilde kullanılan bir ifade veya kavram, diğer dilde tam olarak aynı anlamı taşımayabilir. Bu nedenle çevirmenlerin sadece kelimeleri değil aynı zamanda o dilin kültürel bağlamını da anlamaları gerekir. Bu, iletişimi daha derin ve etkili hâle getirir.

Bir ifade veya kelime, bir dilde tam olarak aynı duyguyu iletemeyebilir. Bu nedenle çevirmenin görevi anlamı en uygun şekilde aktarmaktır. Örneğin, bir Çin atasözü Türkçeye çevrilirken, Türk kültüründe karşılığı olmayabilir. Bu durumda çevirmenin yaratıcılığı ve kültürel anlayışı devreye girer. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çeviri süreci daha da kolaylaşmıştır. Artık çeviri yazılımları ve yapay zekâ tabanlı çeviri araçları hızlı ve doğru çeviriler sunmaktadır. Ancak bu araçların tamamen insan çevirmenlerin yerini alması mümkün değildir. Özellikle duygusal veya kültürel bağlam gerektiren metinlerde insan çevirmenlerin deneyimi ve anlayışı daha önemlidir. Kısacası Çinceden Türkçeye çeviri, sadece diller arasında bir köprü değil aynı zamanda kültürler arasında anlayışı artıran ve iletişimi güçlendiren bir araçtır. Bu süreç doğru anlamı aktarmak için hem dilbilgisi kurallarına hem de kültürel nüanslara hâkim olan deneyimli çevirmenler tarafından yürütülmelidir. Bu sayede Çin ve Türkiye arasındaki ilişkiler daha da derinleşir ve karşılıklı anlayış güçlenir.

Çince Yeminli Tercüme

Resmi işlemler ve resmi kurumlar için kullanılacak evraklar için Çince yeminli tercüme hizmeti verilmektedir.

Vize, vatandaşlık, çalışma ve oturum izni, eğitim, sağlık gibi süreçler için belli başlı evrakların yeminli tercümesi talep edilmektedir. Diploma, transkript, nüfus kayıt örneği, ikametgah, doğum belgesi, kimlik, medikal raporlar gibi belgeler bu kapsamda tercüme edilmektedir.

Şirket kuruluş işlemleri, şube açma, ihaleye girme, ortaklık, vekalet verme, hisse devri gibi talepler doğrultusunda da çeşitli evraklar tercüme edilmektedir. Sözleşme, toplantı tutanakları, sicil gazetesi, faaliyet raporu, sicil tasdiknamesi, vekaletname, imza beyannamesi bu kapsamda tercüme edilmektedir.

Çince yeminli tercüme, kişilerin ve kurumların hayatında büyük öneme sahip olup ve işlemlerini gerçekleştirmeleri bağlamında gereklidir. Dolayısıyla profesyoneller aracılığıyla gerçekleştirilmelidir. Çince öğrenilmesi zor bir dil olduğu kadar çevrilmesi de zor bir dildir. Bundan dolayı yeminli tercüme işlemini gerçekleştirecek kişi mutlaka her iki dile de anadili düzeyinde hakim olmalıdır.

Çince ve Türkçe farklı alfabelere sahip olmalarının yanı sıra farklı söz dizimlerine ve dil bilgisi kurallarına sahiptir. Yeminli tercüman, tercüme sürecinde tüm bunları göz önünde bulundurarak işini gerçekleştirmelidir.

Yeminli tercüme işlemi, işini büyük hassasiyet ve dikkat ile gerçekleştirilen yeminli tercümanlar aracılığıyla başarıya ulaşabilmektedir. İşlemlerinde sorun yaşamak istemeyen isteyen müşterilerin de talebi bu yönde olmaktadır.

çince tercüman

Çince Tercüman

Çince bilgisinin diploma, sertifika veya eşdeğer bir belgeyle noter huzurunda ispat eden kişilerin elde ettikleri unvandır.

Bu unvanla tercümesi gerçekleştirilen evrak kaşelenmekte akabinde imzalanarak resmi hale getirilmektedir. Bireysel ve kurumsal müşteriler de bu itibarla belgelerini ilgili resmi kuruma ibraz edebilmektedir.

Yeminli tercümanlar resmi evrak tercümesinin yanı sıra sözlü tercüme süreçlerinde de büyük rol oynamaktadır. Sözlü tercüme süreçlerinde her iki dili de anadili düzeyinde konuşup anlayabilen tercümanlar tercih sebebidir.

Dolayısıyla Çince yeminli tercüman, kendini yalnızla yazılı tercüme alanında değil sözlü tercüme alanında da geliştirmelidir.

Çince Sözlü Çeviri ve Tercüme

Sözlü tercümeye birçok resmi işlem için ihtiyaç duyulmaktadır. Şirketlerin ortaklarıyla gerçekleştirdikleri toplantılarda taraflar arasındaki iletişimi sağlaması adına yeminli tercümanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Yeminli tercümanın ortaklık arasındaki iletişimi sağlıklı bir şekilde sağlayabilmesi adına iyi dinleme ve etkili konuşma becerisine sahip olması gerekmektedir. Çin ortaklı şirket kuruluş ve tescil işlemleri sözlü tercümeye ihtiyaç duyulan diğer bir süreçtir. Bu kapsamda Yeminli tercüman Çinli ortağa şirket sözleşmesini sözlü olarak tercüme etmektedir.

Vekalet verme, tapu alım satımı, evlilik gibi işlemler esnasında da sözlü tercüme işlemine sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır. Çince sözlü tercüme sürecinde kilit nokta Çince yeminli tercümanın sahip olduğu kabiliyettedir.

Türkçe Çince ve Çince Türkçe Çeviri

Talepte bulunduğunuz tüm Çince tercüme işlemlerinizi deneyim sahibi ve profesyonel bir tercüme bürosu aracılığıyla gerçekleştirdiğiniz takdirde başarı oranı artmaktadır.

Çincenin ne denli zor bir dil olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Alfabesi, dil bilgisel ve ses bilimsel (fonetik) özellikleri Türkçe ile farklı olan bu dil, tercüme edilmesi de bir o kadar zor bir dildir.

Çince (bilgi için tıklayınız…) tercüme bağlamında deneyim sahibi bir tercüme bürosu, müşteriler tarafından tercümesi edilmesi zor görünen bu dili kolaylaştırabilmektedir. Sahip olunan tercüman kadrosu bu anlamda kilit faktördür. Çince tercüman kadrosu mutlaka her iki dile de anadili oranında hakim olmalıdır. Bunun yanı sıra her iki dil için de iyi dinleme ve etkili konuşma becerisine sahip olmaları da büyük önem teşkil etmektedir.

Çince Çeviri Fiyatları

Çeviri fiyatları boşluksuz karakter sayısı üzerinden belirlenmektedir. Yeminli tercüme söz konusu olduğunda, yeminli tercüme işleminin taşıdığı resmiyetten dolayı matbu evrak üzerinden değerlendirme ihtimali de bulunmaktadır.

Sözlü çeviri fiyatları kaç işlemin gerçekleşeceği, işlemin kaç saat süreceği, hangi ekipmanların kullanılacağı gibi ölçütler kapsamında belirlenmektedir.

Uygun fiyatların sağlanması genellikle müşteriler tarafından talep konusudur. Okeanos Tercüme, bu kapsamda müşteri bütçesine uygun fiyatlarla kaliteli ve güvenilir hizmet vermektedir.

Çince çeviri fiyatları için tıklayınız...

Çince Çeviri Taleplerinizde Çeviri Çözümleri…

Uygun çeviri fiyatları, kaliteli, güvenilir ve hızlı tercüme hizmetiyle Çeviri Çözümleri, Çince tercüme sürecinde de tercih sebebidir.

Çeviri Çözümleri, anadili Çince olan profesyonel tercümanlarıyla tüm terminolojilerde profesyonel tercüme hizmeti vermeyi ilke edinmiştir. Bu doğrultuda çalışmalarını EN17100 Tercüme Kalite Standartları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Böylelikle tercüme hizmetinde güvenirlik, kalite ve profesyonelliği bir arada sunmaktadır.

Çeviri Çözümleri çevirisi gerçekleştirilen evraklarınız editör ve kontrolör ekibimiz aracılığıyla tekrar gözden geçirilmekte, böylelikle hata payı sıfıra indirilmektedir.

Çince çeviri ve tercüme hizmeti hakkında daha detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için info@ceviricozumleri.com adresine e-postalarınızı gönderebilirsiniz. 0553 910 31 32 numaralı whatsapp hattı veya 212 221 45 21 numaralı sabit hat aracılığıyla kurumsal müşterime temsilcimizle iletişime geçebilirsiniz.

İlgili Makaleler